OFakazi BakaJehova E-Italy (1891-1976)

Lona ngumbhalo wesandla ocwaningisiswe kahle ovela kumbhali wase-Italy waya emlandweni woFakazi BakaJehova e-Italy kusukela ezinsukwini zokuqala ze-Italian Bible Students Association kusukela ngo-1891 kuya ezinsukwini ze-fiasco engokwesiprofetho okwakulindelwe ngo-1975 ngosizi olukhulu.

Umusa Unqoba Ukwahlulela

Kwividiyo yethu yokugcina, sifunde ukuthi insindiso yethu incike kanjani ekuzimiseleni kwethu hhayi kuphela ukuphenduka ezonweni zethu kepha nasekuzimiseleni kwethu ukuthethelela abanye abaphenduka ebubini abasenzele bona. Kule vidiyo, sizofunda ngokungeziwe okukodwa ...