NgoFebhuwari, i-2016

Ku-2010, iNhlangano yaphuma nemfundiso "yokudlula izizukulwane". Kwakuyisikhathi sokushintsha kimi — nakwabanye abaningi, njengoba kwenzeka.

Ngaleso sikhathi, ngangikhonza njengomxhumanisi wendikimba yabadala. Sengineminyaka engaphezulu kwamashumi ayisithupha futhi “ngakhulela eqinisweni” (ibinzana ngalinye elizokuqonda i-JW). Ngisebenzise ingxenye enkulu yempilo yami yabantu abadala ngikhonza lapho kunendingeko enkulu khona (elinye igama le-JW). Ngikhonze njengephayona kanye nesisebenzi saseBethel esisebenza ngaphandle kwendawo. Sengichithe iminyaka ngishumayela eSouth America nasejikelezweni lolimi lwakwelinye izwe emuva ezweni lami lokuzalwa. Ngibe neminyaka engu-50 yokuvezwa mathupha ekusebenzeni kwangaphakathi kweNhlangano, futhi yize ngike ngabona amandla amaningi okuxhaphaza amandla kuwo wonke amabanga eNhlangano, bengilokhu ngikubeka izaba, bekubeka phansi ukungapheleli kobuntu noma ububi obuthile. Angikaze ngicabange ukuthi kwakuyinkomba yenkinga enkulu ebandakanya iNhlangano uqobo. (Ngiyabona manje ukuthi bekufanele ngabe nginaka kakhulu amazwi kaJesu at I-Mt 7: 20, kodwa lokho kungamanzi ngaphansi kwebhuloho.) Ukutshelwa iqiniso, ngazinaka zonke lezi zinto ngoba nganginesiqiniseko sokuthi sinalo iqiniso. Kuzo zonke izinkolo ezizibiza ngokuthi zingamaKristu, ngangikholelwa ngokuqinile ukuthi yithi kuphela esinamathela kulokho okufundiswa yiBhayibheli futhi asikukhuthazi ukufundiswa ngabantu. Sasibusisiwe nguNkulunkulu.

Kwabe sekuza imfundiso yesizukulwane esingezansi. Lokhu akugcinanga nje kuphela ukuguquguquka ngokuphelele kwalokho esakufundisa maphakathi nama-1990s, kepha asikho ngempela isisekelo esingokomBhalo esinikezwe ukwesekwa. Ngokusobala kwakuyinkolelo-ze. Ngashaqeka lapho ngithola ukuthi iQula Elibusayo lingamane lenze izinto, hhayi nezinto ezinhle kakhulu. Imfundiso yayimane nje iyisiwula.

Ngiqale ukuzibuza, "Uma bengakwazi ukwenza lokhu, yini enye abayenzile?"

Umngane omuhle (u-Apollos) wabona ukukhathazeka kwami ​​futhi saqala ukukhuluma ngezinye izimfundiso. Sibe nesikhathi eside sishintshana nge-imeyili nge-1914, nami ngasivikela. Kodwa-ke, angikwazanga ukunqoba ukucabanga kwakhe okungokomBhalo. Ngifuna ukufunda okwengeziwe, ngaqala ukuthola abazalwane nodade abaningi njengami ababezimisele ukuhlola konke kukhanya kweZwi likaNkulunkulu.

Umphumela waba ama-Bereean Pickets. (www.meletivivlon.com)

Ngakhetha igama elithi ama-Bereean Pickets ngoba ngazizwa ngiyisihlobo kubantu baseBhereya abanesimo esihle sokuziphatha badunyiswa nguPaul. Isisho sithi: "Thembela kodwa uqinisekise", futhi yilokho abayizibonelo.

“Ama-pickets” yi-analog ye- “skeptics”. Sonke kufanele singabaze noma imuphi imfundiso yabantu. Kufanele ngaso sonke isikhathi 'sivivinye inkulumo ephefumlelwe.' (I-1 John 4: 1) Ngokuhlangana okujabulisayo, “ukhuhla” luyisosha eliphuma liphuzu noma liqaphe emaphethelweni ekamu. Ngazwelana nabantu abanjalo, njengoba ngangihamba ngiyofuna iqiniso.

Ngikhethe igama elithi “Meleti Vivlon” ngokuhumusha igama lesiGreek elithi "Bible Study" bese ngibuyisela ukuhleleka kwamagama. Igama lesizinda, www.meletivivlon.com, lalibonakala lilungile ngaleso sikhathi ngoba engangikufuna nje ukuthola iqembu labangani beJW ukuze bazibandakanye ekutadisheni nasekufundeni kweBhayibheli okujulile, into engenzeki ebandleni lapho ukucabanga kwamahhala kudangala khona. Eqinisweni, ukuba nje nesiza elinjalo, ngaphandle kokuqukethwe, bekungaba izizathu zokususwa njengomdala okungenani okuncane.

Ekuqaleni, ngangikholelwa ukuthi yithi kuphela esikholelwa ukukholwa. Ngemuva kwalokho, senqabe uZiqu-zintathu, Isihogo Somlilo, nomoya ongafi, izimfundiso ezifanekisela eLobukholwa. Kuliqiniso, akusithi sodwa abenqabayo lezi zimfundiso, kodwa ngabona ukuthi lezo zimfundiso zihlukile ngokwanele ukusibeka eceleni njengenhlangano kaNkulunkulu yangempela. Noma imaphi amanye amahlelo anezinkolelo ezifanayo anqanyulwanga engqondweni yami ngoba akhuphuka kwenye indawo — njengamaChristadelphian angenayo imfundiso engekho kaDeveli. Akuzange kwenzeke kimi emuva ngalesosikhathi ukuthi futhi singaba nezimfundiso zamanga, zona, ngendlela efanayo, ezingasenza singafaneleki njengebandla likaNkulunkulu leqiniso.

Ukutadisha imiBhalo kwakuzokwembula ukuthi ngabe nginephutha kangakanani. Cishe yonke imfundiso ehlukile kithina inemvelaphi ezimfundisweni zabantu, ngokuqondile u-Judge Rutherford kanye nemikhosi yakhe. Ngenxa yamakhulu ezincwadi zokucwaninga ezikhiqizwe eminyakeni emihlanu edlule, umphakathi okhulayo woFakazi BakaJehova ujoyine i-web site yethu eyake yaba yingcosana. Abambalwa benza okungaphezulu kokufunda nokuphawula. Banikeza ukwesekwa okuqondile ngokwezimali, noma ngokwenza ucwaningo olunikelwe kanye nezindatshana. Bonke laba bangofakazi besikhathi eside, abahlonishwayo abahlonze abasebenze njengabadala, amaphayona, kanye / noma abasebenza egatsheni.

Isihlubuki ngumuntu 'omi kude'. UPawulu wabizwa ngokuthi isihlubuki ngoba abaholi bosuku lwakhe babembona njengalokhu emi kude noma enqaba umthetho kaMose. (Izenzo 21: 21) Lapha sithathwa njengezihlubuki yiNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova ngoba simela kude noma siyenqaba izimfundiso zabo. Kodwa-ke, ukuphela kwendlela yokuhlubuka okuholela ekufeni kwaphakade yilokho okwenza umuntu ame kude noma wenqabe iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Siza lapha ngoba senqaba ukuhlubuka kwanoma yimuphi umhlangano wesonto ozisholo ukuthi uzokhulumela uNkulunkulu.

Lapho uJesu ehamba, akazange athume abafundi bakhe ukuba benze ucwaningo. Wabathuma ukuba bamenzele abafundi futhi bafakaze ngaye emhlabeni. (I-Mt 28: 19; I-Ac 1: 8) Njengoba abaningi abafowethu nodadewethu be-JW besithola, kwaba sobala ukuthi kuningi esikucelayo kithi.

Indawo yokuqala, i-mmeltivivlon.com, ibonakala kakhulu njengomsebenzi wendoda eyodwa. Ama-Bereoan Pickets aqale ngale ndlela, kepha manje sekuwukusebenzisana futhi nokuthi ukusebenzisana kuyakhula. Asifuni ukwenza iphutha leNdikimba Ebusayo, kanye nayo yonke enye inhlangano yezenkolo, ngokubeka phambili amadoda. Isiza sokuqala sizobuyiselwa esimweni sokugcina umlando, sigcinwe ikakhulukazi ngenxa yesimo seinjini yokusesha, okwenza kube yindlela ephumelelayo yokuholela abasha emyalezweni weqiniso. Lokhu, nazo zonke ezinye izingosi ezizolandela, kuzosetshenziswa njengamathuluzi ekusakazweni kwezindaba ezinhle, hhayi nje phakathi kokuvusa oFakazi BakaJehova kodwa, iNkosi ithanda, emhlabeni wonke.

Siyethemba ukuthi uzoba nathi kulo msebenzi, ngoba yini ebaluleke kakhulu ekusakazeni izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu?

UMeleti Vivlon