Eleasar

JW para sa higit sa 20 taon. Kamakailan ay nagbitiw bilang isang matanda. Ang salita lamang ng Diyos ang katotohanan at hindi natin magagamit na tayo ay nasa katotohanan. Ang Eleasar ay nangangahulugang "Ang Diyos ay tumulong" at ako ay buong pasasalamat.


Ang pag-squandering ng isang Pamana

Tatalakayin ng artikulong ito kung paano ang Governing Body (GB) ng mga Saksi ni Jehova (JW), tulad ng nakababatang anak na lalaki sa parabula ng "Prodigal Son", ay nagwawasak ng isang mahalagang mana. Ito ay isasaalang-alang kung paano naganap ang mana at ang mga pagbabago na nawala dito. Mga Mambabasa ...