Bằng chứng về sự tồn tại của Chúa - Mã sáng tạo - Toán học - Phương trình Mandelbrot

Bằng chứng về sự tồn tại của Chúa - Mã sáng tạo - Toán học - Phương trình Mandelbrot

Xác thực sự thật của Sáng tạo Sáng thế ký 1: 1 - Từ lúc ban đầu, Thiên Chúa đã tạo ra thiên đàng và Sê-ri Trái đất 1 - Mã của Sáng tạo - Toán học Phần 1 - Phương trình Mandelbrot - Một cái nhìn thoáng qua về tâm trí của Thần Giới thiệu Chủ đề Toán học ...

Tiến hóa Kitô giáo?

Lời Chúa là sự thật. Tôi đã hiểu điều đó. Tất cả những thứ tôi được dạy về sự tiến hóa và phôi học và lý thuyết vụ nổ lớn, tất cả những điều đó nằm ngay từ hố địa ngục. Và đó là lời nói dối để cố giữ tôi và tất cả những người được dạy điều đó từ ...