Zonke Izihloko > Ukulondoloza Ubuntu

Ukusindisa Isintu Ingxenye 6: Ukuqonda Uthando LukaNkulunkulu

https://youtu.be/b520Yo4QGMk In the previous video of this series titled “Saving Humanity, Part 5: Can we Blame God for our Pain, Misery, and Suffering?" I said that we would begin our study concerning the salvation of humanity by going back to the beginning and...

Ilondoloza Ubuntu, Ingxenye 1: 2 Ukufa, Amaphilo ama-2, Ukuvuka kwaba-2

Emasontweni ambalwa edlule, ngathola imiphumela ye-CAT scan lapho kwembulwa khona ukuthi i-valve ye-aortic enhliziyweni yami idale i-aneurysm eyingozi. Eminyakeni emine edlule, futhi ngemva kwamasonto ayisithupha nje umkami eshonile ngenxa yomdlavuza, ngahlinzwa inhliziyo—ikakhulukazi, i-Bentall...