UCarl Olof Jonsson, (1937-2023)

Ngisanda kuthola i-imeyili evela ku-Rud Persson, umlobi we-Coup kaRutherford, engitshela ukuthi umngane wakhe wesikhathi eside nozakwabo wocwaningo, uCarl Olof Jonsson, ushonile namhlanje ekuseni, ngo-April 17, 2023. UMfoweth' uJonsson ngabe ubeneminyaka engu-86 ubudala. endala ngoDisemba walo nyaka. Ushiye emhlabeni umkakhe, uGunilla. URud waqaphela ukuthi umngane wakhe, uCarl, wayengumntwana kaNkulunkulu weqiniso. Lapho ezwa ngokufa kwakhe, uJim Penton wangibiza wathi: “UCarl Olof Jonsson wayengumngane wami othandekayo futhi ngimkhumbula kakhulu. Wayeyisosha langempela lobuKristu beqiniso nesazi esivelele.”

Angizange ngilithole ithuba lokukhuluma noCarl mina. Ngesikhathi ngimazi ngokusebenza ekulungiseleleni incwadi yakhe ukuze ishicilelwe kabusha, isimo sakhe sengqondo sase siwohlokile. Nokho, kuyithemba lami eliqinile ukumazi ngalolo suku lapho sonke sibizelwe ukuba neNkosi yethu.

UMfoweth’ uJonsson waziwa kakhulu ngokucwaninga kwakhe ezimfundisweni ezibaluleke kakhulu ze-Watch Tower, Ubukhona BukaKristu obungabonakali buka-1914 iNdikimba Ebusayo eyisebenzisayo manje ukuze izinike igunya eliphelele phezu komhlambi woFakazi BakaJehova.

Incwadi yakhe inesihloko esithi: Izikhathi Zabezizwe Zicatshangelwe Kabusha. Inikeza ubufakazi obungokomBhalo nobezwe bokuthi sonke isisekelo semfundiso ye-JW 1914 singamanga. Leyo mfundiso incike ngokuphelele ekwamukeleni ukuthi u-607 BCE wawuwunyaka iBabiloni elanqoba ngawo u-Israyeli futhi ladingisa amaJuda ezweni.

Uma ungathanda ukuzifundela yona, iyatholakala kuhlelo lwayo lwesine ngazo zombili isiNgisi nesiFulentshi ku-Amazon.com.

UMfowethu Jonsson wayengumntwana kaNkulunkulu oyisibonelo. Sonke siyobe senza kahle ngokulingisa ukholo nesibindi sakhe, ngoba wabeka yonke into engozini ukuze akhulume iqiniso. Ngenxa yalokhu, wanyundelwa futhi wathukwa abaholi boFakazi ngoba engafuni ukuzigcina kuye ucwaningo lwakhe, kodwa ngenxa yothando ngabafowabo nodadewabo, wazizwa ephoqelekile ukuba alutshele.

Akazange avumele usongo lokugwenywa ukuba lumvimbe, ngakho singasebenzisa amazwi amaHeberu 12:3 kuye. Ngizofunda lokhu ku-New World Translation, ngenxa yazo zonke izinguqulo engingakhetha kuzo, lena iconsa ngokubhuqa uma kubhekwa izimo:

“Ngempela, cabangisisani ngalowo oye wakhuthazelela inkulumo enjalo ephikisayo yezoni ezimelene nezithakazelo zazo siqu, ukuze ningakhathali futhi niphele amandla emiphefumulweni yenu.” ( Hebheru 12:3 )

Futhi ngakho, kuCarl singathi, “Lala, mfowethu obusisiwe. Lala ngoxolo. Ngokuba iNkosi yethu ayiyikukhohlwa konke okuhle enikwenzile egameni layo. Ngempela, uyasiqinisekisa: “Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, lithi: “Loba ukuthi: Babusisiwe abafela eNkosini kusukela manje. Yebo, usho uMoya, babusisiwe impela, ngokuba bayakuphumula emsebenzini wabo onzima; ngokuba imisebenzi yabo emihle iyabalandela.”—IsAmbulo 14:13.

Nakuba uCarl engasekho, umsebenzi wakhe uyakhuthazela, ngakho nginxusa bonke oFakazi BakaJehova ukuba bahlole ubufakazi bemfundiso yabo eyisisekelo Yokuba Khona KukaKristu Ka-1914. Uma unyaka ungalungile, ngakho konke akulungile. Uma uKristu engabuyanga ngo-1914, kusho ukuthi akazange aqoke iNdikimba Ebusayo njengeSigqila Esithembekile Nesiqondayo ngo-1919. Lokho kusho ukuthi ubuholi beNhlangano bungumgunyathi. Sebehlele ukuketula umbuso, ukuthatha izintambo.

Uma ungathatha into eyodwa empilweni nasemsebenzini ka-Carl Olof Jonsson, makube ukuzimisela ukuhlola ubufakazi bese uzenzela owakho umqondo. Akulula lokho. Kunzima ukunqoba amandla okucabanga kwendabuko. Ngizomyeka uCarl akhulume manje. Ukufunda esethulweni sakhe ngaphansi kwesihlokwana esithi “Indlela lolu cwaningo olwaqala ngayo”:

Ngakho-ke, ukuba omunye woFakazi BakaJehova angabaze ukuba yiqiniso kwalesi sibalo esiyisiprofetho esiyisisekelo, akuyona into elula. Kumakholwa amaningi, ikakhulukazi esimisweni senkolo esivaliwe njengenhlangano ye-Watch Tower, isimiso sezimfundiso sisebenza njengohlobo “lwenqaba” abangase bafune kulo indawo yokukhosela ngaphakathi, ngendlela yokulondeka okungokomoya nokungokomzwelo. Uma ingxenye ethile yaleso sakhiwo semfundiso ingatshazwa, amakholwa anjalo athambekele ekusabela ngokomzwelo; bathatha isimo sengqondo sokuzivikela, bezwa ukuthi “inqaba” yabo iyahlaselwa nokuthi ukulondeka kwabo kusongelwa. Le ndlela yokuzivikela yenza kube nzima kakhulu ukuthi balalele futhi bahlole izimpikiswano odabeni ngobuqotho. Ngokungaqondile, isidingo sabo sokulondeka ngokomzwelo siye saba esibaluleke kakhulu kubo kunokuhlonipha kwabo iqiniso.

Ukufinyelela ngemva kwalesi simo sengqondo sokuzivikela esivame kangaka phakathi koFakazi BakaJehova ukuze bathole izingqondo ezivulekile nezilalelayo kunzima kakhulu—ikakhulukazi lapho kubatshazwa imfundiso eyisisekelo njengokuthi “izikhathi zabeZizwe.” Ngokubuza okunjalo kuzamazamisa zona kanye izisekelo zesimiso sezimfundiso zoFakazi futhi ngenxa yalokho ngokuvamile kubangela oFakazi kuwo wonke amazinga ukuba bavikele ngempi. Ngiye ngabhekana ngokuphindaphindiwe nokusabela okunjalo kusukela ngo-1977 lapho ngethula okokuqala ukwaziswa okukulo mqulu eNdikimbeni Ebusayo yoFakazi BakaJehova.

Kwakungo-1968 lapho kwaqala khona isifundo samanje. Ngaleso sikhathi, “ngangiyiphayona” noma umshumayeli wesikhathi esigcwele woFakazi BakaJehova. Phakathi nenkonzo yami, indoda engangiyiqhubela isifundo seBhayibheli yangibekela inselele yokuba ngifakazele usuku i-Watch Tower Society eyayilukhethe ukuba iJerusalema libhujiswe abaseBabiloni, okungukuthi ngo-607 BCE Yabonisa ukuthi zonke izazi-mlando zaphawula lokho. Isigameko senzeka cishe eminyakeni engamashumi amabili kamuva, ngo-587 noma 586 BCE Ngangikwazi kahle lokhu, kodwa le ndoda yayifuna ukwazi izizathu ezenza izazi-mlando zikhethe usuku lwakamuva. Ngabonisa ukuthi ukuqomisana kwabo ngokuqinisekile kwakumane nje kuwukuqagela, okusekelwe emithonjeni yasendulo namarekhodi anesici. Njengabanye oFakazi, ngacabanga ukuthi umbono weNhlangano wokuchithwa kweJerusalema ngo-607 B.C.E. wawusekelwe eBhayibhelini futhi ngenxa yalokho wawungenakucasuka leyo mithombo yezwe. Nokho, ngathembisa indoda ukuthi ngizoyibhekisisa le ndaba.

Ngenxa yalokho, ngenza ucwaningo olwatholakala lukhulu kakhulu futhi lucophelela kakhulu kunalokho engangikulindele. Kwaqhubeka ngezikhathi ezithile iminyaka eminingana, kusukela ngo-1968 kwaze kwaba sekupheleni kuka-1975. Ngalesosikhathi umthwalo okhulayo wobufakazi ngokumelene nosuku luka-607 BCE wangiphoqa ngokungananazi ukuba ngiphethe ngokuthi i-Watch Tower Society yayinephutha.

Ngemva kwalokho, isikhathi esithile ngemva kuka-1975, kwaxoxwa ngobufakazi nabangane abambalwa abasondelene nabathanda ucwaningo. Njengoba kungekho noyedwa kubo owayengaphikisa ubufakazi obaboniswa ukwaziswa engangikuqoqile, nganquma ukwenza incwadi eyakhiwe ngokuhlelekile yawo wonke umbuzo enganquma ukuwuthumela endlunkulu ye-Watch Tower Society eBrooklyn, eNew York.

Leyo ncwajana yalungiselelwa futhi yathunyelwa eNdikimbeni Ebusayo yoFakazi BakaJehova ngo-1977. Umsebenzi wamanje, osekelwe kulowo mbhalo, wabukezwa futhi wanwetshwa phakathi no-1981 wabe usunyatheliswa ngohlelo lokuqala ngo-1983. Phakathi neminyaka edlule kusukela ngaleso sikhathi. 1983, izinto eziningi ezintsha ezitholakele kanye nokubhekwa okuhambisana nesihloko kwenziwe, futhi okubaluleke kakhulu kwalokhu kufakwe ezinhlelweni ezimbili zokugcina. Imigqa eyisikhombisa yobufakazi obuphikisana nosuku luka-607 BCE olwethulwa kuhlelo lokuqala, ngokwesibonelo, manje isiphindeke ngaphezu kokuphindwe kabili.

Lencwadi iyaqhubeka ibonisa ukusabela kweNdikimba Ebusayo encwadini kaCarl, eyakhula kusukela ekufuneni ukuba agcine ukwaziswa kuye futhi “alindele uJehova,” ezinsongweni namaqhinga okusabisa, kuze kube yilapho ekugcineni isihlele ukuba asuswe ekuhlanganyeleni. Wagwetshwa ukukhuluma iqiniso. Isimo esiya ngokuya sijwayelekile, akunjalo?

Lokho thina, mina nawe, esingakufunda kulokhu ukuthi ukuma siqinile kuKristu nokushumayela iqiniso kuyophumela ekushushisweni. Kodwa ubani onendaba. Asingapheli amandla. Lokho kujabulisa uSathane kuphela. Sengiphetha, gxila kulawa mazwi avela kumphostoli uJohane:

Wonke umuntu okholwa ukuthi uJesu unguKhristu usezelwe ngumntwana kaNkulunkulu. Futhi wonke othanda uBaba uthanda nabantwana bakhe. Siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu uma sithanda uNkulunkulu futhi sigcina imiyalo yakhe. Ukuthanda uNkulunkulu kusho ukugcina imiyalo yakhe, futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo. Ngokuba wonke umntwana kaNkulunkulu uyawunqoba lo mhlaba omubi, futhi sizuza lokhu kunqoba ngokholo lwethu. Futhi ubani onganqoba le mpi ngokumelene nezwe? Yilabo kuphela abakholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu. (Funda eyoku-1 Johane 5:1-5.)

Ngiyabonga.

5 10 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

11 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
u-arnon

Iphuzu liwukuthi thina (okungenani mina) asikwazi ukuhlola usuku lokunqotshwa kweJerusalema nokubhujiswa kweThempeli. Asinalo (okungenani hhayi mina) ulwazi oludingekayo kulokhu. Uchaza kanjani ukuthi encwadini kaDaniyeli isahluko 9 ivesi 2 kwakulotshwe ukuthi ngonyaka owodwa kaDariyu ben Ahashurash, uDaniyeli waqaphela ukuthi iminyaka engu-70 yokuthunjwa yayisizophela? Lo nyaka unyaka wama-539 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu. Ingabe lokhu akubonisi ukuthi ukudingiswa kwaqala ngo-607 BC? Kunoma yikuphi, angicabangi ukuthi iphupho likaNebukadinesari mayelana... Funda kabanzi "

ktron

Lona kwakuwunyaka uDaniyeli aqonda ngawo ukuphela kweminyaka engu-70, lapho yayihlobene nokufa kwenkosi yaseBabiloni uBelishasari eyayisifile kakade ngalesi sikhathi. Leli vesi alisho ukuthi iminyaka engu-70 isanda kuphela noma izophela. Iminyaka engu-70 yobugqila baseBabiloni yaphela ngaphambi kokufa kwenkosi, bheka uJeremiya 25:12. Kodwa futhi kunenkinga ngokuhunyushwa kwaleli vesi, bheka incwadi yakhe.

Ukuchayeka eNyakatho

Washo kahle u-Eric. Ngempela wayeyiphayona. Incwadi yakhe yayingenye yezincwadi engangizifunda ekuqaleni. Icwaningwa kahle kakhulu, futhi igxile eqinisweni. Ngeshwa kunezindleko eziphakeme zokudelela "Umphakathi" kungakhathaliseki ukuthi amaqiniso, njengoba sonke sazi, futhi kushiwo kahle encwadini yakhe. Kuyasidabukisa ukuthi akasekho okwamanje, kodwa …2Kor5.8… … Kunokuba angabikho emzimbeni…ebekhona neNkosi.
KC

UCarl Aage Andersen

Kwaba buhlungu ukuzwa ukuthi uCarl Olof Jonsson ushonile. Ngiyalwazisa ucwaningo lwakhe olunzulu ngezimfundiso ze-Watch Tower Society zango-1914. Akungabazeki ukuthi zonke zingamanga. Ngibe nenjabulo yokuhlangana naye izikhathi eziningi eGothenburg, Oslo naseZwolle eNetherlands. Isikhathi sokuqala engabingelela ngaso uCarl kwakungo-1986 e-Oslo.

U-Carl Olof Jonsson wadlula futhi esebenzisa umuntu othembekile nonendaba neqiniso engakujabulela kakhulu ukuba nengxoxo naye!

Ozithobayo
UCarl Aage Andersen
Norway

i-rusticshore

Izindaba ezidabukisayo zomthandi wangempela kaNkulunkulu, noshisekela iqiniso.

I-Zacheus

I incwadi yakhe ebizwa ngokuthi “iZikhathi ZabeZizwe zicatshangelwe kabusha.” Ingena kuleso sihloko ngokujulile futhi ikhombisa nokuthi i-GB izophatha kanjani noma ngubani olokotha athi .. "hey, linda up. kuthiwani nge-..”okungukuthi noma ubani onesibindi sokubuza 'umugqa weqembu'.

UJames Mansoor

Sawubona, Eric kanye nawo wonke umuntu, Siyabonga kakhulu ngokwabelana ngomfowethu uCarl, owenze konke okusemandleni akhe ukwenza ukukhanya kukhanye. Ngesonto eledlule, ngibe nabadala abambalwa nemindeni yabo bezodla isidlo sasemini. Ngamangala kakhulu lapho ngizwa ingxoxo phakathi kwabadala ababili kanye nathi sonke ngokuphathelene nonyaka ka-1914, owawuwunyaka obalulekile owamiswa ngawo umbuso. Futhi, ukushiwo, ukuthi i-Armagedoni yayisiseduze. Okuxakayo kuyo yonke le ngxoxo kwakuwukuthi eminye imikhaya ayizange igcine inabantwana, ngoba i-Armagedoni yayiseduze.... Funda kabanzi "

jwc

Ngizozama ukuthola ikhophi yencwadi yakhe. "Izindaba ezinhle" ukuthi uCarl manje useqinisekisiwe ngendawo engcono kakhulu nejabule kakhulu. UNkulunkulu abusise u-Eric ngokwabelana.

AFRIKA

Siyabonga ngokusazisa ngalokhu kudabuka. Usebenzela Iqiniso NgeQiniso le-TTATT ngokungakhathali nokuzidela. Ngiyabonga nangomsebenzi wakho owenzela lokhu.

Kim

Siyabonga ngokwabelana ngalezi zindaba ezibuhlungu. Yeka umsebenzi omangalisayo awushiye ngemuva. Njengoba usho, kwakungo-1977 lapho INqabayokulinda yanikezwa lo msebenzi obalulekile nesambulo, eminyakeni engama-46 edlule. Obani ngempela abalindile ukuze babasize babone iqiniso? Ake sibone ukuthi amalungu amabili amasha e-GB ahlakaniphe kakhulu yini. Umsebenzi wakho waziswa kakhulu, njengenjwayelo. Ubhale ukuthi “Uma uKristu engabuyanga ngo-1914, akazange aqoke iNdikimba Ebusayo njengeSigqila Esithembekile Nesiqondayo ngo-1919. Lokho kusho ukuthi ubuholi beNhlangano bungamanga”... Funda kabanzi "

owec

Ngakho empeleni, uCarl watshela iSanhedrin ye-JW ukuthi kuzodingeka alalele uNkulunkulu njengombusi kunokuba alalele bona.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.