“ ກວດເບິ່ງພະ ຄຳ ພີຢ່າງຮອບຄອບ” - ກິດຈະການ 17:11

ບົດຂຽນລ້າສຸດ - JW.org Reviewer

Are You Awaiting “the City Having Real Foundations”?

“He was awaiting the city having real foundations, whose designer and builder is God.” – Hebrews 11:10 [Study 31 From ws 08/20 p.2 September 28 – October 04, 2020] The opening paragraph claims “MILLIONS of God’s people today have made sacrifices. Many brothers and...

ອ່ານ​ຕື່ມ

“ ເມື່ອຂ້ອຍອ່ອນແອ, ແລ້ວຂ້ອຍກໍມີ ອຳ ນາດ”

"ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກກັບຄວາມອ່ອນແອ, ໃນການເຍາະເຍີ້ຍ, ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ, ໃນການຂົ່ມເຫັງແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສຳ ລັບພຣະຄຣິດ." - 2 ໂກລິນໂທ 12:10 [ສຶກສາ 29 ຈາກ ws 07/20 p.14 ວັນທີ 14 ກັນຍາ - 20 ກັນຍາ 2020] ມີຂໍ້ອ້າງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂຽນໃນບົດສຶກສາຂອງອາທິດນີ້. ການ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ເຕະກັບ Goads

[ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຈາກບົດຂອງຂ້ອຍ (ເລື່ອງຂອງຂ້ອຍ) ໃນປື້ມທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ເມື່ອໄວໆມານີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ "Freedom to Freedom" ທີ່ມີຢູ່ໃນ Amazon.] ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸພຽງແຕ່ 1 ປີເທົ່ານັ້ນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເປັນຫຍັງ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະວິທະຍາສາດ - ພາກ 3

ພາກທີ 3 ບັນຊີການສ້າງ (ປະຖົມມະການ 1: 1 - ປະຖົມມະການ 2: 4): ວັນທີ 3 ແລະ 4 ປະຖົມມະການ 1: 9-10 - ມື້ທີສາມຂອງການສ້າງ“ ແລະພຣະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: ຮ່ວມກັນເປັນບ່ອນດຽວແລະປ່ອຍໃຫ້ດິນແຫ້ງແລ້ງ.” ແລະມັນກໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ. 10 ແລະ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ສືບຕໍ່ເດີນໄປໃນຄວາມຈິງ

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກໃດຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ທີ່ໄດ້ຍິນວ່າລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເດີນໄປໃນຄວາມຈິງ.” - 3 ໂຢຮັນ 4 [ສຶກສາ 30 ຈາກ ws 7/20 p.20 ກັນຍາ 21 - 27 ກັນຍາ] ກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະອ່ານບົດວິຈານຂອງ“ ຈົ່ງ ໝັ້ນ ໃຈ…

ອ່ານ​ຕື່ມ

ລະບົບຕຸລາການຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ: ມາຈາກພະເຈົ້າຫລືຊາຕານ?

ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັກສາປະຊາຄົມໃຫ້ສະອາດ, ພະຍານພະເຢໂຫວາໄດ້ຕັດ ສຳ ພັນ (ຫລີກລ້ຽງ) ຄົນບາບທີ່ບໍ່ກັບໃຈທຸກຄົນ. ພວກເຂົາອີງໃສ່ນະໂຍບາຍນີ້ໃສ່ຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງພະເຍຊູແລະອັກຄະສາວົກໂປໂລແລະໂຢຮັນ. ຫຼາຍຄົນຖືວ່ານະໂຍບາຍນີ້ໂຫດຮ້າຍ. ບັນດາພະຍານໄດ້ຖືກດູຖູກຢ່າງບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ ເພາະພຽງແຕ່ເຊື່ອຟັງ ຄຳ ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫລືພວກເຂົາ ກຳ ລັງໃຊ້ພຣະ ຄຳ ພີເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວໃນການປະຕິບັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍບໍ? ພຽງແຕ່ໂດຍການປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນຢ່າງເຂັ້ມງວດເທົ່ານັ້ນພວກເຂົາສາມາດອ້າງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກພຣະເຈົ້າ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານຂອງພວກເຂົາສາມາດ ກຳ ນົດພວກເຂົາວ່າເປັນຜູ້ເຮັດຜິດກົດ ໝາຍ. (ມັດທາຍ 7:23)

ມັນແມ່ນຫຍັງ? ວິດີໂອນີ້ແລະຕໍ່ໄປຈະພະຍາຍາມຕອບ ຄຳ ຖາມເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

ອ່ານ​ຕື່ມ

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະວິທະຍາສາດ - ພາກ 2

ພາກທີ 2 ບັນຊີການສ້າງ (ປະຖົມມະການ 1: 1 - ປະຖົມມະການ 2: 4): ວັນທີ 1 ແລະ 2 ການຮຽນຮູ້ຈາກການກວດສອບຄວາມເປັນມາຂອງບົດເລື່ອງພຣະ ຄຳ ພີທີ່ໃກ້ຊິດກວ່າຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການກວດສອບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຂອງບັນຊີການສ້າງຂອງປະຖົມມະການບົດທີ 1: 1 ຜ່ານໄປຮອດປະຖົມມະການ 2: 4 ສຳ ລັບ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ສື່, ເງິນ, ກອງປະຊຸມ, ແລະຂ້ອຍ

https://youtu.be/rh0rmzixuhs Hello everyone and thanks for joining me. Today I wanted to talk on four topics: media, money, meetings and me. Beginning with media, I’m specifically referring to the publication of a new book called Fear to Freedom which was put together...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ປື້ມພະ ຄຳ ພີປະຖົມມະການ - ທໍລະນີສາດ, ໂບຮານຄະດີແລະວິທະຍາສາດ - ພາກ 1

ສ່ວນທີ 1 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ສຳ ຄັນ? ບົດ ນຳ ສະ ເໜີ ໂດຍຫຍໍ້ເມື່ອຜູ້ ໜຶ່ງ ເວົ້າເຖິງປື້ມ ຄຳ ພີໄບເບິນໃນພະ ທຳ ຕົ້ນເດີມກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ ເພື່ອນ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫຼືຄົນຮູ້ຈັກ, ບໍ່ດົນ, ຄົນ ໜຶ່ງ ຮູ້ວ່າມັນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນປື້ມອື່ນໆຂອງປື້ມ…

ອ່ານ​ຕື່ມ

ຈົ່ງເຊື່ອ ໝັ້ນ ວ່າເຈົ້າມີຄວາມຈິງ

“ ຈົ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະຊັກຊວນໃຫ້ເຊື່ອ.” - 2 ຕີໂມເຕ 3:14 [ສຶກສາ 28 ຈາກ ws 7/20 p.8 ກັນຍາ 7 - 13 ກັນຍາ] ເບິ່ງຕົວຢ່າງ. ບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າ ຄຳ ສອນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະ ຄຳ ຂອງພະເຈົ້າ. ມັນຍັງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆໃນ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ຊຸດທີ່ໂດດເດັ່ນ

ອ່ານແບບນີ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານ:

ພາສາອັງກິດ简体中文ປະ​ເທດ​ເດັນ​ມາກໂຮນລັງຟິລິບປິນSuomiFrançaisDeutschItaliano日本语한국어ພາສາລາວPolskiລະຫັດຜ່ານਪੰਜਾਬੀРусскийແອສປາໂຍນKiswahiliຊູ​ແອັດதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng​ຫວຽດຊູລູ

ໜ້າ ຕ່າງໆຂອງຜູ້ຂຽນ

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາອອກໄດ້ບໍ?

ຫົວຂໍ້

ບົດຂຽນໂດຍເດືອນ