Zonke Izihloko > Amavidiyo

I-PIMO Ayisekho: Ukuvuma UKristu Phambi Kwabantu

  https://youtu.be/b19_Uc2r99o (This video is aimed specifically at Jehovah's Witnesses, so I will be using the New World Translation all the time unless otherwise stated.) The term PIMO is of recent origin and was coined by Jehovah’s Witnesses who find...

Wagwenywa Ukutadisha IBhayibheli

https://youtu.be/WVVpLWAlJDU This video exposes the true nature of the Organization's campaign to suppress any challenge to the authority of the Governing Body of Jehovah's Witnesses.

Isidlo SeNkosi Sakusihlwa: Ukukhumbula UJesu Ngendlela Ayefuna Siyenze!

https://youtu.be/DqWVMF-5YQU The Lord’s Evening Meal: Remembering our Lord as He Wanted Us To! My sister who lives in Florida hasn't been going to meetings at the Kingdom hall for over five years. In all that time, no one from her former congregation has visited her...

Singasindiswa Kanjani Ngokudabula Amalangabi?

https://youtu.be/4sl_i7mCvjo Jesus told his disciples that he would send the spirit and the spirit would guide them into all the truth. John 16:13 Well, when I was a Jehovah’s Witness, it wasn’t the spirit that guided me but the Watch Tower corporation. As a...

UZiqu-zintathu: Wanikezwa UNkulunkulu Noma Wavela USathane?

https://youtu.be/KHn66Af8C2c Each time I’ve released a video on the Trinity – this will be the fourth one – I get people commenting that I don’t really understand the Trinity doctrine. They are right. I don’t understand it. But here’s the thing: Each time someone has...

UGeoffrey Jackson Uvimbela Ubukhona BukaKristu bango-1914

Kuvidiyo yami yokugcina ethi, “Ukukhanya Okusha KaGeoffrey Jackson Kuvimba Ukungena Embusweni KaNkulunkulu” ngahlaziya inkulumo eyanikezwa ilungu leNdikimba Ebusayo, uGeoffrey Jackson, emhlanganweni waminyaka yonke we-Watchtower Bible and Tract Society ka-2021. UJackson ubekhipha "ukukhanya okusha" ku ...

Ukusindisa Isintu Ingxenye 6: Ukuqonda Uthando LukaNkulunkulu

https://youtu.be/b520Yo4QGMk In the previous video of this series titled “Saving Humanity, Part 5: Can we Blame God for our Pain, Misery, and Suffering?" I said that we would begin our study concerning the salvation of humanity by going back to the beginning and...

Ingabe Bukhona Ubufakazi Bokuthi Umoya Ongcwele Uyishiyile I-JW.org?

https://youtu.be/HfnphQ229fk I don't have time to comment on all the mistakes the Watchtower Society makes in its publications, but every now and then something catches my eye and I cannot, in good conscience, overlook it. People are trapped in this organization...

Ukufunda Enkambweni Yesikhalazo Sekomidi Lami Lokwahlulela

https://youtu.be/de5kvDguhK0 The purpose of this video is to provide a little bit of information to assist those who are seeking to leave the organization of Jehovah’s Witnesses. Your natural desire will be to preserve, if possible, your relationship with your family...

Kusho Ukuthini 'Ukuzalwa Ngokusha'?

Ngesikhathi nginguFakazi KaJehova, ngangishumayela endlini ngendlu. Ezikhathini eziningi ngangihlangana nabaVangeli ababezongiphonsela inselelo ngombuzo othi, "Ingabe uzelwe kabusha?" Manje uma sengikhuluma iqiniso, njengofakazi angizange ngikuqonde ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa ...

Ilondoloza Ubuntu, Ingxenye 1: 2 Ukufa, Amaphilo ama-2, Ukuvuka kwaba-2

Emasontweni ambalwa edlule, ngathola imiphumela ye-CAT scan lapho kwembulwa khona ukuthi i-valve ye-aortic enhliziyweni yami idale i-aneurysm eyingozi. Eminyakeni emine edlule, futhi ngemva kwamasonto ayisithupha nje umkami eshonile ngenxa yomdlavuza, ngahlinzwa inhliziyo—ikakhulukazi, i-Bentall...

Umusa Unqoba Ukwahlulela

https://youtu.be/D6t04qhfEPA In our last video, we studied how our salvation depends on our willingness not only to repent of our sins but also on our readiness to forgive others who repent of the wrongs they have committed against us. In this video, we are going to...

Ngabe Kufanele Sixolele Wonke Umuntu Ukuze Asindiswe?

https://youtu.be/ukjhzuj-eQo We have all been hurt by someone in our life.  The hurt may be so severe, the betrayal so devastating, that we can never imagine being able to forgive that person.  This can pose a problem for true Christians because we are supposed to...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

https://youtu.be/O_5_OqnnF6M In my last video on the Trinity, we examined the role of Holy Spirit and determined that whatever it actually is, it is not a person, and so could not be the third leg in our three-legged Trinity stool.  I got a lot of staunch defenders of...

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 4): Ingabe Abesifazane Bangathandaza Futhi Bafundise?

UPaul ubonakala esitshela ku-1 Korinte 14:33, 34 ukuthi abesifazane mabathule emihlanganweni yebandla balinde ukufika ekhaya babuze abayeni babo uma benemibuzo. Lokhu kuphikisana namazwi kaPawulu angaphambili akweyoku-1 Korinte 11: 5, 13 evumela abesifazane ukuba bathandaze futhi baprofethe emihlanganweni yebandla. Singakuxazulula kanjani lokhu okubonakala kungukuphikisana ezwini likaNkulunkulu?

Indima Yabesifazane Ebandleni LobuKristu (Ingxenye 2) Okuqoshiwe KweBhayibheli

Ngaphambi kokuba siqale ukucabanga ngokuthi iyiphi indima engabanjwa ngabesifazane elungiselelweni likaNkulunkulu lobuKristu, sidinga ukubona ukuthi uJehova uNkulunkulu uqobo ubasebenzise kanjani esikhathini esedlule ngokuhlola ukulandisa kweBhayibheli kwabesifazane abahlukahlukene bokholo ngezikhathi zama-Israyeli nezamaKristu.

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bezinkolo ezahlukahlukene zeLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi beveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu yokuhlanekezela incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?

Uhlelo Lokwahlulela LoFakazi BakaJehova: Luvela KuNkulunkulu Noma KuSathane?

Bezama ukugcina ibandla lihlanzekile, oFakazi BakaJehova basusa ekuhlanganyeleni (bagweme) zonke izoni ezingaphenduki. Le nqubomgomo bayisekela emazwini kaJesu kanye nakumphostoli uPawulu noJohane. Abaningi babheka le nqubomgomo njengekhohlakele. Ngabe oFakazi baklonyeliswa ngokungafanele ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu, noma basebenzisa umbhalo njengezaba zokwenza ububi? Kungokulandela nje ngokuqinile isiqondiso seBhayibheli lapho bengasho khona ukuthi banokwamukelwa uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho, imisebenzi yabo ingabakhomba "njengabenzi bokungabi namthetho". (Mathewu 7:23)

Yikuphi lokho? Le vidiyo kanye elandelayo kuzozama ukuphendula leyo mibuzo ngokuqinisekile.

Abezindaba, Imali, Imihlangano, Nami

https://youtu.be/rh0rmzixuhs Hello everyone and thanks for joining me. Today I wanted to talk on four topics: media, money, meetings and me. Beginning with media, I’m specifically referring to the publication of a new book called Fear to Freedom which was put together...

Ukuhlola UZiqu-zintathu: Ingxenye 1, Umlando usifundisani?

U-Eric: Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson. Le vidiyo osuzoyibona yaqoshwa emasontweni ambalwa edlule, kodwa ngenxa yokugula, angikwazanga ukuyiphothula kuze kube manje. Kuzoba ngeyokuqala kumavidiyo amaningi ahlaziya imfundiso kaZiqu-zintathu. Ngenza ividiyo noDkt ....

Lithini iliva lakho enyameni?

Bengisanda kufunda eyesi-2 kwabaseKorinte lapho uPaul ekhuluma ngokuhlushwa ngameva enyameni. Uyayikhumbula leyongxenye? NjengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi kungenzeka wayekhuluma ngokubona kwakhe okungekuhle. Angikaze ngiyithande leyo ncazelo. Kuvele kwabonakala ...

Amathiye Wokuzabalaza kanye ne-Great Trickster

Sanibonani nonke. Kade ngithola ama-imeyili namazwana abuza ukuthi kwenzekeni kula mavidiyo. Impendulo ilula impela. Bengigula, ngakho-ke umkhiqizo awusasebenzi. Ngingcono manje. Ungakhathazeki. Kwakungeyona i-COVID-19, icala nje leShingles. Ngokusobala, ngine ...

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi basebenzisa Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi ukusho ukuthi ukusindiswa “Kwezinye Izimvu” kuncike ekulaleleni kwabo imiyalelo yeNdikimba Ebusayo. Basola ukuthi lo mfanekiso "ufakazela" ukuthi kukhona uhlelo lwezigaba ezimbili lwensindiso nabangu-144,000 abaya ezulwini, kanti abanye bahlala njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe leyo yincazelo yangempela yalo mzekeliso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Joyina nathi ukuhlola ubufakazi bese uzinqumela wena.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova baphikisa ngokuthi la madoda (njengamanje angu-8) akha indikimba yabo ebusayo akha ukugcwaliseka kwalokho abakubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngaso kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane kuyincazelo yokuzenzela okuthile? Uma eyokugcina, pho ngubani noma ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, futhi kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 11: Imifanekiso evela eNtabeni Yeminqumo

Kunemifanekiso emine iNkosi yethu esishiya kuyo enkulumweni yayo yokugcina eNtabeni Yeminqumo. Lokhu kuhlobana kanjani nathi namuhla? Inhlangano isebenzise kanjani kabi la mifanekiso futhi lokho kulimaze kanjani? Sizoqala ingxoxo yethu nencazelo yemvelo eyiqiniso yemifanekiso.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imfundiso YoFakazi BakaJehova Yokuthi Ingamanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Armagedoni isiseduze, kusekelwe kakhulu encazelweni yabo kaMathewu 100:24 ekhuluma "ngesizukulwane" esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ngabe bayaphazama ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi ndawo yokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba le vidiyo izokhombisa.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Noma kunzima kangakanani ukukholelwa, isisekelo sonke senkolo yoFakazi BakaJehova sisekelwe ekuchazweni kwevesi elilodwa leBhayibheli. Uma ukuqonda abanakho ngalelo vesi kungakhonjiswa ukuthi akulungile, bonke ubunikazi babo benkolo buyaphela. Le vidiyo izohlola lelo vesi leBhayibheli bese ifaka imfundiso eyisisekelo ka-1914 ngaphansi kwesibonakhulu esingokomBhalo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 7: Usizi Olukhulu

UMathewu 24:21 ukhuluma “ngosizi olukhulu” oluzokwehlela iJerusalema olwenzeka ngonyaka ka-66 kuya ku-70 CE Isambulo 7:14 naso sikhuluma “ngosizi olukhulu”. Ingabe le micimbi emibili ixhumeke ngandlela thile? Noma ingabe iBhayibheli likhuluma ngezinsizi ezimbili ezihluke ngokuphelele, ezingahlobene ngokuphelele? Lesi sethulo sizozama ukukhombisa ukuthi umbhalo ngamunye ukhuluma ngani nokuthi lokho kuqonda kuwathinta kanjani wonke amaKristu namuhla.

Ngemininingwane ngenqubomgomo entsha ye-WordPress ukwamukela iziphikiso ezingamenyezwanga embhalweni, bheka le ndatshana: https://beroeans.net/2014/11/23/aching-beyond-what-is-written/

Ukusekela lesi siteshi, sicela unikele ngePayPal ku-beroean.pickets@gmail.com noma uthumele isheke ku-Good News Association, Inc, 2401 West Bay Drive, Suite 116, Largo, FL 33770

UStephen Lett noPhawu lweCoronavirus

Kulungile, lokhu kuwela esigabeni esithi "Nakhu siphinda futhi". Ngikhuluma ngani? Esikhundleni sokukutshela, ake ngikubonise. Le ngcaphuno ivela kuvidiyo yakamuva evela ku-JW.org. Futhi ungabona kuwo, mhlawumbe, ngiqonde ukuthini ngokuthi "nakhu siphinda futhi". Engikushoyo ...

Ingabe OFakazi BakaJehova Bafinyelele Ezingeni Lokuncipha?

Ngenkathi Umbiko Wenkonzo ka-2019 ubonakala ukhombisa ukuthi kunokwanda okuqhubekayo eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova, kunezindaba ezishaqisayo ezivela eCanada ezikhombisa ukuthi izibalo seziphekiwe nokuthi empeleni le nhlangano incipha ngokushesha okukhulu kunanoma ngubani obecabanga .

Umculo Webhayibheli: Ngabe siyaphuthelwa iphuzu?

https://youtu.be/6QvUVIVAXBc In response to the last video—Part 5—in the Matthew 24 series, one of the regular viewers sent me an email asking about how two seemingly related passages can be understood.  Some would call these problematic passages. Bible scholars...

UJames Penton ukhuluma ngemvelaphi yezimfundiso zoFakazi BakaJehova

OFakazi bafundiswa ukuthi uCharles Taze Russell wasungula zonke izimfundiso ezenza oFakazi BakaJehova bahluke kwezinye izinkolo zeLobukholwa. Lokhu kuvela ukuthi akulona iqiniso. Eqinisweni, kuzomangaza iningi loFakazi ukuthola ukuthi izimfundiso zabo zeminyaka ...

Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 5: Impendulo!

Manje lena yividiyo yesihlanu ochungechungeni lwethu lukaMathewu 24. Uyayibona le ngoma yomculo? Ngeke uhlale uthola okufunayo Kepha uma uzama kwesinye isikhathi, awu, ungakuthola Ukuthola okudingayo… Ama-Rolling Stones, akunjalo? Kuliqiniso impela. Abafundi babefuna ...

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 4: “Ukuphela”

Sawubona, igama lami ngu-Eric Wilson. Kunomunye u-Eric Wilson kwi-Intanethi owenza ama-video asekelwe eBhayibhelini kodwa akaxhumananga nami nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke, uma usesha egameni lami kepha uqhamuka nomunye umfana, zama esikhundleni sami igama lami, uMeleti Vivlon. Ngisebenzise lelo gama ...

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24:14 wanikezwa thina njengendlela yokulinganisa ukuthi siseduze kangakanani nokubuya kukaJesu? Ngabe likhuluma ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngembubhiso yabo eseduze nokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibo bodwa abanale khomishini nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela usindisa impilo? Ingabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 2: Isexwayiso

Kwividiyo yethu yokugcina sihlolisise umbuzo owabuzwa nguJesu ngabaphostoli bakhe abane njengoba ubhalwe kuMathewu 24: 3, UMark 13: 2, nakuLuka 21: 7. Sifunde ukuthi babefuna ukwazi ukuthi izinto ayeprofethile zona - nini ngokukhethekile ukubhujiswa kweJerusalema nethempeli lalo.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 1: Umbuzo

https://youtu.be/SQfdeXYlD-w As promised in my previous video, we will now discuss what is at times called “Jesus’ prophesy of the last days” which is recorded in Matthew 24, Mark 13, and Luke 21.  Because this prophecy is so central to the teachings of Jehovah’s...

Ingabe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ingumProfethi Wamanga?

Sanibonani nonke. Kuhle ngawe ukujoyina. Ngingu-Eric Wilson, owaziwa nangokuthi uMeleti Vivlon; i-alias engangiyisebenzisa iminyaka lapho ngangizama ukutadisha iBhayibheli ngingenakho ukufundiswa futhi ngangingakakulungeli ukubekezelela ushushiso olufika nakanjani lapho uFakazi ...

Ukuvuselelwa kokuzwa kokwahlulela nokuthi siyaphi sisuka lapha

Lokhu kuzoba ividiyo emfushane. Bengifuna ukuyikhipha masisha ngoba ngithuthela efulethini elisha, futhi lokho kuzokwehlisa ijubane kumaviki ambalwa maqondana nokukhishwa kwamavidiyo amaningi. Umngane omuhle nomkristu esikanye naye uvulele ikhaya lakhe kimi futhi ...

Ukufunda Ukudoba: Izinzuzo Zokutadisha iBible Exegetical Bible

Sawubona. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Futhi namhlanje ngizokufundisa ukudoba. Manje ungacabanga ukuthi lokho kuyaxaka ngoba mhlawumbe uyiqale le vidiyo ucabanga ukuthi iseBhayibhelini. Yebo, kunjalo. Kukhona isisho: nika indoda inhlanzi bese uyondla usuku olulodwa; kodwa fundisa ...

Isimo Sendodana KaNkulunkulu: Ngubani Olahle phansi uSathane Futhi Nini?

Sawubona, Eric Wilson lapha. Kungimangaze ukusabela okwenziwe yividiyo yami yokugcina emphakathini woFakazi BakaJehova bevikela imfundiso yeJW yokuthi uJesu unguMikayeli Ingelosi enkulu. Ekuqaleni, bengingacabangi ukuthi le mfundiso ibaluleke kangako kwimfundiso yenkolo ye ...

Umuntu Omdala OnguFakazi KaJehova Ulingiselwa Ukuhlubuka

https://youtu.be/2wT58CD03Y8   I've just posted the video of my April 1st judicial hearing at the Aldershot congregation Kingdom hall in Burlington, Ontario, Canada as well as the followup appeal committee hearing.  Both are very revealing about the true nature...

Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ngemva kokushiya inkolo yoFakazi BakaJehova, abaningi balahlekelwa ukholo lwabo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kubonakala sengathi laba babengenalo ukholo kuJehova kodwa enhlanganweni, futhi lapho lokho sekuphelile, nokholo lwabo lwalunjalo. Lokhu kuvame ukuphendukela ekuziphendukeleni kwemvelo okwakhelwe phezu kwesisekelo sokuthi zonke izinto zavela ngengozi engahleliwe. Ingabe bukhona ubufakazi balokhu, noma bungaphikiswa ngokwesayensi? Ngokunjalo, ingabe ubukhona bukaNkulunkulu bungafakazelwa yisayensi, noma kumane kuyindaba yokukholwa okuyimpumputhe? Le vidiyo izozama ukuphendula le mibuzo.

Ukuvuka: "Inkolo Iwugibe Nobuqili"

"Ngoba uNkulunkulu" ubeke zonke izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe. "Kepha uma ethi 'zonke izinto zibekiwe,' kusobala ukuthi lokhu akubandakanyi Lowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwakhe.” (1Co 15: 27)

Ukuvuka: Ingxenye 5, Yini Inkinga Yangempela ngeJW.org

Kunenkinga enkulu ngoFakazi BakaJehova eyeqa zonke ezinye izono inhlangano enecala lazo. Ukuhlonza le nkinga kuzosisiza ukuthi siqonde ukuthi yini ngempela inkinga ngeJW.org nokuthi ngabe likhona yini ithemba lokuyilungisa.

Ukuvuka, Ingxenye 4: Ngiya kuphi Manje?

Lapho siphaphama ngeqiniso lemfundiso nokuziphatha kweJW.org, sibhekene nenkinga enkulu, ngoba sifundisiwe ukuthi insindiso incike ekuzihlanganiseni kwethu neNhlangano. Ngaphandle kwawo, siyabuza: “Ngingaya kuphi futhi?

Ukuvuka, Ingxenye 3: Ukuzisola

Yize singabheka emuva esikhathini esiningi esisichithe sikhonza Inhlangano YoFakazi BakaJehova ngokuzisola ngeminyaka esiyisebenzisile, kunesizathu esizwakalayo sokubheka leyo minyaka ngendlela efanele.

Ukuvuka, Ingxenye 2: Imayelana nani?

Singabhekana kanjani nokuhlukumezeka ngokomzwelo esihlangabezana nakho lapho siphaphama ekufundisweni kwe-JW.org? Kumayelana nani lokhu? Singakwazi ukufaka yonke into phansi eqinisweni elilula, elivezayo?

Isengezo esithi “Ukuvuka, Ingxenye 1: Isingeniso”

Kwividiyo yami yokugcina, ngikhulume ngencwadi engiyithumele endlunkulu mayelana ne-athikili ye-Nqabayokulinda ka-1972 eyayikuMathewu 24. Kuvele ukuthi usuku engalufakaza lwalungalungile. Ngikwazile ukubuyisa izinhlamvu ezivela kumafayili ami lapho ngibuya ekhaya ngivela eHilton Head, SC. I-athikili yangempela ku ...

Ukuvuka, Ingxenye 1: Isingeniso

Kulolu chungechunge olusha, sizophendula umbuzo obuzwe yibo bonke labo abavuka ezimfundisweni zamanga ze-JW.org: "Ngisukaphi lapha?"

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 12: Uthando Phakathi Kwenu

https://youtu.be/1toETj1oh9U I’ve been looking forward to doing this final video in our series, Identifying True Worship. That’s because this is the only one that really matters. Let me explain what I mean.  Through the previous videos, it has been instructive to show...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 11: Ingcebo Engalungile

Sanibonani nonke. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Uyemukelwa kuma-Beroean Pickets. Kulolu chungechunge lwama-video, besilokhu sihlola izindlela zokubona ukukhulekela kweqiniso sisebenzisa inqubo ebekwe yiNhlangano YoFakazi BakaJehova. Njengoba le mibandela isetshenziswa ngoFakazi uku ...

Ukucatshangelwa Kwencwadi Yesicelo Sokukhishwa Kwe-Google.org/UN

UJackSprat ubeke umbono ngaphansi kokuthunyelwe kwakamuva ngokungathathi hlangothi kobuKristu nokubandakanyeka kweNhlangano kwiZizwe Ezihlangene engikubongayo, ngoba ngineqiniso lokuthi uphakamisa umbono abaningi abanawo. Ngingathanda ukubhekisa lokho lapha. Ngiyavuma ukuthi ithuba le ...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 9: Ithemba lethu lobuKristu

Njengoba sibonisile esiqeshini sethu sokugcina ukuthi imfundiso yezinye izimvu zoFakazi BakaJehova ayikho emiBhalweni, kubonakala sengathi kuyethusa ukuma kancane ekuhloleni kwethu izimfundiso ze-JW.org ukubhekana nethemba langempela leBhayibheli lensindiso –Izindaba Ezinhle zangempela - njengoba kuqondene AmaKrestu.

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 8: Obani Abanye Izimvu?

Le vidiyo, i-podcast kanye ne-athikili kuhlola imfundiso ye-JW engafani nenye iMvu. Le mfundiso, ngaphezu kwanoma iyiphi enye, ithinta ithemba lokusindiswa kwezigidi. Kepha ingabe kuyiqiniso, noma ukwakhiwa kwendoda eyodwa, eyayi-80 eminyakeni edlule, yanquma ukudala uhlelo lobuKristu olunamakhanda amabili? Lona ngumbuzo osithinta sonke futhi esizophendula manje.

Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso, Ingxenye 1: Kuyini Ukuhlubuka

Ngithumele nge-imeyili bonke abangane bami be-JW ngesixhumanisi sevidiyo yokuqala, futhi impendulo kube ukuthula okungazwakaliyo. Yazi, bekungaphansi kwamahora angama-24, kepha bengilindele impendulo ethile. Vele, abanye babangani bami abacabanga ngokujulile bazodinga isikhathi sokubuka nokucabanga ...

Ukubona Ukukhonza Kweqiniso - Isingeniso

Ngiqale ucwaningo lwami lwe-inthanethi nge-inthanethi emuva ngo-2011 ngaphansi kwesibongo sikaMeleti Vivlon. Ngisebenzise ithuluzi lokuhumusha le-google elalitholakala ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi ngingasho kanjani ukuthi "Bible Study" ngesiGreki. Ngaleso sikhathi kwakukhona isixhumanisi sokuhumusha, engangikusebenzisa ukuthola izinhlamvu zesiNgisi ....