Zonke Izihloko > Ibandla

Siyaphi ngo-2021? ISikhumbuzo neMihlangano, Imali, Iqiniso Nokushicilela

https://youtu.be/RzjZy__uiU8 Today we’re going to talk about the memorial and the future of our work. In my last video, I made an open invitation to all baptized Christians to attend our online memorial of Christ’s death on the 27th of this month.  This caused a bit...

Amathiye Wokuzabalaza kanye ne-Great Trickster

Sanibonani nonke. Kade ngithola ama-imeyili namazwana abuza ukuthi kwenzekeni kula mavidiyo. Impendulo ilula impela. Bengigula, ngakho-ke umkhiqizo awusasebenzi. Ngingcono manje. Ungakhathazeki. Kwakungeyona i-COVID-19, icala nje leShingles. Ngokusobala, ngine ...

Singaya Kuphi Elinye?

Ngakhuliswa ngaba ngomunye woFakazi BakaJehova. Ngangenela inkonzo yesikhathi esigcwele emazweni amathathu, ngasebenza eduze namaBethel amabili, futhi ngakwazi ukusiza inqwaba yaze yafika ekubhapathizweni. Ngaziqhenya kakhulu ngokuthi ngithi ngiseqinisweni.

Indima Yabesifazane

"... ukulangazelela kwakho kuzakuba ngumyeni wakho, yena uzokubusa." - Gen. 3:16 Simane sinombono oyingxenye wokuthi indima yabesifazane emphakathini wesintu yayihloselwe ukuba ibe yingoba isono sambe ubudlelwano phakathi ubulili. Ukubona ukuthi izimfanelo zowesilisa nowesifazane ...