NgoFebhuwari, i-2016

Ngo-2010, iNhlangano yaphuma nemfundiso “yezizukulwane ezigqagqene”. Kwaba ushintsho kimi — nakwabanye abaningi, njengoba kwenzeka.

Ngaleso sikhathi ngangisebenza njengomxhumanisi wendikimba yabadala. Sengifikile eminyakeni engamashumi ayisithupha nesithupha futhi "ngakhuliswa ngeqiniso" (ibinzana iJW ngalinye elizoliqonda). Ngisebenzise ingxenye ebalulekile yempilo yami yokuba mdala ngikhonza lapho “kunesidingo esikhulu khona” (elinye igama le-JW). Ngikhonze njengephayona futhi ngisebenza eBethel. Ngichithe iminyaka ngishumayela eNingizimu Melika nakwisifunda solimi lwakwelinye izwe emuva ezweni lakithi. Sengibe neminyaka engama-50 yokuzibonela mathupha ekusebenzeni kwangaphakathi kweNhlangano, futhi noma ngike ngabona ukusetshenziswa kabi kwamandla okuningi kuwo wonke amazinga eNhlangano, bengilokhu ngikuxolela, ngikubeka phansi ekungaphelelini kwabantu noma ebubini bomuntu ngamunye. Angikaze ngicabange ukuthi kukhombisa inkinga enkulu ebandakanya iNhlangano uqobo. (Ngiyabona manje ukuthi bekufanele ngabe nginake kakhulu amazwi kaJesu at I-Mt 7: 20, kodwa lawo ngamanzi ngaphansi kwebhuloho.) Uma kukhulunywa iqiniso, ngazibheka zonke lezi zinto ngoba nganginesiqiniseko sokuthi sineqiniso. Kuzo zonke izinkolo ezizibiza ngobuKristu, ngangikholelwa ngokuqinile ukuthi thina sodwa sinamathela kulokho okufundiswa yiBhayibheli futhi asikhuthazi izimfundiso zabantu. Sabusiswa nguNkulunkulu.

Kwase kufika isizukulwane esishiwo ngenhla sifundisa. Akukona nje kuphela ukuguqulwa okuphelele kwalokho esasikufundisa maphakathi nawo-1990, kepha sasingekho isisekelo esingokomBhalo esinikeziwe sokukuxhasa. Ngokusobala kwakungamanga. Ngishaqekile lapho ngizwa ukuthi iNdikimba Ebusayo ingenza nje izinto, hhayi izinto ezinhle kakhulu. Imfundiso yayimane nje iwubuwula.

Ngiqale ukuzibuza, "Uma bekwazi ukwenza lokhu, yini enye abayenzile?"

Umngane omuhle (u-Apholo) wabona ukungihlupha kwami ​​saqala ukukhuluma ngezinye izimfundiso. Sibe nokushintshana okude nge-imeyili cishe ngo-1914, nami ngakuvikela. Nokho, angikwazanga ukunqoba imibono yakhe engokomBhalo. Ngifuna ukufunda okwengeziwe, ngazimisela ukuthola abazalwane nodade abanjengami ababezimisele ukuhlola konke besebenzisa iZwi likaNkulunkulu.

Umphumela waba ama-Bereean Pickets. (www.meletivivlon.com)

Ngakhetha igama elithi Beroean Pickets ngoba ngangizizwa ngiwubudlelwano nabaseBereya ababenomoya omuhle wokuncoma uPaul. Isisho sithi: “Thembela kodwa qinisekisa”, futhi yilokho abakubonisile.

"Amaphakethe" iyi-anagram ye "skeptics". Sonke kufanele singabaze noma iyiphi imfundiso yabantu. Kufanele ngaso sonke isikhathi 'sihlole inkulumo ephefumulelwe.' (I-1 John 4: 1Ngokuhlangana okujabulisayo, i- "picket" yisosha eliphuma ngephuzu noma eliqaphe emaphethelweni ekamu. Ngazizwa nginozwelo oluthile ngabantu abanjalo, njengoba ngaphumela obala ngephuzu ngifuna iqiniso.

Ngakhetha i-alias "Meleti Vivlon" ngokuthola igama lesiGreki elithi "Bible Study" bese ngiguqula ukuhleleka kwamagama. Igama lesizinda, i-www.meletivivlon.com, lalibonakala lifanelekile ngaleso sikhathi ngoba engangikufuna nje kwakuwukuthola iqembu labangane be-JW ukuthi lizibandakanye esifundweni seBhayibheli esijulile nasekucwaningeni, okuyinto engenzeki ebandleni lapho ukucabanga kwamahhala kukhuthazwa kakhulu. Eqinisweni, ukuba nesayithi elinjalo, noma ngabe okuqukethwe, bekungaba yizizathu zokususwa njengomdala okungenani.

Ekuqaleni, ngangisakholelwa ukuthi siyinkolo eyodwa yeqiniso. Kakade, senqaba uZiqu-zintathu, isihogo somlilo, nomphefumulo ongafi, izimfundiso ezifanekisela eLobukholwa. Vele, akusibona bodwa abenqaba lezo zimfundiso, kodwa ngabona ukuthi lezo zimfundiso zehlukile ngokwanele ukuba zisihlukanise njengenhlangano kaNkulunkulu yeqiniso. Noma yimaphi amanye amahlelo ayenezinkolelo ezifanayo ancishisiwe emqondweni wami ngoba aqhuzuka kwenye indawo — njengamaKristadelfiya angenayo imfundiso yokuzikhethela ngoDeveli. Akukaze kufike kimi emuva ngaleso sikhathi ukuthi nathi singaba nezimfundiso zamanga, ngezinga elifanayo, ezingasenza singafaneleki njengebandla likaNkulunkulu leqiniso.

Ukutadisha imiBhalo bekuzokwembula ukuthi benginephutha kangakanani. Cishe yonke imfundiso ehlukile kithina inomsuka wayo ezimfundisweni zabantu, ikakhulukazi uJaji Rutherford nabangane bakhe. Ngenxa yamakhulu ezindatshana zocwaningo ezikhiqizwe eminyakeni emihlanu edlule, umphakathi okhulayo woFakazi BakaJehova usungene kule ngosi yethu eyayikade ingenalutho. Abambalwa benza okungaphezu kokufunda nokuphawula. Banikeza ukwesekwa okuqondile ngokwezimali, noma ngocwaningo olunikelwe nangezindatshana. Laba bonke bangofakazi besikhathi eside, abahlonishwayo abake basebenza njengabadala, amaphayona, kanye / noma abasebenza ezingeni legatsha.

Isihlubuki umuntu "omela kude". UPawulu wayebizwa ngokuthi uyisihlubuki ngoba abaholi bosuku lwakhe babembheka njengoma kude noma owenqaba umthetho kaMose. (Izenzo 21: 21) Lapha sibhekwa njengezihlubuki yiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ngoba simi kude noma siyazenqaba izimfundiso zabo. Kodwa-ke, okuwukuphela kwendlela yokuhlubuka okuholela ekufeni okuphakade yilokho okwenza umuntu aqhelelene noma alahle iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Siza lapha ngoba senqaba ukuhlubuka kwanoma iyiphi indikimba yabefundisi ecabanga ukuthi ikhulumela uNkulunkulu.

Lapho uJesu ehamba, akazange ayale abafundi bakhe ukuba benze ucwaningo. Wabathuma ukuba bamenzele abafundi futhi bafakaze ngaye emhlabeni. (I-Mt 28: 19; I-Ac 1: 8) Njengoba abafowethu nodadewethu be-JW abaningi ngokwengeziwe besithola, kwaba sobala ukuthi kwakusabuzwa okuningi kithi.

Isayithi langempela, i-www.meletivivlon.com, lalikhonjwa kakhulu njengomsebenzi wendoda eyodwa. Amaphakethe eBereoan aqale ngaleyo ndlela, kepha manje sekuwukusebenzisana futhi lokho kubambisana kuyakhula ebangeni. Asifuni ukwenza iphutha leNdikimba Ebusayo, nazo zonke izinhlangano zezenkolo, ngokugxila kwabesilisa. Isiza sokuqala maduze sizofakwa esimweni sokugcina umlando, sigcinwe ikakhulu ngenxa yesimo saso senjini yokusesha, okuyenza ibe yindlela ephumelelayo yokuhola abasha emyalezweni weqiniso. Lokhu, nazo zonke ezinye izingosi ezizolandelwa, kuzosetshenziswa njengamathuluzi okusabalalisa izindaba ezinhle, hhayi nje kuphela phakathi kokuvusa oFakazi BakaJehova kodwa, uma iNkosi ithanda, emhlabeni wonke.

Siyethemba ukuthi uzohlanganyela nathi kulo msebenzi, ngoba yini ebaluleke kakhulu ekusakazeni izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu?

UMeleti Vivlon