UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.


Ukufuna Ubaba

[I-akhawunti yomuntu siqu, enikelwe nguJim Mac] Ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kwakusekupheleni kwehlobo lika-1962, iTelstar by the Tornadoes yayidlala emsakazweni. Ngachitha izinsuku zasehlobo ngisesiqhingini esihle saseBute ogwini olusentshonalanga yeScotland. Sasinendlwana yasemaphandleni. Kwakungekho...

I-JW Feb Broadcast, Ingxenye 2: Yembula Indlela INdikimba Ebusayo Elawula Ngayo Izingqondo Zabalandeli Bayo

Ingabe uke walizwa igama elithi “Denominational Blinders”? Njengomunye woFakazi BakaJehova, ngangibhekana nokukhohlisa okunengqondo ‘kwezimpumputhe zamahlelo’ njalo lapho ngiphuma emsebenzini wokushumayela endlini ngendlu. I-Denominational Blinders ibhekisela “ekuzibani ngokunganaki noma ukunyakazisa isandla...

Umhlangano Waminyaka Yonke Ka-2023, Ingxenye 6: UNkulunkulu Wayengeke Kanjani Ayilahle INdikimba Ebusayo Ngokuqamba Kwayo Amanga Njalo?

Njengamanje, kumelwe nibe nazi nonke kusukela ngo-November 1 walo nyaka, iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova iye yayeka imfuneko yokuba abamemezeli bebandla babike umsebenzi wabo wokushumayela wanyanga zonke. Lesi simemezelo besiyingxenye yohlelo lomhlangano waminyaka yonke ka-2023...

Umhlangano Waminyaka Yonke Ka-2023, Ingxenye 1: Indlela INqabayokulinda Esebenzisa Ngayo Umculo Ukuze Isonte Incazelo YemiBhalo

Manje, uzobe usuzwile zonke izindaba eziphathelene nalokho okuthiwa ukukhanya okusha okukhishwe eMhlanganweni Waminyaka Yonke ka-2023 we-Watch Tower, Bible and Tract Society ohlale ungo-October. Ngeke ngikwenze kabusha lokho abaningi asebekushicilele mayelana ...

U-Kenneth Flodin Enkulumweni Yokukhulekela Kwasekuseni Ulinganisa Izwi LeNdikimba Ebusayo Nezwi LikaJesu

Le yividiyo yakamuva yokuKhulekela Kwasekuseni ku-JW.org ebonisa kahle umhlaba ukuthi yimuphi unkulunkulu oFakazi BakaJehova abamkhulekelayo. Unkulunkulu wabo nguye abazithoba kuye; lowo abamlalelayo. Le nkulumo yokuKhulekela Kwasekuseni, enesihloko esithi, “Ijoka LikaJesu Liwumusa,” yethulwe...

Ukuhlola UZiqu-zintathu Ingxenye 7: Kungani Imfundiso KaZiqu-zintathu Iyingozi Kangaka (Imibhalo Yobufakazi Johane 10:30, 33)

Kuvidiyo yami yokugcina ekhuluma ngoZiqu-zintathu, ngangibonisa ukuthi mingaki imibhalo yobufakazi esetshenziswa abakholelwa kuZiqu-zintathu ayiwona nhlobo umbhalo wobufakazi, ngoba ayicacisi. Ukuze umbhalo wobufakazi uhlanganise ubufakazi bangempela, kufanele usho into eyodwa kuphela. Ngokwesibonelo, uma uJesu wayengathi, “NginguNkulunkulu...

Indlela INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova Esebenzisa Ngayo “Ubunye” Njengenkulumo-ze

Sonke siyazi ukuthi “inkulumo-ze” isho ukuthini. “Ulwazi, ikakhulukazi oluchemile noma oludukisayo, olusetshenziselwa ukukhuthaza noma ukuveza injongo ethile yezombangazwe noma umbono.” Kodwa kungase kukumangaze, njengoba kwangimangaza, ukwazi ukuthi leli gama lavelaphi. Impela 400...

Ukukhanya Okusha KaGeoffrey Jackson Kuvimba Ukungena Embusweni KaNkulunkulu

Emahoreni ambalwa nje uvalwe uMhlangano Waminyaka Yonke ka-2021 we-Watch Tower Bible and Tract Society, umbukeli onomusa wangithumelela yonke ingoma eqoshiwe. Ngiyazi ukuthi ezinye iziteshi ze-YouTube zithole ukurekhodwa okufanayo futhi zakhiqiza ukubuyekezwa okuphelele komhlangano, engiqinisekile ukuthi eziningi...

Ukusindisa Ubuntu, Ingxenye 5: Ingabe Singasola UNkulunkulu Ngobuhlungu, Usizi, Nokuhlupheka Kwethu?

  Le yividiyo engunombolo yesihlanu ochungechungeni lwethu oluthi, “Saving Humanity.” Kuze kube manje, sikhombisile ukuthi kunezindlela ezimbili zokubuka impilo nokufa. Kukhona "abaphilayo" noma "abafile" njengoba thina makholwa sikubona, futhi-ke, lo yiwo kuphela umbono abantu abangakholelwa kuNkulunkulu abanayo. ...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

Kwividiyo yami yokugcina kuZiqu-zintathu, sihlolisise indima kaMoya oNgcwele futhi sanquma ukuthi noma ngabe uyini ngempela, akusiyena umuntu, ngakho-ke akunakuba ngumlenze wesithathu esitulweni sethu esinemilenze emithathu sikaZiqu-zintathu. Nginabavikeli abaningi bokuqina bemfundiso kaZiqu-zintathu ...

Ingabe OFakazi BakaJehova Banecala Legazi Ngoba Bavimbela Ukumpontshelwa Igazi?

Izingane eziningi ezingenakubalwa, ingasaphathwa eyabantu abadala, ziye zenziwa umhlatshelo e-altare le- “No Blood Doctrine” egxekwe kakhulu yoFakazi BakaJehova. Ingabe oFakazi BakaJehova baklonyeliswa ngokungafanele ngenxa yokunamathela ngokwethembeka emyalweni kaNkulunkulu ngokuphathelene nokusetshenziswa kabi kwegazi, noma banecala lokudala imfuneko uNkulunkulu angazange ahlose ukuba siyilandele? Le vidiyo izozama ukukhombisa ngokusuka embhalweni ukuthi iyiphi kulezi zindlela ezimbili eyiqiniso.