Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 7

Lesi yisihloko sesikhombisa nesokugcina ochungechungeni lwethu oluphetha "Uhambo Lokuthola Izikhathi ngokusebenzisa Isikhathi". Lokhu kuzobheka ukutholwa kwezimpawu zezimpawu kanye nezimpawu zomhlaba esazibona ngenkathi sisohambweni kanye neziphetho esingazithola kuzo. Sizoxoxa futhi ngamafuphi ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 5

Uhambo Luyaqhubeka - Ukutholwa Okuningana Lokhu kwavela lesi sihloko sesihlanu ochungechungeni lwethu oluzoqhubeka "Kuhambo lwethu Lokutholwa Ngokuhamba Nge sikhathi" esiqale esihlokweni esedlule sisebenzisa izibonakaliso nemininingwane yemvelo esikutholile kufingqiwe kwebhayibheli ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 3

Le ndatshana yesithathu izophetha ngokusungula izimbokodo esizodinga kuzo “Ohambweni Lokuthola Izikhathi”. Ihlanganisa isikhathi sesikhathi kusuka onyakeni we-19th wokudingiswa kukaJehoyakini kuya onyakeni we-6th kaDarius umPheresiya (Great). Kubuye kube nokubuyekezwa kwe ...
“Bheka! Isixuku Esikhulu ”

“Bheka! Isixuku Esikhulu ”

“Bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala,. . . imi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu. ”- Isambulo 7: 9. [Kusuka ku-ws 9 / 19 p.26 Study Article 39: Novemba 25 - Disemba 1, 2019] Ngaphambi kokuthi siqale ukubuyekeza kwe-Nqabayokulinda yaleli sonto, ake sithathe ...
OFakazi BakaJehova Negazi, Ingxenye 5

OFakazi BakaJehova Negazi, Ingxenye 5

Ezihlokweni ezintathu zokuqala zalolu chungechunge sidingida izici zomlando, zezwe nezesayensi ezasekela imfundiso ye-No Blood yoFakazi BakaJehova. Esihlokweni sesine, sihlaziye umbhalo wokuqala webhayibheli oFakazi BakaJehova abawusebenzisayo ...

IArmagedoni Izindaba Ezinhle!

“Bawaqoqele ndawonye e-… Amagedoni.” -Isambulo 16: 16 [Kusukela ku-ws 9 / 19 p.8 Study Article 36: Novemba 4 - Novemba 10, 2019] Article in the Study liza ukuthi lizophendula imibuzo elandelayo ye-4. “Yini iArmagedoni? Yiziphi izehlakalo ezizoholela kulokho? Kanjani...
Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24: I-14 sanikezwa yona njengendlela yokukala ukuthi sisondele kangakanani ekubuyeni kukaJesu? Ngabe kuyakhulunywa ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngentshabalalo yabo ezayo nangokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibona kuphela abanalo msebenzi nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela wonga impilo? Ngabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

Ukujwayela ukwabelwa okusha

"UNkulunkulu akayena ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wakho nothando owalubonisa kulo igama lakhe." - KumaHeberu 6: 10 [Kusukela ku- ws 8 / 19 p.20 Study Article 34: Oct 21 - Oct 27, 2019] Sizoqala le ndatshana yaleli sonto nalokho abanye abangase bakubuke njengokuphawula okuphikisanayo - Noma ...
I-imeyili evela kuRaymond Franz

I-imeyili evela kuRaymond Franz

Umfowethu wendawo engisanda kuhlangana naye komunye wemihlangano yethu yobuKristu ungitshele ukuthi washintshana ngama-imeyili noRaymond Franz ngaphambi kokushona kwakhe e2010. Ngambuza ukuthi angaba nomusa omkhulu yini ukuthi abelane nami futhi angivumele ukuba ngihlanganyele nani nonke. Lokhu kungokokuqala ...

“Uthando Lwanu Lwenele”

“Lokhu ngiyaqhubeka ngithandaza, ukuze uthando lwenu luvame kakhulu.” - KwabaseFiliphi 1: 9. [Kusuka ku-ws 8 / 19 p.8 Study Article 32: Oct 7 - Oct 13, 2019] Ekuboneni kokuqala kufanele sikwazi ukujabulela i-athikili eyakhayo konke mayelana nokubonisa uthando. Ngakho-ke, ...