Ayon sa arkeolohikal na katibayan at kronolohiya ng Bibliya, ang ilan sa mga pyramid ay umiiral bago ang Baha ni Noe, subalit wala silang ipinakitang katibayan sa mga pinsala sa tubig. Patunayan ba ito na hindi maaaring magkaroon ng isang baha sa bibliya?