Qaphela Okuphathiswe Wena

“Thimothi, gcina lokho okuphathisiwe.” - 1 Thimothewu 6:20 [Study 40 from ws 09/20 p. 26 November 30 - December 06, 2020] Isigaba 3 sithi “uJehova usinikeze ulwazi olunembile amaqiniso ayigugu atholakala eZwini lakhe, iBhayibheli. ” Lokhu kusho ukuthi ...

UJesu Ungena Kanjani Emikhulekweni Yami?

Ngesikhathi ngiseRoma Katolika, engangithandaza kuye kwakungeyona neze inkinga. Ngasho imithandazo yami engiyibambe ngekhanda ngalandela nge-Amen. IBhayibheli lalingakaze libe yingxenye yemfundiso ye-RC, ngakho-ke, ngangingayazi. Ngingumfundi okhuthele futhi bengifunda kusukela ...

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 4): Ingabe Abesifazane Bangathandaza Futhi Bafundise?

UPaul ubonakala esitshela ku-1 Korinte 14:33, 34 ukuthi abesifazane mabathule emihlanganweni yebandla balinde ukufika ekhaya babuze abayeni babo uma benemibuzo. Lokhu kuphikisana namazwi kaPawulu angaphambili akweyoku-1 Korinte 11: 5, 13 evumela abesifazane ukuba bathandaze futhi baprofethe emihlanganweni yebandla. Singakuxazulula kanjani lokhu okubonakala kungukuphikisana ezwini likaNkulunkulu?

Imayelana ne-Time - Chet's Experience

Muva nje, bengibuka ividiyo lapho owayekade enguFakazi KaJehova esho khona ukuthi umbono wakhe wesikhathi ushintshile selokhu ashiya inkolo yoFakazi. Lokhu kushaye inhliziyo ngoba nami ngibone okufanayo kimi. Ukukhuliswa “eQinisweni” kusukela ezinsukwini zokuqala zomuntu ...

Ukuyekisa Okufundile

Kungumkhuba wami, emva kwemithandazo yami yasekuseni, ukufunda incwadi ethi JW nsuku zonke ethi Ukuhlola ImiBhalo, ufunde iKingdom Interlinear, lapho itholakala. futhi angibheki nje kuphela imibhalo ye-New World Translation ecashunwe kodwa futhi naleyo ye- Kingdom Interlinear. Ngaphezu kwalokho, nami ...

Kudingeka Ababhali

Incwadi Evulekile Lapho sengiqale ukukhiqiza amavidiyo e-YouTube, kwaba nzima ukuhambisana nokubuyekezwa kwe-Nqabayokulinda kwamasonto onke. Ngenxa yesidingo esiqhubekayo salezi zibuyekezo ukusiza labo abaphuma eNhlanganweni ukuba baqonde ngokugcwele ukukhohlisa okuphuma ...

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bezinkolo ezahlukahlukene zeLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi beveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu yokuhlanekezela incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?