Ingabe Ukujabula Futhi Kubusisiwe Kuyashintshana?

NgoLwesihlanu, ngoFebhuwari 12, 2021 kwenhlabamkhosi yansuku zonke, i-JW ikhuluma nge-Armagedoni ebandakanya izindaba ezinhle nesizathu senjabulo. Icaphuna i-NWT isAmbulo 1: 3 efundeka kanje: “Uyajabula umuntu ofunda ngokuzwakalayo nalabo abezwa amazwi alesi siprofetho futhi abagcina izinto ...

Uvuko - Ithemba Eliqinisekile!

"Nginethemba kuNkulunkulu ... ukuthi luyoba khona uvuko." Izenzo 24:15 [Study 49 from ws 12/20 p.2 February 01 - February 07, 2021] Le ndatshana efundwayo ingeyokuqala kwezimbili okuhloswe ngazo ukuqinisa "umthetho wezindawo ezimbili", ofana "nofakazi ababili ...

Ingabe OFakazi BakaJehova Banecala Legazi Ngoba Bavimbela Ukumpontshelwa Igazi?

Izingane eziningi ezingenakubalwa, ingasaphathwa eyabantu abadala, ziye zenziwa umhlatshelo e-altare le- “No Blood Doctrine” egxekwe kakhulu yoFakazi BakaJehova. Ingabe oFakazi BakaJehova baklonyeliswa ngokungafanele ngenxa yokunamathela ngokwethembeka emyalweni kaNkulunkulu ngokuphathelene nokusetshenziswa kabi kwegazi, noma banecala lokudala imfuneko uNkulunkulu angazange ahlose ukuba siyilandele? Le vidiyo izozama ukukhombisa ngokusuka embhalweni ukuthi iyiphi kulezi zindlela ezimbili eyiqiniso.

“Bheka Phambili” Kusasa

“Amehlo akho kufanele abheke ngqo phambili, yebo, uqonde ngqo phambi kwakho.” Izaga 4:25 [Study 48 from ws 11/20 p. 24 Januwari 25 - Januwari 31, 2021] Umfundi we-Nqabayokulinda ye-Nqabayokulinda yaleli sonto angazibuza ukuthi kungani ekhetha ingqikithi enjalo? Akuwona ngisho umbuzo ...

“Ningawucimi umlilo womoya”

'Ningawucimi umlilo womoya' NWT 1 Thes. 5:19 Ngenkathi ngisebenza umRoma Katolika, ngangisebenzisa irosari ukwenza imithandazo yami kuNkulunkulu. Lokhu bekubandakanya ukusho imithandazo eyi-10 ethi “Dumisa uMariya” bese kuthi 1 "Umthandazo WeNkosi", futhi lokhu bengizokuphinda ...

Ingabe Uyoqhubeka Ulungiswa?

“Ekugcineni, bazalwane, qhubekani nijabula, nilungiswa.” 2 KwabaseKorinte 13:11 [Study 47 from ws 11/20 p. 18 Januwari 18 - Januwari 24, 2021] Ngaphambi kokuba siqale ukubuyekeza kwethu, kungakuhle ukuhlola umongo wombhalo okhethelwe ingqikithi yeNhlangano .. ..

Obani Abasebandleni LikaJehova?

KuLwesihlanu, kuDisemba 11, 2020 umbhalo wosuku (Ukuhlola ImiBhalo Nsuku Zonke), umyalezo wawuthi akumele siyeke ukuthandaza kuJehova nokuthi "sidinga ukulalela lokho uJehova asitshela khona ngeZwi lakhe nangenhlangano yakhe." Umbhalo ubusuka kuHabakuki 2: 1, ofundeka kanje, ...

UJehova Uqondisa Inhlangano Yakhe

“'Hhayi ngamabutho empi, nangamandla, kodwa ngomoya wami,' kusho uJehova wamabutho.” - UZakariya 4: 6 [Study 43 From ws 10/20 p.20 December 21 - December 27, 2020] Ukubona leyo "nhlangano" icashunwe izikhathi eziyi-16 kule ndatshana (izigaba eziyi-17 nokubuka kuqala) futhi ayi ...