“Mamumuno sila bilang mga hari …” – Ano ang isang hari?

Ang mga artikulong "Nagliligtas sa Sangkatauhan" at ang mga kamakailan tungkol sa pag-asa sa pagkabuhay-muli ay sumasaklaw sa isang bahagi ng isang patuloy na talakayan: ang mga Kristiyano ba na nagtiis ay mapupunta sa langit, o magiging konektado sa lupa gaya ng alam natin ngayon. Ginawa ko ang pananaliksik na ito nang napagtanto ko...

Ang Merito ng Mga Gawa at mga Saksi ni Jehova

[Ang artikulong ito ay nai-publish na may pahintulot ng may-akda mula sa kanyang sariling web site.] Ang doktrinang Saksi ni Jehova tungkol sa paglalapat ng turo ni Jesus tungkol sa Tupa at Kambing sa kabanata 25 ni Mateo ay may pagkakapareho sa turo ng Romanong Katolisismo ...