Zonke Izihloko > Ukukhonza

Ukuhola Ukukhonza - Kanjani? Kuya kubani?

Sisanda kufunda okushiwo amagama amane esiGreek ahunyushwe ezinhlotsheni zanamuhla zebhayibheli lesiNgisi njenge “khonza”. Kuliqiniso, igama ngalinye lahunyushwa nangezinye izindlela, kodwa onke analelo gama linye. Bonke abantu abasontayo — abangamaKristu noma cha — bacabanga ukuthi ...

Kuyini ukuKhuleka?

[Lokhu kungokwesibili kwezindatshana ezintathu ezikhulunywa ngendaba yokukhonzwa. Uma ungakakwenzi lokho, sicela uzitholele ipeni nephepha bese ubhala lokho oqonda ukuthi “ukukhulekela” kusho ukuthini. Musa ukubheka isichazamazwi. Mane ubhale phansi noma yini efika engqondweni. Setha ...

IJografi YokuKhulekelwa

[Ngaphambi kokuthi siqale, ngingathanda ukukucela ukuthi wenze okuthile: Zitholele ipeni nephepha bese ubhala lokho oqonda ukuthi kusho ukuthi “ukukhulekela”. Musa ukubheka isichazamazwi. Mane ubhale phansi noma yini efika engqondweni. Sicela ungalindi ukwenza lokhu ngemuva kokufunda lokhu ...