Đăng ký Podcast

Bằng cách đăng ký podcast này, bạn sẽ tự động nhận được các tập mới nhất được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chọn phương thức đăng ký dưới đây phù hợp nhất với lối sống của bạn.

Theo dõi
Pickets Beroean - Người đánh giá JW.org

Hoặc đăng ký với ứng dụng yêu thích của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ bên dưới

iOS (iPhone, iPad và iPod)

Để đăng ký, hãy chọn nút "Đăng ký trên iTunes" ở trên.

Mac và Windows

Để đăng ký, hãy chọn nút "Đăng ký trên iTunes" ở trên.

Android và Amazon Fire

Để đăng ký, hãy chọn nút "Đăng ký trên Android" ở trên.

Ứng dụng yêu thích của bạn

Sao chép địa chỉ tìm thấy trong hộp ở trên và dán vào ứng dụng podcast hoặc trình đọc tin tức yêu thích của bạn.

Đánh dấu podcast này

Để đánh dấu trang web podcast này, hãy nhấn phím "Ctrl" và "D" trên bàn phím Windows của bạn hoặc "Command" + "D" cho Mac.