Ginagawang Nabibilang ang Ating Oras

Bakit ang mga kaibigan at pamilya na ating pinangangaral ay madalas na hindi tayo hinuhusgahan? Bakit sila nagtalaga ng maling motibo sa aming pagsisikap na ibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos sa kanila?

Espesyal ba ang mga Saksi ni Jehova?

Paano tayo makapangaral sa mga Saksi ni Jehova upang mapagtagumpayan ang maling pagtuturo at pagtatangi? Nag-aalok ang artikulong ito ng kaunting payo hinggil sa bagay na ito.