Eleasar

I-JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi ngeke sisakwazi ukulisebenzisa siseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usize" futhi ngigcwele ukubonga.


Bahlulele

Ku-2003 uJason David Beduhn, ngaleso sikhathi uProfesa Wokuhlobanisa Kwezifundo Zenkolo eNyakatho ne-Arizona University, ukhiphe incwadi ebizwa nge-True in Translation: Accuracy and Bias in English Humusha of the New Testament. Kule ncwadi, uSolwazi Beduhn wahlaziya ayisishiyagalolunye ...

Yini EGameni?

Ngisanda kuthenga incwadi ebhukhiwe enesihloko esithi Yini Igama? Umsuka Wamagama Esiteshi eLondon Underground. [1] Iphathelene nomlando wawo wonke amagama angama-270 eziteshi zaseLondon Underground (tube network). Ukuphenya amakhasi, kwacaca ukuthi amagama ane ...