Mayelana Nemihlangano Yethu

Yenzelweni imihlangano yakho?

Sihlangana nabanye esikholwa nabo ukuze sifunde izindima zeBhayibheli futhi sixoxe ngezimpendulo zethu. Siphinde sithandaze ndawonye, ​​silalele umculo owakhayo, sihlanganyele okuhlangenwe nakho, futhi sixoxe nje.

Inini imihlangano yakho?

Buka ikhalenda yomhlangano ye-Zoom

Ithini ifomethi yemihlangano yakho?

Umhlangano uqhutshwa umuntu ohlukile isonto ngalinye oqondisa umhlangano futhi ogcina ukuhleleka.

  • Umhlangano uvulwa ngokulalela i-video yomculo eyakhayo, elandelwa umthandazo wokuvula (noma emibili).
  • Okulandelayo, kufundwa ingxenye ethile yeBhayibheli, bese abahlanganyeli besebenzisa isici esithi “phakamisa isandla” sika-Zoom ukuze baphawule ngendinyana, noma babuze abanye umbono wabo ngombuzo othile. Imihlangano ayikona ukuphikisana ngemfundiso, kodwa iwukwabelana ngemibono nokufunda komunye nomunye. Lokhu kuqhubeka cishe imizuzu engama-60.
  • Ekugcineni, siphetha ngenye ividiyo yomculo nomthandazo wokugcina (noma emibili). Abantu abaningi bahlala ngemva kwalokho ukuze baxoxe, kuyilapho abanye bezulazula nje ukuze balalele.

Qaphela ukuthi emihlanganweni yethu, njengasekhulwini lokuqala, abesifazane abangamaKristu bamukelekile ukuba benze imithandazo yasobala, futhi ngezinye izikhathi baba njengabamukeli bomhlangano. Ngakho ngicela ningathuki.

Kanye ngenyanga, amaqembu esiNgisi nawo agubha iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (ngeSonto Loku-1 lenyanga ngayinye) ngokudla izifanekiselo zesinkwa newayini. Amanye amaqembu ezilimi angase abe nesimiso esihlukile.

Ihlala isikhathi esingakanani imihlangano?

Ngokuvamile phakathi kwemizuzu engama-60 nengama-90.

Iyiphi inguqulo yeBhayibheli oyisebenzisayo?

Sisebenzisa izinguqulo eziningi ezahlukene. Ungasebenzisa noma iyiphi oyifisayo!

Abaningi bethu basebenzisa I-BibleHub.com, ngoba kalula singashintshela enguqulweni efanayo neyomfundi weBhayibheli.

 

UKUNGAZIZIWA

Ingabe kufanele ngifake ikhamera yami?

Cha

Uma ngifaka ikhamera yami, ingabe kufanele ngigqoke kahle?

Cha

Ingabe kufanele ngibambe iqhaza, noma ngingamane ngilalele?

Wamukelekile ukuthi ulalele nje.

Ngabe kuphephile?

Uma ukhathazekile ngokungaziwa, sebenzisa igama elingamanga futhi ugcine ikhamera yakho ivaliwe. Asiyirekhodi imihlangano yethu, kodwa njengoba noma ubani engafika, kuhlale kunengozi yokuthi umbukeli angase ayirekhode.

 

IMINININGWANE

Obani abangaba khona?

Noma ngubani wamukelekile ukuba khona inqobo nje uma ezoziphatha kahle futhi ehlonipha abanye nemibono yabo.

Hlobo luni lwabantu ababa khona?

Ngokuvamile ababambiqhaza bangoFakazi BakaJehova bamanje noma bangaphambili, kodwa abanye abahlangani nhlobo noFakazi. Ngokuvamile ababambiqhaza bangamaKristu angakholelwa eBhayibhelini angakholelwa kuziqu-zintathu futhi angakholelwa esihogweni somlilo noma emphefumulweni ongafi. Funda kabanzi.

Bangaki abantu ababa khona?

Izinombolo ziyahlukahluka kuye ngomhlangano. Umhlangano omkhulu kunayo yonke umhlangano wangeSonto 12 emini (ngesikhathi saseNew York), ngokuvamile oba nabaphakathi kuka-50 no-100.

 

ISIDLO SENKOSI SANtambama

Usigubha nini iSidlo SeNkosi Sakusihlwa?

NgeSonto lokuqala lenyanga ngayinye. Amanye amaqembu wokusondeza angakhetha ishejuli ehlukile.

Uyawugubha yini ngoNisan 14?

Lokhu kuye kwahluka phakathi neminyaka. Funda ukuthi kungani.

Lapho ugubha iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, ingabe kufanele ngidle izifanekiselo?

Kukuwe ngokuphelele. Wamukelekile ukuthi ubukele nje. Funda kabanzi.

Iziphi izifanekiselo ozisebenzisayo? Iwayini elibomvu? Isinkwa esingenamvubelo?

Iningi labahlanganyeli lisebenzisa iwayini elibomvu nesinkwa esingenamvubelo, nakuba abanye basebenzisa amakhekhe e-passover matzo esikhundleni sesinkwa. Uma ababhali beBhayibheli bengakuboni kubalulekile ukusho ukuthi hlobo luni lwewayini noma isinkwa okufanele sisetshenziswe, khona-ke akufaneleki ukuba sibeke imithetho eqinile.

 

UKUBANGALA

Ingabe u-Eric Wilson umfundisi noma umholi wakho?

Cha. Nakuba u-Eric engumnikazi we-akhawunti ye-Zoom futhi ehamba ngesiteshi sethu se-YouTube, akayena 'umholi' noma 'umfundisi' wethu. Imihlangano yethu isingathwa abahlanganyeli abahlukahlukene abajwayelekile ku-rota (kuhlanganise nabesifazane), futhi wonke umuntu unemibono yakhe, izinkolelo nemibono yakhe. Abanye abavamile baya kwamanye amaqembu ezifundo zeBhayibheli.

UJesu wathi:

“Futhi akufanele nibizwe ngokuthi 'Nkosi [uMholi; Mfundisi; Mfundisi]' ngoba nineNkosi eyodwa kuphela [uMholi; Mfundisi; UMfundisi], uKristu.” -UMathewu 23: 10

Zenziwa kanjani izinqumo?

Lapho kudingekile, ababekhona baxoxa ngendlela yokuhlela izinto futhi benze izinqumo ngokuhlanganyela.

Ingabe uyihlelo?

Cha

Ingabe kufanele ngijoyine noma ngibe yilungu?

Cha. Asinalo uhlu 'lwamalungu.'