James Penton

James Penton là giáo sư danh dự của lịch sử tại Đại học Lethbridge ở Lethbridge, Alberta, Canada và là tác giả. Các cuốn sách của ông bao gồm "Ngày tận thế bị trì hoãn: Câu chuyện về các nhân chứng của Đức Giê-hô-va" và "Nhân chứng của Đức Giê-hô-va và Đệ tam Quốc xã".


James Penton thảo luận về các chủ tịch của Nathan Knorr và Fred Franz

Có rất nhiều sự thật ít được biết đến về tính cách và hành động của Nathan Knorr, người từng là Chủ tịch Hội Tháp Canh sau cái chết của JF Rutherford và Fred Franz, người đã theo anh ta vào kỷ nguyên của Cơ quan chủ quản hiện đại. James sẽ thảo luận về những vấn đề này, nhiều trong số đó anh ta có kiến ​​thức trực tiếp.

James Penton kiểm tra sự giả hình và chuyên quyền của Tổng thống Rutherford

Nhân Chứng Giê-hô-va được cho biết rằng JF Rutherford là một người khó tính, nhưng Chúa Giê-su đã chọn anh ta vì đó là kiểu người cần thiết để thúc đẩy tổ chức tiến lên trong những năm khắc nghiệt sau cái chết của CT Russell. Chúng tôi được cho biết rằng ban đầu của anh ấy ...