Zonke Izihloko > Ithemba leBhayibheli

“Bayobusa njengamakhosi …” - Iyini inkosi?

Izihloko ezithi “Saving Humanity” kanye nezamuva nje eziphathelene nethemba lovuko ziye zahlanganisa ingxenye yengxoxo eqhubekayo: ingabe amaKristu aye akhuthazela ayoya ezulwini, noma ayohlanganiswa nomhlaba njengoba siwazi manje. Ngalwenza lolu cwaningo lapho ngiqaphela ukuthi...

Ungayithola Kanjani Insindiso

OFakazi BakaJehova bashumayela ukuthi insindiso incike kakhulu emisebenzini. Ukulalela, ukwethembeka nokuba yingxenye yenhlangano yabo. Ake sibukeze izimfuno ezine zokusindiswa ezibekwe encwadini yokufunda: "Ungaphila Phakade EPharadesi Emhlabeni - Kepha Kanjani?" (WT ...

Izintandane

Muva nje ngibe nokuhlangenwe nakho okujulile ngokomoya — ukuvuka, uma uthanda. Manje angihambeli kuwe konke 'ukwambulelwa okuyisisekelo okuvela kuNkulunkulu'. Cha, engikuchazayo uhlobo lomuzwa ongaluthola ezikhathini ezingavamile lapho ucezu olubucayi lwephazili ...

I-Comma Lapha; I-Comma Lapho

[Leli phuzu lilethwe ngu-Apholo. Ngizwe sengathi kufanele imelwe lapha, kepha udumo luya kuye ngokuza nomcabango wokuqala kanye nendlela elandelayo yokucabanga.] (Luka 23:43) Futhi wathi kuye: “Ngiqinisile ngiyakutshela namuhla, uzoba nami ku ...