Alle onderwerpen > Aankondigingen

Een oproep aan doven en tolken om te helpen het goede nieuws te verbreiden

[door Vintage, gebaseerd op een artikel van Eric Wilson] Dit is een script dat Doven en Tolken kunnen gebruiken bij het maken van YouTube-video's. Wachttoren verdraait de waarheid over God en zijn Zoon Jezus. Jezus is de middelaar tussen God en mens. Het Besturende Lichaam steelt die positie van...

Een oproep tot gebed

De kracht van gebed is iets dat we erkennen en als velen bidden voor iemand in nood, neemt onze Vader daar nota van. We vinden dus oproepen zoals Kolossenzen 4: 2, 1 Tessalonicenzen 5:25 en 2 Tessalonicenzen 3: 1 waar de gemeenschap van broeders en zusters wordt gevraagd om te bidden. Daar...