இயேசுவும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ சபையும்

மத்தேயு 1: 18-20 பதிவுசெய்கிறது மரியா இயேசுவோடு எப்படி கர்ப்பமானாள். "யோசேப்பை திருமணம் செய்துகொள்வதில் அவரது தாயார் மரியா வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட காலத்தில், அவர்கள் ஒன்றுபடுவதற்கு முன்பு பரிசுத்த ஆவியால் கர்ப்பமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. [19] இருப்பினும், அவளுடைய கணவர் ஜோசப், நீதியுள்ளவள், அவளை ஒரு பொதுக் காட்சியாக மாற்ற விரும்பாததால், அவளை ரகசியமாக விவாகரத்து செய்ய நினைத்தான். 20 ஆனால், இவைகளை அவர் யோசித்தபின், இதோ! யெகோவாவின் தூதன் ஒரு கனவில் அவருக்குத் தோன்றி, “தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பு, உன் மனைவியான மரியாவை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல பயப்படாதே, ஏனென்றால் அவளுக்குப் பிறந்தவை பரிசுத்த ஆவியினால்”. இயேசுவின் உயிர் சக்தி பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் வானத்திலிருந்து மரியாளின் வயிற்றில் மாற்றப்பட்டது என்பதை இது நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது.

மத்தேயு 3:16 இயேசுவின் ஞானஸ்நானத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்மீது வருவதையும் வெளிப்படுத்துகிறது, “ஞானஸ்நானம் பெற்றபின் இயேசு உடனடியாக தண்ணீரிலிருந்து எழுந்தார்; மற்றும், பாருங்கள்! வானம் திறக்கப்பட்டது, கடவுளின் ஆவி அவர்மீது வருவதை அவர் கண்டார். ” அவர் கடவுளின் மகன் என்ற சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த குரலுடன் இது ஒரு தெளிவான ஒப்புதலாகும்.

லூக்கா 11:13 ஒரு மாற்றத்தைக் குறிப்பதால் முக்கியமானது. இயேசுவின் காலம் வரை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் தெளிவான அடையாளமாக கடவுள் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கொடுத்தார் அல்லது வைத்திருந்தார். இப்போது, ​​இயேசு சொன்னதை கவனியுங்கள் “ஆகையால், நீங்கள் பொல்லாதவர்களாக இருந்தாலும், உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பரிசுகளை எவ்வாறு வழங்குவது என்பது உங்களுக்குத் தெரிந்தால், இன்னும் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் பரலோகத்திலுள்ள பிதா தன்னிடம் கேட்பவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கொடுங்கள்!". ஆம், இப்போது அந்த உண்மையான இதயமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கேட்கலாம்! ஆனால் எதற்காக? இந்த வசனத்தின் சூழல், லூக்கா 11: 6, எதிர்பாராத விதமாக வந்த ஒரு நண்பருக்கு விருந்தோம்பல் காட்ட இயேசுவின் உவமையில், அதனுடன் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

லூக்கா 12: 10-12 மனதில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான வசனமாகும். அது கூறுகிறது, “மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிற அனைவருக்கும் அது மன்னிக்கப்படும்; ஆனால் பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராக நிந்திக்கிறவன் மன்னிக்கப்படமாட்டான்.  11 ஆனால், அவர்கள் உங்களை பொதுக் கூட்டங்கள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகள் மற்றும் அதிகாரிகளின் முன் அழைத்து வரும்போது, ​​நீங்கள் எப்படி அல்லது என்ன பாதுகாப்பில் பேசுவீர்கள் அல்லது நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் என்று கவலைப்பட வேண்டாம்; 12 க்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்கு கற்பிக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். ”

முதலாவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவரை அவதூறாகப் பேச வேண்டாம், அவதூறு செய்யக்கூடாது, அல்லது எதிராகப் பேசக்கூடாது என்று எச்சரிக்கப்படுகிறோம். குறிப்பாக, இது மறுப்பதை உள்ளடக்கும் தெளிவான பரிசுத்த ஆவியின் வெளிப்பாடு அல்லது அதன் மூலமான பரிசேயர்கள் இயேசுவின் அற்புதங்களைப் பற்றி அவருடைய சக்தியை பீல்செபூபிலிருந்து பெற்றதாகக் கூறினர் (மத்தேயு 12:24).

இரண்டாவதாக, கிரேக்க சொல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது "பழக்கினார்" இருக்கிறது "didasko”, இந்த சூழலில்,“நீங்கள் வேதங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வைக்கும்". (ஏறக்குறைய விதிவிலக்கு இல்லாமல் இந்த வார்த்தை கிறிஸ்தவ கிரேக்க வேதங்களில் பயன்படுத்தப்படும்போது வேதங்களைக் கற்பிப்பதைக் குறிக்கிறது). வேறு எந்த எழுத்துக்களுக்கும் மாறாக வேதங்களை அறிந்து கொள்வதன் முக்கியத்துவமே வெளிப்படையான தேவை. (யோவான் 14:26 -இல் இணையான கணக்கைக் காண்க).

யோவான் 20:22 படி, இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு அப்போஸ்தலர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெற்றார்கள், “அவர் இதைச் சொன்னபின், அவர்கள் மீது ஊதி, “பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெறுங்கள்” என்றார். இருப்பினும், இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாகவும் சிறிது நேரம் தொடர்ந்து செல்லவும் உதவுவதாகத் தெரிகிறது. இது விரைவில் மாற்றப்பட இருந்தது.

பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுகளாக வெளிப்படுகிறார்

பெந்தெகொஸ்தே நாளில் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெறும் சீடர்களுக்குப் பயன்படுவதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் வித்தியாசமாக இருந்தது. அப்போஸ்தலர் 1: 8 கூறுகிறது "ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மீது வரும்போது நீங்கள் சக்தியைப் பெறுவீர்கள், நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் ...". அப்போஸ்தலர் 2: 1-4 படி, பெந்தெகொஸ்தே நாளில் இது நிறைவேறவில்லை.பெந்தெகொஸ்தே பண்டிகையின் நாள் நடந்துகொண்டிருந்தபோது, ​​அவர்கள் அனைவரும் ஒரே இடத்தில் இருந்தார்கள், 2 திடீரென்று பரபரப்பான காற்று வீசுவதைப் போலவே வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் ஏற்பட்டது, அது அவர்கள் இருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பியது உட்கார்ந்து. 3 மேலும், அந்நியபாஷைகள் அவர்களுக்குத் தெரிந்தன, அவை விநியோகிக்கப்பட்டன, ஒவ்வொன்றின் மீதும் ஒருவர் அமர்ந்தார், 4 அவர்கள் அனைவரும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பி, ஆவி அவர்களுக்குக் கொடுப்பதைப் போலவே வெவ்வேறு மொழிகளிலும் பேச ஆரம்பித்தார்கள். உச்சரிக்கவும் ”.

தொடர்வதற்கான சக்தி மற்றும் மன வலிமைக்கு பதிலாக, ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக, அந்நியபாஷைகளில் பேசுவது, தங்கள் பார்வையாளர்களின் மொழிகளில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன என்பதை இந்த கணக்கு காட்டுகிறது. இந்த நிகழ்வைக் கண்டவர்களுக்கு அப்போஸ்தலன் பேதுரு தனது உரையில் (ஜோயல் 2:28 நிறைவேற்றுவதற்காக) தனது கேட்போரிடம் கூறினார் “மனந்திரும்புங்கள், உங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் ஞானஸ்நானம் பெறட்டும், பரிசுத்த ஆவியின் இலவச பரிசை நீங்கள் பெறுவீர்கள். ”.

பெந்தெகொஸ்தே நாளில் கூடியிருந்த ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வாறு பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெற்றார்கள்? அப்போஸ்தலர்கள் ஜெபிப்பதன் மூலமும், அவர்கள்மீது கை வைப்பதன் மூலமும் மட்டுமே இது தோன்றியது. உண்மையில், பரிசுத்த ஆவியின் இந்த மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகிர்வுதான் அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாக மட்டுமே சீமோனுக்கு மற்றவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கொடுக்கும் பாக்கியத்தை வாங்க முயற்சித்தது. அப்போஸ்தலர் 8: 14-20 நமக்கு சொல்கிறது “சாராயா தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டதாக எருசலேமில் உள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கேள்விப்பட்டபோது, ​​அவர்கள் பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்களுக்கு அனுப்பினர்; 15 இவை கீழே போய்விட்டன அவர்கள் பரிசுத்த ஆவி பெற பிரார்த்தனை.  16 அது இன்னும் அவர்களில் ஒருவரின் மீதும் விழவில்லை, ஆனால் அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். 17 பின்னர் அவர்கள் மீது கை வைத்து அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியைப் பெற ஆரம்பித்தார்கள். 18 இப்போது எப்போது அப்போஸ்தலர்களின் கைகளை இடுவதன் மூலம் ஆவி கொடுக்கப்பட்டதை சீமோன் கண்டார், அவர் அவர்களுக்கு பணத்தை வழங்கினார், 19: "நான் என் கைகளை வைக்கும் எவரும் பரிசுத்த ஆவியைப் பெறுவதற்காக இந்த அதிகாரத்தையும் எனக்குக் கொடுங்கள்." 20 ஆனால் பேதுரு அவனை நோக்கி: "கடவுளின் இலவச பரிசைப் பெறுவதற்கு நீங்கள் பணத்தின் மூலம் நினைத்ததால் உங்கள் வெள்ளி உங்களுடன் அழிந்துபோகட்டும்".

அப்போஸ்தலர் 9:17 பரிசுத்த ஆவியானவர் கொட்டப்படுவதன் பொதுவான அம்சத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஏற்கெனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் வழங்கப்பட்ட ஒருவரால், அதைப் பெற தகுதியுள்ளவர்களுக்கு தங்கள் கைகளில் வைத்தார். இந்த விஷயத்தில், அது சவுல், விரைவில் அப்போஸ்தலன் பவுல் என்று அறியப்பட்டது. ”ஆகவே, ஒரு அனியாஸ் போய் வீட்டிற்குள் நுழைந்தான், அவன் அவன்மீது கைகளை வைத்து:“ சவுல், சகோதரனே, ஆண்டவரே, நீங்கள் வரும் பாதையில் உங்களுக்குத் தோன்றிய இயேசு அனுப்பியுள்ளார் நீங்கள் பார்வையை மீட்டு பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படுவதற்காக என்னை வெளியேற்றுங்கள். ”

ஆரம்பகால சபையில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல் அப்போஸ்தலர் 11: 15-17-ல் உள்ள கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கொர்னேலியஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது பரிசுத்த ஆவியினால் ஊற்றப்படுவது. இது முதல் புறஜாதியாரை கிறிஸ்தவ சபையில் ஏற்றுக்கொள்ள விரைவாக வழிவகுத்தது. என்ன நடக்கிறது என்பதன் முக்கியத்துவத்தால் இந்த முறை பரிசுத்த ஆவியானவர் நேரடியாக வானத்திலிருந்து வந்தார். "ஆனால் நான் பேசத் தொடங்கியபோது, ​​பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆரம்பத்தில் நம்மீது செய்ததைப் போலவே அவர்கள் மீதும் விழுந்தார். 16 இதையொட்டி, 'யோவான், தண்ணீருக்கு முழுக்காட்டுதல் பெற்றார், ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள்' என்று கர்த்தர் சொன்னதை நான் நினைவில் வைத்தேன். 17 ஆகையால், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த நமக்கும் அவர் செய்த அதே இலவச பரிசை கடவுள் அவர்களுக்குக் கொடுத்தால், நான் கடவுளைத் தடுக்க முடியும் என்று நான் யார்? ””.

மேய்ப்பனின் பரிசு

அப்போஸ்தலர் 20:28 குறிப்பிடுகிறது “பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை மேற்பார்வையாளர்களாக நியமித்திருக்கும் உங்களுக்கும் எல்லா மந்தைகளுக்கும் கவனம் செலுத்துங்கள் [உண்மையில், ஒரு கண் வைத்திருக்க] மேய்ப்பருக்கு கடவுளின் சபை, அவர் தனது சொந்த மகனின் இரத்தத்தினால் வாங்கினார் ”. எபேசியர் 4:11 இன் சூழலில் இதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் “அவர் சிலரை அப்போஸ்தலர்களாகவும், சிலர் தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலர் சுவிசேஷகர்களாகவும், சிலர் மேய்ப்பர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ”.

ஆகவே, முதல் நூற்றாண்டில் நடந்த “நியமனங்கள்” அனைத்தும் பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களின் ஒரு பகுதியாகும் என்ற முடிவுக்கு வருவது நியாயமானதாகத் தெரிகிறது. இந்த புரிதலுக்கு எடையைச் சேர்த்து, 1 தீமோத்தேயு 4:14 தீமோத்தேயுவுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறுகிறது, “ஒரு கணிப்பினூடாகவும், வயதானவர்களின் உடல் உங்கள் மீது கை வைத்தபோதும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசை புறக்கணிக்காதீர்கள் ”. குறிப்பிட்ட பரிசு குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் சிறிது நேரம் கழித்து தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அப்போஸ்தலன் பவுல் அவரை நினைவுபடுத்தினார் “எந்தவொரு மனிதனுக்கும் ஒருபோதும் அவசரமாக உங்கள் கைகளை வைக்க வேண்டாம் ”.

பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்றும் முழுக்காட்டுதல் பெறாத விசுவாசிகள்

அப்போஸ்தலர் 18: 24-26-ல் அப்போலோஸின் மற்றொரு கண்கவர் கணக்கு உள்ளது. "இப்போது அலெக்ஸாண்டிரியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு போலோலோஸ் என்ற ஒரு யூதர், ஒரு சொற்பொழிவாளர், எபீசுஸுக்கு வந்தார்; அவர் வேதவசனங்களை நன்கு அறிந்தவர். 25 இந்த மனிதர் யெகோவாவின் வழியில் வாய்வழியாக அறிவுறுத்தப்பட்டார், அவர் ஆவியால் சுறுசுறுப்பாக இருந்ததால், இயேசுவைப் பற்றிய விஷயங்களை சரியான முறையில் பேசவும் கற்பிக்கவும் சென்றார், ஆனால் யோவானின் ஞானஸ்நானத்தை மட்டுமே அறிந்திருந்தார். 26 இந்த மனிதன் ஜெப ஆலயத்தில் தைரியமாக பேச ஆரம்பித்தான். பிரிஸிலாவும் அகுவிலாவும் அவரைக் கேட்டபோது, ​​அவர்கள் அவரை தங்கள் நிறுவனத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கடவுளின் வழியை அவருக்கு இன்னும் சரியாக விளக்கினார்கள் ”.

இங்கே அப்பல்லோஸ் இயேசுவின் நீர் ஞானஸ்நானத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறவில்லை, ஆனாலும் அவருக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார், இயேசுவைப் பற்றி சரியாகக் கற்பித்தார். அப்பல்லோஸின் போதனை எதை அடிப்படையாகக் கொண்டது? வேதவசனங்களை அவர் அறிந்திருந்தார், கற்பித்தார், எந்த கிறிஸ்தவ வெளியீடுகளாலும் வேதங்களை சரியாக விளக்குவதில்லை. மேலும், அவர் பிரிஸ்கில்லா மற்றும் அக்விலாவால் எவ்வாறு நடத்தப்பட்டார்? சக கிறிஸ்தவராக, விசுவாசதுரோகியாக அல்ல. பிந்தையது, விசுவாசதுரோகியாகக் கருதப்படுவதும், முற்றிலும் விலக்கப்படுவதும் இன்று வழக்கமாக எந்தவொரு சாட்சிக்கும் பைபிளில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க அமைப்பின் வெளியீடுகளைப் பயன்படுத்தாத நிலையான சிகிச்சையாகும்.

அப்போஸ்தலரால் பவுல் எபேசுவில் கற்பிக்கப்பட்ட சிலரை அப்போஸ்தலன் பவுல் சந்தித்ததாக அப்போஸ்தலர் 19: 1-6 காட்டுகிறது. என்ன நடந்தது என்பதைக் கவனியுங்கள்: “பவுல் உள்நாட்டுப் பகுதிகள் வழியாகச் சென்று எபேசுஸுக்கு வந்து, சில சீஷர்களைக் கண்டார்; 2 அவர் அவர்களை நோக்கி: “நீங்கள் விசுவாசிகளானபோது பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றீர்களா?”அவர்கள் அவனை நோக்கி:“ ஏன், பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறதா என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை. ” 3 அதற்கு அவர்: “அப்படியானால், நீங்கள் என்ன முழுக்காட்டுதல் பெற்றீர்கள்?” என்று கேட்டார். அவர்கள் சொன்னார்கள்: “யோவானின் ஞானஸ்நானத்தில்.” 4 பவுல் சொன்னார்: "யோவான் மனந்திரும்புதலின் ஞானஸ்நானத்துடன் ஞானஸ்நானம் பெற்றார், தனக்குப் பின் வருபவரை, அதாவது இயேசுவை நம்பும்படி மக்களுக்குச் சொன்னார்." 5 இதைக் கேட்டு அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். 6 மற்றும் பவுல் அவர்கள்மீது கை வைத்தபோது, ​​பரிசுத்த ஆவி அவர்கள்மேல் வந்தது, அவர்கள் அந்நியபாஷைகளுடன் பேசவும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவும் ஆரம்பித்தார்கள்". ஏற்கெனவே, பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஒருவர் கை வைப்பது மற்றவர்களுக்கு நாக்கு அல்லது தீர்க்கதரிசனம் போன்ற பரிசுகளைப் பெறுவதற்கு அவசியமாகத் தோன்றுகிறது.

முதல் நூற்றாண்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எவ்வாறு பணியாற்றினார்

முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் இருப்பது 1 கொரிந்தியர் 3: 16-ல் பவுலின் கூற்றுக்கு வழிவகுத்தது.16 நீங்கள் மக்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்றும், தேவனுடைய ஆவி உங்களிடத்தில் வாழ்கிறது என்றும் உங்களுக்குத் தெரியாதா? ”. அவர்கள் கடவுளின் வசிப்பிடமாக (நாவோஸ்) எப்படி இருந்தார்கள்? வாக்கியத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் அவர் பதிலளிக்கிறார், ஏனென்றால் அவர்கள் கடவுளின் ஆவி அவர்களில் வசித்து வந்தார்கள். (1 கொரிந்தியர் 6:19 ஐயும் காண்க).

1 கொரிந்தியர் 12: 1-31 முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எவ்வாறு செயல்பட்டார் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இது முதல் நூற்றாண்டில் இருவருக்கும் உதவியது, இப்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் யாரோ ஒருவர் இல்லையா என்பதை அடையாளம் காணவும் உதவியது. முதலாவதாக, 3 வது வசனம் நமக்கு எச்சரிக்கிறது “ஆகவே, கடவுளுடைய ஆவியால் பேசும்போது யாரும் “இயேசு சபிக்கப்பட்டவர்” என்று சொல்லவில்லை என்பதையும், “இயேசு கர்த்தர்” என்று பரிசுத்த ஆவியினால் தவிர யாரும் சொல்ல முடியாது என்பதையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன்.

இது முக்கிய கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

 • இயேசுவை நம்முடைய ஆண்டவராக நாம் கருதுகிறோமா?
 • நாம் இயேசுவை அப்படி ஒப்புக்கொள்கிறோமா?
 • இயேசுவைப் பற்றி அரிதாகவே பேசுவதன் மூலமோ அல்லது குறிப்பிடுவதன் மூலமோ நாம் அவரின் முக்கியத்துவத்தை குறைக்கிறோமா?
 • நாம் பொதுவாக எல்லா கவனத்தையும் அவருடைய தகப்பனாகிய யெகோவாவிடம் செலுத்துகிறோமா?

மற்றவர்கள் தொடர்ந்து அவரை அல்லது அவளைத் தவிர்த்துவிட்டு, அவரது சார்பாக செயல்பட தந்தை அவருக்கு / அவளுக்கு எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருந்தாலும், அவரது / அவள் தந்தையிடம் எப்போதும் கேட்டால் எந்தவொரு பெரியவரும் சரியாக வருத்தப்படுவார். நாமும் அவ்வாறே செய்தால் மகிழ்ச்சியடைய இயேசுவுக்கு உரிமை உண்டு. சங்கீதம் 2: 11-12 நமக்கு நினைவூட்டுகிறது “யெகோவாவை பயத்துடன் சேவிக்கவும், நடுங்குவதில் மகிழ்ச்சியாகவும் இருங்கள். மகனை முத்தமிடுங்கள், அவர் கோபப்படக்கூடாது, நீங்கள் வழியிலிருந்து அழிந்து விடக்கூடாது ”.

கள சேவையில் நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு மத வீட்டுக்காரரிடம் கேட்டிருக்கிறீர்களா: இயேசு உங்கள் ஆண்டவரா?

பதிலளிப்பதற்கு முன்பு நீங்கள் செய்த தயக்கத்தை நினைவில் கொள்ள முடியுமா? எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மை கவனம் யெகோவாவிடம் சென்றதை உறுதிசெய்ய உங்கள் பதிலுக்கு நீங்கள் தகுதி பெற்றீர்களா? இது சிந்தனைக்கு ஒரு இடைநிறுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு நன்மை பயக்கும் நோக்கத்திற்காக

1 கொரிந்தியர் 12: 4-6 சுய விளக்கமளிக்கும், “இப்போது பல வகையான பரிசுகள் உள்ளன, ஆனால் அதே ஆவி இருக்கிறது; 5 மேலும் பலவிதமான அமைச்சுக்கள் உள்ளன, ஆனாலும் ஒரே இறைவன் இருக்கிறார்; 6 மற்றும் பலவிதமான செயல்பாடுகள் உள்ளன, ஆனாலும் எல்லா நபர்களிடமும் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் செய்கிற அதே கடவுள் தான் ”.

இந்த முழு விஷயத்திலும் ஒரு முக்கிய வசனம் 1 கொரிந்தியர் 12: 7, “ஆனால் ஆவியின் வெளிப்பாடு ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு நன்மை பயக்கும் நோக்கத்திற்காக". அப்போஸ்தலன் பவுல் பல்வேறு பரிசுகளின் நோக்கத்தையும், அவை அனைத்தும் ஒருவருக்கொருவர் பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றன. இந்த பத்தியில் காதல் ஒருபோதும் தோல்வியடையாது, அன்பைக் கடைப்பிடிப்பது ஒரு பரிசை வைத்திருப்பதை விட மிக முக்கியமானது என்ற அவரது விவாதத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அன்பு என்பது நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு குணம். மேலும், சுவாரஸ்யமாக இது கொடுக்கப்பட்ட பரிசு அல்ல. அன்பு ஒருபோதும் பயனளிக்கத் தவறாது, அதே சமயம் அந்நியபாஷைகள் அல்லது தீர்க்கதரிசனம் போன்ற பல பரிசுகள் பலனளிப்பதை நிறுத்திவிடும்.

பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக ஜெபிப்பதற்கு முன் நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்வது ஒரு முக்கியமான கேள்வி: வேதவசனங்களில் ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி நம்முடைய வேண்டுகோள் ஒரு நன்மை பயக்கும் நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகிறதா? கடவுளின் வார்த்தையைத் தாண்டி மனித பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்துவதும், ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் கடவுளுக்கும் இயேசுவிற்கும் நன்மை பயக்கிறதா, இல்லையா என்பதை விரிவுபடுத்த முயற்சிப்பது தவிர்க்க முடியாதது. எடுத்துக்காட்டாக, அது ஒன்றே என்று நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம் “நன்மை பயக்கும் நோக்கம்” எங்கள் நம்பிக்கை அல்லது மதத்திற்காக ஒரு வழிபாட்டுத் தலத்தைக் கட்டுவது அல்லது பெறுவது? (யோவான் 4: 24-26 ஐக் காண்க). மறுபுறம் "தங்கள் இன்னல்கள் அநாதைகள், விதவைகள் பார்த்து" ஒரு இருக்க வேண்டும் ”நன்மை பயக்கும் நோக்கம்” அது நம்முடைய தூய்மையான வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் (யாக்கோபு 1:27).

1 கொரிந்தியர் 14: 3 பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டார் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது “நன்மை பயக்கும் நோக்கம்” அது கூறும்போது, ​​“தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுபவர் [பரிசுத்த ஆவியினால்] அவரது பேச்சால் மனிதர்களை வளர்த்து, ஊக்குவிக்கிறது, ஆறுதல்படுத்துகிறது ”. 1 கொரிந்தியர் 14:22 இந்த வார்த்தையை உறுதிப்படுத்துகிறது, “இதன் விளைவாக, நாக்குகள் ஒரு அடையாளத்திற்கானவை, விசுவாசிகளுக்கு அல்ல, ஆனால் அவிசுவாசிகளுக்கு, ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் என்பது அவிசுவாசிகளுக்கு அல்ல, ஆனால் விசுவாசிகளுக்கானது. ”

பரிசுத்த ஆவியானவர் முன்கூட்டியே ஒரு அடையாளமாக இருப்பதைப் பற்றி எபேசியர் 1: 13-14 பேசுகிறது. "அவர் மூலமாகவும் [கிறிஸ்து இயேசு], நீங்கள் நம்பிய பிறகு, வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரையிடப்பட்டீர்கள் இது எங்கள் பரம்பரைக்கு முன்கூட்டியே ஒரு அடையாளமாகும்". அந்த பரம்பரை என்ன? அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று, “நித்திய ஜீவனின் நம்பிக்கை ”.

அப்போஸ்தலன் பவுல் தீத்து 3: 5-7-ல் தீத்துக்கு எழுதியபோது இயேசு “எங்களை காப்பாற்றியது… பரிசுத்த ஆவியினால் நம்மைப் புதியவர்களாக ஆக்குவதன் மூலம், நம்முடைய ஆவியானவர் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவர் நம்மீது மிகுதியாக ஊற்றினார், அந்த ஒருவரின் தகுதியற்ற தயவின் காரணமாக நீதியுள்ளவர்களாக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், ஒரு நம்பிக்கையின் படி நாம் வாரிசுகளாக ஆகலாம் நித்திய ஜீவனின் ”.

பரிசுத்த ஆவியின் பரிசின் நன்மை பயக்கும் நோக்கம் கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை எபிரெயர் 2: 4 மீண்டும் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. அப்போஸ்தலன் பவுல் இதை எழுதியபோது இதை உறுதிப்படுத்தினார்: “அடையாளங்கள், அடையாளங்கள் மற்றும் பல்வேறு சக்திவாய்ந்த படைப்புகளுடன் சாட்சி கொடுப்பதில் கடவுள் சேர்ந்தார் அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பரிசுத்த ஆவியின் விநியோகங்களுடன்".

பரிசுத்த ஆவியின் இந்த மதிப்பாய்வை 1 பேதுரு 1: 1-2-ஐ சுருக்கமாகப் பார்ப்போம். இந்த பத்தியில், “இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு, பொனட்டஸ், க ʹ லாட்டியா, கபாலாசியா, ஆசியா, மற்றும் பைனாயியா ஆகியவற்றில் சிதறிக்கிடக்கும் தற்காலிக குடியிருப்பாளர்களுக்கு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு 2 முன்னறிவிப்பின் படி பிதாவாகிய கடவுள், ஆவியால் பரிசுத்தமாக்குதலுடன், அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டார்கள்: ". பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கொடுப்பதற்கு கடவுளின் நோக்கம் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வேதம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

முடிவுகளை

 • கிறிஸ்தவ காலங்களில்,
  • பரிசுத்த ஆவியானவர் பல்வேறு வழிகளில் மற்றும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டார்.
   • இயேசுவின் உயிர் சக்தியை மரியாளின் வயிற்றுக்கு மாற்றவும்
   • இயேசுவை மேசியா என்று அடையாளம் காணுங்கள்
   • அற்புதங்களால் இயேசுவை கடவுளின் மகன் என்று அடையாளம் காணுங்கள்
   • கடவுளுடைய வார்த்தையிலிருந்து வரும் உண்மைகளை கிறிஸ்தவர்களின் மனதில் கொண்டு வாருங்கள்
   • பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேற்றம்
   • அந்நியபாஷைகளில் பேசும் பரிசுகள்
   • தீர்க்கதரிசனத்தின் பரிசுகள்
   • மேய்ப்பல் மற்றும் கற்பித்தல் பரிசுகள்
   • சுவிசேஷத்தின் பரிசுகள்
   • பிரசங்க முயற்சிகளில் எங்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகள்
   • இயேசுவை ஆண்டவர் என்று ஒப்புக்கொள்வது
   • எப்போதும் ஒரு நன்மை பயக்கும் நோக்கத்திற்காக
   • அவர்களின் பரம்பரைக்கு முன்கூட்டியே ஒரு டோக்கன்
   • பெந்தெகொஸ்தே நாளில் நேரடியாக அப்போஸ்தலர்களுக்கும் முதல் சீடர்களுக்கும் கொர்னேலியஸ் மற்றும் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது
   • இல்லையெனில் ஏற்கனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவரால் கைகளை வைப்பதன் மூலம் கடந்து சென்றார்
   • கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய காலங்களைப் போலவே இது கடவுளுடைய சித்தத்திற்கும் நோக்கத்திற்கும் ஏற்ப வழங்கப்பட்டது

 

 • இந்த மதிப்பாய்வின் எல்லைக்கு வெளியே உள்ள கேள்விகள் அடங்கும்
  • இன்று கடவுளின் விருப்பம் அல்லது நோக்கம் என்ன?
  • பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்று கடவுளால் அல்லது இயேசுவால் பரிசாக வழங்கப்படுகிறாரா?
  • பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்று கிறிஸ்தவர்களுடன் கடவுளின் மகன்கள் என்பதை அடையாளம் காண்கிறாரா?
  • அப்படியானால், எப்படி?
  • நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கேட்கலாமா, அப்படியானால் எதற்காக?

 

 

 

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  5
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x