Zonke Izihloko > Indima Yabesifazane

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 4): Ingabe Abesifazane Bangathandaza Futhi Bafundise?

UPaul ubonakala esitshela ku-1 Korinte 14:33, 34 ukuthi abesifazane mabathule emihlanganweni yebandla balinde ukufika ekhaya babuze abayeni babo uma benemibuzo. Lokhu kuphikisana namazwi kaPawulu angaphambili akweyoku-1 Korinte 11: 5, 13 evumela abesifazane ukuba bathandaze futhi baprofethe emihlanganweni yebandla. Singakuxazulula kanjani lokhu okubonakala kungukuphikisana ezwini likaNkulunkulu?

Indima Yabesifazane Ebandleni LobuKristu (Ingxenye 2) Okuqoshiwe KweBhayibheli

Ngaphambi kokuba siqale ukucabanga ngokuthi iyiphi indima engabanjwa ngabesifazane elungiselelweni likaNkulunkulu lobuKristu, sidinga ukubona ukuthi uJehova uNkulunkulu uqobo ubasebenzise kanjani esikhathini esedlule ngokuhlola ukulandisa kweBhayibheli kwabesifazane abahlukahlukene bokholo ngezikhathi zama-Israyeli nezamaKristu.

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bezinkolo ezahlukahlukene zeLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi beveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu yokuhlanekezela incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

IBible Book of Genesis - UNkulunkulu ubabheka kanjani abesilisa nabesifazane?

Isingeniso Lo mbuzo othi “UNkulunkulu ubabheka kanjani abesilisa nabesifazane?” ukubhekwa kugxile ekutheni uNkulunkulu waphatha kanjani owesilisa nowesifazane bokuqala nokuthi uNkulunkulu wayehloseni ngabo bobabili ngokobudlelwano balaba bantu bobulili obubili. AmaKrestu amaningi asebenzisa incwadi kaGenesise ku ...

Ingabe Owesifazane Othandazayo Ebandleni Abephula Ubunhloko?

[Lokhu ukuqhubeka kwesihloko kwiNdima Yabesifazane Ebandleni.] Le ndatshana yaqala njengamazwana ephendula umbuzo ka-Eleasar ocwaningwe kahle, ocwaningwe kahle ngencazelo ye-kephalē ku-1 Korion 11: 3. "Kepha ngifuna uqonde ukuthi ...

Ukuqonda Indima Yabesifazane Emndenini KaNkulunkulu

Inothi Yomlobi: Ngokubhala le ndatshana, ngifisa okuvela emphakathini wethu. Kuyithemba lami ukuthi abanye bazokwabelana ngemicabango yabo kanye nocwaningo ngalesi sihloko esibalulekile, nokuthi ikakhulukazi, abesifazane abakulesi siza bazizwe bekhululekile ukuxoxa ngombono wabo nge ...