Eleasar

JW ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ. ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ລາອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່. ພຽງແຕ່ຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄວາມຈິງແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມຈິງອີກຕໍ່ໄປ. Eleasar ຫມາຍຄວາມວ່າ "ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ" ແລະຂ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ.


ວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະກັບພະຍານພະເຢໂຫວາ: ວິທີການຂອງກະຊວງ, ພາກທີ 3

ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນພາກສ່ວນ 1 ແລະ 2 ຂອງຊຸດນີ້, ຄຳ ຮຽກຮ້ອງທາງທິດສະດີຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ (JW) ທີ່ວ່າ "ບ້ານເຮືອນກັບບ້ານ" ໝາຍ ເຖິງ "ປະຕູຕໍ່ປະຕູ" ໄດ້ຖືກວິເຄາະເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂື້ນກ່ຽວກັບວິທີການນີ້ມາຈາກພຣະ ຄຳ ພີ, ແລະວ່າການຕີຄວາມນີ້ ແມ່ນ ...

ວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະກັບພະຍານພະເຢໂຫວາ: ວິທີການຂອງກະຊວງ, ພາກທີ 2

ໃນພາກທີ 1, ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາລະນາການຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງກິດຈະການ 5: 42 ແລະ 20: 20 ແລະຄວາມ ໝາຍ ຂອງ ຄຳ ວ່າ "ຢູ່ຕາມເຮືອນ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ justified ...

ວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະກັບພະຍານພະເຢໂຫວາ: ວິທີການຂອງກະຊວງ, ພາກທີ 1

ໃນຫລາຍໆໂອກາດ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງບາງຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ໆ ຫລືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກັບພະຍານພະເຢໂຫວາ (JW), ພວກເຂົາອາດຈະຍອມຮັບວ່າມັນບໍ່ສາມາດຕັ້ງຂື້ນຈາກ ຄຳ ພີໄບເບິນຫຼືມັນບໍ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຫຍັງຕາມຫຼັກການໃນພຣະ ຄຳ ພີ. ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວ່າ JW ໃນ ຄຳ ຖາມອາດຈະ ...

ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບພະຍານພະເຢໂຫວາ

ໃນການສົນທະນາຫຼາຍຄັ້ງ, ເມື່ອ ຄຳ ສອນຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ (JWs) ກາຍເປັນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກທັດສະນະໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ການຕອບຮັບຈາກ JWs ຫຼາຍຄົນແມ່ນ "ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຮົາມີ ຄຳ ສອນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ". ຂ້ອຍເລີ່ມຖາມພະຍານຫຼາຍຄົນພຽງແຕ່ວ່າ ...

ການສະສົມມໍລະດົກ

ບົດຂຽນນີ້ຈະເວົ້າເຖິງວິທີການທີ່ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງ (GB) ຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ (JW) ຄ້າຍຄືກັບລູກຊາຍນ້ອຍໃນ ຄຳ ອຸປະມາເລື່ອງ“ ລູກຊາຍຫຼານຊາຍ” ໄດ້ແບ່ງປັນມໍລະດົກທີ່ລ້ ຳ ຄ່າ. ມັນຈະພິຈາລະນາວ່າມູນມໍລະດົກໄດ້ເກີດຂື້ນແນວໃດແລະການປ່ຽນແປງທີ່ສູນເສຍມັນໄປ. ຜູ້ອ່ານ ...