Ang lahat ng mga Paksa > JW Daily Text

Sino ang nasa Kongregasyon ni Jehova?

Sa Biyernes, Disyembre 11, 2020 araw na teksto (Pagsisiyasat sa Banal na Araw araw-araw), ang mensahe ay na huwag tayong tumigil sa pagdarasal kay Jehova at "kailangan nating makinig sa kung ano ang sinabi sa atin ni Jehova sa pamamagitan ng kanyang Salita at samahan." Ang teksto ay mula sa Habakkuk 2: 1, na binabasa, ...

Hindi Natutunan ang Natutuhan

Nakagawian ko, pagkatapos ng aking mga panalangin sa umaga, na basahin ang pang-araw-araw na Pagsisiyasat ng Banal na Kasulatan ng JW, basahin ang Kingdom Interlinear, kung magagamit. at tinitingnan ko hindi lamang ang mga banal na kasulatan sa New World Translation na naka-quote ngunit pati na rin ang mga Kingdom Interlinear. Bilang karagdagan, ako din ay ...

Martes, Nobyembre 3, 2020 JW Daily Daily

"Kaya't sinabi sa akin ng hari:" Bakit parang malungkot ka kung hindi ka may sakit? Ito ay maaaring walang iba kundi ang kadilim ng puso. " Sa ganoon ay takot na takot ako. " (Nehemias 2: 2 NWT) Ang mensahe ngayon ng JW ay hindi dapat matakot na ipangaral sa publiko ang katotohanan. Ang mga halimbawang ginamit ...