UTadua

Imibhalo kaTadua.


Nenjabulo yakho mayenziwe igcwale

“Ngakho-ke sibhala lezi zinto ukuze intokozo yethu ingaba ngokuphelele” - I-1 John 1: 4 Le ndatshana ingeyesibili ochungechungeni ihlolisisa izithelo zomoya ezitholakala kwabaseGalathiya 5: 22-23. NjengamaKristu, siyaqonda ukuthi kubalulekile ukuthi sizijwayeze ...

Ithemba lesintu ngekusasa. Kuzoba kuphi? ' - Ingxenye 7

Ngabe amaKhristu akuqala ayenethemba lokuvuselwa emhlabeni noma ukuvuselwa ezulwini? Kwabhalwa Imibhalo YamaKristu Okuqala. Izindatshana eziyisithupha zokuqala kulolu chungechunge oluthi “Ithemba Lesintu Ngekusasa. Kuzoba kuphi? ”Kubukeze ubufakazi obutholakele ...

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 5

Uhambo Luyaqhubeka - Ukutholwa Okuningana Lokhu kwavela lesi sihloko sesihlanu ochungechungeni lwethu oluzoqhubeka "Kuhambo lwethu Lokutholwa Ngokuhamba Nge sikhathi" esiqale esihlokweni esedlule sisebenzisa izibonakaliso nemininingwane yemvelo esikutholile kufingqiwe kwebhayibheli ...