Zonke Izihloko > Imfundiso yeJW

UGeoffrey Jackson Uvimbela Ubukhona BukaKristu bango-1914

Kuvidiyo yami yokugcina ethi, “Ukukhanya Okusha KaGeoffrey Jackson Kuvimba Ukungena Embusweni KaNkulunkulu” ngahlaziya inkulumo eyanikezwa ilungu leNdikimba Ebusayo, uGeoffrey Jackson, emhlanganweni waminyaka yonke we-Watchtower Bible and Tract Society ka-2021. UJackson ubekhipha "ukukhanya okusha" ku ...

Uhlelo Lokwahlulela LoFakazi BakaJehova: Luvela KuNkulunkulu Noma KuSathane?

Bezama ukugcina ibandla lihlanzekile, oFakazi BakaJehova basusa ekuhlanganyeleni (bagweme) zonke izoni ezingaphenduki. Le nqubomgomo bayisekela emazwini kaJesu kanye nakumphostoli uPawulu noJohane. Abaningi babheka le nqubomgomo njengekhohlakele. Ngabe oFakazi baklonyeliswa ngokungafanele ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu, noma basebenzisa umbhalo njengezaba zokwenza ububi? Kungokulandela nje ngokuqinile isiqondiso seBhayibheli lapho bengasho khona ukuthi banokwamukelwa uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho, imisebenzi yabo ingabakhomba "njengabenzi bokungabi namthetho". (Mathewu 7:23)

Yikuphi lokho? Le vidiyo kanye elandelayo kuzozama ukuphendula leyo mibuzo ngokuqinisekile.

Imfundiso Ebulalayo kaBarbara J Anderson (2011)

Kusuka ku: http://watchtowerdocuments.org/deadly-theology/ Kuzo zonke izinkolelo ezikhethekile zoFakazi BakaJehova eziheha ukunakwa okukhulu ukwenqabela kwabo okuyimpikiswano nokungahambelani kokumpontshelwa uketshezi olubomvu begazi — igazi — elinikelwe ngabantu abakhathalelayo ukuze .. .

Umhlaba Wokwethemba Kwasemhlabeni

Lapho omunye woFakazi BakaJehova ephuma engqongqotha iminyango, uletha umyalezo wethemba: ithemba lokuphila okuphakade emhlabeni. Emfundisweni yethu yezenkolo, kukhona kuphela izindawo ze-144,000 ezulwini, futhi zonke kodwa zithathwe. Ngakho-ke, ithuba lokuthi omunye umuntu esingamshumayeza ...

Kusondela iSikhumbuzo se2015 - Ingxenye 3

[Lokhu okuthunyelwe kufakwe ngu-Alex Rover] Kukhona iNkosi eyodwa, inkolo eyodwa, ubhapathizo olulodwa nethemba elilodwa esibizelwe kulo. (Efe 4: 4-6) Kungaba ukuhlambalaza ukusho ukuthi kukhona Amakhosi amabili, ukubhabhadiswa okubili noma amathemba amabili, njengoba uKristu athi kuzoba nomhlambi owodwa nje ...

Kusondela iSikhumbuzo se2015 - Ingxenye 2

Kungaba nzima ukuthola isihloko esithi “inkinobho eshisayo” yoFakazi BakaJehova lapho kuxoxwa ngokuthi ubani oya ezulwini. Ukuqonda lokho iBhayibheli elikushoyo ngempela ngale ndaba kubalulekile — ngomqondo ogcwele walelo gama. Noma kunjalo, kukhona okuthile okumi ...

Kusondela iSikhumbuzo se2015 - Ingxenye 1

Ngenkathi u-Adamu no-Eva bekhishwa ngaphandle kwensimu ukuze babagcine kude nesihlahla sokuphila (uGe 3: 22), abantu bokuqala baxoshwa emndenini kaNkulunkulu wendawo yonke. Manje base behlukanisiwe noBaba wabo — benamafa. Sonke sivela ku-Adamu kanti u-Adamu wadalwa nguNkulunkulu. ...

Ukudlula Ngale kwalokho Okubhaliwe

Umhlangano wanonyaka walo nyaka wethulwa ushintsho olubonakala luluncane emcabangweni wokufundisa woFakazi BakaJehova. Isipika, uMfoweth 'uDavid Splane weNdikimba Ebusayo, uphawule ukuthi esikhathini esithile manje izincwadi zethu bezingasebenzisi ukusetshenziswa kohlobo lwentekenteke ...

Kuchazwa Izindaba Ezinhle

Kube nenkulumompikiswano ngokuthi ziyini ngempela izindaba ezinhle. Lokhu akuyona into encane ngoba uPaul uthi uma singashumayeli "izindaba ezinhle" ezifanele sizoqalekiswa. (Galathiya 1: 8) Ingabe oFakazi BakaJehova bashumayela izindaba ezinhle zangempela? Ngeke sikuphendule lokho ngaphandle kokuthi ...

Isihe Kwabezizwe

[Lesi sihloko sinikelwe ngu-Alex Rover] Kungenzeka yini ukuthi izakhamuzi ezithile zamadolobha abhujisiwe aseSodoma naseGomora zihlale emhlabeni oyipharadesi? Okulandelayo ukunambitheka kwendlela INqabayokulinda ewuphendule ngayo lowo mbuzo: 1879 - Yebo (wt 1879 06 k. 8) 1955 - Cha (wt 1955 04 ...

Isifundo se-WT: 'Lokhu Kuzokuba yisikhumbuzo Sakho'

[Ukubuyekezwa kwaleli sonto kwesifundo se-Watchtower (w13 12 / 15 p.17) kunikezwe elinye lamalungu esithangami kulandela ucwaningo oluhle.] Kuzovela sengathi abanye banomuzwa wokubala ukuthi le Nhlangano ibilokhu isebenzisa amashumi eminyaka kuye qala usuku unyaka ngamunye ku ...

Ifu Elikhulu LoFakazi

Ngicabanga ukuthi leso sahluko 11 sencwadi yamaHeberu singesinye sezahluko engizithandayo kulo lonke ibhayibheli. Manje njengoba ngifunde — noma mhlawumbe kufanele ngisho, manje njengoba ngifunda — ukufunda iBhayibheli ngaphandle kokukhetha, manje sengibona izinto engingakaze ngizibone. Vele uvumele iBible ...

Isixuku Esikhulu Senye Izimvu

Ibinzana ngqo elithi, “isixuku esikhulu sezinye izimvu” livela izikhathi ezingaphezu kuka-300 ezincwadini zethu. Ukuhlangana phakathi kwamagama amabili, "isixuku esikhulu" kanye "nezinye izimvu", kusungulwa ezindaweni ezingaphezu kwenkulungwane ezincwadini zethu. Ngezikhombo eziningi kangaka ...

I-144,000 - Engokoqobo noma Engokomfanekiso?

Emuva ngoJanuwari, sakhombisa ukuthi asikho isisekelo esingokomBhalo sokumangalela kwethu ukuthi “umhlambi omncane” okuLuka 12:32 ubhekisela kuphela eqenjini lamaKristu elimiselwe ukubusa ezulwini kanti “ezinye izimvu” ezikuJohane 10:16 zibhekisela kwelinye iqembu elinethemba lasemhlabeni. (Bheka ...

Ubani? (Umhlambi omncane / Enye Izimvu)

Bengihlala ngiqonda ukuthi "umhlambi omncane" okukhulunywa ngawo kuLuka 12:32 umele izindlalifa zombuso eziyi-144,000. Ngokufanayo, angikaze nangaphambilini ngibuze ukuthi “ezinye izimvu” ezishiwo kuJohane 10:16 zimele amaKristu anethemba lasemhlabeni. Ngisebenzise igama elithi “kuhle ...

Labo Abakaze Bafe Nhlobo

(UJohn 11: 26). . .wonke umuntu ophilayo futhi obonisa ukholo kimi akasoze afa nhlobo. Uyakukholwa lokhu? . . UJesu wakhuluma la mazwi ngesikhathi sokuvuswa kukaLazaru. Njengoba wonke umuntu owabonisa ukholo kuye ngaleso sikhathi wafa, amazwi akhe anga ...

Yiluphi Uhlobo Lokufa olusenza Sithole?

[U-Apholo wangilethela lokhu kuqonda esikhathini esithile emuva. Bengifuna ukuyaba lapha kuphela.] (Roma 6: 7). . Ngoba lowo ofile ukhululiwe esonweni sakhe. Lapho abangalungile bebuya, ingabe basabophezeleka ngezono zabo zangesikhathi esedlule? Isibonelo, uma ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba