ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອ

ກ່ອນທີ່ຈະລົງລາຍຊື່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອພື້ນຖານຂອງຄຣິສຕຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວໃນນາມຂອງທຸກໆຄົນທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນເວບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານີ້ວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະ ຄຳ ພີແມ່ນວຽກທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່. ພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະກວດເບິ່ງສິ່ງໃດໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະ ຄຳ ພີເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອຖືນັ້ນ ເໝາະ ສົມກັບຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນ:

 1. ມີພຣະເຈົ້າທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ, ພຣະບິດາຂອງທຸກຄົນ, ຜູ້ສ້າງທັງ ໝົດ.
  • ຊື່ຂອງພະເຈົ້າແມ່ນສະແດງໂດຍພາສາເຫບເລີ Tetragrammaton.
  • ການໄດ້ຮັບການອອກສຽງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊາວເຮັບລິກແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແລະບໍ່ ຈຳ ເປັນ.
  • ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະໃຊ້ຊື່ຂອງພະເຈົ້າ, ການອອກສຽງໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານອາດຈະມັກ.
 2. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ກະສັດ, ແລະເປັນຜູ້ ນຳ ຂອງພວກເຮົາ.
  • ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື ກຳ ເນີດຂອງພຣະບິດາ.
  • ພະອົງເປັນບຸດຫົວປີແຫ່ງການເນລະມິດສ້າງທຸກຢ່າງ.
  • ທຸກສິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານລາວ, ເພື່ອລາວແລະຂອງລາວ.
  • ລາວບໍ່ແມ່ນຜູ້ສ້າງ, ແຕ່ເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງ.
  • ພຣະເຢຊູແມ່ນຮູບພາບຂອງພຣະເຈົ້າ, ເປັນຕົວແທນທີ່ແນ່ນອນຂອງລັດສະຫມີພາບຂອງພຣະອົງ.
  • ພວກເຮົາຍອມຕໍ່ພຣະເຢຊູ, ເພາະວ່າສິດ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກລົງທືນໃນລາວໂດຍພຣະເຈົ້າ.
  • ພະເຍຊູມີຢູ່ໃນສະຫວັນກ່ອນມາແຜ່ນດິນໂລກ.
  • ຕອນຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກພະເຍຊູເປັນມະນຸດສົມບູນແບບ.
  • ຫລັງຈາກຟື້ນຄືນຊີວິດ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫຼາຍ.
  • ລາວບໍ່ໄດ້ຖືກປຸກໃຫ້ເປັນມະນຸດ.
  • ພະເຍຊູເຄີຍເປັນແລະ“ ພະ ຄຳ ຂອງພະເຈົ້າ”.
  • ພະເຍຊູໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃຫ້ເປັນ ຕຳ ແໜ່ງ ຮອງອັນດັບສອງຂອງພະເຈົ້າ.
 3. ພະເຈົ້າໃຊ້ພະລັງບໍລິສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ໃຈປະສົງຂອງພະອົງ ສຳ ເລັດ.
 4. ຄຳ ພີໄບເບິນແມ່ນ ຄຳ ທີ່ດົນໃຈຈາກພະເຈົ້າ.
  • ມັນແມ່ນພື້ນຖານໃນການສ້າງຄວາມຈິງ.
  • ຄຳ ພີໄບເບິນປະກອບດ້ວຍ ໜັງ ສືໃບລານເປັນພັນໆສະບັບ.
  • ບໍ່ມີສ່ວນໃດໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ຖືກປະຕິເສດເປັນນິທານ.
  • ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແປ ຄຳ ພີໄບເບິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສະ ເໝີ.
 5. ຄົນຕາຍບໍ່ມີຊີວິດ; ຄວາມຫວັງ ສຳ ລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປແມ່ນການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
  • ບໍ່ມີບ່ອນທໍລະມານນິລັນດອນ.
  • ມີການຟື້ນຄືນຊີວິດສອງຢ່າງ, ໜຶ່ງ ຕໍ່ຊີວິດແລະການພິພາກສາ.
  • ການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງ ທຳ ອິດແມ່ນຂອງຄົນຊອບ ທຳ, ເພື່ອຊີວິດ.
  • ຄົນຊອບ ທຳ ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດເປັນວິນຍານ, ໃນແບບຂອງພຣະເຢຊູ.
  • ຄົນທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ ຈະຖືກປຸກໃຫ້ຄືນມາສູ່ໂລກໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງພັນປີຂອງພະຄລິດ.
 6. ພະເຍຊູຄລິດໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ມະນຸດທີ່ສັດຊື່ກາຍເປັນລູກຂອງພະເຈົ້າ.
  • ເຫຼົ່ານີ້ຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ.
  • ພວກເຂົາຈະປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກກັບພຣະຄຣິດໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງລາວເພື່ອຄືນດີມະນຸດທຸກຄົນກັບພຣະເຈົ້າ.
  • ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງພະຄລິດ.
  • ເມື່ອສິ້ນສຸດການປົກຄອງຂອງພຣະຄຣິດ, ມະນຸດທຸກຄົນຈະເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ມີບາບ.
  • ທາງດຽວ ສຳ ລັບຄວາມລອດແລະຊີວິດນິລັນດອນແມ່ນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ.
  • ທາງດຽວ ສຳ ລັບພຣະບິດາແມ່ນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ.
 7. ຊາຕານ (ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າມານ) ແມ່ນລູກຊາຍຂອງທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນທີ່ລາວຈະເຮັດບາບ.
  • ພວກຜີປີສາດກໍ່ແມ່ນພວກກາຍວິນຍານຂອງພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເຮັດບາບ.
  • ຊາຕານແລະພວກຜີປີສາດຈະຖືກ ທຳ ລາຍຖິ້ມພາຍຫຼັງການປົກຄອງຂອງປີ Messianic ປີ 1,000.
 8. ມີຄວາມຫວັງຄຣິສຕຽນແລະການບັບຕິສະມາຂອງຄຣິສຕຽນອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ.
  • ຊາວຄຣິດສະຕຽນຖືກເອີ້ນໃຫ້ກາຍມາເປັນລູກລ້ຽງຂອງພຣະເຈົ້າ.
  • ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ສຳ ລັບຊາວຄຣິດສະຕຽນທຸກຄົນ.
  • ບໍ່ມີຊັ້ນຄຣິສຕຽນຊັ້ນສອງທີ່ມີຄວາມຫວັງແຕກຕ່າງກັນ.
  • ຊາວຄຣິດສະຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບເຄື່ອງບູຊາໃນການເຊື່ອຟັງ ຄຳ ສັ່ງຂອງພະເຍຊູ.