NgoFebhuwari 2016 JW.org Broadcast

Ukona Ngomoya Kulesi sikhathi Sokusakazwa kweTV kulenyanga ku- tv.jw.org, isikhulumi, uKen Flodine, sixoxa ngokuthi singawenza kanjani lusizi umoya kaNkulunkulu. Ngaphambi kokuchaza ukuthi kusho ukuthini ukudabukisa umoya ongcwele, uyachaza ukuthi kusho ukuthini. Lokhu kumfaka engxoxweni ye ...