Yalnızca tek bir Kutsal Yazıyla sohbet başlatabilseydiniz ne olurdu? Ya ailenize ve arkadaşlarınıza Tanrı'nın Sözünü daha sık ve yeni bir gözle okumaları için yardım edebilirseniz? Simple Truth ile tanışın! Bu basım için 1 Petrus 3:15'i seçtik. "Ama Mesih'i Rab olarak ayırın ...