வணக்கம், மெலேட்டி விவ்லான் இங்கே. இது 12 ஆகும்th மத்தேயு 24 அன்று எங்கள் தொடரில் வீடியோ. இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடம் திரும்பி வருவது எதிர்பாராதது என்றும் அவர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் விழித்திருக்க வேண்டும் என்றும் சொன்னார். பின்னர் அவர் பின்வரும் உவமையைக் கொடுக்கிறார்:

"உண்மையிலேயே சரியான நேரத்தில் அவர்களுக்கு உணவளிக்க, எஜமானர் தனது வீட்டுக்காரர்களை நியமித்த உண்மையுள்ள, விவேகமுள்ள அடிமை யார்? வருகையில் தனது எஜமான் அவ்வாறு செய்வதைக் கண்டால் அந்த அடிமை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்! மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், அவன் அவனுடைய எல்லா உடைமைகளுக்கும் மேலாக அவனை நியமிப்பான். ”

“ஆனால் அந்த தீய அடிமை எப்போதாவது 'என் எஜமான் தாமதப்படுத்துகிறான்' என்று அவன் இதயத்தில் சொன்னால், அவன் தன் சக அடிமைகளை அடித்து, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட குடிகாரர்களுடன் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் ஆரம்பித்தால், அந்த அடிமையின் எஜமான் அவன் செய்யும் ஒரு நாளில் வருவான் எதிர்பார்க்காத மற்றும் ஒரு மணி நேரத்தில் அவருக்குத் தெரியாது, அவர் அவரை மிகக் கடுமையாகத் தண்டிப்பார், நயவஞ்சகர்களுடன் அவருக்கு இடமளிப்பார். அங்கே அவன் அழுகிறான், பற்களைப் பிடுங்குவான். (மத் 24: 45-51 புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு)

45-47 முதல் மூன்று வசனங்களில் கவனம் செலுத்த அமைப்பு விரும்புகிறது, ஆனால் இந்த உவமையின் முக்கிய கூறுகள் யாவை?

  • ஒரு எஜமானர் தனது வீட்டுக்காரர்களான சக அடிமைகளுக்கு உணவளிக்க ஒரு அடிமையை நியமிக்கிறார்.
  • அவர் திரும்பி வரும்போது, ​​அடிமை நல்லவரா கெட்டவரா என்று மாஸ்டர் தீர்மானிக்கிறார்;
  • உண்மையுள்ள, ஞானமுள்ளவராக இருந்தால், அடிமைக்கு வெகுமதி கிடைக்கும்;
  • தீமை மற்றும் துஷ்பிரயோகம் செய்தால், அவர் தண்டிக்கப்படுவார்.

யெகோவாவின் சாட்சிகளின் ஆளும் குழு இந்த வார்த்தைகளை ஒரு உவமையாகக் கருதுவதில்லை, மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிறைவேற்றத்துடன் ஒரு தீர்க்கதரிசனமாகும். நான் குறிப்பிட்டதாகச் சொல்லும்போது நான் விளையாடுவதில்லை. இந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிய ஆண்டிலேயே அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமையை உருவாக்கும் ஆண்களின் பெயர்களை அவர்கள் உங்களுக்கு வழங்க முடியும். அதை விட நீங்கள் இன்னும் குறிப்பிட்டதைப் பெற முடியாது. யெகோவாவின் சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, 1919 ஆம் ஆண்டில், நியூயார்க்கின் புரூக்ளினில் உள்ள தலைமையகத்தில் ஜே.எஃப். ரதர்ஃபோர்டு மற்றும் முக்கிய நபர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவால் அவருடைய உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமையாக நியமிக்கப்பட்டனர். இன்று, யெகோவாவின் சாட்சிகளின் தற்போதைய ஆளும் குழுவின் எட்டு ஆண்கள் அந்த கூட்டு அடிமையைக் கொண்டுள்ளனர். அதை விட ஒரு தீர்க்கதரிசன நிறைவேற்றத்தை நீங்கள் கொண்டிருக்க முடியாது. இருப்பினும், உவமை அங்கு நிற்காது. இது ஒரு தீய அடிமை பற்றியும் பேசுகிறது. எனவே இது ஒரு தீர்க்கதரிசனமாக இருந்தால், அது அனைத்தும் ஒரு தீர்க்கதரிசனம். அவர்கள் எந்த பகுதிகளை தீர்க்கதரிசனமாக இருக்க விரும்புகிறார்கள் மற்றும் ஒரு உவமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தேர்வு செய்ய மாட்டார்கள். ஆனாலும், அதைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள். தீர்க்கதரிசனம் என்று அழைக்கப்படுபவரின் இரண்டாம் பாதியை அவை ஒரு உருவகமாக, அடையாள எச்சரிக்கையாக கருதுகின்றன. எவ்வளவு வசதியானது - இது ஒரு தீய அடிமையைப் பற்றி பேசுவதால், அது கிறிஸ்துவால் மிகத் தீவிரத்துடன் தண்டிக்கப்படும்.

“ஒரு தீய அடிமையை நியமிப்பேன் என்று இயேசு சொல்லவில்லை. இங்கே அவருடைய வார்த்தைகள் உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமைக்கு அனுப்பப்பட்ட எச்சரிக்கையாகும். ” (w13 7/15 பக். 24 “உண்மையுள்ள விவேகமுள்ள அடிமை யார்?”)

ஆம், எவ்வளவு வசதியானது. உண்மை என்னவென்றால், இயேசு உண்மையுள்ள அடிமையை நியமிக்கவில்லை. அவர் ஒரு அடிமையை நியமித்தார்; அவர் உண்மையுள்ளவர், ஞானமுள்ளவர் என்பதை நிரூபிப்பார் என்று அவர் நம்பினார். இருப்பினும், அந்த உறுதிப்பாடு அவர் திரும்பும் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

உண்மையுள்ள அடிமை 1919 இல் நியமிக்கப்பட்டார் என்ற இந்த கூற்று இப்போது உங்களுக்கு மங்கலாகக் காணப்படுகிறதா? தலைமையகத்தில் யாரும் ஒரு கணம் உட்கார்ந்து விஷயங்களை யோசித்ததாகத் தெரியவில்லை? ஒருவேளை நீங்கள் அதை அதிகம் சிந்திக்கவில்லை. அப்படியானால், இந்த விளக்கத்தில் உள்ள இடைவெளியை நீங்கள் தவறவிட்டிருப்பீர்கள். துளை இடைவெளியா? நான் எதைப் பற்றி பேசுகிறேன்?

சரி, உவமையின் படி, அடிமை எப்போது நியமிக்கப்படுவார்? எஜமானர் புறப்படுவதற்கு முன்பு அவர் எஜமானரால் நியமிக்கப்படுகிறார் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லையா? எஜமானர் அடிமையை நியமிப்பதற்கான காரணம், எஜமானர் இல்லாத நிலையில், அவரது வீட்டுக்காரர்களை, சக அடிமைகளை கவனித்துக்கொள்வதாகும். இப்போது அடிமை எப்போது உண்மையுள்ளவனாகவும் விவேகமுள்ளவனாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறான், துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட அடிமை எப்போது தீயவனாக அறிவிக்கப்படுகிறான்? மாஸ்டர் திரும்பி வந்து ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்கும்போதுதான் இது நிகழ்கிறது. எப்போது மாஸ்டர் திரும்புவார்? மத்தேயு 24: 50-ன் படி, அவர் திரும்பி வருவது ஒரு நாள் மற்றும் மணிநேரத்தில் அறியப்படாத மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படாததாக இருக்கும். ஆறு வசனங்களுக்கு முன்பு இயேசு தனது இருப்பைப் பற்றி சொன்னதை நினைவில் வையுங்கள்:

"இந்த கணக்கில், நீங்களும் நீங்கள் தயாராக இருப்பதாக நிரூபிக்கிறீர்கள், ஏனென்றால் மனுஷகுமாரன் ஒரு மணி நேரத்தில் வருகிறார், நீங்கள் அப்படி நினைக்கவில்லை." (மத்தேயு 24:44)

இந்த உவமையில், எஜமானர் இயேசு கிறிஸ்து என்பதில் சந்தேகமில்லை. கி.பி 33 இல் அரச அதிகாரத்தைப் பெறுவதற்காக அவர் புறப்பட்டார், மேலும் வெற்றிபெறும் மன்னராக தனது எதிர்கால முன்னிலையில் திரும்புவார்.

ஆளும் குழுவின் தர்க்கத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய குறைபாட்டை இப்போது நீங்கள் காண்கிறீர்களா? கிறிஸ்துவின் இருப்பு 1914 இல் தொடங்கியது, பின்னர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1919 இல், அவர் இருக்கும்போது, ​​அவர் தனது உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமையை நியமிக்கிறார் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அவர்கள் அதை பின்னோக்கிப் பெற்றுள்ளனர். எஜமான் அடிமையை விட்டு வெளியேறும்போது நியமிக்கிறார், அவர் திரும்பி வரும்போது அல்ல. ஆனால் இயேசு திரும்பி வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டதாக ஆளும் குழு கூறுகிறது. அவர்கள் கணக்கைக் கூட படிக்கவில்லை என்பது போன்றது.

இந்த ஏகப்பட்ட சுய சேவை சுய நியமனத்தில் வேறு குறைபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் அவை ஜே.டபிள்யூ இறையியலில் இந்த இடைவெளிக்கு தற்செயலானவை.

சோகமான விஷயம் என்னவென்றால், JW.org க்கு விசுவாசமாக இருக்கும் பல சாட்சிகளிடம் இதை நீங்கள் சுட்டிக்காட்டும்போது கூட, அவர்கள் அதைப் பார்க்க மறுக்கிறார்கள். இது அவர்களின் வாழ்க்கையையும் வளங்களையும் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும் நியாயமற்ற மற்றும் மிகவும் வெளிப்படையான முயற்சி என்று அவர்கள் கவலைப்படுவதாகத் தெரியவில்லை. ஒருவேளை, என்னைப் போலவே, மக்கள் எவ்வளவு எளிதில் பைத்தியக்காரத்தனமான யோசனைகளை வாங்குகிறார்கள் என்று நீங்கள் விரக்தியடைகிறீர்கள். அப்போஸ்தலன் பவுல் கொரிந்தியரைக் கண்டிப்பதைப் பற்றி இது என்னை சிந்திக்க வைக்கிறது:

"நீங்கள் மிகவும்" நியாயமானவர் "என்பதால், நியாயமற்றவர்களை நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் முன்வைக்கிறீர்கள். உண்மையில், உங்களை அடிமைப்படுத்துகிறவனுடனும், உன்னுடைய உடைமைகளை விழுங்குகிறவனுடனும், உன்னுடையதை யார் கைப்பற்றுகிறானோ, உன்னைவிட உயர்ந்தவனாக, உன்னை முகத்தில் தாக்குகிறவனுடன் நீ சகித்துக் கொள்கிறாய். ” (2 கொரிந்தியர் 11:19, 20)

நிச்சயமாக, இந்த புத்திசாலித்தனத்தை செயல்படுத்துவதற்கு, ஆளும் குழு, அதன் தலைமை இறையியலாளர் டேவிட் ஸ்ப்ளேனின் நபரில், 1919 க்கு முன்னர் மந்தைக்கு உணவளிக்க எந்த அடிமையும் நியமிக்கப்பட்டார் என்ற கருத்தை நிராகரிக்க வேண்டியிருந்தது. ஒன்பது நிமிட வீடியோவில் JW.org இல், ஸ்ப்ளேன்-ஒரு வேதத்தைப் பயன்படுத்தாமல்-நம்முடைய அன்பான ராஜாவாகிய இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை எந்த உணவும் இல்லாமல் விட்டுவிடுவார் என்பதை விளக்க முயற்சிக்கிறார், கடந்த 1900 ஆண்டுகளில் அவர் இல்லாத நேரத்தில் அவர்களுக்கு உணவளிக்க யாரும் இல்லை. தீவிரமாக, ஒரு கிறிஸ்தவ ஆசிரியர் எப்படி பைபிளைப் பயன்படுத்தாமல் ஒரு பைபிள் கோட்பாட்டை முறியடிக்க முயற்சிக்க முடியும்? (கிளிக் செய்க இங்கே ஸ்ப்ளேன் வீடியோவைக் காண)

கடவுள் அவமதிக்கும் முட்டாள்தனத்திற்கான நேரம் கடந்துவிட்டது. உவமையின் அர்த்தத்தை நாம் தீர்மானிக்க முடியுமா என்பதைப் பார்ப்பதற்கு ஒரு உவமையைப் பார்ப்போம்.

உவமையில் இரண்டு முக்கிய கதாநாயகர்கள் எஜமானர், இயேசு மற்றும் ஒரு அடிமை. கர்த்தருடைய அடிமைகள் என்று பைபிள் குறிப்பிடுவது அவருடைய சீடர்கள் மட்டுமே. ஆயினும், நாம் ஒரு சீடரைப் பற்றி பேசுகிறோமா, அல்லது ஆளும் குழுவாக சீடர்களின் சிறிய குழுவைப் பற்றி பேசுகிறோமா, அல்லது அனைத்து சீடர்களோ? அதற்கு பதிலளிக்க, உடனடி சூழலைப் பார்ப்போம்.

ஒரு துப்பு என்பது உண்மையுள்ள, ஞானமுள்ளதாகக் காணப்படும் அடிமைக்குக் கிடைத்த வெகுமதி. "உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், அவன் அவனுடைய எல்லா பொருட்களுக்கும் மேலாக அவனை நியமிப்பான்." (மத்தேயு 24:47)

கிறிஸ்துவோடு ஆட்சி செய்ய ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் ஆகும்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதியைப் பற்றி இது பேசுகிறது. (வெளிப்படுத்துதல் 5:10)

“ஆகவே, மனிதர்களில் யாரும் பெருமை கொள்ளக்கூடாது; பவுல், அப்பல்லோஸ், கேபாஸ் அல்லது உலகம், வாழ்க்கை அல்லது இறப்பு அல்லது இப்போது இங்குள்ள விஷயங்கள் அல்லது வரவிருக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சொந்தமானது; இதையொட்டி நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்; கிறிஸ்து கடவுளுக்கு உரியவர். " (1 கொரிந்தியர் 3: 21-23)

இந்த வெகுமதி, கிறிஸ்துவின் உடமைகள் அனைத்திற்கும் இந்த நியமனம் வெளிப்படையாக பெண்களை உள்ளடக்கியது.

“நீங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் தேவனுடைய குமாரர். கிறிஸ்துவுக்குள் முழுக்காட்டுதல் பெற்ற நீங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவுடன் உடுத்தியிருக்கிறீர்கள். யூதரோ கிரேக்கரோ இல்லை, அடிமையும் சுதந்திரமும் இல்லை, ஆணும் பெண்ணும் இல்லை, ஏனென்றால் நீங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்து இயேசுவில் ஒருவரே. நீங்கள் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர் என்றால், நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியும் வாக்குறுதியின்படி வாரிசுகளும். ” (கலாத்தியர் 3: 26-29 பி.எஸ்.பி)

பரிசைப் பெறும் ஆண், பெண் எனப்படும் கடவுளின் எல்லா பிள்ளைகளும் ராஜாக்களாகவும் பாதிரியாராகவும் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். எல்லா எஜமானரின் உடைமைகளிலும் அவர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லும்போது உவமை அதைக் குறிக்கிறது.

யெகோவாவின் சாட்சிகள் இதை ஒரு தீர்க்கதரிசனமாகக் கருதும் போது, ​​அதன் பூர்த்தி 1919 இல் தொடங்குகிறது, அவர்கள் தர்க்கத்தில் இன்னொரு இடைவெளியை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள். 12 அப்போஸ்தலர்கள் 1919 இல் இல்லாததால், அவர்கள் அடிமையின் ஒரு பகுதியாக இல்லாததால், கிறிஸ்துவின் எல்லா உடைமைகளிலும் அவர்களை நியமிக்க முடியாது. ஆயினும்கூட, டேவிட் ஸ்ப்ளேன், ஸ்டீபன் லெட் மற்றும் அந்தோனி மோரிஸ் ஆகியோரின் திறமை வாய்ந்த ஆண்கள் அந்த நியமனத்தைப் பெறுகிறார்கள். அது உங்களுக்கு எந்த விதமான அர்த்தத்தையும் தருகிறதா?

அடிமை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களை அல்லது ஆண்களின் குழுவைக் குறிக்கிறது என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்கு இது போதுமானதாக இருக்கும். இன்னும், இன்னும் நிறைய இருக்கிறது.

அடுத்த உவமையில், மணமகனின் வருகையைப் பற்றி இயேசு பேசுகிறார். உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமை உவமையைப் போலவே, பிரதான கதாநாயகன் இல்லாமல் இருக்கிறார், ஆனால் எதிர்பாராத நேரத்தில் திரும்பி வருகிறார். எனவே, இது கிறிஸ்துவின் இருப்பைப் பற்றிய மற்றொரு உவமை. கன்னிகளில் ஐந்து பேர் புத்திசாலிகள், ஐந்து கன்னிப்பெண்கள் முட்டாள்கள். இந்த உவமையை மத்தேயு 25: 1 முதல் 12 வரை நீங்கள் படிக்கும்போது, ​​அவர் ஞானமுள்ள ஒரு சிறிய வர்க்க மக்களையும், முட்டாள்தனமான மற்றொரு சிறிய குழுவையும் பற்றி பேசுகிறார் என்று நினைக்கிறீர்களா, அல்லது இது எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பொருந்தும் ஒரு தார்மீக பாடமாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? பிந்தையது வெளிப்படையான முடிவு, இல்லையா? விழிப்புடன் இருப்பதைப் பற்றிய தனது எச்சரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்துவதன் மூலம் அவர் உவமையை முடிக்கும்போது அது இன்னும் தெளிவாகிறது: "ஆகையால், விழிப்புடன் இருங்கள், ஏனென்றால் நாள் அல்லது மணிநேரம் உங்களுக்குத் தெரியாது." (மத்தேயு 25:13)

இது அவரது அடுத்த உவமையை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள அனுமதிக்கிறது, இது தொடங்குகிறது, "ஒரு மனிதன் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதைப் போலவே, அவன் அடிமைகளை வரவழைத்து, அவனுடைய உடைமைகளை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தான்." மூன்றாவது முறையாக எஜமானர் இல்லாத ஒரு காட்சி நமக்கு இருக்கிறது, ஆனால் திரும்புவார். இரண்டாவது முறையாக, அடிமைகள் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். மூன்று அடிமைகள் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும், ஒவ்வொன்றும் வேலை செய்வதற்கும் வளர்வதற்கும் வெவ்வேறு அளவு பணம் கொடுக்கப்படுகின்றன. பத்து கன்னிகளைப் போலவே, இந்த மூன்று அடிமைகளும் மூன்று நபர்களை அல்லது மூன்று வெவ்வேறு சிறிய குழுக்களைக் கூட பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? அல்லது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் பிரதிநிதித்துவத்தையும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட திறன்களின் அடிப்படையில் நம்முடைய இறைவனிடமிருந்து வெவ்வேறு பரிசுகளை வழங்குவதைப் பார்க்கிறீர்களா?

உண்மையில், கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவருக்கும் முதலீடு செய்துள்ள பரிசுகள் அல்லது திறமைகளுடன் பணியாற்றுவதற்கும், வீட்டுக்காரர்களுக்கு உணவளிப்பதற்கும் இடையே ஒரு நெருக்கமான இணையானது உள்ளது. பேதுரு நமக்கு இவ்வாறு சொல்கிறார்: “ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பரிசு கிடைத்திருக்கும் அளவிற்கு, பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்தப்படும் கடவுளின் தகுதியற்ற தயவின் சிறந்த காரியதரிசிகளாக ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்வதில் அதைப் பயன்படுத்துங்கள்.” (1 பேதுரு 4:10 NWT)

இந்த கடைசி இரண்டு உவமைகளைப் பற்றி நாம் வெளிப்படையாக ஒரு முடிவை எடுப்போம் என்பதால், முதல் புத்தகத்தைப் போலவே நாம் ஏன் நினைக்க மாட்டோம் question கேள்விக்குரிய அடிமை எல்லா கிறிஸ்தவர்களின் பிரதிநிதியும்.

ஓ, ஆனால் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது.

நீங்கள் கவனிக்காதது என்னவென்றால், ஆளும் குழுவிற்கு இயேசுவிடமிருந்து ஒரு சிறப்பு நியமனம் உள்ளது என்பதை அனைவரையும் நம்ப வைக்க முயற்சிக்கும்போது, ​​உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமுள்ள அடிமை பற்றிய லூக்காவின் இணையான கணக்கைப் பயன்படுத்த அமைப்பு விரும்பவில்லை. லூக்காவின் கணக்கு இரண்டு அடிமைகளைப் பற்றி பேசவில்லை, ஆனால் நான்கு பேர் இருக்கலாம். மற்ற இரண்டு அடிமைகள் யார் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அறிய நீங்கள் காவற்கோபுர நூலகத்தில் ஒரு தேடலைச் செய்தால், இந்த விஷயத்தில் ஒரு காது கேளாத ம silence னத்தைக் காண்பீர்கள். லூக்காவின் கணக்கைப் பார்ப்போம். லூக்கா அளிக்கும் ஒழுங்கு மத்தேயுவிடமிருந்து வேறுபட்டது என்பதை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள், ஆனால் படிப்பினைகள் ஒன்றே; முழு சூழலையும் படிப்பதன் மூலம் உவமையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய சிறந்த யோசனை நமக்கு உள்ளது.

"உடையணிந்து தயாராக இருங்கள், உங்கள் விளக்குகள் எரியுங்கள், திருமணத்திலிருந்து திரும்பி வருவதற்காக தங்கள் எஜமானர் காத்திருக்கும் ஆண்களைப் போல நீங்கள் இருக்க வேண்டும், எனவே அவர் வந்து தட்டும்போது, ​​அவர்கள் உடனடியாக அவருக்குத் திறக்கலாம்." (லூக்கா 12:35, 36)

பத்து கன்னிகளின் உவமையிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிவு இது.

“வருகையில் எஜமானர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அடிமைகள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள்! உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், அவர் சேவைக்காக தன்னை அலங்கரிப்பார், அவர்கள் மேஜையில் சாய்ந்துகொள்வார், அவர்களுடன் வந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வார். அவர் இரண்டாவது கடிகாரத்தில் வந்தால், மூன்றாவது இடத்தில் இருந்தாலும், அவர்கள் தயாராக இருப்பதைக் கண்டால், அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்! ” (லூக்கா 12:37, 38)

மீண்டும், நிலையான புன்முறுவலைக் காண்கிறோம், விழித்திருந்து தயாராக இருக்க வேண்டும் என்ற கருப்பொருளில் தேவையான வீணை. மேலும், இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிமைகள் கிறிஸ்தவர்களின் சில சிறிய துணைக்குழுக்கள் அல்ல, ஆனால் இது நம் அனைவருக்கும் பொருந்தும்.

“ஆனால் இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள், எந்த நேரத்தில் திருடன் வருவான் என்று வீட்டுக்காரர் அறிந்திருந்தால், அவர் தனது வீட்டை உடைக்க விடமாட்டார். நீங்களும் தயாராக இருங்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் நினைக்காத ஒரு மணி நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருகிறார். ” (லூக்கா 12:39, 40)

மீண்டும், அவர் திரும்புவதற்கான எதிர்பாராத தன்மைக்கு முக்கியத்துவம்.

இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு, பேதுரு கேட்கிறார்: “ஆண்டவரே, இந்த உவமையை எங்களிடமோ அல்லது எல்லோரிடமோ சொல்கிறீர்களா?” (லூக்கா 12:41)

அதற்கு பதிலளித்த இயேசு, “

"உண்மையிலேயே உண்மையுள்ள காரியதரிசி, விவேகமுள்ளவர் யார், அவரின் எஜமானர் தனது ஊழியர்களின் உடலை சரியான நேரத்தில் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக நியமிப்பார்? வருகையில் தனது எஜமான் அவ்வாறு செய்வதைக் கண்டால் அந்த அடிமை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்! நான் உங்களுக்கு உண்மையாகச் சொல்கிறேன், அவன் அவனுடைய எல்லா உடைமைகளுக்கும் மேலாக அவனை நியமிப்பான். ஆனால், அந்த அடிமை எப்போதாவது 'என் எஜமானர் வருவதை தாமதப்படுத்துகிறார்' என்று இதயத்தில் சொல்லிவிட்டு, ஆண், பெண் ஊழியர்களை அடித்து சாப்பிடவும், குடிக்கவும், குடிக்கவும் ஆரம்பித்தால், அந்த அடிமையின் எஜமான் அவர் இல்லாத ஒரு நாளில் வருவார் அவரை எதிர்பார்ப்பது மற்றும் அவருக்குத் தெரியாத ஒரு மணி நேரத்தில், அவர் அவரை மிகக் கடுமையான தண்டனையுடன் தண்டிப்பார், மேலும் துரோகிகளுடன் ஒரு பகுதியை அவருக்கு வழங்குவார். பின்னர் அந்த எஜமானர் தனது எஜமானின் விருப்பத்தை புரிந்து கொண்டார், ஆனால் தயாராக இல்லை அல்லது அவர் கேட்டதைச் செய்யவில்லை, அவர் பல பக்கங்களால் தாக்கப்படுவார். ஆனால் புரியாத மற்றும் இன்னும் பக்கவாதம் செய்யத் தகுதியான காரியங்களைச் செய்தவர் சிலருடன் தாக்கப்படுவார். உண்மையில், அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்ட அனைவருக்கும், அவரிடமிருந்து அதிகம் கோரப்படும், மேலும் பலவற்றிற்குப் பொறுப்பேற்றவர் வழக்கமாகக் காட்டிலும் அவரிடம் கோரப்படுவார். ” (லூக்கா 12: 42-48)

நான்கு அடிமைகள் லூக்காவால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர், ஆனால் ஒவ்வொருவரும் எந்த வகையான அடிமையாக மாறுகிறார்கள் என்பது அவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அறியப்படவில்லை, ஆனால் கர்த்தர் திரும்பும் நேரத்தில். அவர் திரும்பும்போது, ​​அவர் கண்டுபிடிப்பார்:

  • ஒரு அடிமை உண்மையுள்ளவனாகவும் ஞானமுள்ளவனாகவும் இருக்கிறான்;
  • அவர் ஒரு அடிமை தீயவராகவும் விசுவாசமற்றவராகவும் வெளியேற்றப்படுவார்;
  • ஒரு அடிமை அவர் வைத்திருப்பார், ஆனால் வேண்டுமென்றே கீழ்ப்படியாமைக்காக கடுமையாக தண்டிப்பார்;
  • ஒரு அடிமை அவர் வைத்திருப்பார், ஆனால் அறியாமை காரணமாக கீழ்ப்படியாமைக்கு லேசாக தண்டிப்பார்.

அவர் ஒரு அடிமையை நியமிப்பதைப் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார் என்பதைக் கவனியுங்கள், அவர் திரும்பி வரும்போது, ​​நான்கு வகைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு அடிமையைப் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார். வெளிப்படையாக ஒரு ஒற்றை அடிமை நான்காக மாற்ற முடியாது, ஆனால் ஒரு அடிமை தனது சீடர்கள் அனைவரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும், பத்து கன்னிகளும் திறமைகளைப் பெறும் மூன்று அடிமைகளும் அவருடைய சீடர்கள் அனைவரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள்.

இந்த கட்டத்தில், நாம் அனைவரும் இறைவனின் வீட்டுக்கு உணவளிக்கும் நிலையில் இருப்பது எப்படி சாத்தியம் என்று நீங்கள் யோசித்துக்கொண்டிருக்கலாம். அவர் திரும்பி வருவதற்கு நாம் அனைவரும் எவ்வாறு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் காணலாம், ஆகவே, பத்து கன்னிப்பெண்களின் உவமை, ஐந்து ஞானிகள் மற்றும் ஐந்து முட்டாள்கள், அவர் திரும்புவதற்கு நாங்கள் தயாராகும் போது கிறிஸ்தவர்களாகிய நம் வாழ்க்கையுடன் பொருந்தும்படி செய்ய முடியும். அதேபோல், நாம் அனைவரும் எவ்வாறு இறைவனிடமிருந்து வெவ்வேறு பரிசுகளைப் பெறுகிறோம் என்பதை நீங்கள் காணலாம். கர்த்தர் நம்மை விட்டு விலகியபோது, ​​அவர் நமக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் என்று எபேசியர் 4: 8 கூறுகிறது.

"அவர் உயரத்தில் ஏறியபோது, ​​சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை அழைத்துச் சென்று, மனிதர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்." (பி.எஸ்.பி)

தற்செயலாக, புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு இதை "ஆண்களில் பரிசு" என்று தவறாக மொழிபெயர்க்கிறது, ஆனால் பைபிள்ஹப்.காமின் இணையான அம்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மொழிபெயர்ப்பும் அதை "ஆண்களுக்கு பரிசு" அல்லது "மக்களுக்கு" என்று மொழிபெயர்க்கிறது. கிறிஸ்து கொடுக்கும் பரிசுகள் சபை மூப்பர்கள் அல்ல, அந்த அமைப்பு நம்மை நம்புகிறது, ஆனால் அவருடைய மகிமைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பரிசுகள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும். இது மூன்று வசனங்கள் பின்னர் கூறும் எபேசியரின் சூழலுடன் பொருந்துகிறது:

“அவர்தான் சிலரை அப்போஸ்தலர்களாகவும், சிலர் தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலர் சுவிசேஷகர்களாகவும், சிலர் போதகர்களாகவும் போதகர்களாகவும், பரிசுத்தவான்களை ஊழியப் பணிகளுக்காக சித்தப்படுத்துவதற்கும், கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும், நாம் அனைவரும் வரை கிறிஸ்துவின் அந்தஸ்தின் முழு அளவிற்கும் நாம் முதிர்ச்சியடையும் போது, ​​விசுவாசத்திலும் தேவனுடைய குமாரனின் அறிவிலும் ஒற்றுமையை அடையுங்கள். பின்னர் நாம் இனி குழந்தைகளாக இருக்க மாட்டோம், அலைகளால் தூக்கி எறியப்பட்டு, கற்பிக்கும் ஒவ்வொரு காற்றினாலும், மனிதர்களின் புத்திசாலித்தனமான தந்திரத்தினாலும் அவர்களின் வஞ்சக சூழ்ச்சியால் சூழப்படுவோம். அதற்கு பதிலாக, உண்மையை அன்பில் பேசுவதன் மூலம், எல்லாவற்றிலும் நாம் தலைவராக இருக்கும் கிறிஸ்துவாகவே வளருவோம். ” (எபேசியர் 4: 11-15)

நம்மில் சிலர் மிஷனரிகளாகவோ அல்லது அப்போஸ்தலர்களாகவோ பணியாற்றலாம். மற்றவர்கள், சுவிசேஷம் செய்யலாம்; மற்றவர்கள் மேய்ப்பதில் அல்லது கற்பிப்பதில் நல்லவர்கள். சீடர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த பல்வேறு பரிசுகள் இறைவனிடமிருந்து வந்தவை, அவை கிறிஸ்துவின் முழு உடலையும் கட்டமைக்கப் பயன்படுகின்றன.

ஒரு குழந்தையின் உடலை முழு வளர்ந்த பெரியவராக எவ்வாறு உருவாக்குவது? நீங்கள் குழந்தைக்கு உணவளிக்கிறீர்கள். நாம் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் பல்வேறு வழிகளில் உணவளிக்கிறோம், எனவே நாம் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறோம்.

மற்றவர்களுக்கு உணவளிக்கும் ஒருவராக நீங்கள் என்னைப் பார்க்கக்கூடும், ஆனால் பெரும்பாலும் நான் தான் உணவளிக்கப்படுகிறேன்; அறிவோடு மட்டுமல்ல. நம்மில் மிகச் சிறந்தவர்கள் மனச்சோர்வடைந்துள்ளனர், மேலும் உணர்ச்சிவசப்பட வேண்டும், அல்லது உடல் ரீதியாக பலவீனமாக இருக்க வேண்டும், தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட வேண்டும், அல்லது ஆன்மீக ரீதியில் சோர்ந்து போக வேண்டும், மேலும் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும். எல்லா உணவையும் யாரும் செய்வதில்லை. அனைத்து தீவனங்களும் அனைத்தும் உணவளிக்கப்படுகின்றன.

ஆளும் குழு மட்டுமே உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமை என்ற அவர்களின் உறுதியான கருத்தை ஆதரிக்க முயன்றபோது, ​​மற்ற அனைவருக்கும் உணவளித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவர்கள், மத்தேயு 14-ல் உள்ள கணக்கைப் பயன்படுத்தினர், அங்கு இயேசு இரண்டு மீன்களையும் ஐந்து ரொட்டிகளையும் கொண்டு உணவளிக்கிறார். கட்டுரையின் தலைப்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்றொடர் "ஒரு சிலரின் கைகளால் பலருக்கு உணவளித்தல்". தீம் உரை:

“மேலும் அவர் புல் மீது சாய்ந்து கொள்ளும்படி கூட்டத்தினருக்கு அறிவுறுத்தினார். பின்னர் அவர் ஐந்து ரொட்டிகளையும் இரண்டு மீன்களையும் எடுத்து, வானத்தைப் பார்த்தபோது, ​​ஒரு ஆசீர்வாதம் சொன்னார், அப்பங்களை உடைத்தபின், அவர் சீடர்களுக்குக் கொடுத்தார், சீஷர்கள் கூட்டத்தினருக்குக் கொடுத்தார்கள்… ”(மத்தேயு 14:19)

இயேசுவின் சீடர்களில் பெண்கள், நம்முடைய இறைவனுக்கு ஊழியம் செய்த (அல்லது உணவளித்த) பெண்கள் தங்கள் உடமைகளில் இருந்து வந்தார்கள் என்பதை இப்போது நாம் அறிவோம்.

"சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, அவர் நகரத்திலிருந்து நகரத்திற்கும் கிராமத்திலிருந்து கிராமத்திற்கும் பயணம் செய்தார், தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியைப் பிரசங்கித்து அறிவித்தார். பன்னிரண்டு பேரும் அவருடன் இருந்தார்கள், துன்மார்க்கர்கள் மற்றும் நோய்களால் குணப்படுத்தப்பட்ட சில பெண்கள், மாக்தலேன் என்று அழைக்கப்படும் மரியா, அவரிடமிருந்து ஏழு பேய்கள் வெளியே வந்தன, ஏரோதுவின் பொறுப்பாளரான சூசாவின் மனைவி ஜோனா, சூசன்னா மற்றும் இன்னும் பல பெண்கள், தங்கள் உடமைகளிலிருந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்தார்கள். " (லூக்கா 8: 1-3)

"பலருக்கு உணவளிக்கும் சிலர்" பெண்கள் சிலர் என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள ஆளும் குழு விரும்பவில்லை என்று நான் நம்புகிறேன். மந்தையின் தீவனங்களாக அவர்கள் சுயமாகக் கருதும் பங்கை நியாயப்படுத்த இந்தக் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதை இது ஆதரிக்கவில்லை.

எப்படியிருந்தாலும், உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமான அடிமை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள அவர்களின் விளக்கம் உதவுகிறது. அவர்கள் நினைத்தபடி அல்ல. சில மதிப்பீடுகளின்படி, 20,000 பேர் கலந்துகொண்டிருக்கலாம். அவருடைய சீடர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் 20,000 பேருக்கு உணவை ஒப்படைத்தார்கள் என்று நாம் கருத வேண்டுமா? பலருக்கு உணவளிப்பதில் உள்ள தளவாடங்களைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். முதலாவதாக, அந்த அளவிலான பல ஏக்கர் நிலங்களை உள்ளடக்கும். கனமான கூடை சுமைகளைச் சுமந்துகொண்டு முன்னும் பின்னுமாக நடப்பது நிறைய இருக்கிறது. நாங்கள் இங்கே பேசுகிறோம்.

ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான சீடர்கள் அந்த உணவை அந்த தூரத்திற்கு மேல் கொண்டு சென்று ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்தார்கள் என்று நாம் கருத வேண்டுமா? ஒரு கூடையை நிரப்பி, அதை ஒரு குழுவிற்கு வெளியே நடத்துவதற்கும், அந்தக் குழுவில் உள்ள ஒருவருடன் கூடையை விட்டுச் செல்வதற்கும், அதை மேலும் விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்வதற்கும் அவர்களுக்கு அதிக அர்த்தம் இல்லையா? உண்மையில், வேலைச் சுமையை ஒப்படைக்காமல், பலரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாமல், ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலத்தில் பலருக்கு உணவளிக்க வழி இருக்காது.

உண்மையுள்ள மற்றும் விவேகமுள்ள அடிமை எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இயேசு உணவை வழங்குகிறார். நாங்கள் செய்வதில்லை. நாங்கள் அதை சுமந்து, விநியோகிக்கிறோம். நாம் அனைவரும், நாம் பெற்றதைப் பொறுத்து விநியோகிக்கவும். உண்மையுள்ள அடிமையின் உவமையின் அதே சூழலில் வழங்கப்பட்ட திறமைகளின் உவமையை இது நினைவில் கொள்கிறது. நம்மில் சிலருக்கு ஐந்து திறமைகள் உள்ளன, சில இரண்டு, சிலவற்றில் ஒன்று மட்டுமே, ஆனால் இயேசு விரும்புவது நம்மிடம் இருப்பதைக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். பின்னர் நாங்கள் அவருக்கு ஒரு கணக்கை வழங்குவோம்.

1919 க்கு முன்னர் உண்மையுள்ள அடிமையின் நியமனம் இல்லாதது குறித்த இந்த முட்டாள்தனம் கடுமையானது. கிறிஸ்தவர்கள் இத்தகைய பயணத்தை விழுங்குவார்கள் என்று அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது வெளிப்படையாக அவமானகரமானது.

நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள், உவமையில், எஜமான் வெளியேறுவதற்கு சற்று முன்பு அடிமையை நியமிக்கிறார். யோவான் 21-க்குத் திரும்பினால், சீடர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், இரவு முழுவதும் எதையும் பிடிக்கவில்லை என்பதைக் காணலாம். அதிகாலையில், உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட இயேசு கரையில் தோன்றுகிறார், அது அவர்தான் என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை. படகின் வலதுபுறத்தில் தங்கள் வலையை வீசும்படி அவர் சொல்கிறார், அவர்கள் அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​அது பல மீன்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது, அதை அவர்கள் இழுத்துச் செல்ல முடியாது.

பீட்டர் அது இறைவன் என்பதை உணர்ந்து கரைக்கு நீந்த கடலில் மூழ்கி விடுகிறார். எல்லா சீடர்களும் இயேசுவைக் கைதுசெய்தபோது அவரைக் கைவிட்டார்கள் என்பதை நினைவில் வையுங்கள், எனவே அனைவரும் மிகுந்த அவமானத்தையும் குற்ற உணர்ச்சியையும் உணர வேண்டும், ஆனால் உண்மையில் மூன்று முறை கர்த்தரை மறுத்த பேதுருவைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை. இயேசு அவர்களுடைய ஆவியை மீட்டெடுக்க வேண்டும், பேதுரு மூலம் அவர் அனைவரையும் மீட்டெடுப்பார். மிக மோசமான குற்றவாளியான பேதுரு மன்னிக்கப்பட்டால், அவர்கள் அனைவரும் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.

உண்மையுள்ள அடிமையின் நியமனத்தை நாம் காணப்போகிறோம். ஜான் நமக்கு சொல்கிறார்:

“அவர்கள் தரையிறங்கியபோது, ​​அங்கே ஒரு கரி நெருப்பைக் கண்டார்கள், அதில் மீன்களும், சிறிது ரொட்டியும். இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் இப்போது பிடித்த சில மீன்களைக் கொண்டு வாருங்கள்” என்றார். எனவே சைமன் பீட்டர் கப்பலில் சென்று வலையை கரைக்கு இழுத்தார். இது பெரிய மீன்களால் நிரம்பியிருந்தது, 153, ஆனால் பலவற்றோடு கூட, வலையை கிழிக்கவில்லை. இயேசு அவர்களை நோக்கி: வாருங்கள், காலை உணவு சாப்பிடுங்கள். சீடர்கள் யாரும் அவரிடம், “நீங்கள் யார்?” என்று கேட்கத் துணியவில்லை. அது இறைவன் என்று அவர்கள் அறிந்தார்கள். இயேசு வந்து அப்பத்தை எடுத்து அவர்களுக்குக் கொடுத்தார், மீனுடனும் அவ்வாறே செய்தார். ” (யோவான் 21: 9-13 பி.எஸ்.பி)

மிகவும் பழக்கமான காட்சி, இல்லையா? இயேசு கூட்டத்திற்கு மீன் மற்றும் ரொட்டி கொடுத்தார். இப்போது அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கும் அவ்வாறே செய்கிறார். அவர்கள் பிடித்த மீன்கள் இறைவனின் தலையீட்டால் ஏற்பட்டன. இறைவன் உணவை வழங்கினார்.

பேதுரு மறுத்த இரவில் இருந்தும் இயேசு கூறுகளை மீண்டும் உருவாக்கியுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில், அவர் இறைவனை மறுத்தபோது இப்போது இருப்பதைப் போல அவர் நெருப்பைச் சுற்றி அமர்ந்திருந்தார். பீட்டர் அவரை மூன்று முறை மறுத்தார். ஒவ்வொரு மறுப்பையும் திரும்பப் பெற நமது இறைவன் அவருக்கு வாய்ப்பளிக்கப் போகிறான்.

அவர் அவரை நேசிக்கிறாரா என்று மூன்று முறை கேட்கிறார், மூன்று முறை பீட்டர் தனது அன்பை உறுதிப்படுத்துகிறார். ஆனால் ஒவ்வொரு பதிலிலும் இயேசு “என் ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும்”, “என் ஆடுகளை மேய்ப்பான்”, “என் ஆடுகளுக்கு உணவளிக்கவும்” போன்ற கட்டளைகளைச் சேர்க்கிறார்.

கர்த்தர் இல்லாத நிலையில், வீட்டுக்காரர்களான ஆடுகளுக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் பேதுரு தனது அன்பைக் காட்ட வேண்டும். ஆனால் பேதுரு மட்டுமல்ல, எல்லா அப்போஸ்தலர்களும்.

கிறிஸ்தவ சபையின் ஆரம்ப நாட்களைப் பற்றிப் பேசுகிறோம்:

"விசுவாசிகள் அனைவரும் அப்போஸ்தலர்களின் போதனைக்கும், கூட்டுறவுக்கும், உணவில் (கர்த்தருடைய சப்பர் உட்பட) பகிர்வதற்கும், ஜெபத்திற்கும் தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள்." (அப்போஸ்தலர் 2:42 என்.எல்.டி)

உருவகமாகப் பேசுகையில், இயேசு தனது 3 ½ ஆண்டு ஊழியத்தின் போது, ​​சீஷர்களுக்கு மீன் மற்றும் அப்பத்தை கொடுத்திருந்தார். அவர் அவர்களுக்கு நன்றாக உணவளித்தார். இப்போது மற்றவர்களுக்கு உணவளிப்பது அவர்களின் முறை.

ஆனால் அப்போஸ்தலர்களுடன் உணவு நிறுத்தப்படவில்லை. கோபமடைந்த யூத எதிர்ப்பாளர்களால் ஸ்டீபன் கொலை செய்யப்பட்டார்.

அப்போஸ்தலர் 8: 2, 4-ன் படி: “அன்று எருசலேமில் இருந்த சபைக்கு எதிராக பெரும் துன்புறுத்தல் எழுந்தது; அப்போஸ்தலர்களைத் தவிர மற்ற அனைவரும் யூதேயா மற்றும் சமாரியா பகுதிகளில் சிதறடிக்கப்பட்டனர்… .ஆனால், சிதறடிக்கப்பட்டவர்கள் தேசத்தின் வழியே சென்று வார்த்தையின் நற்செய்தியை அறிவித்தனர். ”

எனவே இப்போது உணவளித்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உணவளித்து வந்தனர். விரைவில், தேச மக்களும், புறஜாதியாரும் நற்செய்தியைப் பரப்பி, கர்த்தருடைய ஆடுகளுக்கு உணவளித்தார்கள்.இந்த வீடியோவை நான் படமாக்கவிருந்தபோது இன்று காலை ஏதோ நடந்தது, அது இன்று அடிமை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை திறம்பட நிரூபிக்கிறது. இதைச் சொன்ன பார்வையாளரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் வந்தது:

வணக்கம் அன்பே சகோதரரே,

ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்பு இறைவன் எனக்குக் காட்டிய ஒன்றை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினேன், அது மிகவும் முக்கியமானது என்று நான் நினைக்கிறேன்.

இது மறுக்கமுடியாத சான்றாகும், இது எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கர்த்தருடைய மாலை உணவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது - மேலும் ஆதாரம் வியக்கத்தக்க வகையில் எளிது:

மாலை உணவின் இரவில் தன்னுடன் இருந்த அதே 11 சீடர்களுக்கும் இயேசு கட்டளையிட்டார்:

"ஆகையால், நீங்கள் போய் எல்லா தேசத்தினரையும் சீஷராக்குங்கள், பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் பெயரால் ஞானஸ்நானம் பெறுங்கள், நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் மறைக்க அவர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள்."

"கவனிக்க" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தை யோவான் 14: 15 ல் இயேசு சொன்ன அதே வார்த்தையாகும்:

"நீங்கள் என்னை நேசிக்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் என் கட்டளைகளை மீறுவீர்கள்."

ஆகவே, இயேசு அந்த 11 பேரிடம், “நான் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி நான் கட்டளையிட்டதைச் சரியாகக் கடைப்பிடிக்க என் சீஷர்கள் அனைவருக்கும் கற்றுக்கொடுங்கள்” என்று கூறினார்.

கர்த்தருடைய மாலை உணவில் இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டார்?

"என்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்." (1 கொரி 11:24)

ஆகையால், இயேசுவின் சீடர்கள் அனைவருமே கிறிஸ்துவின் நேரடி கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து கர்த்தருடைய மாலை உணவின் சின்னங்களில் பங்கெடுக்க வேண்டும்.

எனக்குத் தெரிந்த மிக எளிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த வாதம் - மற்றும் அனைத்து JW களும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒன்று என்பதால் இதைப் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று நினைத்தேன்.

உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான…

இந்த குறிப்பிட்ட பகுத்தறிவை நான் இதற்கு முன்பு கருதவில்லை. எனக்கு உணவளிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கே உங்களிடம் உள்ளது.

இந்த உவமையை ஒரு தீர்க்கதரிசனமாக மாற்றுவதும், யெகோவா சாட்சிகளின் மந்தையை ஏமாற்றுவதற்கும் வாங்குவது ஆளும் குழுவிற்கு அடிபணிய ஒரு படிநிலையை உருவாக்க அனுமதித்துள்ளது. அவர்கள் யெகோவாவை சேவிப்பதாகச் சொல்கிறார்கள், கடவுளுடைய நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு சேவை செய்ய மந்தையைப் பெறுகிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், நீங்கள் மனிதர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், நீங்கள் கடவுளைச் சேவிப்பதில்லை. நீங்கள் ஆண்களுக்கு சேவை செய்கிறீர்கள்.

இது மந்தையை இயேசுவுக்கு எந்தவொரு கடமையிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது, ஏனென்றால் அவர் திரும்பி வரும்போது அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவதில்லை என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் அவருடைய உண்மையுள்ள அடிமைகளாக நியமிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் வெறும் பார்வையாளர்கள். இது அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஆபத்தானது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் தீர்ப்பிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பதாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், ஆனால் லூக்காவின் கணக்கு சுட்டிக்காட்டியபடி அப்படி இல்லை.

லூக்காவின் கணக்கில் இரண்டு கூடுதல் அடிமைகள் இருப்பதை நினைவில் வையுங்கள். எஜமானரின் விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர் அறியாமல். எத்தனை சாட்சிகள் அவர்கள் உண்மையுள்ள அடிமையின் ஒரு பகுதியாக இல்லை என்று நினைத்து ஆளும் குழுவின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க இயேசுவை அறியாமல் கீழ்ப்படிகிறார்கள்?

நினைவில் கொள்ளுங்கள், இது ஒரு உவமை. நிஜ உலக மாற்றங்களைக் கொண்ட ஒரு தார்மீக சிக்கலைப் பற்றி நமக்கு அறிவுறுத்துவதற்கு ஒரு உவமை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவருடைய பெயரில் ஞானஸ்நானம் பெற்ற நம் அனைவரையும் எஜமான் தனது ஆடுகளுக்கு, நம் சக அடிமைகளுக்கு உணவளிக்க நியமித்துள்ளார். நான்கு சாத்தியமான விளைவுகள் உள்ளன என்பதை உவமை நமக்குக் கற்பிக்கிறது. எனது தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் காரணமாக நான் யெகோவாவின் சாட்சிகளில் கவனம் செலுத்துகையில், இந்த முடிவுகள் அந்த சிறிய மதக் குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமல்ல என்பதை தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு பாப்டிஸ்ட், ஒரு கத்தோலிக்க, ஒரு பிரஸ்பைடிரியன், அல்லது கிறிஸ்தவமண்டலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பிரிவுகளில் உறுப்பினரா? நான் சொல்லப்போவது உங்களுக்கும் சமமாக பொருந்தும். எங்களுக்கு நான்கு முடிவுகள் மட்டுமே உள்ளன. நீங்கள் ஒரு மேற்பார்வை திறனுடன் சபைக்கு சேவை செய்தால், உங்கள் கூட்டாளிகளைப் பயன்படுத்தி, மோசமான மற்றும் சுரண்டலாக மாற தீய அடிமைக்கு ஏற்படும் சோதனையை நீங்கள் குறிப்பாக பாதிக்கிறீர்கள். அப்படியானால், இயேசு “மிகத் தீவிரத்தோடு உங்களைத் தண்டிப்பார்”, விசுவாசம் இல்லாதவர்களிடையே உங்களை வெளியேற்றுவார்.

உங்கள் தேவாலயத்திலோ அல்லது சபையிலோ அல்லது ராஜ்ய மண்டபத்திலோ நீங்கள் மனிதர்களுக்கு சேவை செய்கிறீர்களா, பைபிளில் கடவுளின் கட்டளைகளை புறக்கணிக்கிறீர்களா? சாட்சிகள் சவாலுக்கு பதிலளித்திருக்கிறேன், "நீங்கள் யாருக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கள்: ஆளும் குழு அல்லது இயேசு கிறிஸ்து?" ஆளும் குழுவுக்கு ஆதரவை உறுதிப்படுத்துகிறது. இவை தெரிந்தே இறைவனுக்குக் கீழ்ப்படியாதவை. இத்தகைய வெட்கக்கேடான ஒத்துழையாமைக்கு பல பக்கவாதம் காத்திருக்கிறது. ஆனால், அவர்களுடைய பாதிரியார், பிஷப், மந்திரி, அல்லது சபை மூப்பருக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம், அவர்கள் கடவுளைப் பிரியப்படுத்துகிறார்கள் என்று நினைத்து, தவறான ஆறுதலில் ஈடுபடக்கூடிய பெரும்பான்மை, உள்ளடக்கம் நம்மிடம் உள்ளது. அவர்கள் அறியாமல் கீழ்ப்படியுகிறார்கள். அவர்கள் ஒரு சில பக்கவாதம் மூலம் தாக்கப்படுகிறார்கள்.

அந்த மூன்று விளைவுகளில் ஒன்றை நம்மில் யாராவது அனுபவிக்க விரும்புகிறீர்களா? நாம் அனைவரும் கர்த்தருடைய பார்வையில் அருளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவருடைய எல்லா உடைமைகளுக்கும் நியமிக்கப்படுவதற்கும் விரும்ப மாட்டோம்?

ஆகவே, உண்மையுள்ள, விவேகமுள்ள அடிமையின் உவமை, 10 கன்னிகளின் உவமை, திறமைகளின் உவமை ஆகியவற்றிலிருந்து நாம் என்ன எடுக்க முடியும்? ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், கர்த்தருடைய அடிமைகள் - நீங்களும் நானும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், மாஸ்டர் திரும்பி வரும்போது, ​​அந்த வேலையைச் செய்ததற்கு ஒரு வெகுமதியும், அதைச் செய்யத் தவறியதற்கு ஒரு தண்டனையும் உண்டு.

இந்த உவமைகளைப் பற்றி நாம் உண்மையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவ்வளவுதான். உங்கள் வேலையைச் செய்யுங்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் எதிர்பார்க்கும்போது மாஸ்டர் வருகிறார், அவர் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு கணக்கை வைத்திருப்பார்.

நான்காவது உவமையைப் பற்றியும், செம்மறி ஆடுகளைப் பற்றியும்? மீண்டும், அமைப்பு அதை ஒரு தீர்க்கதரிசனமாக கருதுகிறது. அவர்களின் விளக்கம் மந்தையின் மீது தங்கள் சக்தியை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கம் கொண்டது. ஆனால் அது உண்மையில் எதைக் குறிக்கிறது? சரி, இந்த தொடரின் இறுதி வீடியோவுக்கு அதை விட்டுவிடுவோம்.

நான் மெலேட்டி விவ்லான். பார்ப்பதற்கு மிக்க நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். எதிர்கால வீடியோக்களின் அறிவிப்புகளைப் பெற விரும்பினால் தயவுசெய்து குழுசேரவும். டிரான்ஸ்கிரிப்டிற்கான இந்த வீடியோவின் விளக்கத்திலும் மற்ற எல்லா வீடியோக்களுக்கான இணைப்பிலும் தகவலை இடுகிறேன்.

மெலேட்டி விவ்லான்

மெலேட்டி விவ்லான் எழுதிய கட்டுரைகள்.