Zonke Izihloko > UZiqu-zintathu

UZiqu-zintathu: Wanikezwa UNkulunkulu Noma Wavela USathane?

https://youtu.be/KHn66Af8C2c Each time I’ve released a video on the Trinity – this will be the fourth one – I get people commenting that I don’t really understand the Trinity doctrine. They are right. I don’t understand it. But here’s the thing: Each time someone has...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

https://youtu.be/O_5_OqnnF6M In my last video on the Trinity, we examined the role of Holy Spirit and determined that whatever it actually is, it is not a person, and so could not be the third leg in our three-legged Trinity stool.  I got a lot of staunch defenders of...

Ukuhlola UZiqu-zintathu: Ingxenye 1, Umlando usifundisani?

U-Eric: Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson. Le vidiyo osuzoyibona yaqoshwa emasontweni ambalwa edlule, kodwa ngenxa yokugula, angikwazanga ukuyiphothula kuze kube manje. Kuzoba ngeyokuqala kumavidiyo amaningi ahlaziya imfundiso kaZiqu-zintathu. Ngenza ividiyo noDkt ....