Manje Sekuyincwadi Elalelwayo: Ukuvala Umnyango WoMbuso KaNkulunkulu: Indlela I-Watch Tower Eyeba Ngayo Insindiso KoFakazi BakaJehova

Ngiye ngajabula kakhulu ukumemezela incwadi yami ethi, Ukuvala Umnyango WoMbuso KaNkulunkulu: Indlela I-Watch Tower Stole Salvation YoFakazi BakaJehova, isiyatholakala njengencwadi elalelwayo. Ngakho uma ukhetha ukulalela incwadi kunokufunda eyodwa, ungathola ikhophi ezosebenza...

U-Kenneth Flodin Enkulumweni Yokukhulekela Kwasekuseni Ulinganisa Izwi LeNdikimba Ebusayo Nezwi LikaJesu

Le yividiyo yakamuva yokuKhulekela Kwasekuseni ku-JW.org ebonisa kahle umhlaba ukuthi yimuphi unkulunkulu oFakazi BakaJehova abamkhulekelayo. Unkulunkulu wabo nguye abazithoba kuye; lowo abamlalelayo. Le nkulumo yokuKhulekela Kwasekuseni, enesihloko esithi, “Ijoka LikaJesu Liwumusa,” yethulwe...