Zonke Izihloko > Amavidiyo

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bamahlelo ehlukene eLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi iveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu ukuphambanisa incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?

Uhlelo Lokwahlulela LoFakazi BakaJehova: Luvela KuNkulunkulu Noma KuSathane?

Bezama ukugcina ibandla lihlanzekile, oFakazi BakaJehova basusa ekuhlanganyeleni (bagweme) zonke izoni ezingaphenduki. Le nqubomgomo bayisekela emazwini kaJesu kanye nakumphostoli uPawulu noJohane. Abaningi babheka le nqubomgomo njengekhohlakele. Ngabe oFakazi baklonyeliswa ngokungafanele ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu, noma basebenzisa umbhalo njengezaba zokwenza ububi? Kungokulandela nje ngokuqinile isiqondiso seBhayibheli lapho bengasho khona ukuthi banokwamukelwa uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho, imisebenzi yabo ingabakhomba "njengabenzi bokungabi namthetho". (Mathewu 7:23)

Yikuphi lokho? Le vidiyo kanye elandelayo kuzozama ukuphendula leyo mibuzo ngokuqinisekile.

Abezindaba, Imali, Imihlangano, Nami

https://youtu.be/rh0rmzixuhs Hello everyone and thanks for joining me. Today I wanted to talk on four topics: media, money, meetings and me. Beginning with media, I’m specifically referring to the publication of a new book called Fear to Freedom which was put together...

Ukuhlola UZiqu-zintathu: Ingxenye 1, Umlando usifundisani?

U-Eric: Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson. Ividiyo osazoyibona yaqoshwa emasontweni ambalwa edlule, kepha ngenxa yokugula, angikwazanga ukuyigcwalisa kuze kube manje. Kuzoba ngokokuqala kwamavidiyo amaningi ahlaziya imfundiso kaZiqu-zintathu. Ngenza ividiyo noDkt ....

Lithini iliva lakho enyameni?

Bengifunda nje eyesi-2 kwabaseKhorinte lapho uPawulu ekhuluma ngokuhlupheka ngameva enyameni. Uyayikhumbula leyongxenye? NjengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi kungenzeka ukuthi wayekhuluma ngamehlo akhe amabi. Angikaze ngiyithande le ncazelo. Kuvele nje ...

Amathiye Wokuzabalaza kanye ne-Great Trickster

Sanibonani nonke. Bengilokhu ngithola ama-imeyili namazwana ngibuza ukuthi kwenzekeni kumavidiyo. Impendulo ilula impela. Bengigula, ngakho-ke ukukhiqizwa kwehlile. Ngingcono manje. Ungakhathazeki. Kwakungeyona i-COVID-19, icala nje le-Shingles. Ngokusobala, ngangine ...

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi busebenzisa iPage of the Sheep and the Goats ukuthi ukusindiswa 'kwezinye Izimvu' kuncike ekulaleleni kwabo imiyalo yeNdikimba Ebusayo. Basho ukuthi lo mfanekiso "uyakufakazela" ukuthi kunohlelo lwezigaba ezimbili zokusindiswa nabangu-144,000 1,000 abaya ezulwini, kanti abanye baphila njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe lokho kusho kwangempela kwalo mfanekiso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Sijoyine ukuze sihlole ubufakazi bese uzinqumela.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova bathi amadoda (njengamanje angu-8) abumba indikimba yawo ebusayo enza ukugcwaliseka kwalokho akubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngayo kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane nje kuyindlela yokuhumusha eyokuzenzela wena? Uma le eyokugcina, khona-ke iyini noma ngubani inceku ethembekileyo neqondayo, kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 11: Imifanekiso evela eNtabeni Yeminqumo

Kunemifanekiso emine iNkosi yethu esishiya kuyo enkulumweni yayo yokugcina eNtabeni Yeminqumo. Lokhu kuhlobana kanjani nathi namuhla? Inhlangano isebenzise kanjani kabi la mifanekiso futhi lokho kulimaze kanjani? Sizoqala ingxoxo yethu nencazelo yemvelo eyiqiniso yemifanekiso.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imibhalo Yabafundisi BoFakazi BakaJehova ngokuthi Amanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwe-100 oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Amagedoni iseduze, ngokususelwa ekuchazeni kwabo uMathewu 24:34 okhuluma 'ngesizukulwane' esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ingabe bakwenza okungalungile ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi gumbi lokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba ividiyo izokhombisa.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Noma kungaba nzima kangakanani ukukholelwa, sonke isisekelo senkolo yoFakazi BakaJehova sisekelwe ekuchazeni ivesi elilodwa leBhayibheli. Uma ukuqonda abanakho kwalelo vesi kungakhonjiswa kungalungile, ubunikazi babo benkolo buyemuka. Le vidiyo izocubungula lelo vesi leBhayibheli futhi ifake imfundiso yokuqala yesisekelo sika-1914 ngaphansi kwesibonakhulu semibhalo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 7: Usizi Olukhulu

UMathewu 24:21 ukhuluma 'ngosizi olukhulu' oluzokwehlela iJerusalema olwenzeka phakathi kuka-66 kuya ku-70 CE Isambulo 7:14 sikhuluma 'ngosizi olukhulu'. Ngabe lemicimbi emibili ixhunyiwe ngandlela thile? Noma ingabe iBhayibheli likhuluma ngezinsizi ezimbili ezihluke ngokuphelele, ezihlobene ngokuphelele? Iphrezentheshini leli lizazama ukukhombisa ukuthi umbhalo ngamunye ubhekiselani nokuthi ukuqonda lokho kuhlangana kanjani nawo wonke amaKristu namuhla.

Ngemininingwane ngenqubomgomo entsha ye-WordPress ukwamukela iziphikiso ezingamenyezwanga embhalweni, bheka le ndatshana: https://beroeans.net/2014/11/23/aching-beyond-what-is-written/

Ukusekela lesi siteshi, sicela unikele ngePayPal ku-beroean.pickets@gmail.com noma uthumele isheke ku-Good News Association, Inc, 2401 West Bay Drive, Suite 116, Largo, FL 33770

UStephen Lett noPhawu lweCoronavirus

Kulungile, lokhu kuwela esigabeni se- “Lapha futhi siyaya”. Ngikhuluma ngani? Kunokuthi ngikutshele, ake ngikubonise. Lokhu kucashunwa kuvela kuvidiyo yakamuva evela ku-JW.org. Futhi ungabona kukho, mhlawumbe, ngiqonde ukuthini ngokuthi “lapha siya futhi”. Engikushoyo ...

Ingabe OFakazi BakaJehova Sebefinyelele Ephuzwini Lamathiphu?

Ngenkathi uMbiko Wezinsizakalo wowezi-2019 ubonakala ukhombisa ukuthi kukhona ukwanda okuqhubekayo eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova, kunezindaba ezishaqisayo ezivela eCanada zokubonisa ukuthi izibalo ziphekiwe kanti empeleni nenhlangano incipha ngokushesha kakhulu kunendlela umuntu ayecabanga ngayo .

Umculo Webhayibheli: Ngabe siyaphuthelwa iphuzu?

https://youtu.be/6QvUVIVAXBc In response to the last video—Part 5—in the Matthew 24 series, one of the regular viewers sent me an email asking about how two seemingly related passages can be understood. Some would call these problematic passages. Bible scholars...

UJames Penton ukhuluma ngemvelaphi yezimfundiso zoFakazi BakaJehova

OFakazi bafundiswa ukuthi uCharles Taze Russell wasungula zonke izimfundiso ezenza oFakazi BakaJehova bahluke kwezinye izinkolo zeLobukholwa. Lokhu kuvela ukuthi akulona iqiniso. Eqinisweni, kuzomangaza iningi loFakazi ukuthola ukuthi izimfundiso zabo zeminyaka ...

Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 5: Impendulo!

Le manje sekuyividiyo yesihlanu ochungechungeni lwethu kuMathewu 24. Ngabe uyakubona lokhu kwenqaba komculo? Awungeke uthole njalo okudingayo Kepha uma uzama kwesinye isikhathi, kahle, ungakuthola Ukuthola okudingayo… Amatshe okugoqa, kunjalo? Kuliqiniso sibili. Abafundi babefuna uku ...

Kuhlola uMatthew 24, Ingxenye 4: “Ukuphela”

Sawubona, igama lami ngu-Eric Wilson. Kunomunye u-Eric Wilson kwi-Intanethi owenza ama-video asekelwe eBhayibhelini kodwa akaxhumananga nami nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke, uma usesha egameni lami kepha uqhamuka nomunye umfana, zama esikhundleni sami igama lami, uMeleti Vivlon. Ngisebenzise lelo gama ...

U-Ina Irby ubhala ngezincwadi zakhe zokuzihlukanisa

U-Ina Irby wayaziwa njengoFakazi BakaJehova oshisekayo, wesikhathi eside kuze kube usuku angena ngalo ehholo LoMbuso futhi wanikeza yilowo nalowo wesilisa owayenenhlangano yabadala yebandla lakhe incwadi yokuzihlukanisa enemininingwane echaza isisekelo sakhe ...

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24: I-14 sanikezwa yona njengendlela yokukala ukuthi sisondele kangakanani ekubuyeni kukaJesu? Ngabe kuyakhulunywa ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngentshabalalo yabo ezayo nangokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibona kuphela abanalo msebenzi nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela wonga impilo? Ngabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 2: Isexwayiso

Kwividiyo yethu yokugcina sihlolisise umbuzo owabuzwa nguJesu ngabaphostoli bakhe abane njengoba ubhalwe kuMathewu 24: 3, UMark 13: 2, nakuLuka 21: 7. Sifunde ukuthi babefuna ukwazi ukuthi izinto ayeprofethile zona - nini ngokukhethekile ukubhujiswa kweJerusalema nethempeli lalo.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 1: Umbuzo

https://youtu.be/SQfdeXYlD-w As promised in my previous video, we will now discuss what is at times called “Jesus’ prophesy of the last days” which is recorded in Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. Because this prophecy is so central to the teachings of Jehovah’s...

Ingabe INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ingumprofethi Wamanga?

Sanibonani nonke. Kuhle kuwe ukusijoyina. Ngingu-Eric Wilson, owaziwa nangokuthi uMeleti Vivlon; i-alias engangiyisebenzisa iminyaka lapho ngangizama nje ukutadisha iBhayibheli ngaphandle kokuzijabulisa futhi ngangingakakulungeli ukubekezelela ukushushiswa okufika ngokungafanele lapho kufika uFakazi ...

Ukuvuselelwa kokuzwa kokwahlulela nokuthi siyaphi sisuka lapha

Lokhu kuzoba ividiyo emfushane. Bengifuna ukuyikhipha masisha ngoba ngithuthela efulethini elisha, futhi lokho kuzokwehlisa ijubane kumaviki ambalwa maqondana nokukhishwa kwamavidiyo amaningi. Umngane omuhle nomkristu esikanye naye uvulele ikhaya lakhe kimi futhi ...

Ukufunda Ukudoba: Izinzuzo Zokutadisha iBible Exegetical Bible

Sawubona. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Futhi namhlanje ngizokufundisa ukudoba. Manje ungacabanga ukuthi lokho kuyinqaba ngoba kungenzeka ukuthi uyiqale le vidiyo ucabanga ukuthi isebhayibhelini. Yebo, kunjalo. Kukhona isisho esithi: nikeza umuntu inhlanzi futhi umondla ngosuku; kepha fundisa ...

Isimo SeNdodana KaNkulunkulu: Ubani Owehlisa USathane Futhi Nini?

Sawubona, Eric Wilson lapha. Ngimangele ukusabela kwevidiyo yami yokugcina evuswe ngumphakathi woFakazi BakaJehova ivikela imfundiso yeJW yokuthi uJesu nguMichael Ingilosi enkulu. Ekuqaleni, angizange ngicabange ukuthi le mfundiso ibaluleke kakhulu kwimfundiso yenkolo ...

Uhlobo lweNdodana kaNkulunkulu: Ingabe uJesu uyingelosi enkulu uMikayeli?

Kwividiyo yamuva nje engiyivezile, omunye wababeka amazwana wavuma ukuthi uJesu akayena uMikayeli ingelosi enkulu. Inkolelo yokuthi uMikayeli nguJesu wangaphambi komuntu uphethwe oFakazi BakaJehova kanye namaSevenvent Day Adventist, phakathi kwabanye. Vumelwa ofakazi ...

Umdala KaFakazi KaJehova Uyamiselwa Ukuhlubuka

https://youtu.be/2wT58CD03Y8 I've just posted the video of my April 1st judicial hearing at the Aldershot congregation Kingdom hall in Burlington, Ontario, Canada as well as the followup appeal committee hearing. Both are very revealing about the true nature...

Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ngemuva kokushiya inkolo yoFakazi BakaJehova, abaningi balahlekelwa ukholo lwabo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kubukeka sengathi laba bantu babenokholo hhayi kuJehova kodwa enhlanganweni, futhi nalokho okwakwenzekile, kwaba njalo nokholo lwabo. Lokhu kuvame ukuphendukela ekuziphendukeleni okwakhelwe phezu kwesisekelo sokuthi zonke izinto zavela ngengozi engahleliwe. Ingabe bukhona ubufakazi balokhu, noma bungaxazululwa ngokwesayensi? Ngokufanayo, ingabe ubukhona bukaNkulunkulu bungafakazelwa yisayensi, noma kumane kuyindaba yokholo oluyimpumputhe? Le vidiyo izozama ukuphendula le mibuzo.

Ukuvuka: "Inkolo Yisigelekeqe Nqolobane '

"Ngoba uNkulunkulu" ubeke zonke izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe. "Kepha uma ethi 'zonke izinto zibekiwe,' kusobala ukuthi lokhu akubandakanyi Lowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwakhe.” (1Co 15: 27)

Ukuvuka: Ingxenye 5, Yini Inkinga Yangempela ngeJWord.org

Kunenkinga enkulu ngoFakazi BakaJehova edlula zonke ezinye izono inhlangano enecala lazo. Ukubona lo magazini kuzosisiza ukuthi sizwisise ukuthi yini ngempela inkinga ngeJWordPress nokuthi ngabe likhona yini ithemba lokuyilungisa.

Ukuvuka, Ingxenye 4: Ngiya kuphi Manje?

Lapho siphaphamela ubuqiniso bemfundiso nokuziphatha kwe-WordPress, sibhekene nenkinga enkulu, ngoba sifundiswe ukuthi ukusindiswa kuncike ekuhlanganyeleni kwethu neNhlangano. Ngaphandle kwawo, siyabuza: “Kuphi enye indawo engingaya kuyo?”

Ukuvuka, Ingxenye 3: Ukuzisola

Ngenkathi singabheka emuva esikhathini sethu esiningi esisichitha sikhonza Inhlangano YoFakazi BakaJehova sizisole ngeminyaka yokuphamba, kunesizathu esizwakalayo sokubheka leyo minyaka ngendlela enhle.

Ukuvuka, Ingxenye 2: Yini Konke Lokhu?

Singabhekana kanjani nosizi lomzwelo esiba nalo lapho siphaphama ekuvinjweni kwe-Word.org? Ngabe yini konke lokhu? Singakwazi ukubeka phansi yonke into phansi ngeqiniso elilula, elembulayo?

Isengezo esithi “Ukuvuka, Ingxenye 1: Isingeniso”

Kwividiyo yami yokugcina, ngasho incwadi engayithumela endlunkulu mayelana ne-athikili ye-1972 ye-Watchtower ekuMathewu 24. Kuyavela ukuthi ngithole usuku olungalungile. Ngakwazi ukubuyisa izinhlamvu emafayeleni ami lapho ngifika ekhaya ngivela eHilton Head, SC. I-athikili yangempela ku ...

Ukuvuka, Ingxenye 1: Isingeniso

Kulolu chungechunge olusha, sizophendula umbuzo obuzwa yibo bonke abavuka ezimfundisweni zamanga ze-World.org: "Ngisuka kuphi lapha?"

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 12: Uthando Phakathi Kwenu

https://youtu.be/1toETj1oh9U I’ve been looking forward to doing this final video in our series, Identifying True Worship. That’s because this is the only one that really matters. Let me explain what I mean. Through the previous videos, it has been instructive to show...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 11: Ingcebo Engalungile

Sanibonani nonke. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Uyemukelwa kuma-Beroean Pickets. Kulolu chungechunge lwama-video, besilokhu sihlola izindlela zokubona ukukhulekela kweqiniso sisebenzisa inqubo ebekwe yiNhlangano YoFakazi BakaJehova. Njengoba le mibandela isetshenziswa ngoFakazi uku ...

Ukucatshangelwa Kwencwadi Yesicelo Sokukhishwa Kwe-Google.org/UN

UJackSprat ubeke amazwana ngaphansi kokuthunyelwe kwakamuva kokungathathi hlangothi kobuKristu kanye nokuzibandakanya kweNhlangano kwiZizwe Ezihlangene engibongayo, ngoba ngiyaqiniseka ukuthi uphakamisa umbono abaningi abahlanganyela kuwo. Ngingathanda ukubhekana nalokhu lapha. Ngiyavuma ukuthi ithuba le ...

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 9: Ithemba lethu lobuKristu

Njengoba sesibonisile engxenyeni yethu yokugcina ukuthi enye imfundiso ye-Sheep yoFakazi BakaJehova ayikho embhalweni, kubonakala kuyindida ukuma lapho kuhlolisiswa izimfundiso ze-JWordPress ukuze kukhulunywe ngethemba leqiniso leBhayibheli lokusindiswa - izindaba ezimnandi zangempela- njengoba kuphathelene MaKhristu.

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 8: Obani Abanye Izimvu?

Le vidiyo, i-podcast kanye ne-athikili kuhlola imfundiso ye-JW engafani nenye iMvu. Le mfundiso, ngaphezu kwanoma iyiphi enye, ithinta ithemba lokusindiswa kwezigidi. Kepha ingabe kuyiqiniso, noma ukwakhiwa kwendoda eyodwa, eyayi-80 eminyakeni edlule, yanquma ukudala uhlelo lobuKristu olunamakhanda amabili? Lona ngumbuzo osithinta sonke futhi esizophendula manje.

Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso, Ingxenye 4: Ukuhlola UMathewu 24: 34 Exegetically

Konke kulungile futhi kuhle ukudicilela phansi imfundiso yamanga njengokuchazwa kwezizukulwane okuyi-JW okudlula ngaso uMathewu 24: I-34-njengoba senzile kuvidiyo edlule — kodwa uthando lobuKhristu kufanele ngaso sonke isikhathi lusishukumisele ukuba sakhe. Ngakho-ke ngemuva kokususa imfucuza yezimfundiso zamanga ezin ...

Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso, Ingxenye 1: Kuyini Ukuhlubuka

Ngithumelele bonke abangane bami be-JW i-imeyili ngesixhumanisi sevidiyo yokuqala, futhi impendulo ibe ngukuthula okuyisimanga. Uyazi, sekungaphansi kwamahora we-24, kepha nokho bengilindele impendulo. Vele, abanye babangane bami bokucabanga okujulile bazodinga isikhathi sokubuka nokucabanga ...

Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso - Isingeniso

Ngiqale ucwaningo lwami lwe-inthanethi e-inthanethi emuva e-2011 ngaphansi kwe-alias Meleti Vivlon. Ngisebenzise ithuluzi lokuhumusha le-google elatholakala ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi “Bible Study” ngesiGreek sisho kanjani. Ngaleso sikhathi bekukhona isixhumanisi sokuhumusha, engangisisebenzisa ukuthola izinhlamvu zesiNgisi….

Funda lokhu olimini lwakho:

isiZulu简体 中文IsiDanishiNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItalian日本语한국어ພາ ສາ ລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRussianisi-EspañolKiswahiliIsiSwidiதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

Amakhasi Umbhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga