இது எங்கள் தொடரின் ஏழாவது மற்றும் இறுதி கட்டுரை, இது “காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” முடிவடைகிறது. இது எங்கள் பயணத்தின் போது நாம் கண்ட அடையாளங்கள் மற்றும் அடையாளங்களின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய முடிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்யும். இந்த முடிவுகளின் முக்கியமான தாக்கங்களை மாற்றக்கூடிய வாழ்க்கையை இது சுருக்கமாக விவாதிக்கும்.

இந்த முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் எதற்கும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முடிவை நிரூபிக்கும் விவரங்களை மறுஆய்வு செய்ய, தயவுசெய்து எங்கள் “காலத்தின் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” தொடர் கட்டுரைகளின் முந்தைய பகுதிகளில் தொடர்புடைய பகுதியைப் பார்க்கவும்.

பைபிள் பதிவு அதன் சொந்த தீர்க்கதரிசனங்களுடனும் மதச்சார்பற்ற காலவரிசையுடனும் உடன்படுகிறது.

1. சிடேக்கியாவின் கீழ் எருசலேமின் இறுதி அழிவுக்கு 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யோயாக்கினுடன் பிரதான வனவாசம் தொடங்கியது - (எசேக்கியேல், எஸ்தர் 2, எரேமியா 29, எரேமியா 52, மத்தேயு 1), (பகுதி 4 ஐப் பார்க்கவும்)

பெரும்பாலான ஆட்சி வர்க்கமும் திறமையான தொழிலாளர்களும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது, ​​மன்னர் யெகோயாச்சின் நாடுகடத்தப்பட்ட நேபுகாத்நேச்சரால் இது ஏற்பட்டது.

2. யூதாவை நாடுகடத்தலில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்கான முக்கிய தேவை மனந்திரும்புதலாக இருந்தது - (லேவியராகமம் 26, உபாகமம் 4, 1 கிங்ஸ் 8), (பகுதி 4 ஐப் பார்க்கவும்)

இது ஒரு காலகட்டத்தின் முடிவு அல்ல.

3. பாபிலோனுக்கு 70 வருட அடிமைத்தனம் முன்னறிவிக்கப்பட்டது, யூதேய மன்னர் யோயாக்கிமின் ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் அதன் நீளம் முன்னறிவிக்கப்பட்டபோது ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்தது - (எரேமியா 27), (பகுதி 4 ஐப் பார்க்கவும்)

இந்த அடிமைத்தனம் நியோ-பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்திற்கும், நேபுகாத்நேச்சார் மற்றும் அவரது மகன் மற்றும் வாரிசுகளுக்கும் இருந்தது. மேடோ-பெர்சியாவிற்கோ, பாபிலோனின் இருப்பிடத்துக்கோ அல்ல.

4. இந்த நாடுகள் (யூதா உட்பட) 70 ஆண்டுகள் பாபிலோனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும், அது கணக்கில் வரும்போது (அக்டோபர் 539 இல்) - (எரேமியா 25: 11-12, 2 நாளாகமம் 36: 20-23, தானியேல் 5:26, தானியேல் 9: 2), (பகுதி 4 ஐப் பார்க்கவும்)

காலம்: கிமு 609 - அக்டோபர் 539 கிமு = 70 ஆண்டுகள்

சான்றுகள்: பொ.ச.மு. 539 - சைரஸால் பாபிலோனை அழிப்பது பாபிலோன் ராஜா மற்றும் அவனுடைய சந்ததியினரால் யூதாவின் கட்டுப்பாட்டை முடிக்கிறது. 70 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பணிபுரிவது பொ.ச.மு. 609-ஐக் கொண்டுவருகிறது - ஹர்ரானின் வீழ்ச்சியுடன், அசீரியா பாபிலோனிய பேரரசின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது, இது உலக சக்தியாக மாறுகிறது. முன்னாள் இஸ்ரேலின் மீது படையெடுத்து கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு, யூதாவின் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு பாபிலோன் தனது உலக சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறது.

5. எருசலேம் ஒன்று மட்டுமல்ல, பல பேரழிவுகளையும் சந்தித்தது - (எரேமியா 25, தானியேல் 9), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

யெகோயாகிமின் 4 இல்th ஆண்டு, யோயாக்கிமின் 3- மாத ஆட்சியின் மூலமாகவும், சிதேக்கியாவின் 11 மூலமாகவும் யோயாக்கிமின் ஆட்சியின் முடிவில்th ஆண்டு, குறைந்தபட்சமாக.

6. சிதேக்கியாவின் 4-ல் யெகோவாவை எதிர்த்ததால் பாபிலோனின் நுகம் கடுமையானது (மரத்திற்கு பதிலாக இரும்பு)th ஆண்டு - (எரேமியா 28), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

7. பாபிலோனிய ஆதிக்கம் தொடரும் மற்றும் 70 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் (சிதேக்கியாவின் 4th ஆண்டு) - (எரேமியா 29:10), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

கால அவகாசம்: கி.மு. 539 இலிருந்து மீண்டும் பணிபுரிவது 609 BCE ஐ வழங்குகிறது.

சான்றுகள்: எரேமியா 25 (2 ஐப் பார்க்கவும்) மற்றும் அடிக்குறிப்புகள் மற்றும் பிரிவு 3 இல் உள்ள உரை ஆகியவற்றுடன் பொருந்தியதால் “For” பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது கிட்டத்தட்ட எல்லா பைபிள்களிலும் மொழிபெயர்ப்பாகும். பிற மாற்றுகள் உண்மைகள் மற்றும் சூழலுடன் பொருந்தவில்லை.

8. 40 ஆண்டுகளாக எகிப்தின் பாழானது - (எசேக்கியேல் 29), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

எருசலேமின் அழிவுக்கும் பாபிலோனின் வீழ்ச்சிக்கும் இடையிலான 48 ஆண்டு இடைவெளியில் இன்னும் சாத்தியம்.

9. எருசலேம் விழுந்த நாள் வரை அழிக்கப்படுவது - (எரேமியா 38), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

சிதேக்கியா சரணடைந்திருந்தால் எருசலேம் அழிக்கப்படாது, ஆனால் யூதா இன்னும் பாபிலோனுக்கு அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 70 ஆண்டுகள் நிறைவடையும்.

10. கெடலியா கொலை செய்யப்பட்ட பின்னரும் யூதாவில் குடியேற முடியும் - (எரேமியா 42), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

11. பாபிலோனுக்கு 70 ஆண்டுகால அடிமைத்தனம் இப்போது முடிந்தது என்று டேனியல் உணர்ந்தார், சுவரில் எழுதப்பட்டதை பாபிலோனிய மன்னர் பெல்ஷாசருக்கு விளக்கினார். எருசலேமின் இறுதி அழிவு பொ.ச.மு. 607 ஆக இருந்திருந்தால், பைபிள் கணக்கின் படி செழிப்பதை விட 68 வருட நாடுகடத்தப்பட்டிருந்தால், டேனியல் இறந்திருப்பார் - (தானியேல் 6:28), (பகுதி 5 ஐப் பார்க்கவும்)

70 இல் ஜெருசலேமின் வீழ்ச்சியிலிருந்து ஒரு 11 ஆண்டு நாடுகடத்தல்th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு என்பது டேனியல் மேதியின் டேரியஸ் ராஜ்யத்திலும், பாரசீக சைரஸிலும் செழிக்க முடியாத அளவுக்கு (95 வயது) டேனியல் என்று பொருள். கி.மு. 70 இல் கி.மு. 539 இல் பாபிலோன் சைரஸிடம் வீழ்ந்தபோது 537 ஆண்டு அடிமைத்தனம் முடிந்தது என்பதை டேனியல் உணர்ந்தார்.

12. தவறவிட்ட சப்பாத் ஆண்டுகளை நிறைவேற்ற யூதா தேசம் போதுமான அளவு ஓய்வெடுக்க முடிந்தது. எருசலேமின் இறுதி இலையுதிர்காலத்தில் பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்படுவதும் யூதர்களை பாபிலோனுக்கு விடுவிப்பதும் யூதர்களின் 50 ஆண்டு விழா ஆண்டு சுழற்சியின் தொடக்கத்திற்கும் நெருக்கத்திற்கும் ஒத்துப்போனது - (2 நாளாகமம் 36: 20-23), (பகுதி 6 ஐப் பார்க்கவும்)

நேர காலம்: 7th மாதம் 587 BCE முதல் 7 வரைth மாதம் 537 BCE = 50 ஆண்டுகள்.

சான்றுகள்: 5 இல் ஜெருசலேம் பாழடைந்ததுth மாதம் 587 மற்றும் 7 ஆல் காலியாக உள்ள நிலம்th கெடலியாவைக் கொன்றதும், எஞ்சியவர்களால் எகிப்துக்கு பறந்ததும் கி.மு. மாதம் 587, சைரஸ் வெளியீடு கி.மு. 538 இல் வந்தது - ஜூபிலி ஆண்டு 7 ஆல் தங்கள் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பி வந்ததுth மாதம் 537 BCE (எஸ்ரா 3 ஐப் பார்க்கவும்: 1,2[நான்]). அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டதும் திரும்பி வந்ததும் 50 வருட சப்பாத் ஆண்டு சுழற்சியாக இருந்தது. இது மீறப்பட்ட அனைத்து சப்பாத் ஆண்டுகளையும் ஈடுகட்ட நிலத்திற்கு ஓய்வு அளிக்கும்.

13. சகரியாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 70 ஆண்டு காலம் அடிமைத்தனத்தைக் குறிக்கவில்லை, மாறாக கண்டனம் - (சகரியா 1:12), (பகுதி 6 ஐப் பார்க்கவும்)

நேர காலம்: 11th மாதம் 520 BCE முதல் 10 வரைth மாதம் 589 BCE = 70 ஆண்டுகள்

சான்றுகள்: சகரியா 11 எழுதுகிறார்th மாதம் 2nd ஆண்டு டேரியஸ் தி கிரேட் (கிமு 520). முற்றுகையின் தொடக்கத்திலிருந்தே எருசலேமையும் யூதாவையும் கண்டனம் செய்ததும், யூதாவின் நகரங்களை அழித்ததும் நேபுகாத்நேச்சார் தனது 17th ஆண்டு, மற்றும் 10th மாதம் 9th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு. (எரேமியா 52: 4 ஐப் பார்க்கவும்)

14. பல பழைய யூதர்கள் ஆலய புனரமைப்பை பெரிய டேரியஸில் தொடங்குகிறார்கள்nd சாலொமோனின் ஆலயம் அழிக்கப்படுவதற்கு முன்பே அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமையாக இருந்தது. இது எருசலேமின் இறுதி அழிவுக்கும் சைரஸுக்கு பாபிலோனின் வீழ்ச்சிக்கும் இடையிலான 48 ஆண்டு இடைவெளியைக் காட்டிலும் 68 ஆண்டு காலத்திற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கிறது - (ஹக்காய் 1 & 2), (பகுதி 6 ஐப் பார்க்கவும்)

பாபிலோன் சைரஸிடம் விழுந்து சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆலய புனரமைப்பு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. எனவே கி.மு. 90 இல் எருசலேம் அழிக்கப்பட்டால் இந்த வயதான யூதர்கள் 607 களில் இருப்பார்கள். கிமு 70 இல் எருசலேம் அழிவின் அடிப்படையில் அவர்களின் 587 களில் இருப்பது சாத்தியமானது.

15. சகரியா 70-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 7 வருட உண்ணாவிரதம் 70 ஆண்டுகால அடிமைத்தனத்துடன் தொடர்புடையது அல்ல. இது 4 இல் எழுதப்பட்ட ஆண்டிலிருந்து உள்ளடக்கியதுth எருசலேமின் இறுதி அழிவுக்கு பெரிய டேரியஸின் ஆண்டு - (சகரியா 7: 1,5), (பகுதி 6 ஐப் பார்க்கவும்)

நேர காலம்: 9th மாதம் 518 BCE முதல் 7 வரைth மாதம் 587 BCE = 70 ஆண்டுகள்

சான்றுகள்: கோயில் பொ.ச.மு. 587 ஐ அழித்தது, மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட 520 BCE, 2 ஐ மீண்டும் உருவாக்குகிறதுnd டேரியஸின் ஆண்டு. சகரியா 4 எழுதுகிறார்th பெரிய டேரியஸின் ஆண்டு (கி.மு. 518). கோயில் புனரமைப்பு 516 BCE, 6 ஆல் நிறைவு செய்யப்பட்டதுth டேரியஸின் ஆண்டு.

16. டயருக்கான 70 ஆண்டு காலம் இன்னொரு தொடர்பில்லாத 70 ஆண்டு காலம் மற்றும் தீர்க்கதரிசனத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் இரண்டு சாத்தியமான காலங்களைக் கொண்டுள்ளது - (ஏசாயா 23: 11-18), (பகுதி 6 ஐப் பார்க்கவும்)

நேர காலம்: 10th மாதம் 589 கி.மு. - 11th மாதம் 520 BCE? = 70 ஆண்டுகள்

சான்றுகள்: பொ.ச.மு. 589 இலிருந்து முற்றுகையிடப்பட்ட ஜெருசலேம் வர்த்தகத்தை துண்டித்துவிட்டது. கோயில் பொ.ச.மு. 587 ஐ அழித்தது, மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட 520 BCE, 2 ஐ மீண்டும் உருவாக்குகிறதுnd பெரிய டேரியஸின் ஆண்டு.

இந்த 16 கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கிய முடிவுகளையும் தாக்கங்களையும் விளைவிக்கும்

 • பொ.ச.மு. 607 இல் நிகழும் பாபிலோனியர்களால் எருசலேமின் இறுதி அழிவு பற்றிய காவற்கோபுர அமைப்பு போதனைகள் தெளிவாக தவறானவை.
 • ஜெருசலேமின் அழிவுக்கு பொ.ச.மு.
 • இதன் பொருள் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் வானத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட தேதியாக 1914 CE இருக்க முடியாது.
 • பாபிலோனிய மன்னர் நேபுகாத்நேச்சார் அனுபவித்த தண்டனையில் டேனியல் 7 இல் 4 முறை / ஆண்டுகள் தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறியது. அதை விட வேறு எதுவும் இருக்க அதற்கு விவிலிய ஆதரவு இல்லை. இயேசு பரலோகத்தில் சிங்காசனம் செய்யப்படுவதைக் குறிக்க ஒரு புறமத ராஜாவை மீட்டெடுப்பதை யெகோவா ஏன் தனது சிம்மாசனத்தில் பயன்படுத்துவார் என்பதற்கு சரியான காரணம் இல்லை.
 • பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தின் அடிப்படையில் இயேசு 1914 இல் சிங்காசனம் செய்யப்படாததால்,[ஆ] உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமை சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1919 CE இல் பரிசோதிக்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டார் என்று கூறுவதற்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை. ஜூலை 2013 ஆய்வு காவற்கோபுர ஆய்வுக் கட்டுரையில் அடிக்குறிப்பைக் காண்க.
 • இயேசுவின் ஆய்வு மற்றும் நியமனம் இல்லாமல், இயேசுவிடமிருந்து எந்த ஆணையும் இல்லாமல் யெகோவாவின் சாட்சிகளின் ஆளும் குழு தெளிவாக சுயமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே யெகோவாவின் பூமிக்குரிய அமைப்பு அல்ல.
 • தன்னிடம் வரும் நபர்களை தவறாக வழிநடத்த யாரையும் இயேசு ஊக்குவிப்பாரா? நிச்சயமாக இல்லை. ஆகவே, இயேசு சிம்மாசனத்தின் தேதி குறித்து மக்களை தவறாக வழிநடத்தும் போது, ​​காவற்கோபுரம் பைபிள் மற்றும் டிராக்ட் சொசைட்டி / யெகோவாவின் சாட்சிகளை இயேசு எவ்வாறு ஆதரிக்க முடியும்.
 • எங்கள் தீம் வசனத்தின் உண்மை, "ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பொய்யனாகக் காணப்பட்டாலும், கடவுள் உண்மையாக இருக்கட்டும்". (ரோமர் 3: 4)

 

[நான்] எஸ்ரா 3: 1, 2 “ஏழாம் மாதம் வந்தபோது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் நகரங்களில் இருந்தார்கள். மக்கள் எருசலேமுக்கு ஒரு மனிதனாக தங்களைத் திரட்டத் தொடங்கினர். 2 யெகோசாக்கின் மகனான யேசுவாவும் அவனுடைய சகோதரர்களான ஆசாரியர்களும், ஷீலாத்தேலின் மகனான செபூபேலும் அவனது சகோதரர்களும் எழுந்து இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய பலிபீடத்தைக் கட்டியெழுப்ப முன்வந்தார்கள். [உண்மையான] கடவுளின் மனிதனாகிய மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் படி, அதன்மேல் பலியிடப்பட்ட பலிகள். ”

[ஆ] விவாதிக்கும் தனி கட்டுரையைப் பாருங்கள் - இயேசு ராஜாவானபோது நாம் எவ்வாறு நிரூபிக்க முடியும்?

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  3
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x