Zonke Izihloko > Amavidiyo

Umhlangano Waminyaka Yonke ka-2023, Ingxenye 7: Siyini Isono Esingenakuthethelelwa?

Le ngxenye 7 bekufanele ibe i-video yokugcina ochungechungeni lwethu lomhlangano waminyaka yonke we-Watch Tower Bible and Tract Society ka-October 2023, kodwa kuye kwadingeka ngiyihlukanise ibe izingxenye ezimbili. Ividiyo yokugcina, ingxenye yesi-8, izophuma ngesonto elizayo. Kusukela ngo-Okthoba ka-2023, uJehova...

"Ukukhanya Okusha" kukaGeoffrey Jackson Kungakubiza Impilo Yakho

Sesixoxe ngezinkulumo ezimbili kuze kube manje ekuhlanganiseni kwethu uMhlangano Waminyaka Yonke WoFakazi BakaJehova ka-October 2023. Kuze kube manje ayikho inkulumo equkethe ulwazi ongase ulubize ngokuthi “olusongela ukuphila”. Lokho sekuzoshintsha. Inkulumo yochungechunge elandelayo, eyethulwa uGeoffrey...

Amaqiniso Ayingxenye Namanga Asobala: Ukugwema Ingxenye 5

Kuvidiyo edlule yalolu chungechunge lokugwema njengoba okwenziwa oFakazi BakaJehova, sihlaziye uMathewu 18:17 lapho uJesu etshela abafundi bakhe ukuba baphathe isoni esingaphenduki njengokungathi lowo muntu ‘ungoweZizwe noma umthelisi. OFakazi BakaJehova bafundiswa ukuthi...

Ukukhumbula uCarl Olof Jonsson (1937 - 2023)

UCarl Olof Jonsson, (1937-2023) Ngisanda kuthola i-imeyili evela ku-Rud Persson, umbhali we-Coup kaRutherford, engitshela ukuthi umngane wakhe wesikhathi eside kanye nozakwethu wocwaningo, uCarl Olof Jonsson, udlule emhlabeni namhlanje ekuseni, ngo-April 17, 2023. UMfowethu Jonsson ubezoba neminyaka engama-86...

Umdala Uthumela Umbhalo Osongela Udade Okhathazekile

Ingabe oFakazi BakaJehova bangamaKristu eqiniso? Bacabanga ukuthi banjalo. Nami ngangikucabanga lokho, kodwa sikufakazela kanjani lokho? UJesu wasitshela ukuthi siqaphela abantu ngalokho abayikho ngempela ngemisebenzi yabo. Ngakho, ngizokufundela okuthile. Lona umbhalo omfushane othunyelwe ku...

INorway Ibuyisela I-Watch Tower Imali Ngokuphula Amalungelo Abantu

https://youtu.be/CTSLVDWlc-g Would you consider the Organization of Jehovah’s Witnesses to be the “low-hanging fruit” of the world’s religions?  I know that sounds like a cryptic question, so let me give it some context. Jehovah’s Witnesses have long preached that the...

Umlayezo Wangempela Osemuva Komyalo Wesabatha

https://youtu.be/JdMlfZIk8i0 In my previous video which was part 1 of this series on the Sabbath and the Mosaic law, we learned that Christians are not required to keep the Sabbath as ancient Israelites did. We are free to do so, of course, but that would be a...

Ingabe Ukusindiswa Kwethu Kuncike Ekugcineni Usuku LweSabatha?

Ingabe ukusindiswa kwethu njengamaKristu kuncike ekugcineni iSabatha? Amadoda anjengoMark Martin, owake waba uFakazi KaJehova, ashumayela ukuthi amaKristu kumelwe agcine iSabatha lamasonto onke ukuze asindiswe. Njengoba ekuchaza, ukugcina iSabatha kusho ukubekela eceleni isikhathi samahora angama-24...

Abantu Basabela Kuvidiyo Yami NgoMoya Ongcwele

Kuvidiyo edlule enesihloko esithi “Wazi Kanjani Ukuthi Ugcotshwe NgoMoya Ongcwele?” Ngabhekisela kuZiqu-zintathu njengemfundiso engamanga. Ngenza ukugomela kokuthi uma ukholelwa kuZiqu-zintathu, awuholwa uMoya oNgcwele, ngoba uMoya oNgcwele ngeke ukuholele ku...

Wazi Kanjani Ukuthi Ugcotshwe NgoMoya Ongcwele?

Ngithola ama-imeyili njalo avela kumaKristu esikanye nawo asebenza ephuma eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova futhi athola indlela yawo yokubuyela kuKristu nangaye eya kuBaba wethu waseZulwini, uYahweh. Ngizama ngakho konke okusemandleni ami ukuphendula yonke i-e-mail engiyitholayo ngoba sonke...

Iyiphi Inguqulo YeBhayibheli Enembe Kakhulu?

https://youtu.be/kaE6ATdyNo8 From time to time, I get asked to recommend a Bible translation. Often, it’s ex-Jehovah’s Witnesses who ask me because they have come to see how flawed the New World Translation is.  To be fair, while the Witness Bible has its flaws, it...

Uhluke Kanjani Umthandazo Kubantwana BakaNkulunkulu?

https://youtu.be/U3tSnCJjsAU Following the release in English and Spanish of my last video on the question of whether or not it’s proper to pray to Jesus, I got a fair bit of pushback.  Now, I expected that from the Trinitarian movement because, after all, to...

Ingabe Akulungile Ukuthandaza KuJesu Kristu?

https://youtu.be/2tBPpHVLmBE Hello everyone! I’m often asked whether it is proper for us to pray to Jesus Christ. It’s an interesting question. I’m sure that a Trinitarian would answer: “Of course, we should pray to Jesus.  After all, Jesus is God.” Given that logic,...

UStephen Lett Ukhuluma Nezwi Lomuntu Ongamazi

https://youtu.be/T1Qhpcpx740 This video will focus on the September 2022 monthly broadcast of Jehovah’s Witnesses presented by Stephen Lett of the Governing Body. The goal of their September broadcast is to convince Jehovah’s Witnesses to turn a deaf ear to anyone who...

I-PIMO Ayisekho: Ukuvuma UKristu Phambi Kwabantu

  https://youtu.be/b19_Uc2r99o (This video is aimed specifically at Jehovah's Witnesses, so I will be using the New World Translation all the time unless otherwise stated.) The term PIMO is of recent origin and was coined by Jehovah’s Witnesses who find...

Wagwenywa Ukutadisha IBhayibheli

https://youtu.be/WVVpLWAlJDU This video exposes the true nature of the Organization's campaign to suppress any challenge to the authority of the Governing Body of Jehovah's Witnesses.

Isidlo SeNkosi Sakusihlwa: Ukukhumbula UJesu Ngendlela Ayefuna Siyenze!

https://youtu.be/DqWVMF-5YQU The Lord’s Evening Meal: Remembering our Lord as He Wanted Us To! My sister who lives in Florida hasn't been going to meetings at the Kingdom hall for over five years. In all that time, no one from her former congregation has visited her...

Singasindiswa Kanjani Ngokudabula Amalangabi?

https://youtu.be/4sl_i7mCvjo Jesus told his disciples that he would send the spirit and the spirit would guide them into all the truth. John 16:13 Well, when I was a Jehovah’s Witness, it wasn’t the spirit that guided me but the Watch Tower corporation. As a...

UZiqu-zintathu: Wanikezwa UNkulunkulu Noma Wavela USathane?

https://youtu.be/KHn66Af8C2c Each time I’ve released a video on the Trinity – this will be the fourth one – I get people commenting that I don’t really understand the Trinity doctrine. They are right. I don’t understand it. But here’s the thing: Each time someone has...

UGeoffrey Jackson Uvimbela Ubukhona BukaKristu bango-1914

Kuvidiyo yami yokugcina ethi, “Ukukhanya Okusha KaGeoffrey Jackson Kuvimba Ukungena Embusweni KaNkulunkulu” ngahlaziya inkulumo eyanikezwa ilungu leNdikimba Ebusayo, uGeoffrey Jackson, emhlanganweni waminyaka yonke we-Watchtower Bible and Tract Society ka-2021. UJackson ubekhipha "ukukhanya okusha" ku ...

Ukusindisa Isintu Ingxenye 6: Ukuqonda Uthando LukaNkulunkulu

https://youtu.be/b520Yo4QGMk In the previous video of this series titled “Saving Humanity, Part 5: Can we Blame God for our Pain, Misery, and Suffering?" I said that we would begin our study concerning the salvation of humanity by going back to the beginning and...

Ingabe Bukhona Ubufakazi Bokuthi Umoya Ongcwele Uyishiyile I-JW.org?

https://youtu.be/HfnphQ229fk I don't have time to comment on all the mistakes the Watchtower Society makes in its publications, but every now and then something catches my eye and I cannot, in good conscience, overlook it. People are trapped in this organization...

Ukufunda Enkambweni Yesikhalazo Sekomidi Lami Lokwahlulela

https://youtu.be/de5kvDguhK0 The purpose of this video is to provide a little bit of information to assist those who are seeking to leave the organization of Jehovah’s Witnesses. Your natural desire will be to preserve, if possible, your relationship with your family...

Kusho Ukuthini 'Ukuzalwa Ngokusha'?

Ngesikhathi nginguFakazi KaJehova, ngangishumayela endlini ngendlu. Ezikhathini eziningi ngangihlangana nabaVangeli ababezongiphonsela inselelo ngombuzo othi, "Ingabe uzelwe kabusha?" Manje uma sengikhuluma iqiniso, njengofakazi angizange ngikuqonde ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa ...

Ilondoloza Ubuntu, Ingxenye 1: 2 Ukufa, Amaphilo ama-2, Ukuvuka kwaba-2

Emasontweni ambalwa edlule, ngathola imiphumela ye-CAT scan lapho kwembulwa khona ukuthi i-valve ye-aortic enhliziyweni yami idale i-aneurysm eyingozi. Eminyakeni emine edlule, futhi ngemva kwamasonto ayisithupha nje umkami eshonile ngenxa yomdlavuza, ngahlinzwa inhliziyo—ikakhulukazi, i-Bentall...

Umusa Unqoba Ukwahlulela

https://youtu.be/D6t04qhfEPA In our last video, we studied how our salvation depends on our willingness not only to repent of our sins but also on our readiness to forgive others who repent of the wrongs they have committed against us. In this video, we are going to...

Ngabe Kufanele Sixolele Wonke Umuntu Ukuze Asindiswe?

https://youtu.be/ukjhzuj-eQo We have all been hurt by someone in our life.  The hurt may be so severe, the betrayal so devastating, that we can never imagine being able to forgive that person.  This can pose a problem for true Christians because we are supposed to...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

https://youtu.be/O_5_OqnnF6M In my last video on the Trinity, we examined the role of Holy Spirit and determined that whatever it actually is, it is not a person, and so could not be the third leg in our three-legged Trinity stool.  I got a lot of staunch defenders of...

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 4): Ingabe Abesifazane Bangathandaza Futhi Bafundise?

UPaul ubonakala esitshela ku-1 Korinte 14:33, 34 ukuthi abesifazane mabathule emihlanganweni yebandla balinde ukufika ekhaya babuze abayeni babo uma benemibuzo. Lokhu kuphikisana namazwi kaPawulu angaphambili akweyoku-1 Korinte 11: 5, 13 evumela abesifazane ukuba bathandaze futhi baprofethe emihlanganweni yebandla. Singakuxazulula kanjani lokhu okubonakala kungukuphikisana ezwini likaNkulunkulu?

Indima Yabesifazane Ebandleni LobuKristu (Ingxenye 2) Okuqoshiwe KweBhayibheli

Ngaphambi kokuba siqale ukucabanga ngokuthi iyiphi indima engabanjwa ngabesifazane elungiselelweni likaNkulunkulu lobuKristu, sidinga ukubona ukuthi uJehova uNkulunkulu uqobo ubasebenzise kanjani esikhathini esedlule ngokuhlola ukulandisa kweBhayibheli kwabesifazane abahlukahlukene bokholo ngezikhathi zama-Israyeli nezamaKristu.

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bezinkolo ezahlukahlukene zeLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi beveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu yokuhlanekezela incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?

Uhlelo Lokwahlulela LoFakazi BakaJehova: Luvela KuNkulunkulu Noma KuSathane?

Bezama ukugcina ibandla lihlanzekile, oFakazi BakaJehova basusa ekuhlanganyeleni (bagweme) zonke izoni ezingaphenduki. Le nqubomgomo bayisekela emazwini kaJesu kanye nakumphostoli uPawulu noJohane. Abaningi babheka le nqubomgomo njengekhohlakele. Ngabe oFakazi baklonyeliswa ngokungafanele ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu, noma basebenzisa umbhalo njengezaba zokwenza ububi? Kungokulandela nje ngokuqinile isiqondiso seBhayibheli lapho bengasho khona ukuthi banokwamukelwa uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho, imisebenzi yabo ingabakhomba "njengabenzi bokungabi namthetho". (Mathewu 7:23)

Yikuphi lokho? Le vidiyo kanye elandelayo kuzozama ukuphendula leyo mibuzo ngokuqinisekile.

Abezindaba, Imali, Imihlangano, Nami

https://youtu.be/rh0rmzixuhs Hello everyone and thanks for joining me. Today I wanted to talk on four topics: media, money, meetings and me. Beginning with media, I’m specifically referring to the publication of a new book called Fear to Freedom which was put together...

Ukuhlola UZiqu-zintathu: Ingxenye 1, Umlando usifundisani?

U-Eric: Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson. Le vidiyo osuzoyibona yaqoshwa emasontweni ambalwa edlule, kodwa ngenxa yokugula, angikwazanga ukuyiphothula kuze kube manje. Kuzoba ngeyokuqala kumavidiyo amaningi ahlaziya imfundiso kaZiqu-zintathu. Ngenza ividiyo noDkt ....

Lithini iliva lakho enyameni?

Bengisanda kufunda eyesi-2 kwabaseKorinte lapho uPaul ekhuluma ngokuhlushwa ngameva enyameni. Uyayikhumbula leyongxenye? NjengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi kungenzeka wayekhuluma ngokubona kwakhe okungekuhle. Angikaze ngiyithande leyo ncazelo. Kuvele kwabonakala ...

Amathiye Wokuzabalaza kanye ne-Great Trickster

Sanibonani nonke. Kade ngithola ama-imeyili namazwana abuza ukuthi kwenzekeni kula mavidiyo. Impendulo ilula impela. Bengigula, ngakho-ke umkhiqizo awusasebenzi. Ngingcono manje. Ungakhathazeki. Kwakungeyona i-COVID-19, icala nje leShingles. Ngokusobala, ngine ...

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi basebenzisa Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi ukusho ukuthi ukusindiswa “Kwezinye Izimvu” kuncike ekulaleleni kwabo imiyalelo yeNdikimba Ebusayo. Basola ukuthi lo mfanekiso "ufakazela" ukuthi kukhona uhlelo lwezigaba ezimbili lwensindiso nabangu-144,000 abaya ezulwini, kanti abanye bahlala njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe leyo yincazelo yangempela yalo mzekeliso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Joyina nathi ukuhlola ubufakazi bese uzinqumela wena.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova baphikisa ngokuthi la madoda (njengamanje angu-8) akha indikimba yabo ebusayo akha ukugcwaliseka kwalokho abakubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngaso kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane kuyincazelo yokuzenzela okuthile? Uma eyokugcina, pho ngubani noma ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, futhi kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 11: Imifanekiso evela eNtabeni Yeminqumo

Kunemifanekiso emine iNkosi yethu esishiya kuyo enkulumweni yayo yokugcina eNtabeni Yeminqumo. Lokhu kuhlobana kanjani nathi namuhla? Inhlangano isebenzise kanjani kabi la mifanekiso futhi lokho kulimaze kanjani? Sizoqala ingxoxo yethu nencazelo yemvelo eyiqiniso yemifanekiso.

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba