Mayroon akong ilang napakabubunyag na mga bagong natuklasan na ibabahagi sa iyo tungkol sa nakakahiyang 10-taong kaugnayan ng Organisasyon sa United Nations Organization. Ako ay naghihirap sa kung paano pinakamahusay na ipakita ang ebidensyang ito nang, tulad ng mana mula sa langit, isa sa aming mga manonood ay umalis dito...