Umusa Unqoba Ukwahlulela

Kwividiyo yethu yokugcina, sifunde ukuthi insindiso yethu incike kanjani ekuzimiseleni kwethu hhayi kuphela ukuphenduka ezonweni zethu kepha nasekuzimiseleni kwethu ukuthethelela abanye abaphenduka ebubini abasenzele bona. Kule vidiyo, sizofunda ngokungeziwe okukodwa ...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

Kwividiyo yami yokugcina kuZiqu-zintathu, sihlolisise indima kaMoya oNgcwele futhi sanquma ukuthi noma ngabe uyini ngempela, akusiyena umuntu, ngakho-ke akunakuba ngumlenze wesithathu esitulweni sethu esinemilenze emithathu sikaZiqu-zintathu. Nginabavikeli abaningi bokuqina bemfundiso kaZiqu-zintathu ...

Ingabe Ukujabula Futhi Kubusisiwe Kuyashintshana?

NgoLwesihlanu, ngoFebhuwari 12, 2021 kwenhlabamkhosi yansuku zonke, i-JW ikhuluma nge-Armagedoni ebandakanya izindaba ezinhle nesizathu senjabulo. Icaphuna i-NWT isAmbulo 1: 3 efundeka kanje: “Uyajabula umuntu ofunda ngokuzwakalayo nalabo abezwa amazwi alesi siprofetho futhi abagcina izinto ...

Uvuko - Ithemba Eliqinisekile!

"Nginethemba kuNkulunkulu ... ukuthi luyoba khona uvuko." Izenzo 24:15 [Study 49 from ws 12/20 p.2 February 01 - February 07, 2021] Le ndatshana efundwayo ingeyokuqala kwezimbili okuhloswe ngazo ukuqinisa "umthetho wezindawo ezimbili", ofana "nofakazi ababili ...