Zonke Izihloko > Ukubonisana noFakazi BakaJehova

Ukubaluleka Kocwaningo Olufanele

“Manje laba bokugcina [abaseBhereya] babenengqondo enhle kunaleyo yaseThessa-lo · niʹca, ngoba bamukela izwi ngengqondo enokulangazela okukhulu, behlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke ukuthi zinjalo yini lezi zinto.” Izenzo 17:11 Umbhalo wetimu ongenhla uthi ...

Ingabe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ingumProfethi Wamanga?

Sanibonani nonke. Kuhle ngawe ukujoyina. Ngingu-Eric Wilson, owaziwa nangokuthi uMeleti Vivlon; i-alias engangiyisebenzisa iminyaka lapho ngangizama ukutadisha iBhayibheli ngingenakho ukufundiswa futhi ngangingakakulungeli ukubekezelela ushushiso olufika nakanjani lapho uFakazi ...

Ukuzwa Kwami Ikomidi Lezokwahlulela - Ingxenye 1

Ngenkathi ngiseSt. Petersburg, eFlorida ngiseholidini ngoFebhuwari, ngathola ucingo oluvela komunye wabadala bebandla engangikulo "engimemela" engqungqutheleni yokwahlulela ngesonto elilandelayo ngecala lokuhlubuka. Ngamtshela ukuthi ngeke ngibuyele eCanada ngiseduze nase ...

Imfundiso Yenkolo Ihlukile KuFakazi BakaJehova

Ezingxoxweni eziningi, lapho indawo yezimfundiso zoFakazi BakaJehova (i-JWs) iba engasekelwa ngombono wasebhayibhelini, impendulo evela kuma-JWs amaningi ithi, "Yebo, kodwa sinazo izimfundiso eziyisisekelo ngqo". Ngiqale ukubuza oFakazi abaningi ukuthi yini ...

Incwadi Yokwahlukaniswa

Le yincwadi yokuzihlukanisa nalowo owayengumdala wasePortugal. Ngicabange ukuthi umqondo wakhe ubenokuqonda ikakhulukazi futhi ngifuna ukuwabelana ngakho lapha. http://www.desperta.net/testemunhos/letter-of-dissociation-of-carlos-fernandes

Singafakazela Kanjani Lapho UJesu eba YiNkosi?

Uma umuntu ebuza iningi loFakazi BakaJehova ababesebenza kulo mbuzo, “Ngabe uJesu waba nini iNkosi?”, Iningi laphendula ngokushesha ngokuthi “1914”. [I] Lapho-ke lokho bekuzoba ukuphela kwengxoxo. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi singabasiza ukuthi baphinde babuke lo mbono ngo ...

“UJehova Ube Nenhlangano Njalo.”

"UJehova ubelokhu enenhlangano, ngakho-ke kufanele sihlale kuyo, futhi silindele uJehova alungise noma yini edinga ukuguqulwa." Abaningi bethu bahlangabezane nokwehluka okuthile kule ndlela yokucabanga. Kuza lapho abangane noma amalungu omndeni esikhuluma nawo ...

UMthetho Wofakazi Ababili ngaphansi kweMicroscope

[Ngibonga ngokukhethekile umbhali onikela, uTadua, ocwaningo lwakhe futhi eyisisekelo salo mbhalo.] Kukho konke ukuthi, yidlanzana kuphela loFakazi BakaJehova elibuke konke lokhu okwenzeka eminyakeni embalwa edlule e-Australia. ...

Angifanele

"Qhubeka wenze lokhu ungikhumbula." - ULuka 22: 19 Kwakuyisikhumbuzo se-2013 lapho ngangiqala ukulalela lawo mazwi eNkosi yami uJesu Kristu. Unkosikazi wami ongasekho wenqabile ukuhlanganyela kulowo nyaka wokuqala, ngoba wayengazizwa efanele. Ngibonile ukuthi lokhu kujwayelekile ...

Ukusebenzisa Igama LikaNkulunkulu: Kufakazelani?

Umngani obhekene nesikhathi esinzima njengamanje, ngenxa yothando nokunamathela eqinisweni eliseBhayibhelini esikhundleni sokwamukela ngokungaboni izimfundiso zabantu, wabuzwa ngomunye wabadala bakhe ukuthi achaze ngesinqumo sakhe sokuyeka ukuya emihlanganweni. Ngokuhamba kwe ...

Ukunqoba Izithiyo Esishumayelayo Ngokwethula Ubaba Nomndeni

Ngisho nangemva kweminyaka emi-3 of yokushumayela, uJesu wayengakavezi lonke iqiniso kubafundi bakhe. Ingabe kukhona esingakufunda kulokhu emsebenzini wethu wokushumayela? Johane 16: 12-13 [1] “Ngisenezinto eziningi engingazisho kuwe, kepha awukwazi ukuzithwala manje. Kodwa-ke, lapho ...

Incwadzi KuMzalwane Wenyama

URoger ungomunye wabafundi / abahlaziyi abajwayelekile. Wangibhalela incwadi ayibhalela umfowabo ukuze azame ukumsiza ukuba acabange. Ngizwe sengathi izingxabano zenziwe kahle kakhulu ukuthi sonke singazuza ngokuzifunda, futhi ngomusa wavuma ukungivumela ngihlanganyele nazo ...

Ukuhlonza Inkolo Yeqiniso - ukungathathi hlangothi: Isengezo

Kube nenqwaba yamazwana ashukumisa ingqondo esihlokweni esedlule kulolu chungechunge. Ngingathanda ukukhuluma ngamanye amaphuzu aphakanyiswe lapho. Ngaphezu kwalokho, ngijabulise abangani bami ebuntwaneni ngobunye ubusuku futhi ngakhetha ukukhuluma nendlovu ekamelweni ....

Ukuhlonza Inkolo Yeqiniso - Ukungathathi Hlangothi

Lapho ubonisana endaweni engaba nezinkinga, iqhinga elihle kakhulu ukubuza imibuzo. Sibona uJesu esebenzisa le ndlela kaninginingi ngempumelelo enkulu. Ngamafuphi, ukuveza iphuzu lakho: BUZA, UNGAKHULUMI. OFakazi baqeqeshelwe ukwamukela imiyalo evela emadodeni ...

Ukuhlonza Inkolo Yeqiniso

OFakazi BakaJehova baqeqeshelwe ukuzola, ukucabangela nokuhlonipha emsebenzini wabo wokushumayela obala. Noma behlangana nokubizwa ngamagama, intukuthelo, izimpendulo ezilahlayo, noma nje umnyango osemdala oshaywe-ngobuso, balwela ukugcina isimilo esihle ....