UTadua

Imibhalo kaTadua.


Nenjabulo yakho mayenziwe igcwale

“Ngakho-ke sibhala lezi zinto ukuze intokozo yethu ingaba ngokuphelele” - I-1 John 1: 4 Le ndatshana ingeyesibili ochungechungeni ihlolisisa izithelo zomoya ezitholakala kwabaseGalathiya 5: 22-23. NjengamaKristu, siyaqonda ukuthi kubalulekile ukuthi sizijwayeze ...