"Maging masunurin sa mga namumuno sa inyo at maging masunurin ..." (Hebreohanon 13:17) Sa Ingles, kapag ginamit natin ang salitang "sumunod" at "pagsunod", anong mga saloobin ang nasa isip natin? Ang mga salitang Ingles ay madalas na malawak na may kulay sa magkakaibang mga subtleties ng kahulugan. Iyan ba...