UTadua

Imibhalo kaTadua.


Nenjabulo yakho mayenziwe igcwale

“Ngakho-ke sibhala lezi zinto ukuze intokozo yethu ingaba ngokuphelele” - I-1 John 1: 4 Le ndatshana ingeyesibili ochungechungeni ihlolisisa izithelo zomoya ezitholakala kwabaseGalathiya 5: 22-23. NjengamaKristu, siyaqonda ukuthi kubalulekile ukuthi sizijwayeze ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 7

Lesi yisihloko sesikhombisa nesokugcina ochungechungeni lwethu oluphetha "Uhambo Lokuthola Izikhathi ngokusebenzisa Isikhathi". Lokhu kuzobheka ukutholwa kwezimpawu zezimpawu kanye nezimpawu zomhlaba esazibona ngenkathi sisohambweni kanye neziphetho esingazithola kuzo. Sizoxoxa futhi ngamafuphi ...

“Usuku lukaJehova noma uSuku lweNkosi, Luphi?”

(Luka 17: 20-37) Kungenzeka uyazibuza, kungani uphakamisa umbuzo onjalo? Yize kunjalo, i-2 Peter 3: 10-12 (NWT) isho ngokusobala okulandelayo: "Noma kunjalo usuku lukaJehova luzofika njengesela, lapho amazulu azodlula khona ngomsindo ohlabayo, kepha izakhi zishisa kakhulu ...