Ukuhlola UZiqu-zintathu Ingxenye 7: Kungani Imfundiso KaZiqu-zintathu Iyingozi Kangaka (Imibhalo Yobufakazi Johane 10:30, 33)

Kuvidiyo yami yokugcina ekhuluma ngoZiqu-zintathu, ngangibonisa ukuthi mingaki imibhalo yobufakazi esetshenziswa abakholelwa kuZiqu-zintathu ayiwona nhlobo umbhalo wobufakazi, ngoba ayicacisi. Ukuze umbhalo wobufakazi uhlanganise ubufakazi bangempela, kufanele usho into eyodwa kuphela. Ngokwesibonelo, uma uJesu wayengathi, “NginguNkulunkulu...

Indlela INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova Esebenzisa Ngayo “Ubunye” Njengenkulumo-ze

Sonke siyazi ukuthi “inkulumo-ze” isho ukuthini. “Ulwazi, ikakhulukazi oluchemile noma oludukisayo, olusetshenziselwa ukukhuthaza noma ukuveza injongo ethile yezombangazwe noma umbono.” Kodwa kungase kukumangaze, njengoba kwangimangaza, ukwazi ukuthi leli gama lavelaphi. Impela 400...