Ezikhathini eziningi, lapho bexoxa ngephuzu elithile elisha noma elikhona elivela embhalweni noFakazi KaJehova (i-JW), bangavuma ukuthi akunakusungulwa okuvela eBhayibhelini noma ukuthi akunangqondo ngokomBhalo. Ukulindela ukuthi i-JW okukhulunywa ngayo ingahle icabangele ukukhombisa kabusha noma ukuhlola kabusha izimfundiso zokholo. Esikhundleni salokho, impendulo evamile ithi: "Ngeke silindele ukuthi yonke into ilunge, kepha ngubani omunye owenza umsebenzi wokushumayela". Umbono ngukuthi ama-JWs kuphela enza umsebenzi wokushumayela kuwo wonke amahlelo obuKristu, nokuthi lolu uphawu olukhomba ubuKristu beqiniso.

Uma kuphakama iphuzu lokuthi emasontweni amaningi abantu bayaphuma bayoshumayela ezikhungweni zedolobha, noma ngamapheshana ezincwadi, njll. Impendulo kungenzeka ukuthi: “Kepha ubani umsebenzi wendlu ngendlu?”

Uma bephonselwa inselelo yokuthi kusho ukuthini lokhu, khona-ke incazelo akekho omunye owenza inkonzo "yendlu ngendlu". Lokhu sekube "wuphawu lokuhweba" lwama-JWs kusukela engxenyeni yesibili yama-20th ikhulu kuze kube manje.

Emhlabeni jikelele, ama-JWs anikezwe igunya (isichasiso esivame ukusetshenziswa, "siyakhuthazwa") ukuthi sihlanganyele kule ndlela yokushumayela. Isibonelo salokhu sinikezwa endabeni yokuphila elandelayo kaJacob Neufield ethathwe ku INqabayokulinda ka-September 1st, 2008, ikhasi 23:

"Kungekudala ngibhapathizwe, umndeni wami wanquma ukuthuthela eParaguay, eSouth America, futhi umama wanginxusa ukuba ngihambe. Nganqikaza ngoba ngidinga ukuqhutshelwa isifundo seBhayibheli nokuqeqeshwa. Lapho ngivakashele ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova eWiesbaden, ngahlangana no-August Peters. Ungikhumbuze ngesibopho sami sokunakekela umndeni wami. Unginikeze lo myalo: “Noma ngabe kwenzekani, ungalokothi ukhohlwe inkonzo yendlu ngendlu. Uma wenza kanjalo, uzoba njengamalungu enye nenye inkolo yeLobukholwa. ”Kuze kube namuhla, ngiyakubona ukubaluleka kwalelo seluleko nesidingo sokushumayela“ endlini ngendlu, ”noma endlini ngendlu. — 1 Joh.IzEnzo 20:20, 21(okubhalwe ngokugqamile)

Ukushicilelwa kwakamuva okunesihloko UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa! (2014) ithi kusesahluko 7 isigaba 22:

"Azikho izindlela esizisebenzisile ukufinyelela izithameli ezinkulu, njengamaphephandaba, i- “Photo-Drama,” izinhlelo zomsakazo kanye nengosi ye-Web, okwenzelwe ukuthi zingene esikhundleni sale inkonzo yendlu ngendlu. Kungani kungenjalo? Ngoba abantu bakaJehova bafunde esibonelweni esabekwa uJesu. Wenza okungaphezu kokushumayeza izixuku ezinkulu; wagxila ekusizeni abantu abathile. (ULuka 19: 1-5) UJesu wabuye waqeqesha abafundi bakhe ukuba benze okufanayo, futhi wabanikeza umyalezo wokuthi babasondeze. (Funda ULuka 10: 1, 8-11.) Njengoba kuxoxwe ngazo Isahluko 6, abaholayo ngaso sonke isikhathi baye bakhuthaza inceku ngayinye kaJehova ukuba ikhulume nabantu ubuso nobuso. ” -Izenzo 5: 42; 20: 20”(I-boldface ingeziwe). 

Lezi zindima ezimbili zibonisa ukubaluleka okunikezwa enkonzweni “yendlu ngendlu”. Eqinisweni, lapho kuhlaziywa umzimba wezincwadi ze-JW, kuvame ukusho ukuthi kuwuphawu lobuKristu beqiniso. Ezigabeni ezimbili ezingenhla, kunamavesi amabili asemqoka asetshenziselwa ukusekela lo msebenzi, Izenzo 5: 42 ne-20: 20. Le ndatshana, kanye nalokhu ezimbili ezizolandela kuzohlaziya isisekelo esingokomBhalo salokhu kuqonda, kusicubungula kule mibono elandelayo:

 1. Ama-JW afika kanjani kule ncazelo evela eBhayibhelini;
 2. Okushiwo ngamagama esiGreki ahunyushwe ngokuthi “indlu ngendlu”;
 3. Ukuthi “indlu ngendlu” kuyafana yini “nomuzi nomuzi”;
 4. Ezinye izindawo emBhalweni lapho la magama zenzeka ngenhloso yokuqonda kangcono okushiwo yizo;
 5. Ukuhlolwa okusondele kakhulu kwabafundi beBhayibheli okukhulunywe ngakho ekusekeleni ukubukwa kweJW;
 6. Ukuthi incwadi yeBhayibheli, Izenzo Zabaphostoli, wembula amaKristu ekhulu lokuqala esebenzisa le ndlela yokushumayela.

Kulesi sihloko, INew World Translation of the Holy Scriptures 1984 Reference Edition (NWT) kanye ne I-Revised Study Bible ye2018 (RNWT) izosetshenziswa. Lawa maBhayibheli anemibhalo yaphansi efuna ukuchaza noma ukucacisa ukuhunyushwa kwe “endlini ngendlu”. Ngaphezu kwalokho, i IKingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (I-KIT 1985) izosetshenziswa ukuqhathanisa ukunikezwa okusetshenzisiwe ekuhumusheni kokugcina. Zonke lezi zingafinyeleleka ku-inthanethi ku- I-JW Online LIbrary. [i]

Incazelo Eyingqayizivele Ye-JWs Yokuthi “Indlu Ngendlu”

 Encwadini 'Ukunikeza Ubufakazi Obuphelele' NgoMbuso KaNkulunkulu (eshicilelwe yi-WTB & TS - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2009) ukuphawula kwevesi nevesi ngale ncwadi Izenzo Zabaphostoli ithi okulandelayo kumakhasi 169-170, izigaba 14-15:

“Phambi Kwendlu Nendlu” (Izenzo 20: 13-24)

14 UPaul neqembu lakhe basuka eTrowa baya e-Asos, badlulela eMitylene, eChios, eSamos naseMilethu. Inhloso kaPaul bekuwukufika eJerusalema ngesikhathi soMkhosi wePhentekhosti. Ukujaha kwakhe ukufika eJerusalema ngePhentekhosti kuyachaza ukuthi kungani akhetha umkhumbi owadlula e-Efesu kulolo hambo lokubuya. Njengoba uPawulu ayefuna ukukhuluma nabadala base-Efesu, wacela ukuthi bahlangane naye eMilethu. (Izenzo 20: 13-17) Lapho befika, uPawulu wathi kubo: “Nazi kahle ukuthi kusukela ngosuku lokuqala lokungena esifundeni sase-Asiya nganginani sonke isikhathi, ngisebenzela iNkosi ngokuzithoba okukhulu kakhulu kwengqondo nezinyembezi nezilingo ezangehlelayo ngamaqhinga amaJuda; kuyilapho angigodlanga ukukutshela noma yiziphi izinto ezazinenzuzo noma ukukufundisa obala nasendlini ngendlu. Kepha ngafakaza ngokuphelele kumaJuda nakumaGreki ngokuphenduka kuNkulunkulu nokukholwa kwiNkosi yethu uJesu. ”- Izenzo 20: 18-21.

15 Kunezindlela eziningi zokufinyelela abantu ngezindaba ezinhle namuhla. NjengoPaul, silwela ukuya lapho abantu bakhona, kungaba sezitobhini zamabhasi, emigwaqweni ephithizelayo, noma ezimakethe. Noma kunjalo, ukuya endlini ngendlu kuseyindlela eyinhloko esetshenziswa oFakazi BakaJehova. Ngani? Kokunye, ukushumayela endlini ngendlu kunikeza bonke ithuba elanele lokuzwa isigijimi soMbuso njalo, ngaleyo ndlela kubonisa ukungakhethi kukaNkulunkulu. Kuvumela futhi abanhliziyo ziqotho ukuthola usizo lomuntu siqu kuye ngezidingo zabo. Ngaphezu kwalokho, inkonzo yendlu ngendlu yakha ukholo nokukhuthazela kwalabo abahlanganyela kuyo. Ngempela, uphawu lwamaKristu eqiniso namuhla intshiseko yawo ekufakazeni “obala nasendlini ngendlu.” (I-Boldface ingeziwe)

Isigaba 15 sikubeka ngokusobala ukuthi indlela eyinhloko yokusebenza "indlu nendlu". Lokhu kususelwa ekufundweni kweZenzo 20: 18-21 lapho uPaul esebenzisa amagama athi “… ngikufundisa obala nasendlini ngendlu…” OFakazi bakuthatha lokhu njengobufakazi obugcwele bokuthi ukushumayela kwabo endlini ngendlu kwakuyindlela eyinhloko esetshenzisiwe ikhulu lokuqala. Uma kunjalo, kungani-ke ukushumayela “obala”, uPawule akhuluma ngakho ngaphambi “kwendlu ngendlu”, kungathathwa njengeyona ndlela eyinhloko, ngaleso sikhathi namanje?

Phambilini kuzEnzo 17: 17, ngenkathi uPawulu ese-Athene, uthi, "Ngakho-ke waqala ukubonisana esinagogeni namaJuda nabanye abantu ababekhonza uNkulunkulu futhi nsuku zonke emakethe nalabo ababekhona. ”

Kule ndaba, inkonzo kaPawulu isendaweni yomphakathi, esinagogeni kanye nasemakethe. Akushiwo ukuthi kushunyayelwa endlini ngendlu noma endlini ngendlu. (Engxenyeni 3 yalolu chungechunge lwezihloko, kuzoba nokuhlolwa okuphelele kwazo zonke izilungiselelo zenkonzo ezivela encwadini Izenzo Zabaphostoli.) Isigaba siqhubeka nokwenza ezinye izimangalo ezine.

Okokuqala, ukuthi "kubonisa ukungakhethi kukaNkulunkulu ” ngokunikeza bonke ithuba elanele lokuzwa umyalezo njalo. Lokhu kufinyelela ukuthi kukhona ukusatshalaliswa ngisho kwama-JWs emhlabeni wonke kususelwa kwizilinganiso zabantu. Lokhu akusilo neze njengoba kuboniswe ngisho nokuhlolwa okuvamile Incwadi Yonyaka ze-JWs[Ii]. Amazwe ahlukene anokulinganisa okuhluke kakhulu. Lokhu kusho ukuthi abanye bangathola ithuba lokuzwa lo myalezo amahlandla ayisithupha ngonyaka, abanye kanye ngonyaka, kanti abanye abakaze bawuthole lowo myalezo. Kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu angakhethi ngale ndlela? Ngaphezu kwalokho, abantu bavame ukucelwa ukuthi bathuthele endaweni enezidingo ezinkulu. Lokhu kukodwa kukhombisa ukuthi zonke izindawo azimboziwe ngokulinganayo. (Isidingo sokuthuthukisa umqondo wokuthi ukushunyayelwa kwama-JWs kuwukubonakaliswa kokungakhethi kukaJehova kuvela emfundisweni yokuthi bonke abangasabeli ekushumayeleni kwabo bayokufa ingunaphakade e-Armagedoni. Lokhu kungumphumela ongenakugwenywa wemfundiso engekho emiBhalweni maqondana nezinye izimvu kaJohane 10:16. Bheka uchungechunge olunezingxenye ezintathu “Kusondela iSikhumbuzo se2015"Ukuze uthole olunye ulwazi.)

Okwesibili, "Abanhliziyo ziqotho bathola usizo lomuntu siqu kuye ngezidingo zabo". Ukusetshenziswa kwethemu “Abanhliziyo ziqotho” ilayishwe kakhulu. Kusho ukuthi labo abalalelayo bathembekile ezinhliziyweni zabo kanti labo abangalaleli, banezinhliziyo ezingathembekile. Umuntu angahle abe nokuhlangenwe nakho okunzima okwamanje lapho ama-JW eqhamuka futhi angabi sesimweni esifanele sokulalela. Umuntu angaba nezinselelo zempilo yengqondo, izingqinamba zezomnotho nokunye. Zonke lezi zinto zingaba nomthelela ekungabikho esimeni esifanelekile ukulalela. Lokhu kuyikhombisa kanjani imfanelo yokwethembeka ezinhliziyweni zabo? Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi i-JW eza kumninikhaya inendlela engemnandi, noma inganaki isimo sayo esobala ngokungazi. Noma umuntu enquma ukulalela futhi aqale uhlelo lokufunda, kwenzekani lapho engatholi izimpendulo ezanelisayo zombuzo noma engavumelani nephuzu elithile bese ekhetha ukusivala isifundo? Ingabe lokho kusho ukuthi abathembekile? Ukusobala ukuthi kunzima ukukuxhasa, kulula kakhulu futhi ngaphandle kokusekelwa okungokomBhalo.

Okwesithathu, "inkonzo yendlu ngendlu yakha ukholo nokukhuthazela kwalabo abahlanganyela kuyo ”. Akukho ncazelo enikezwayo yokuthi lokhu kufezwa kanjani, futhi asikho isisekelo sombhalo esinikeziwe sesitatimende. Ngaphezu kwalokho, uma umsebenzi wokushumayela ungowabantu ngabanye, imvamisa abantu bangase bangabi bikho ekhaya lapho ama-JWs ebabiza. Ukungqongqoza eminyango engenalutho kusiza kanjani ekwakheni ukholo nokukhuthazela? Ukholo lwakhiwe kuNkulunkulu naseNdodaneni yakhe, uJesu. Ngokuqondene nokukhuthazela, kuba khona lapho sibhekana ngokuphumelelayo nosizi noma ukuvivinywa ngempumelelo. (KwabaseRoma 5: 3)

Ekugcineni, "uphawu lwamaKristu eqiniso namuhla intshiseko yawo ekufakazeni esidlangalaleni nasendlini ngendlu. ” Akunakwenzeka ukuchaza lesi sitatimende ngokomBhalo futhi kugomela ngokuthi wuphawu lokuhweba lwamaKristu eqiniso kundiza phambi kwesisho sikaJesu kuJohane 13: 34-35 lapho uphawu olukhomba abafundi bakhe beqiniso luthando.

Ngaphezu kwalokho, ku INqabayokulinda ka-July 15th, I-2008, amakhasi 3, 4 ngaphansi kwendatshana ebizwa ngokuthi yi-Article "Inkonzo Ngendlu Ngendlu — Kungani Ibalulekile Manje? ” sithola esinye isibonelo sokubaluleka okunamathiselwe kulenkonzo. Nazi izigaba 3 ne4 ngaphansi kwesihlokwana "Indlela Yabaphostoli":

3 Indlela yokushumayela endlini ngendlu isekelwe emiBhalweni. Lapho uJesu ethuma abaphostoli ukuba bayoshumayela, wabayala: “Kunoma yimuphi umuzi noma umzana eningena kuwo, funani ukuthi ngubani ofanelekayo kuwo.” Babezofuna kanjani abafanelekayo? UJesu wabatshela ukuba baye emizini yabantu, ethi: “Lapho ningena endlini, bingelelani abendlu; futhi uma indlu ifanele, ukuthula okufisela kona makufinyelele kuyo. ”Ingabe babezovakasha bengakasimisanga ngaphambili? Phawula amanye amazwi kaJesu: “Nomaphi lapho umuntu engakukhulumi futhi angawalaleli amazwi akho, lapho uphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi unya uthuli ezinyaweni zakho.” (Math. 10: 11-14) Le miyalo icacisa. ukuthi njengoba abaphostoli “bedabula insimu besiya emzaneni othile, bememezela izindaba ezinhle,” babefanele bathathe isinyathelo sokuhambela abantu emakhaya abo. — Luka 9: 6.

4 IBhayibheli likhuluma ngokuqondile ukuthi abaphostoli babeshumayela endlini ngendlu. Ngokwesibonelo, izEnzo 5:42 zithi ngabo: “Nsuku zonke ethempelini nasendlini ngendlu baqhubeka ngaphandle kokuyekethisa befundisa futhi bememezela izindaba ezinhle ngoKristu, uJesu.” Eminyakeni engaba ngu-20 kamuva, umphostoli uPawulu wakhumbuza amadoda amadala ebandla lase-Efesu: “Angigodlanga ukunitshela noma yini ezintweni eziyinzuzo nokunifundisa obala nasendlini ngendlu.” Ingabe uPawulu wabavakashela labo badala ngaphambi kokuba babe amakholwa? Ngokusobala kunjalo, ngoba phakathi kwezinye izinto wabafundisa “ngokuphenduka kuNkulunkulu nokholo eNkosini yethu uJesu.” (IzEnzo 20:20, 21) Ikhuluma ngeZenzo 20:20, i-Word Pictures in the New Testament kaRobertson ithi: “Kuyaphawuleka ukuthi lo mshumayeli omkhulu kunabo bonke wayeshumayela endlini ngendlu.”

Esigabeni 3, kusetshenziswa uMathewu 10: 11-14 ukusekela inkonzo yendlu ngendlu. Ake sifunde lesi sigaba ngokugcwele[Iii]. Ithi:

“Kunoma yimuphi umuzi noma umzana eningena kuwo, funani ukuthi ngubani ofanelekayo kulo, nihlale lapho nize nimuke. 12 Uma ungena endlini, bingelela abendlu. 13 Uma indlu ifanele, ukuthula okufisayo makube phezu kwayo; kodwa uma kungafanele, ukuthula okuvela kuwe makubuyele kini. 14 Nomaphi lapho umuntu enganamukeli, engalaleli amazwi enu, lapho niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. ”

Kuvesi 11, isigaba sishiya amagama athi “… bese uhlala lapho uze uhambe.” Emphakathini wosuku lukaJesu, ukungenisa izihambi kwakubaluleke kakhulu. Lapha abaPhostoli babengabazi “edolobheni noma emzaneni” futhi babezofuna indawo yokuhlala. Bayaliwe ukuthi bathole le ndawo yokuhlala futhi bahlale bodwa, banganyakazi. Uma uFakazi efuna ngempela ukulandela iseluleko seBhayibheli futhi asebenzise umongo wamazwi kaJesu, wayengeke angene indlu ngendlu lapho esethole umuntu ofanelekayo olalelayo.

Esigabeni 4, Izenzo 5: 42 ne-20: 20, 21 bacashunwe ngokuchazwa kwencazelo. Kanye nalokhu, isicaphuna kusuka Izithombe ZikaRobertson eTestamenteni eNtsha kuhlinzekiwe. Manje sizohlola la mavesi amabili sisebenzisa i I-NWT Reference Bible 1984 kanye ne I-RNWT I-Study Edition 2018 futhi I-Kingdom Interlinear Translation of the Greek Greek 1985. Lapho sicubungula la maBhayibheli, kunemibhalo yaphansi equkethe izikhombo abahlaziyi beBhayibheli abahlukahlukene. Sizobheka abahlaziyi ngokwesimo futhi uthole isithombe esivelele ngokuchazwa kwe “ndlu ngendlu” ngama-JWs esihlokweni esilandelayo, Ingxenye 2.

Ukuqhathaniswa kwamagama esiGreki Ahunyushwe ngokuthi “Indlu Ngendlu”

Njengoba kuxoxwe phambilini kunamavesi amabili asetshenziswa yi-JW theology ukusekela inkonzo yendlu ngendlu, Izenzo 5: 42 kanye 20: 20. Igama elihunyushwe ngokuthi "indlu ngendlu" lithi katʼ oi'kon. Kumavesi amabili angenhla nakuZenzo 2:46, ukwakheka kohlelo kuyafana futhi kusetshenziswe nobunye obusolayo ngomqondo wokusabalalisa. Kumavesi amane asele lapho kwenzeka khona - KwabaseRoma 16: 5; 1 KwabaseKhorinte 16:19; KwabaseKolose 4:15; Filemoni 2 — leli gama liyasetshenziswa kodwa hhayi ekwakhiweni kohlelo olufanayo. Igama ligqanyisiwe futhi lathathwa ku-KIT (1985) eshicilelwe yi-WTB & TS futhi iboniswe ngezansi:

Izindawo ezintathu Kat oikon ihunyushwe ngomqondo ofanayo wokuhlukanisa.

Izenzo 20: 20

Izenzo 5: 42

 Izenzo 2: 46

Umongo wokusetshenziswa kwamagama ngakunye kubalulekile. KuzEnzo 20:20, uPaul useMileto futhi Abadala base-Efesu beze ukuzomhlangabeza. UPawulu unikeza amazwi okuyala nokukhuthaza. Ukusuka kula mazwi nje, akunakwenzeka ukuthi sithi uPawulu waya endlini ngendlu emsebenzini wakhe wenkonzo. Indima ekuZenzo 19: 8-10 inikeza umlando oningiliziwe wenkonzo kaPawulu e-Efesu. Lithi:

Engena esinagogeni, okwezinyanga ezintathu wakhuluma ngesibindi, enikeza izinkulumo futhi ebonisana ngokukholisayo ngoMbuso kaNkulunkulu.Kodwa lapho abanye ngenkani benqaba ukukholwa, bekhuluma kabi ngeNdlela phambi kwezixuku, wasuka kubo wahlukanisa abafundi nabo, enikeza izinkulumo nsuku zonke ehholo lesikole laseTyrenasino. 10 Lokhu kwenzeka iminyaka emibili, ukuze bonke abahlala esifundeni sase-Asiya balizwe izwi leNkosi, amaJuda namaGreki. ”

Lapha kuchazwe ngokusobala ukuthi bonke abahlala esifundazweni bathole umyalezo ngezinkulumo zakhe zansuku zonke ehholo laseTirannus. Futhi, akukho lapho kushiwo ngenkonzo “yophawu lwentengiso” kaPawulu ehilela ukushumayela endlini ngendlu. Uma kukhona, "uphawu lwentengiso" olushiwo kufanele lube nemihlangano yansuku zonke noma ejwayelekile lapho abantu bengangena futhi balalele izinkulumo. E-Efesu, uPawulu waya emhlanganweni wamasonto onke eSynagogue wezinyanga ze-3 kwathi emva kweminyaka emibili waba sehholo lesikole laseTirannus. Akukho ukushiwo komsebenzi wendlu ngendlu kunikezwa kuzEnzo 19 phakathi nokuhlala kwakhe e-Efesu.

Ngiyacela funda iZenzo 5: 12-42. Ku-Izenzo 5: 42, uPeter nabanye abaphostoli basanda kukhululwa ngemuva kokuqulwa kwecala eSanhedrin. Babekade befundisa emphemeni kaSolomoni ethempelini. Ku-Izenzo 5: 12-16, uPeter nabanye abaphostoli babenza izibonakaliso eziningi nezimangaliso eziningi. Abantu bababambe kakhulu futhi amakholwa ayengezwa ezinombolweni zabo. Bonke abagulayo abalethe kubo baphiliswa. Akusho ukuthi abaPhostoli baya ezindlini zabantu, kodwa kunalokho ukuthi abantu beza noma balethwa kubo.

 • Emavesini i-17-26, umpristi omkhulu, egcwele umhawu, wababopha wababopha. Badedelwa yingelosi futhi batshelwa ukuba bame ethempelini bakhulume nabantu. Lokhu bakwenza ngesikhathi sekhefu. Kuyamangaza ukuthi ingelosi ayibaceli ukuba bangene iminyango ngeminyango kodwa bahambe bayobanga ithempeli, indawo yomphakathi kakhulu. Ukaputeni wethempeli kanye nezikhulu zakhe abazilethanga ngenkani kepha bacela iSanhedrini.
 • Emavesini 27-32, babuzwa ngumpristi ophakeme ukuthi kungani bewenza lo msebenzi ngenkathi ngaphambili bayalwa ukuba banga (bona iZenzo 4: 5-22). UPhetro nabaphostoli banikeza ubufakazi futhi bayachaza ukuthi kufanele bathobele uNkulunkulu hhayi abantu. Emavesini 33-40, umpristi omkhulu ufuna ukubabulala, kepha uGamaliyeli, umfundisi ohlonishwayo womthetho, weluleka ngale nkambo yokusebenza. ISanhedrini, yathatha leso seluleko, yashaya abaphostoli yabayala ukuba bangakhulumi ngegama likaJesu futhi yabakhulula.
 • Emavesini 41-42, bayajabula ngehlazo elihlukumezekile, njengoba kunjalo nangegama likaJesu. Baqhubeka ethempelini futhi futhi nasendlini ngendlu. Ingabe babengqongqoza eminyango yabantu, noma babemenyelwa emakhaya lapho babezoshumayeza khona abangane nemindeni? Futhi, akunakutholakaliswa ukuthi babehambela indlu ngendlu. Ukugcizelelwa kusendleleni esesidlangalaleni yokushumayela nokufundisa ethempelini okuhambisana nezimpawu nokuphulukiswa.

KuZenzo 2: 46, umongo usuku wusuku lwePhentekhosti. UPeter wethule intshumayelo yokuqala eqoshiwe ngemuva kovuko kanye nokunyuka kukaJesu. Evesini 42, imisebenzi emine ahlanganyelwe wonke amakholwa iqoshwe njengo:

"Futhi baqhubeka (i-1) banikela ekufundiseni kwabaphostoli, (2) ukuzibandakanya ndawonye, ​​(3) ekudleni ukudla, kanye (4) emithandazweni."

Le nhlangano ibiyokwenzeka emizini njengoba behlanganyela ukudla ngemuva kwalokho. Ngemuva kwalokho, ivesi 46 lithi:

"Futhi usuku nosuku babekhona ethempelini njalo ngenhloso ehlangeneyo, futhi babedla amakhaya abo ahlukahlukene futhi babelana ngokudla kwabo ngenhliziyo enkulu nangobuqotho benhliziyo, ”

Lokhu kunikeza amazwibela empilweni yokuqala kobuKristu nendlela yokushumayela. Bonke babengamaKristu angamaJuda ngalesi sigaba futhi ithempeli kwakuyindawo lapho abantu babevakashela khona ngezinto zokukhulekela. Yilapho bahlangana khona futhi ezahlukweni ezilandelayo kuzEnzo sibona imininingwane eyengeziwe. Kubukeka sengathi umyalezo wanikezwa eColonelade kaSolomoni kubo bonke abantu. Amagama esiGreki awasho ukuthi “umnyango nomuzi” njengoba lokho kungasho ukuthi badla “umnyango nomuzi”. Kuzosho ukuthi babehlangana emizini yamakholwa ahlukile.

Ngokusekelwe encwadini yeZenzo 2: 42, 46, kungenzeka kakhulu, ukuthi "indlu ngendlu" kwakusho ukuthi babuthana emizini yabo ukuze baxoxe ngezimfundiso zabaphostoli, bahlanganyele, badle ndawonye futhi bathandaze. Lesi siphetho sisekelwa futhi ngokubheka imibhalo yaphansi ku I-NWT Reference Bible 1984 kulamavesi amathathu angenhla. Imibhalo yaphansi isho ngokusobala ukuthi okunye ukuhumusha okungaba "ezindlini ezizimele" noma "nangokwezindlu".

Etafuleni elingezansi, kunezindawo ezintathu lapho amagama esiGreki katʼ oi'kon ukuvela. Ithebula lifaka ukuhumusha ku I-NWT Reference Bible 1984. Ukuze kuphelele, imibhalo yaphansi ehambisana nalokhu ifakiwe njengoba ihlinzeka ngokuhumusha okungase kube khona:

Umbhalo Ukuhumusha Imibhalo yaphansi
Izenzo 20: 20 Nakuba ngingazigodlanga ukunitshela noma yini ezintweni ezazinenzuzo noma ukunifundisa obala nasendlini ngendlu.
Noma, “nasezindlini ezizimele.” Lit., “nangokwezindlu.” Gr., kai katʼ oi'kous. Lapha ka · ta'a isetshenziswa necala lokumangalela. ngomqondo ophikisayo. Qhathanisa i-5: 42 ftn, "House."

 

Izenzo 5: 42 Futhi nsuku zonke ethempelini nasendlini ngendlu baqhubeka ngaphandle kokuyekethisa befundisa futhi bememezela izindaba ezinhle ngoKristu, uJesu. Lit., "ngokusho kwe indlu. ”Gr., katʼ oi'kon. Lapha ka · ta'a isetshenziswa ngokucula okusolwayo. ngomqondo ophikisayo. URCH Lenski, emsebenzini wakhe Ukuhunyushwa kweZenzo zabaPhostoli, IMinneapolis (1961), yenze la mazwi alandelayo ngeZenzo 5: I-42: “Abapholisanga mzuzu abayeke umsebenzi wabo wokubusisa. Baqhubeka 'nsuku zonke, futhi lokhu obala' ethempelini 'lapho iSanhedrin kanye namaphoyisa eThempeli babebabona futhi bezwa, futhi, futhi, futhi, futhi, qinisekisa hhayi nje kuphela isijobelelo, 'ekhaya.' ”

 

Izenzo 2: 46 Futhi usuku nosuku babekhona ethempelini ngenhliziyo eyodwa, futhi babedla izindlu zabo emakhaya bedla ukudla benenjabulo enkulu nangobuqotho benhliziyo, Noma, “endlini ngendlu.” Gr., katʼ oi'kon. Bona i-5: 42 ftn, "House."

 

Kunezinye futhi izinto ezine ezavela ngo “Kat oikon” eTestamenteni eNtsha. Kuko konke lokhu okwenzeka, umongo ukhombisa ngokusobala ukuthi lokhu bekungamakhaya amakholwa, lapho ibandla lendawo (isonto lasekhaya) lalihlanganyela futhi futhi lidla nokudla njengoba sekuxoxiwe kuzEnzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 16: 5

Korinte 1 16: 19

Kolose 4: 15

UFilemoni 1: 2

 Isiphetho

Ngemuva kokuhlaziya le mibhalo ngokwesimo, singabhala ohlwini lokutholakele okuyinhloko:

 1. Ukuhlaziywa komongo wezEnzo 5:42 akusekeli imfundiso yenkolo yoFakazi BakaJehova yendlu ngendlu. Izinkomba ukuthi abaPhostoli bashumayela esidlangalaleni endaweni yethempeli, kuvulandi kaSolomoni, bese amakholwa ahlangana emakhaya ukuze aqhubekisele phambili ukufunda kwawo imiBhalo yesiHeberu nezimfundiso zabaPhostoli. Ingelosi ekhulule abaPhostoli ibayalela ukuba bame ethempelini futhi akukhulunywa ngokuya “endlini ngendlu”.
 2. Lapho iZenzo 20: i-20 ibhekwa ngomsebenzi kaPawulu e-Efesu ku-Izenzo 19: 8-10, kuyacaca ukuthi uPhawuli wayefundisa nsuku zonke iminyaka emibili ehholo laseTirannus. Le ndlela umyalezo owasakazwa ngayo kuwo wonke umuntu esifundazweni sase-Asia Minor. Lesi isitatimende esisobala emBhalweni esishiywa yiNhlangano ye-JW. Futhi, ukuhumusha kwabo ngemfundiso “yendlu ngendlu” akusimeme.
 3. Izenzo 2: I-46 ngokusobala ayikwazi ukuhunyushwa ngokuthi "indlu ngendlu" njengakuzo zonke izindlu, kodwa kuphela njengasemakhaya amakholwa. I-NWT uyihumusha kahle njengemizi hhayi njengendlu ngendlu. Ngokwenza lokhu, yamukela ukuthi amagama esiGreki angahunyushwa ngokuthi “amakhaya” kunokuba athi “indlu ngendlu”, njengoba enza ku-Izenzo 5: 42 kanye 20: 20.
 4. Okunye ukuvela kwe-4 kwamagama esiGreki eTestamenteni elisha konke kubhekise ngokusobala emihlanganweni yebandla emakhaya amakholwa.

Kuzo zonke lezi zinto ezingenhla, kusobala ukuthi akunakwenzeka ukudweba inkolelo yenkolo ye-JW yokuthi "indlu ngendlu" kusho "umnyango nomuzi". Eqinisweni, ngokususelwa kula mavesi, kubonakala sengathi ukushunyayelwa kwenziwa ezindaweni zomphakathi futhi ibandla lahlangana emizini ukuze kuthuthukiswe ukufunda kwabo imiBhalo nezimfundiso zabaphostoli.

Ngaphezu kwalokho, emaBhayibhelini abo okubhekiselwa kuwo nawafundwayo, kucashunwa abahlaziyi abahlukahlukene beBhayibheli. Engxenyeni ye-2 sizobheka le mithombo ngokwesimo, ukubona ukuthi ukuhunyushwa yilaba abahlaziyi kuyavumelana yini ne-JW theology mayelana nencazelo “yendlu ngendlu”.

Chofoza lapha ukubuka Ingxenye 2 yalolu chungechunge.

________________________________________

[i] Njengoba ama-JWs ethanda le nguqulo, sizobhekisa kulokhu ezingxoxweni ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela.

[Ii] Kuze kube unyaka owedlule, i-WTB & TS ishicilele incwadi yonyaka yezindaba ezikhethiwe kanye nokuhlangenwe nakho okuvela onyakeni owedlule futhi inikezela ngemininingwane ngokuqhubeka komsebenzi emazweni ngamanye nasemhlabeni jikelele. Imininingwane ifaka inani labashicileli be-JW, amahora asetshenziswe ekushumayeleni, inani labantu abafundayo, inani lababhabhadiswayo, njll. Chofoza lapha ukufinyelela amaNcwadi Wonyaka kusuka ku-1970 kuya ku-2017.

[Iii] Kuyasiza ngaso sonke isikhathi ukufunda sonke leso sahluko ukuthola umqondo ogcwele womongo. Lapha uJesu uthumela abaphostoli abasanda kukhethwa be-12 ngemiyalo ecacile yokuthi bangayifeza kanjani inkonzo ngalolo suku. Ama-akhawunti afanayo atholakala kuMark 6: 7-13 nakuLuka 9: 1-6.

Eleasar

JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi alinakusisebenzisa ukuthi siseseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usizile" futhi ngigcwele ukubonga.
  11
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x