Judá Ben-Hur


Teologia mężczyzny i kobiety w Starym Testamencie

Teologia mężczyzny i kobiety w Starym Testamencie

Dobry dzień! Ponieważ Meleti Vivlon napisała kilka fantastycznych artykułów na temat roli kobiet w Rodzinie Bożej i Zgromadzeniu Chrześcijańskim, myślę, że ten artykuł Anne Marie Penton stanowi dla nich bardzo dobre uzupełnienie. Aby przeczytać artykuł, kliknij ...