Zonke Izihloko > Umlando we-JW

UJames Penton uxoxa ngobongameli bukaNathan Nathan noFred Franz

Kunamaqiniso amancane amancane aziwayo mayelana nomlingiswa nezenzo zikaNathan Knorr owakhonza njengoMongameli we-Watchtower Society emva kokusweleka kukaJ. F. Rutherford noFred Franz owamlandela enkathini yeNdikimba Ebusayo yanamuhla. UJames uzoxoxa ngalezi zingqinamba, eziningi azenzele zona mathupha.

Ukuhlahloka Okuncane Kokwethenjwa

[Lo mbhalo wanikelwa ngu-Andere Stimme] Eminyakeni embalwa eyedlule, ngenkathi ilungiselelo leSifundo Sencwadi likhanselwa, mina nabanye abangane bami sasixoxa ngemibono yethu yokuthi kungani. Kwakusho ngaphandle kwesizathu ukuthi isizathu sangempela kwakungeyona eyodwa yalezo ezazisencwadini, futhi ...