UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.


Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isingeniso: Unkosikazi kaFeliks uzitholela ngokwakhe ukuthi abadala ababona “abelusi abanothando” abathi bona kanye nenhlangano bazazisa ukuthi bayikho. Uzithola esebandakanyeka ecaleni lokuhlukumeza ngokocansi lapho owonile eqokwa inceku ekhonzayo naphezu kokumangalelwa, kanti kutholakala ukuthi wayehlukumeza amantombazane amancane kunawo.

Ibandla lithola “i-oda lokuvimbela” ngomyalezo wombhalo ukuze lingahlali kude noFeliksi nenkosikazi yalo ngaphambi komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Luhluleke.” Zonke lezi zimo ziholela ekulweni ukuthi ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lingazinaki, lithatha amandla alo, kodwa osebenzela uFeliksi lomkakhe ukuze bathole inkululeko kanembeza.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi busebenzisa iPage of the Sheep and the Goats ukuthi ukusindiswa 'kwezinye Izimvu' kuncike ekulaleleni kwabo imiyalo yeNdikimba Ebusayo. Basho ukuthi lo mfanekiso "uyakufakazela" ukuthi kunohlelo lwezigaba ezimbili zokusindiswa nabangu-144,000 1,000 abaya ezulwini, kanti abanye baphila njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe lokho kusho kwangempela kwalo mfanekiso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Sijoyine ukuze sihlole ubufakazi bese uzinqumela.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova bathi amadoda (njengamanje angu-8) abumba indikimba yawo ebusayo enza ukugcwaliseka kwalokho akubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngayo kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane nje kuyindlela yokuhumusha eyokuzenzela wena? Uma le eyokugcina, khona-ke iyini noma ngubani inceku ethembekileyo neqondayo, kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imibhalo Yabafundisi BoFakazi BakaJehova ngokuthi Amanga

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imibhalo Yabafundisi BoFakazi BakaJehova ngokuthi Amanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwe-100 oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Amagedoni iseduze, ngokususelwa ekuchazeni kwabo uMathewu 24:34 okhuluma 'ngesizukulwane' esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ingabe bakwenza okungalungile ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi gumbi lokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba ividiyo izokhombisa.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Noma kungaba nzima kangakanani ukukholelwa, sonke isisekelo senkolo yoFakazi BakaJehova sisekelwe ekuchazeni ivesi elilodwa leBhayibheli. Uma ukuqonda abanakho kwalelo vesi kungakhonjiswa kungalungile, ubunikazi babo benkolo buyemuka. Le vidiyo izocubungula lelo vesi leBhayibheli futhi ifake imfundiso yokuqala yesisekelo sika-1914 ngaphansi kwesibonakhulu semibhalo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 7: Usizi Olukhulu

UMathewu 24:21 ukhuluma 'ngosizi olukhulu' oluzokwehlela iJerusalema olwenzeka phakathi kuka-66 kuya ku-70 CE Isambulo 7:14 sikhuluma 'ngosizi olukhulu'. Ngabe lemicimbi emibili ixhunyiwe ngandlela thile? Noma ingabe iBhayibheli likhuluma ngezinsizi ezimbili ezihluke ngokuphelele, ezihlobene ngokuphelele? Iphrezentheshini leli lizazama ukukhombisa ukuthi umbhalo ngamunye ubhekiselani nokuthi ukuqonda lokho kuhlangana kanjani nawo wonke amaKristu namuhla.

Ngemininingwane ngenqubomgomo entsha ye-WordPress ukwamukela iziphikiso ezingamenyezwanga embhalweni, bheka le ndatshana: https://beroeans.net/2014/11/23/aching-beyond-what-is-written/

Ukusekela lesi siteshi, sicela unikele ngePayPal ku-beroean.pickets@gmail.com noma uthumele isheke ku-Good News Association, Inc, 2401 West Bay Drive, Suite 116, Largo, FL 33770

OFakazi BakaJehova Nokuhlukunyezwa Kwezocansi Kwezingane: Kungani Ukubuswa Kofakazi Ababili Kungumbala Olubomvu?

OFakazi BakaJehova Nokuhlukunyezwa Kwezocansi Kwezingane: Kungani Ukubuswa Kofakazi Ababili Kungumbala Olubomvu?

Sawubona, nginguMeleti Vivlon. Labo ababhikisha bebheka kabi kabi ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi phakathi kobuholi boFakazi BakaJehova bavame ukufaka ihabhu ngalo mthetho wokufakazelwa kwababili. Bafuna ukuthi kudlule. Manje kungani ngibiza umthetho wokuthi ngofakazi ababili, i-herring ebomvu? Ngi ...
Indaba KaCam

Indaba KaCam

[Lesi yisipiliyoni esibuhlungu kakhulu nesithinta inhliziyo uCam onginike imvume yokuhlanganyela. Kuvela embhalweni we-imeyili angithumele yona. - Meleti Vivlon] Ngiyeke oFakazi BakaJehova esikhathini esingaphezu konyaka edlule, ngemuva kokubona usizi, futhi ngifuna ukukubonga nje ...
Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24: I-14 sanikezwa yona njengendlela yokukala ukuthi sisondele kangakanani ekubuyeni kukaJesu? Ngabe kuyakhulunywa ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngentshabalalo yabo ezayo nangokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibona kuphela abanalo msebenzi nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela wonga impilo? Ngabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

I-imeyili evela kuRaymond Franz

I-imeyili evela kuRaymond Franz

Umfowethu wendawo engisanda kuhlangana naye komunye wemihlangano yethu yobuKristu ungitshele ukuthi washintshana ngama-imeyili noRaymond Franz ngaphambi kokushona kwakhe e2010. Ngambuza ukuthi angaba nomusa omkhulu yini ukuthi abelane nami futhi angivumele ukuba ngihlanganyele nani nonke. Lokhu kungokokuqala ...

Umdala KaFakazi KaJehova Uyamiselwa Ukuhlubuka

Ngisanda kuthumela i-video yokulalelwa kwami ​​enkantolo ngo-Ephreli 1st ehholo loMbuso lase-Aldershot eBurlington, e-Ontario, eCanada kanye nasekomitini lesicelo sokulandela icala. Zombili zembula kakhulu ngesimo sangempela senqubo yokwahlulela ...

Ukuhlukaniswa Okungaphezulu KukaKristu

Umfundi onamehlo okhozi wabelane nathi ngaleli gugu elincane: KuHubo 23 e-NWT, sibona lelo vesi 5 likhuluma ngokugcotshwa uwoyela. UDavid ungenye yezinye izimvu ngokusho kwethi JW theology, ngakho-ke angeke agcotshwe. Noma kunjalo iculo lakudala lengoma elisuselwa kwiHubo ...
Insimu YaseSpain Neminikelo

Insimu YaseSpain Neminikelo

Insimu YaseSpain uJesu wathi: “Bheka! Ngithi kuwe: Phakamisa amehlo akho futhi ubuke amasimu, ukuthi amhlophe ukuze kuvunwe. ”(John 4: 35) Esikhathini esithile emuva sasiqala iwebhusayithi ye-Spain“ Beroean Pickets ”yaseSpain, kodwa ngadumala ukuthi sathola kakhulu ...

Ukuhlangenwe nakho koFakazi Emnyango

[Lokhu kunikelwe nguRoger Kirkpatrick] NgoMgqibelo wokugcina ekuseni, ngaphendula kwangqongqoza emnyango ngibona indoda emi eduze komfana omncane onginikeze ipheshana ebengimbuza ngalo, “Ulibheka kanjani ibhayibheli? Ungasho ukuthi (i-1) yincwadi yokuhlakanipha komuntu? ...
Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ngemuva kokushiya inkolo yoFakazi BakaJehova, abaningi balahlekelwa ukholo lwabo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kubukeka sengathi laba bantu babenokholo hhayi kuJehova kodwa enhlanganweni, futhi nalokho okwakwenzekile, kwaba njalo nokholo lwabo. Lokhu kuvame ukuphendukela ekuziphendukeleni okwakhelwe phezu kwesisekelo sokuthi zonke izinto zavela ngengozi engahleliwe. Ingabe bukhona ubufakazi balokhu, noma bungaxazululwa ngokwesayensi? Ngokufanayo, ingabe ubukhona bukaNkulunkulu bungafakazelwa yisayensi, noma kumane kuyindaba yokholo oluyimpumputhe? Le vidiyo izozama ukuphendula le mibuzo.

Ungathanda Ukuhlangana?

Lesi isimemezelo esiya kubafowethu nodadewethu ngakolunye uhlangothi lwembulunga yonke, e-Australia, New Zealand nase-Eurasia. Ungathanda ukuhlangana namanye amaKristu anombono ofanayo — aphuma noma aphuma kuma-JWs — asenokomela ubudlelwane nesikhuthazo ngokomoya? Uma kunjalo, thina ...

Ukungacabangi Futhi!

Esibhalweni sami sokugcina, ngikhulume ngokuthi ezinye zezimfundiso (eziningi kakhulu) zikhulelwa kabi kangakanani? Ngokwenzekile, ngakhubeka kwenye eyayiphenya ukuhunyushwa kweNhlangano kaMateyu 11: 11 ethi: "Ngiqinisile ngithi kuwe, phakathi kwalabo abazalwe ...

Isengezo esithi “Ukuvuka, Ingxenye 1: Isingeniso”

Kwividiyo yami yokugcina, ngasho incwadi engayithumela endlunkulu mayelana ne-athikili ye-1972 ye-Watchtower ekuMathewu 24. Kuyavela ukuthi ngithole usuku olungalungile. Ngakwazi ukubuyisa izinhlamvu emafayeleni ami lapho ngifika ekhaya ngivela eHilton Head, SC. I-athikili yangempela ku ...

Iqembu elisha le-Facebook Lokubuyisela i-Google

Kuyangijabulisa ukukwazi ukwethula wonke umuntu ngezindaba ezithile. Ababili benombolo yethu baqale iqembu le-Facebook ukusiza labo abahamba ngenqubo yokuvuka. Nasi isixhumanisi: https://www.facebook.com/groups/310424909762137/?ref=bookmarks Uma kwenzeka isixhumanisi ...

I-Beree KeepTesting

[Lokhu okuhlangenwe nakho okwenziwe ngumKristu ovukile ohamba ngaphansi kwegama elithi “BEROEAN KeepTesting”] Ngikholwa ukuthi sonke (ababekade bengoFakazi) sabelana ngemizwa efanayo, imizwa, izinyembezi, ukudideka, nobubanzi beminye imizwa nemizwa ngesikhathi sethu. ..

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 9: Ithemba lethu lobuKristu

Njengoba sesibonisile engxenyeni yethu yokugcina ukuthi enye imfundiso ye-Sheep yoFakazi BakaJehova ayikho embhalweni, kubonakala kuyindida ukuma lapho kuhlolisiswa izimfundiso ze-JWordPress ukuze kukhulunywe ngethemba leqiniso leBhayibheli lokusindiswa - izindaba ezimnandi zangempela- njengoba kuphathelene MaKhristu.

Ukuvota kwamazwana kukhutshaziwe

Sanibonani nonke, Ngemuva kokuxoxa ngezinto ezinhle nezingaziphathi kahle ngenani lakho, sengisuse isici sokuvota okuphawulayo. Izizathu zihlukahlukene. Kimi, isizathu esibalulekile uTthat abuyele kimi ngezimpendulo ukuthi sasiyinto yomncintiswano odumile. Kwakukhona futhi ...

Isipiliyoni SikaMaria

IPodcast: Dlala ewindini elisha | Ukulanda (Isikhathi: 18: 06 - 24.9MB) | ShumekaBhalisa: I-Apple Podcasts | I-Android | Ama-Podcasts e-Google | I-RSS | Okuhlangenwe nakho kwami ​​okuningi kokuba uFakazi kaJehova osebenzayo nokushiya iNkolo. NguMaria (i-alias njengesivikelo ku ...

Isipiliyoni sika-Alithia

Sanibonani nonke. Ngemuva kokufunda okuhlangenwe nakho kwe-Ava nokukhuthazeka, ngacabanga ukuthi nami ngizokwenza okufanayo, ngethemba lokuthi umuntu ofunda isipiliyoni sami angabona okungenani ukufana okuthile. Nginesiqiniseko sokuthi kunabaningi laphaya abaye bazibuza lo mbuzo. "Nginga ...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 8: Obani Abanye Izimvu?

Le vidiyo, i-podcast kanye ne-athikili kuhlola imfundiso ye-JW engafani nenye iMvu. Le mfundiso, ngaphezu kwanoma iyiphi enye, ithinta ithemba lokusindiswa kwezigidi. Kepha ingabe kuyiqiniso, noma ukwakhiwa kwendoda eyodwa, eyayi-80 eminyakeni edlule, yanquma ukudala uhlelo lobuKristu olunamakhanda amabili? Lona ngumbuzo osithinta sonke futhi esizophendula manje.

"Umoya Uyakufakaza ..."

IPodcast: Dlala ewindini elisha | Ukulanda (Isikhathi: 6: 35 - 4.9MB) | ShumekaBhalisa: I-Apple Podcasts | I-Android | Ama-Podcasts e-Google | I-RSS | Amanye amalungu enkundla yethu alandisa ukuthi enkulumweni yakhe yesikhumbuzo isikhulumi saphimisa ubisi oludala, "Uma ...

“Inani labafundi laqhubeka landa”

Ngithole i-imeyili namuhla enesixhumanisi sewebhusayithi ephuma e-Italy. Kubukeka sengathi abafowethu base-Italy bayavuka. Lokhu kuyenzeka yonke indawo, futhi kuyakhuthaza ukubona abaningi bebizelwa kuKristu. Kungikhumbuza leli vesi elisencwadini yezEnzo zabaPhostoli: ...

Isici Esisha: Okuhlangenwe Nakho Komuntu

IPodcast: Dlala ewindini elisha | Ukulanda (Isikhathi: 6: 45 - 5.0MB) | ShumekaBhalisa: I-Apple Podcasts | I-Android | Ama-Podcasts e-Google | I-RSS | I-MoreI ngithanda ukwethula isici esisha kuforamu yethu yewebhu okuhloswe ukuthi sisize abaningi bethu njengoba sisebenzelana nokuqinile, kungqubuzana ...

“Inkolo Yisigelekeqe Nesethi Yesibambiso!

IPodcast: Dlala ewindini elisha | Ukulanda (Isikhathi: 21: 18 - 15.7MB) | ShumekaBhalisa: I-Apple Podcasts | I-Android | Ama-Podcasts e-Google | I-RSS | I-MoreThis Article iqale njengengxenye emfushane okuhloswe ngayo ukukunikeza nonke emphakathini wethu we-inthanethi imininingwane ethile ku ...

Ama-podcasts ku-iTunes

Sanibonani nonke. Ngibe nezicelo eziningi zokushicilela ama-podcasts ethu ku-iTunes. Ngemuva komsebenzi othile nokucwaninga, ngikwazile ukukwenza lokho. Ukuqoshwa okunamathiselwe kokuthunyelwe ngakunye kusuka lapha kuqhubeke kuzoqukethe isixhumanisi esizokuvumela ukuthi ubhalisele ...
NgoDisemba, i-2017 Broadcast Monthly

NgoDisemba, i-2017 Broadcast Monthly

Lokhu kusakaza kuyingxenye ye-1 yomkhosi wokuthweswa iziqu kwekilasi laseGileyadi le-143rd. IGileyadi bekuvame ukuba yisikole esivunyelwe eNew York State, kepha akusekho manje. USamuel Herd weNdikimba Ebusayo wavula lezo zikhathi ngokukhuluma ngoJehova njengoMkhulu wethu ...

Ukusakazwa kuka-Okthoba 2017

OFakazi bafundiswa ukukholwa ukuthi ukudla abakuthola kulabo abathi bangabaSekela beNkosi abaThembekile nabanobuhlakani bakwenza “idili lezitsha ezinamafutha amaningi”. Baholelwa ukuthi bakholwe ukuthi lokhu kunikezwa okunomsoco akunakulinganiswa emhlabeni wanamuhla futhi ...

Emgaqweni

Ngizobe ngihamba ngemoto ngisuka eChicago ngehle ngiye ogwadule lwase-Utah, Nevada, Arizona naseNew Mexico kusuka e-Sep 24 kuya ku-Okthoba 11. Luhlobo lohambo lomgwaqo olucacile olwenzeka konke okwenzekile ngonyaka owedlule. Kufanele kungithathe nge-Iowa, ...

Incwadi ye-2017-09-01 eya e-BOE e-Australia

Incwadi entsha yenqubomgomo yangoSepthemba 1, i-2017 emayelana nokuhlukunyezwa kwezingane enhlanganweni i-Inhlangano YoFakazi BakaJehova isanda kukhishwa kwiBodies of Elders e-Australia. Ngesikhathi sokubhalwa lokhu, asazi namanje ukuthi ngabe le ncwadi imele inqubomgomo yomhlaba ...

Izindaba ze-Fake

Umuntu kufanele aqaphele kakhulu ukuthi yini umuntu ayemukelayo njengeyiqiniso kulezi zinsuku zezindaba zokuxhumana komphakathi. Ngenkathi igama elithi "izindaba eziyimbumbulu" livame ukusetshenziswa ngendlela engeyiyo ngenxa yamathiphu endoda ethile, kunezindaba eziningi “ezingezona mbumbulu” laphaya. Kwesinye isikhathi, a ...

Kuhlola uMthombo

Kuleli sonto oFakazi baqala ukutadisha umagazini kaJulayi we-Watchtower Study Edition. Esikhathini esedlule, sishicilele isibuyekezo se-athikili yesibili kulo magazini ongayibuka ngezansi. Kodwa-ke, kukhona okuthile esivele kwangifundisa okungifundise ukuba ngiqaphele kakhulu ku ...