Zonke Izihloko > Umhlaziyi we-Watchtower

Ingabe Bukhona Ubufakazi Bokuthi Umoya Ongcwele Uyishiyile I-JW.org?

https://youtu.be/HfnphQ229fk I don't have time to comment on all the mistakes the Watchtower Society makes in its publications, but every now and then something catches my eye and I cannot, in good conscience, overlook it. People are trapped in this organization...

Umbuzo Ovela Kubafundi - UDuteronomi 22: 25-27 noFakazi Ababili

[from ws study 12/2019 p.14] “IBhayibheli lithi kudingeka okungenani ofakazi ababili ukumisa udaba. (Num. 35:30; Dut. 17: 6; 19:15; Math. 18:16; 1 Thim. 5:19) Kodwa ngaphansi koMthetho, uma indoda idlwengula intombazane eganiwe “endle” yona imemeze. , wayengenacala ...

Okuthunyelwe okusha okusha okubili

Kulabo abangakabhalisi okwamanje ku-beroeans.net futhi ngenxa yalokho abangakazitholi izaziso, kukhona izindatshana ezimbili ezintsha esizeni. https: //beroeans.net/2016/02/15/use-the-power-of-your-tongue-for-good / ...

NgoFebhuwari 2016 JW.org Broadcast

Ukona Ngomoya Kulesi sikhathi Sokusakazwa kweTV kulenyanga ku- tv.jw.org, isikhulumi, uKen Flodine, sixoxa ngokuthi singawenza kanjani lusizi umoya kaNkulunkulu. Ngaphambi kokuchaza ukuthi kusho ukuthini ukudabukisa umoya ongcwele, uyachaza ukuthi kusho ukuthini. Lokhu kumfaka engxoxweni ye ...

UJehova, uNkulunkulu Wezokuxhumana

[Kusuka ku-ws15 / 12 kaFebhu. 1-7] "Ngiyacela ulalele, ngizokhuluma." - UJobe 42: I-4 Lolu cwaningo lwaleli sonto luxoxa ngendima edlalwe yimihumusho nokuhumusha okusilethele ukuletha ibhayibheli kithi. Ibeka isigaba sesifundo seviki elizayo esidingida izimfanelo eziningi ezinhle zenhlangano ...

Ukulawulwa Kokulimala KweBethel yaseBethel

NgoFebhuwari 1, 2016 sesifikile. Lesi yisikhathi esinqunyiwe sokuncishiswa kwemindeni yaseBethel emhlabeni wonke. Imibiko ithi lo mndeni uncishiswa ngama-25%, okusho ukuthi izinkulungwane zabasebenza eBethel bafuna umsebenzi. Eziningi zazo zineminyaka engama-50 nengama-60. ...

Isifundo Se-WT: Iminyaka Eyikhulu Edlule Ngaphansi Kokubusa KoMbuso

[Kusuka ku-ws15 / 11 kuya kuJan. 25-31] “Kwangathi uNkulunkulu wokuthula. . . angakuhlomisa ngayo yonke into enhle ukuze wenze intando yakhe. ”- He 13:20, 21 Lesi sihloko sonke sisekelwe embonweni wokuthi uJesu ubelokhu ebusa iNhlangano YoFakazi BakaJehova kusukela ngo-1914.

Isifundo Se-WT: UJehova UnguNkulunkulu Wothando

[Kusuka ku-ws15 / 11 ku-Jan. 11-17] “uNkulunkulu uluthando.” - 1 Johane 4: 8, 16 Yisihloko esihle kanjani. Kufanele sibe nesiqingatha se-Nqabayokulinda minyaka yonke ngale ngqikithi kuphela. Kepha kufanele sithathe esingakuthola. Esigabeni 2, sikhunjuzwa ukuthi uJehova ubeke uJesu ukuthi ahlulele ...

Inkinga Ngocwaningo - Ingxenye 2

Engxenyeni ye-1 yalesi sihloko, sixoxe ngokuthi kungani ucwaningo lwangaphandle luwusizo uma sizokwazi ukuyiqonda kahle imiBhalo ngokungalingani. Siphinde sabheka ne-conundrum yokuthi imfundiso yokuhlubuka manje ("ukukhanya okudala") akunakwenzeka kanjani ukuthi yamukelwa e ...

Inkinga Ngocwaningo - Ingxenye 1

INdikimba Ebusayo (i-GB) yoFakazi BakaJehova muva nje ifune isihloko esithi Isigqila Esithembekile nesiqondayo noma i-FDS ngokususelwa encazelweni yayo kaMathewu 25: 45-37. Kanjalo, amalungu alowo mzimba athi iqiniso lembulwa kuphela ngabo ...

Ukuhamba Ngokukholwa - Emadodeni

Kuleli sonto eMhlanganweni Wenkonzo (ngisengakubiza ngokuthi, okungenani amaviki ambalwa alandelayo.) Siyacelwa ukuba siphawule ngevidiyo ethathe ihora lonke ethi Ukuhamba Ngokukholwa, Hhayi Ngokubona. Amanani wokukhiqiza ahloniphekile futhi ukwenza kwawo akukubi nakho. It ...

Umgomo wethu wokuphawula

Kade sithola ama-imeyili avela kubafundi abajwayelekile abakhathazekile ngokuthi isithangami sethu kungenzeka sivele siye kwenye indawo ye-JW bashing, noma ukuthi indawo engenabungane kungenzeka ivele. Lokhu ukukhathazeka okufanele. Ngenkathi ngiqala le sayithi emuva e2011, ngangingaqiniseki nge ...

Isifundo Se-WT: Singabonisa Kanjani Ukuthi Siyamthanda UJehova?

[Kusuka ku-ws15 / 09 kaNove 23-29] "Siyathanda, ngoba waqala wasithanda." - UJohn 4: 19 Ngicishe ngadlula ngabuyekeza i-athikili yeSifundo se-Nqabayokulinda saleli sonto ngoba akukho okusha lapho. Yindala nje efanayo, indala. Kwabe kukhona okushintshe umqondo wami. Ngavula iJW Library…

Ukushumayela Inzondo

Isithombe esivela encwadini ye-Watchtower eveza ikusasa labangakholwa e-Armagedoni. I-athikili kaMashi 15, 2015 ethi "Yini i-ISIS Efuna Ngempela" yi-The Atlantic isiqeshana esikhazimulayo sobuntatheli esinikeza ukuqonda kwangempela ngalokho okuqhuba le nhlangano yenkolo. Ngi ...

Isifundo se-WT: Ingabe UJehova Asithanda Ngaziphi Izindlela?

[Kusuka ku-ws15 / 09 kaNove 16-22] “Bona ukuthi uluhlobo luni lothando uBaba asinike lona!” - I-1 John 3: 1 Ngaphambi kokuthi siqale ukubukeza kwethu, ake sizame kancane. Uma une-Library yase-CD ku-CD-ROM, yivule bese uqhafaza ku-“All Publisher” kuphaneli engakwesobunxele. Ngezansi ...

Isifundo se-WT: “Yimani Niqinile Ekholweni”

[Kusuka ku-ws15 / 09 yangoNove 9-15] "Yima uqine okholweni, ... yiba namandla." - I-1Co 16: 13 Ngokushintsha ijubane, ngacabanga ukuthi kungaba mnandi futhi kufundise ukuphatha lokhu kubuyekezwa kwe-WT njenge-Watchtower ukutadisha. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa isigaba sokuphawula ukuphendula imibuzo. Ngokwengeziwe, ...

Lapho Ukuqagela Kuba Yiqiniso

Sisanda kuqala ukufunda incwadi ethi Lingisa Ukukholwa Kwabo eSifundweni SeBhayibheli Sebandla okuyingxenye yomhlangano wethu waphakathi nesonto. Ngiyavuma ukuthi angikaze ngiyifunde, kodwa umkami unayo futhi uthi yenza kube lula ukuyifunda. Kuthatha isimo sezindaba ezisebhayibhelini kunebhayibheli ...

Isifundo se-WT: Ingabe Unembeza Wakho Uyisiqondisi Esinokwethenjelwa?

[Okuvela ku-ws15 / 09 ka-Nov 1-7] “Inhloso yalo myalezo uthando oluphuma enhliziyweni ehlanzekile nonembeza omuhle.” - I-1 Tim. I-1: 5 Lolu cwaningo lusibuza ukuthi unembeza wethu uyisiqondiso esingasethemba yini. Umuntu angacabanga ukuthi ngokufunda le ndatshana, sizokwazi ...

Isifundo se-WT: Ngabe Uyasifinyelela Isigaba EsingesikaKristu?

[Kusuka ku-ws15 / 09 ye-Oct. 26 - Nov 1] “Finyelela… isilinganiso sesikhathi sokugcwala kukaKristu” (Eph 4: 13) Ekubuyekezweni kwe-Watchtower kwaleli sonto, sizogxila kancane kwisitayela nasekwakheni , kepha ikakhulukazi kokuqukethwe, ikakhulukazi okufundwayo phakathi komugqa ...

Isifundo se-WT: Lungiselela Manje Ukuphila Ezweni Elisha

[Kusuka ku-ws15 / 08 p. (Ngo-Okthoba 24 -19] “Ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle.” - 25Ko 1:15 Izinsuku Zokugcina “IBhayibheli libiza inkathi eyaqala ngo-33 ngokuthi 'izinsuku zokugcina.'” - isig. 1914 Njengoba i-athikili iqala ngesitatimende sezigaba, kubonakala kufanelekile ukuthi thina ...

Isifundo se-WT: Lungiselela Manje Ukuphila Ezweni Elisha

[Kusuka ku-ws15 / 08 p. 19 ka-Okthoba 12 -18] “Batshele ukuthi basebenze okuhle, bacebe emisebenzini emihle, baphane, balungele ukwabelana, 19 bezibekelela ngokuphepha isisekelo esihle sesikhathi esizayo, ukuze bathole bambelela ngokuqinile ekuphileni kwangempela. ” (1Ti 6:18, 19) Lokhu ...

Isifundo se-WT: Hlala Ulindele

[Kusuka ku-ws15 / 08 p. I-14 ye-Oct. 5 -11] “Noma kungabambezeleka, hlala uwulindele!” - Hab. I-2: 3 UJesu wasitshela kaninginingi ukuthi sihlale silindile futhi silindele ukubuya kwakhe. (Mt. 24: 42; Lu 21: 34-36) Kodwa-ke, uphinde wasixwayisa ngabaprofethi bamanga abagqugquzela ...

Isifundo Se-WT: Zindla Ngothando lukaJehova Oluhlala Njalo

[Kusuka ku-ws15 / 08 p. I-9 ye-Sep. 28 - Oct. 4] Eminyakeni ethile edlule ngenkathi ngisenkonzweni yendlu ngendlu ngathola owesifazana, umKatolika oqinile, owayenethemba eliqinisekile lokuthi uNkulunkulu umsindise ngokuyisimangaliso ekufeni komdlavuza webele . Ayikho indlela ebengingaba nayo ...

IQula Elibusayo Aligomeli!

Ohlelweni lokukhulekelwa lwasekuseni olusanda kubizwa ngokuthi “UJehova Ubusisa Ukulalela”, uMfoweth 'u-Anthony Morris III ubeka izinsolo ezenziwa ngeNdikimba Ebusayo ukuthi iyiqiniso. Ukucaphuna encwadini yeZenzo 16: 4, usidlulisela egameni elihunyushwe ngokuthi "izimiso". Uthi e-3: 25 ...

Isifundo se-WT: Hlala Uthembekile EMbusweni KaNkulunkulu

[Kusuka ku-ws15 / 07 p. I-22 ye-Sep. 14-20] Into yokuqala okufanele isishaye ngocwaningo lwaleli sonto isihloko. Besebenzisa i-Watchtower Library [i] enombuso “othembekile * njengezinhlaka zokusesha (izingcaphuno zabantu), umuntu akatholi midlalo owodwa kulo lonke ...

Ukusakazwa kukaSepthemba - Lesi Sizukulwane

Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. ” (Mt 24: 34) Kunezindlela ezimbili esingazisebenzisa ukuqonda ukuqonda amazwi kaJesu maqondana "nalesi sizukulwane". Enye ibizwa nge-eisegesis, kanti enye, ...

Isifundo se-WT: “Ukukhululwa Kwakho Kusondele”!

[Kusuka ku-ws15 / 07 p. I-14 ye-Sep. 7-13] Kuza indoda edolobheni lakho. Umi esigcawini sendawo, futhi umemezela ukuthi maduze nje ukufa nokubhujiswa kuzonisela nina nezakhamizi ezikanye naye. Ngokulandelayo, ukutshela ukuthi ungaphunyuka kanjani. Kufanele kwenziwe imihlatshelo, kepha uma nonke ...

Isifundo se-WT: Sebenzela ukuthuthukisa Ipharadesi Lokomoya

[Kusuka ku-ws15 / 07 p. 7 ka-Agasti 30- Sep. 6] Njalo ngesikhashana kushicilelwa okuthile okuphezulu kakhulu kukwenza ufune ukuhleka. Omunye wabazalwane baseCanada ungithumelele ikhophi yencwadi ethunyelwe emabandleni asendaweni ehhovisi legatsha laseCanada ....

Isifundo se-WT: Phila Ngokuvumelana Nomthandazo Oyisibonelo — Ingxenye II

[Kusuka ku-ws15 / 06 p. 25 ngo-Agasti 24-30] “UYihlo uyakwazi enikudingayo.” - Mt 6: 8 Ngakhulela enkathini lapho inkolo yami yayiwuphika umqondo "wokukhulekelwa kwezidalwa". [I] Kodwa-ke, lokhu kungumqondo ophelelwe yisikhathi eNhlanganweni yanamuhla, njengoba kufakazelwa hhayi noyedwa, kepha ababili ...

Isifundo se-WT: Phila ngokuhambisana noMthandazo we-Model - Ingxenye 1

Lokhu kubuyekezwa kwe-Nqabayokulinda kubhalwe ngu-Andere Stimme [Kusuka ku-ws15 / 06 k. 20 ngo-Agasti 17-23] "Igama lakho malingcweliswe." - UMathewu 6: 9 Akekho umKrestu ongathola iphutha eselulekweni sokuthi "siphile ngokuhambisana nomthandazo oyisibonelo". I ...

Isifundo se-WT: Singahlala Simsulwa

[Kusuka ku-ws15 / 06 p. I-24 yango-Agasti 10-16] “Sondela kuNkulunkulu, naye uzosondela kuwe. Hlanza izandla zakho, nina zoni, futhi nihlanze izinhliziyo zenu, nina enimanqikanqika. ”(Jas 4: 8) Kusukela ngeminyaka eyishumi elandela ukwehluleka okulindelwe okwenzeka ngonyaka ka-1975, ...

Isifundo se-WT: Lingisa Lowo Othembisa Ukuphila Okuphakade

[Kusuka ku-ws15 / 05 p. I-24 kaJulayi 20-26] “Yibani ngabalingisi bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandekayo.” - Efe. I-5: I-1 Uhambo Olude Lwesikhashana Njengoba kungenjalo nje ngesihloko, ngicabanga ukuthi kuzosiza ukuthatha uhambo oluncane ukuze uqhubeke nesihloko sethu esifundweni seviki eledlule. Isonto eledlule si ...

Isifundo Se-WT: 'Babona' Izinto Ezithenjisiwe

[Kusuka ku-ws15 / 05 p. I-19 yangoJulayi 13-19] “Abakutholanga ukugcwaliseka kwezithembiso; kepha bababona bekude. ”- Heb. I-11: 13 Kunamagama amabili aqhamuka kakhulu esifundweni seBhayibheli: i-Eisegesis ne-Exegesis. Ngenkathi zibukeka zifana kakhulu, izincazelo zazo ...

Isifundo se-WT: Ungalwa noSathane Unqobe!

[Kusuka ku-ws15 / 05 p. I-14 yangoJulayi 6-12] "Melana [noSathane], uqine okholweni." - I-1 Peter 5: 9 Kulokhu kuqhubeka kwengqikithi yeviki eledlule, sifunda ukuthi ungalwa kanjani noSathane futhi unqobe. Siqala esigabeni 1 ngokugcizelela imfundiso yeJW eyingqayizivele yokuthi kukhona ...

Isifundo se-WT: Bukela - USathane Ufuna Ukukushwabadela

 [Kusuka ku-ws15 / 05 p. I-9 kaJuni 29-Julayi 5] “Qaphani! Isitha sakho, uDeveli, sihambahamba njengengonyama ebhongayo, efuna engamshwabadela. ”- I-1 Peter 5: 8 Lolu cwaningo lwaleli sonto lunguchungechunge lwezigaba ezimbili. Kuyo, sifundiswa ukuthi uDeveli unamandla, unonya ...

Isifundo se-WT: Thembela KuJehova Njalo

[Kusuka ku-ws15 / 04 k. 22 kaJune 22-28] “O bantu, thembelani kuye ngaso sonke isikhathi.” - IHubo 62: 8 Sithembele kubangane bethu; kepha abangane, ngisho nabangane abahle kakhulu, bangasishiya ngesikhathi sethu esidingeka kakhulu. Lokhu kwenzeke kuPaul njengoba kusigaba 2 sesifundo se-Nqabayokulinda saleli sonto ...

Isifundo se-WT: Buhlobo Kangakanani Ubuhlobo Bakho NoJehova

[Kusuka ku-ws15 / 04 p. 15 kaJuni 15-21] “Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.” - Jakobe 4: 8 Isifundo se-Nqabayokulinda saleli sonto siqala ngala mazwi: “Ingabe unguFakazi KaJehova ozinikezele wabhapathizwa? Uma kunjalo, unempahla eyigugu — ubuhlobo bomuntu siqu ...

Isifundo se-WT: Badala, Nizizwa Kanjani Ngokuqeqesha Abanye?

[Kusuka ku-ws15 / 04 p. 9 kaJuni 8-14] "nezinto owazizwa kimi ezasekelwa ofakazi abaningi, lezi zinto ziphathise amadoda athembekile, lawo azokufanelekela ngokwanele ukufundisa abanye." - 2 Thimothewu 2: 2 Kuleli sonto siqhubeka nesifundo esiqondiswe ...

Isifundo se-WT: Badala, Nizizwa Kanjani Ngokuqeqesha Abanye?

[Kusuka ku-ws15 / 04 p. 3 kaJuni 1-7] “Kukhona isikhathi esimisiwe sayo yonke into.” - UmSh. 3: 1 Umngani osakhonza njengomdala wayengikhononda ngokuthi ngaphezu kwengxenye yendikimba yakhe endala igugile kakhulu noma ibuthaka ukuthi ingasebenza njengababonisi. Kwabambalwa abasele, bonke ...

Isifundo se-WT: Ukusekela Ngobuqotho Abafowethu bakaKristu

[Kusuka ku-ws15 / 03 p. 25 ngoMeyi 25-31] "Ngezinga enikwenze ngalo komunye walaba bafowethu abancane, nikwenze nakimi." - Mt 25:40 Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi uyisihloko seSifundo Se-Nqabayokulinda saleli sonto. Isigaba sesibili sithi: “UJehova ...

Isifundo se-WT: Funda kuMfanekiso Wamathalenta

[Kusuka ku-ws15 / 03 p. I-19 yangoMeyi 18-24] "Wanika elilodwa amathalenta elinye, amabili kwelinye, elinye waphinda elinye." - Mt 25: 15 "UJesu wanikeza umzekeliso wamathalente njengengxenye yempendulo yombuzo wabafundi bakhe mayelana "Isibonakaliso sokuba khona [kwakhe] nesesiphelo ...

Isifundo se-WT: UJehova Uqondisa Umsebenzi Wethu Wokufundisa Womhlaba Wonke

[Kusuka ku-ws15 / 02 p. 24 ngo-Ephreli 27-May 3] “Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze, Lowo okuhola endleleni okufanele uhambe ngayo.” - Isaya. 48:17 "Wabeka futhi zonke izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe futhi wamenza inhloko phezu kwazo zonke izinto maqondana ne ...

Isifundo se-WT: Lingisa Isibindi SikaJesu Nokuqonda Kwakhe

[Kusuka ku-ws15 / 02 p. I-10 ka-Ephreli 13-19] “Yize ungakaze umbone, uyamthanda. Noma ungamboni manje, kepha uyakholelwa kuye. ”- I-1 Peter 1: I-8 NWT Ocwaningweni lwaleli sonto, kunombhalo waphansi wesigaba 2 ofundeka kanje,“ Okokuqala uPeter 1: 8, 9 were wrote. ..

Isifundo se-WT: Lingisa ukuthobeka nobumnene bukaJesu

[Kusuka ku-ws15 / 02 p. 5 ka-Ephreli 6-12] "Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha izinhliziyo zaso zikude nami." (Mt 15: 8 NWT) “Ngakho-ke, zonke izinto abanitshela zona, zenzeni futhi nizigcine, kodwa ningenzi ngokwezenzo zabo, ngoba bayasho kodwa abakwenzi ...

Isifundo se-WT: Yakha Umshado Oqinile Futhi Ojabulisayo

[Kusuka ku-ws15 / 01 p. I-18 yangoMashi 16-22] “Ngaphandle kokuthi uJehova eyakha indlu, akusizi ngalutho ukuthi abakhi bayo basebenza kanzima kuyo” - 1 Cor. I-11: I-24 Kuneseluleko seBhayibheli esihle esifundweni saleli sonto. ImiBhalo yangaphambi kobuKristu ayinikezi izeluleko eziningi eziqondile ngomshado ...

Isifundo Se-WT: Bonga UJehova Futhi Ubusiswe

[Kusuka ku-ws 15 / 01 p. I-8 yangoMashi 2-8] “Bongani uJehova ngoba muhle.” - IHu. I-106: I-1 Le ndatshana isitshela ukuthi kanjani futhi kungani kufanele simbonge uJehova, nokuthi usibusisa kanjani ngokwenza lokho. “Zingaki izinto Owenzile, O Jehova” Ngaphansi kwalesi sihloko,

Isifundo se-WT: Uyakwazisa Yini Oyitholile?

[Ukubukezwa kwendatshana ye-Nqabayokulinda kaDisemba 15, 2014 ekhasini 27] “Samukele… umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sazi izinto uNkulunkulu asinikeze zona ngomusa.” - 1 Kor. 2:12 Le ndatshana ilandelwa esifundweni se-Nqabayokulinda sangesonto eledlule. Ku ...

Isifundo se-WT: Ingabe 'Uyakuqonda Okushiwo'?

[Ukubukezwa kwendatshana ka-December 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 11] "Wavula izingqondo zabo ngokugcwele ukuze baqonde okushiwo yimibhalo." - ULuka 24: 45 Kulokhu kuqhubeka kokufunda kwesonto eledlule, sihlola lokho okushiwo abathathu imizekeliso eminingi: Umhlwanyeli olala i ...

Isifundo se-WT: 'Lalelani futhi Nizwisise Iincazelo'

[Ukubukezwa kwendatshana ka-December 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 6] “Ngilaleleni nonke, nize niqonde ukuqonda.” - UMark 7: 14 Lesi sihloko se-Nqabayokulinda sethula ukwamukelwa okuhle ngendlela esiqonda ngayo ezine zikaKristu imifanekiso, ikakhulukazi, ...

Ungakufunda Kanjani NgoNkulunkulu?

Inkulumo Yesitshudeni engu- # 3 eSikoleni Senkonzo Esingokwasezulwini ishintshile kusukela kulo nyaka. Manje sekubandakanya izingxenye zemiboniso nabafowethu ababili bexoxa ngesihloko esithile seBhayibheli. Ngesonto eledlule nakuleli sonto kuthathwe emakhasini 8 no-9 wohlelo olusha sha lweNew World ...

Ukutadisha kwe-WT: "Manje Manje Ningabantu bakaNkulunkulu"

[Ukubukezwa kwendatshana ka-November 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 23] “Benikade nisisizwe, kepha manje seningabantu bakaNkulunkulu.” - I-1 Pet. I-1: I-10 Ukusuka ekuhlaziyeni konyaka we-Watchtower imibhalo yethu edlule, kuye kwaba sobala ukuthi kuvame ukuba ne-ajenda ngemuva kakhulu ...

Isifundo Se-WT: Abantu Okuthi uNkulunkulu Wabo UnguJehova

[Ukubukezwa kwendatshana ka-November 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 18] “Babusisiwe abantu abaNkulunkulu wabo nguJehova.” - I-Ps 144: 15 Ukubuyekezwa kwethu kuleli sonto ngeke kusenze sadlula isigaba sokuqala sesifundo. Iqala ngokuthi: “Abantu abaningi abacabangayo namuhla bavuma kalula ukuthi ...

Isifundo se-WT: Kufanele Sibe Ngcwele Kukho Konke Ukuziphatha Kwethu

[Ukubukezwa kwendatshana ka-November 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 13] “Zingcweliseni ekuziphatheni kwenu konke.” - I-1 Pet. I-1: 15 I-athikili iqala ngaleli phutha lokungaziphathi kahle: Jehova, ulindele ukuthi abagcotshiweyo kanye "nezinye izimvu" benze konke okusemandleni abo ...

Isifundo se-WT: Kungani Kufanele Sibe Ngcwele

[Ukubukezwa kwendatshana ka-November 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 8] "Kufanele ube ngcwele." - Lev. I-11: I-45 Lokhu kuthembise ukuthi kube yisibuyekezo esilula esimboza isihloko esingaphikisi. Kutholakale noma yini kodwa. Noma yimuphi umfundi weBhayibheli othembekile, onobuhlakani uzohlangana ne ...

Isifundo se-WT: Ukuvuswa KukaJesu — Ukuchazwa Kona Kithi

[Ukubukezwa kwendatshana ye-Nqabayokulinda kaNovemba 15, 2014 ekhasini 3] “Wavuswa.” - Mt 28: 6 Ukuqonda ukubaluleka nencazelo yokuvuka kukaJesu Kristu kubalulekile kithi ukuze sigcine ukholo lwethu. Kungenye yezinto eziyisisekelo noma eziyinhloko uPaul ...

Isifinyezo sesihloko se-2014 Study Articles from the Watchtower

Kuleli sonto kwethulwa isihloko sethu sokugcina se-Nqabayokulinda sonyaka. Esikhundleni sokuya ekubuyekezweni okuningiliziwe (Kungemva nje kwendatshana evamile exoxa ngezihloko ezivamile) kubonakala kufanele ukuthatha isikhathi ukuvala ukuhlaziywa kwethu konyaka ...

Isifundo se-WT: Yazisa Ilungelo Lakho Lokusebenza NoJehova

[Ukubukezwa kwendatshana ka-Okthoba 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 23] "Siyizisebenzi ezikanye noNkulunkulu." - 1 Cor. I-3: 9 Umbhalo ogcwele we-1 Korion 3: I-9 ifundeka kanje: "Ngoba siyizisebenzi ezikanye noNkulunkulu. Uyinsimu kaNkulunkulu elinywayo, uyisakhiwo sikaNkulunkulu. ”(1Co 3: 9) Ngakho-ke uPawulu usebenzisa ...

Isifundo se-WT: Uzoba “UMbuso Wabaphristi”

[Ukubukeza isihloko se-Nqabayokulinda ka-October 15, 2014 ekhasini 13] “Niyoba umbuso wabapristi nesizwe esingcwele kimi.” - Heb. 11: 1 Isivumelwano Somthetho ISIQEPHU. I-1-6: Lezi zigaba zikhuluma ngeSivumelwano soMthetho sokuqala uJehova asenza nabantu bakhe abakhethiwe, ...

Isifundo se-WT: Yiba Nokholo olungenakunyakaziswa eMbusweni

[Ukubukezwa kwendatshana ye-Nqabayokulinda ka-October 15, 2014 ekhasini 7] “Ukholo luwukulindelwa okuqinisekisiwe kwalokho okulindelwe.” - Heb. 11: 1 Izwi Ngokholo Ukholo lubaluleke kakhulu ekusindeni kwethu ukuthi uPawule akasinikanga kuphela incazelo ephefumulelwe yaleli gama, kepha ...

Ukudlula Ngale kwalokho Okubhaliwe

Umhlangano wanonyaka walo nyaka wethulwa ushintsho olubonakala luluncane emcabangweni wokufundisa woFakazi BakaJehova. Isipika, uMfoweth 'uDavid Splane weNdikimba Ebusayo, uphawule ukuthi esikhathini esithile manje izincwadi zethu bezingasebenzisi ukusetshenziswa kohlobo lwentekenteke ...

Isifundo Se-WT: Isitha Sokugcina, Ukufa, Senziwa ize

[Ukubukezwa kwendatshana ka-September 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 23] “Ukufa kwesitha sokugcina kwenziwe.” - I-1 Cor. I-15: I-26 Kukhona isambulo esithandekayo kulendatshana yokufunda ye-Nqabayokulinda yaleli sonto okungenzeka ukuthi izokhunjulwa yizigidi zoFakazi ...

Isifundo Se-WT: Bazali Yalusani Izingane Zenu

[Ukubukeza isihloko se-Nqabayokulinda sika-September 15, 2014 ekhasini 17] “Kufanele wazi kahle ukuthi umhlambi wakho ubukeka kanjani.” - IzA. 27:23 Ngifunde kabili le ndatshana futhi isikhathi ngasinye ibingishiya ngizizwa ngingazinzile; okuthile ngakho kwangikhathaza, kepha ngangibonakala ngathi ...

Isifundo se-WT: Khonza uNkulunkulu Ngobuqotho Naphezu Kwezinsizi Eziningi

[Ukubukeza isihloko se-Nqabayokulinda sika-September 15, 2014 ekhasini 12] “Kufanele singene eMbusweni kaNkulunkulu ngezinsizi eziningi.” - IzEnzo 14:22 “INGABE kuyakuthusa ukuthi ungalindela ukubhekana“ nezinsizi eziningi ”ngaphambi uzuze umklomelo wokuphila okuphakade? ” –...

Isifundo se-WT: Ingabe uyaqiniseka ukuthi uneqiniso? Ngani?

[Ukubukeza isihloko se-Nqabayokulinda sika-September 15, 2014 ekhasini 7] “Ziboneleni ngokwenu okuyintando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.” - Rom. 12: 2 Isigaba 1: “INGABE kuyintando kaNkulunkulu ukuba amaKristu eqiniso aye empini futhi abulale abantu bezinye izizwe?” Ngalokhu ...

Ubuzenzisi babaFarisi

[Ukubukezwa kwendatshana ye-Nqabayokulinda ka-Agasti 15, 2014, ”Yizwa Izwi LikaJehova Nomaphi Lapho Ukhona”] “13“ Maye kini, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngoba nivalela abantu umbuso wamazulu; ngoba nina ngokwenu aningeni, futhi anibavumeli labo abakhona ...

Isifundo Se-WT: Indlela UJehova Asondela Ngathi Kithi

“Sondelani kuNkulunkulu, naye uzosondela kini.” - UJames 4: 8 “Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami.” - UJohn 14: 6 UJehova Ufuna Ukuba Umngane Wakho ezigabeni zokuqala zalesi sifundo. , iNdikimba Ebusayo isitshela ukuthi yisiphi isimo uJehova asondela kuso ...

Isifundo se-WT: Sebenzisa iZwi LikaNkulunkulu Liyaphila!

"Izwi likaNkulunkulu liyaphila futhi linamandla." - Heb. Isifundo saleli sonto silula, sisifundisa ukuthi siwasebenzise kanjani amapheshana emsebenzini wethu wendlu ngendlu. Akukho okuningi esingangeza esihlokweni sinikezwe ubunjalo baso, ngakho-ke sikushiya lokhu okuthunyelwe njenge ...

Isifundo se-WT: Uyini Umsebenzi Wabesifazane Enjongweni KaJehova?

  “Abesifazane abamemezela izindaba ezinhle bayibutho elikhulu.” - IHu. I-68: Isingeniso se-11 Lesi sihloko siqala ngokucaphuna uGenesise 2: 18 okusho ukuthi owesifazane wokuqala wadalwa njengowesifazane waba ngumphelelisi wendoda. Ngokwe-Oxford English Dictionary, "umphelelisi" ...

Isifundo se-WT: "Nizoba Ofakazi Bami"

"[UJesu] wathi kubo: '... Nizoba ofakazi bami… ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.'” - Izenzo 1: 7, 8 Lesi yisifundo sesibili esenzelwe izingxenye ezimbili okuhloswe ngaso ukuqinisa isandla ethu. ukukholelwa emsungweni oshiwo waphezulu wegama lethu elithi, “OFakazi BakaJehova”. Ku ...

Isifundo se-WT: "Ningofakazi Bami"

Umbhalo Wesihloko: “'Nina ningofakazi bami,' kusho uJehova” - Isaya. I-43: 10 ”Lesi sokuqala sokucwaninga okwenzelwe izingxenye ezimbili okuhloswe ngaso ukuqinisa ukukholelwa kwethu kwimvelaphi yaphezulu yegama lethu, oFakazi BakaJehova. Isigaba 2 sithi: "Ngokunikeza lo msebenzi wokufakaza kuqala,"

UMbuso KaNkulunkulu Waqala Nini Ukubusa? - Ingxenye 2

Ingxenye 1 yalolu chungechunge ivele ku-Okthoba 1, 2014 Watchtower. Uma ungazange ufunde okuthunyelwe kwethu kuphawula ngaleyo ndatshana yokuqala, kungakuzuzisa ukukwenza ngaphambi kokuqhubeka nale. Umagazini kaNovemba okuxoxiswana ngawo lapha ubukeza izibalo esizo ...

Isifundo se-WT: "UJehova Uyabazi Abangabakhe" - Isengezo

Ngenkathi ngihleli esifundweni se-Nqabayokulinda sangayizolo, okuthile kwangithinta njengokungajwayelekile. Njengoba sibhekana nokuhlubuka okungenayo ngokushesha nangokunqobayo, kungani sisho amazwi afana nalawa: "Amanye amaKhristu kungenzeka abengabaza ukuthi kungani abantu abanjalo bavunyelwe ukuthi bahlale ...

Isifundo se-WT: Abantu bakaJehova "Bayakulahla Ukungalungi"

[Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-September 8, 2014 - w14 7/15 k. [Isithombe ekhasini 12] “Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi.” - 2 Thim. 2:19 Isifundo sivula ngokugxila eqinisweni lokuthi zimbalwa ezinye izinkolo ezigcizelela igama likaJehova njengathi. Ku ...

The Great Korah

Ingxoxo esekelwe esihlokweni esifundwayo se-Nqabayokulinda kaJulayi 15, 2014 esithi, “UJehova Uyabazi Abangabakhe.” Emashumini eminyaka edlule, INqabayokulinda iye yakhuluma kaninginingi ngokuvukela kukaKora uMose no-Aaron ehlane noma nini lapho abamemezeli bebona isidingo ...

Isifingqo sesihloko se-Watchtower Study Article se-2014

Inhloso yalesi sikhala esiphindaphindayo ukuhlinzeka ngamafuphi omagazini ngamunye we-Nqabayokulinda efundwe kulo lonke unyaka ka-2014. Kuyithemba lethu ukuthi ngaleyo ndlela sinikeze ukuqonda okuthile kohlobo 'lokudla ngesikhathi esifanele' olunikezwe oFakazi BakaJehova Ophethe ...

Isifundo se-WT: Siza Abanye Bafinyelele Amandla abo Okugcwele

Kuyadumaza ngandlela thile ukuthola ukuthi isonto nesonto kuba nezingqinamba ezifundweni ze-Nqabayokulinda ezidinga ukubhekelelwa ngenhloso yokusekela iqiniso. Ngakho-ke kuba impumuzo eyamukelekayo lapho i-athikili enjengale iphuma. Yize kungeyona ukujula ...

Isifundo se-WT: Ingabe Ububheka Ubuthakathaka Bobuntu NjengoJehova?

Ngemuva kokufunda le ndatshana, isihloko esinembe ngokwengeziwe singase sithi “Ingabe Ubheka Ubuthakathaka Bomuntu Ngaphakathi Kwenhlangano Ngendlela UJehova Abheka Ngayo?” Iqiniso elilula lendaba ukuthi sinezindinganiso eziphindwe kabili phakathi kwalabo abangaphakathi nalabo abangaphandle kweNhlangano. Ukube besinga ...

Isifundo se-WT: Kufanele Uthande Umakhelwane Wakho Njengoba Uzithanda Wena

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto lika-Agasti 11, 2014 - w14 6 / 15 k. I-17] Lesi isihloko esilandelwayo esifundweni seviki ephelileyo ngesidingo sokuthanda uNkulunkulu wethu, uJehova. Kuqala ngokubukisisa umfanekiso uJesu awunikeza womSamariya olimele ukukhombisa ukuthi ubani ngempela wethu ...

Isifundo se-WT: Kufanele uthande uJehova uNkulunkulu Wakho.

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto lika-Agasti 4, 2014 - w14 6 / 15 k. I-12] Lesi ngesinye salezo zihloko esizilindele ngabomvu ngoba zisinika ithuba lokudumisa uMdali wethu omkhulu ebandleni elikhulu. (IHu 35: 18) (Zizwe ukhululekile ukuhlanganyela imicabango yakho othandweni lukaJehova ...

Isifundo Se-WT: Ingabe Uhambisana Nenhlangano KaJehova?

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaJulayi 28, 2014 - w14 5 / 15 k. I-26] “Amehlo kaJehova aqala abalungileyo.” 1 Pet. I-3: 12 Igama elithi "inhlangano" livela ngaphezu kwezikhathi ze-17,000 kuzo zonke izincwadi ezifakiwe kuhlelo lweThala le-WT. Le yinombolo emangalisayo ...

Isifundo Se-WT: UJehova UnguNkulunkulu Wokuhleleka

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaJulayi 21, 2014 - w14 5 / 15 k. I-21] "uNkulunkulu unguNkulunkulu wokuthula, kepha ungowokuthula." 1 Cor. I-14: 33 Par. I-1 - Lesi sihloko siqala ngemfundiso engikholelwa ukuthi yehlisa indawo kaKristu enjongweni kaNkulunkulu. Lithi: "Okokuqala ...

Isifundo se-WT: Landela Umthetho Wegolide Ensimini Yakho

[Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-July 14, 2014 - w14 5/15 k. [Isithombe ekhasini 11] Lesi sifundo simayelana nokucabangela abanye esihlangana nabo enkonzweni yasensimini. Kuyinto eyisisekelo kakhulu futhi akukho okusha lapha. Ngakho-ke lokhu okuthunyelwe kumane kuyisibambi sokunikeza indawo yanoma ngubani ...

Isifundo se-WT: Kufanele 'Simphendule Kanjani Umuntu Ngamunye'?

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaJulayi 7, 2014 - w14 5 / 15 k. I-6] Izigaba 1 ne2 zikhombisa isidingo sokubuza imibuzo ngaphambi kokuzibandakanya ezingxoxweni "zezihloko eziyinselele, ezinjengoZiqu-zintathu, Isihogo Somlilo, noma ubukhona boMdali". It ke inikeza ...

Isifundo Se-WT: Uyakwazisa Ukuqapha KukaJehova

[Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-June 30, 2014 - w14 4/15 k. 27] Umbhalo wesihloko esifundwayo: “Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo, aqaphela ababi nabahle” —Mat. 6:24 Ngenkathi le ndatshana ihloselwe ukukhombisa ukunakekela kukaJehova kothando ngamaKrestu, okubaluleke kakhulu ...

Isifundo se-WT: Yiba Nesibindi U-Jehova Ungumsizi Wakho!

[Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-June 23, 2014 - w14 4/15 k. 22] Isifundo saleli sonto siqukethe izeluleko ezisebenzisekayo kubazali abasebenze kude nomndeni isikhathi eside futhi manje abazama ukulungisa umonakalo ongokomzwelo ...

Isifundo Se-WT: Akekho Ongakhonza Amakhosi Amabili

[Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-June 16, 2014 - w14 4/15 k. 17] Umbhalo wengqikithi yesifundo: “Akekho ongakhonza amakhosi amabili… Anikwazi ukuba yizikhonzi zikaNkulunkulu nezeNgcebo” —Mat. 6:24 Ezinyangeni ezithile ezedlule, lapho ngiqala ukufunda isihloko se-Nqabayokulinda saleli sonto, kwangikhathaza ....

Isifundo se-WT: Uyambona “Lowo Ongabonakali”?

  [Isifundo se-Nqabayokulinda sesonto lika-June 9, 2014 - w14 4/15 k. 8] Umbhalo wetimu efundwayo: “Waqhubeka egxilile sengathi uyambona Lowo ongabonakali.” - Heb. 11:17 isig. 1-3 - Senza kahle ngokuzibuza umbuzo okhishwe kulezi zigaba. “Ngabe ...

Isifundo se-WT: Lingisa Ukukholwa KukaMose

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaJuni 2, 2014 - w14 4 / 15 k. I-3] Izici zezihloko zalolu cwaningo lwe-Watchtower yilezi: SIFUNDISANI ISIBONELO SAMOSES NGOKU… umehluko phakathi kwengcebo ebonakalayo nengokomoya? (Bheka indlela abashicileli abakhombisa ngayo umbono wabo ...

Isifingqo sesihloko se-Watchtower se-2014

Inhloso yalokhu okuvela kaningi ukunikeza ukufingqwa okufushane komagazini ngamunye we-Nqabayokulinda ofundwe kuwo wonke unyaka ka-2014. Kuyithemba lethu ukuthi ngaleyo ndlela sinikeze ukuqonda okuthile ngohlobo lweqiniso 'lokudla ngesikhathi esifanele' okunikezwa oFakazi BakaJehova w13 11 / 15 ...

Isifundo se-WT: Ukunakekela Abadala

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaMeyi 26, 2014 - w14 3 / 15 k. I-26] Inhloso yalesi siza ngokuyinhloko ukujwayeza ukutadisha kwethu nokuqonda kwethu iBhayibheli. Unalokho engqondweni, i-athikili yokufunda yaleli sonto e-Nqabayokulinda ayinikezi okuningi ngendlela enkulu ...

Isifundo se-WT: Hlonipha Abadala Phakathi Kwakho

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaMeyi 19, 2014 - w14 3 / 15 k. I-20] Ukuqina kwalesi sihloko kuphathelene nokuhlonza ukuthi ngubani okufanele anakekele asebekhulile phakathi kwethu, nokuthi kufanele kunikezwe kanjani ukunakekelwa. Ngaphansi kwesihlokwana esithi “Ukuzibophezela Komndeni”, siqala ngokucaphuna ...

Isifundo se-WT: Ungawugcina Kanjani Umbono Oqondile

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaMeyi 12, 2014 - w14 3 / 15 k. I-12] Olunye ucwaningo lwe-Watchtower olwakhayo nolukhuthazayo, yize ngakolunye uhlangothi kulawula umonakalo. Ukufanekisa, isigaba 2 sithi: "... ezinye izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile zilwa nemicabango emibi mayelana ...

Umbuzo ovela Kubafundi, Agasti 15, 2014 Watchtower

Ngithole isaziso sangaphambi kokunye “kokukhanya okusha” .i ngeke kusha kuwe iningi lakho. Empeleni sikuvezile lokhu “kukhanya okusha” cishe eminyakeni emibili edlule. (Lokhu akulona neze udumo kimi, ngoba bengingumuntu wokuqala ukufika kulokhu kuqonda.) Ngaphambi kokukunikeza ukwehla ku ...

Isifundo se-WT: Ungawugcina Kanjani Umoya Wokuzidela

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto likaMeyi 5, 2014 - w14 3 / 15 k. I-7] Kumnandi kanjani ukuba nesifundo se-Nqabayokulinda ngeseluleko esihle futhi ngaphandle kwezimfundiso zamanga noma izinhlelo zemibhalo ezingabazekayo. Lokho kuzwakala kunobuhlakani obuningi, kepha ngiyakuqinisekisa ukuthi akunjalo. Ukubuka konke okusheshayo kwe ...

Isifundo Se-WT: UJehova Umngane Wethu Omkhulu

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto lika-Ephreli 28, 2014 - w14 2 / 15 k. 21] Par. I-1,2 - "UJehova, uBaba wethu osezulwini, unguMuphi wokuphila ... thina, izingane zakhe ezingabantu ... sinokwazi ukulondoloza ubungane." Ngakho-ke, ngobuqili, sibhekana nodaba olunamandla lokuthi singaba kanjani bakaNkulunkulu ...