Tadua

Bài viết của Tadua.


Bằng chứng về sự tồn tại của Chúa trong sự sáng tạo xung quanh chúng ta

Xác thực sự thật của Sáng tạo Sáng thế ký 1: 1 - Từ lúc ban đầu, Thiên Chúa đã tạo ra thiên đàng và Trái đất Dòng 2 - Thiết kế của Sáng tạo Phần 1 - Nguyên tắc của tam giác thiết kế Có thể kiểm chứng bằng chứng là hướng dẫn của bạn về sự tồn tại ...

Xác nhận Bản ghi Genesis từ một nguồn không mong đợi - Phần 4

Lũ lụt toàn cầu Sự kiện lớn tiếp theo trong hồ sơ Kinh thánh là Lũ lụt trên toàn thế giới. Nô-ê được yêu cầu làm một chiếc thuyền (hoặc rương) trong đó gia đình và động vật của anh sẽ được cứu. Sáng thế ký 6:14 ghi lại lời Chúa nói với Nô-ê Hãy tạo cho mình một chiếc thuyền bằng gỗ ...