Zonke Izihloko > Imisipha yeJW

Ngabe Kufanele Sixolele Wonke Umuntu Ukuze Asindiswe?

https://youtu.be/ukjhzuj-eQo We have all been hurt by someone in our life.  The hurt may be so severe, the betrayal so devastating, that we can never imagine being able to forgive that person.  This can pose a problem for true Christians because we are supposed to...

UJesu Ungena Kanjani Emikhulekweni Yami?

Ngesikhathi ngiseRoma Katolika, engangithandaza kuye kwakungeyona neze inkinga. Ngasho imithandazo yami engiyibambe ngekhanda ngalandela nge-Amen. IBhayibheli lalingakaze libe yingxenye yemfundiso ye-RC, ngakho-ke, ngangingayazi. Ngingumfundi okhuthele futhi bengifunda kusukela ...

Ukuhlukaniswa Okungaphezulu KukaKristu

Umfundi wamehlo okhozi wabelane nathi ngaleli gugu elincane: KumaHubo 23 ku-NWT, sibona lelo vesi 5 likhuluma ngokugcotshwa ngamafutha. UDavid ungomunye wezinye izimvu ngokwe-JW theology, ngakho-ke akakwazi ukugcotshwa. Yize kunjalo iculo elidala elisekelwe kuHubo ...

I-GDPR, Ukusayina noma ukungasayini? Lowo ngumbuzo.

Kubafundi baleli sayithi abahlala ikakhulukazi eYurophu, futhi ikakhulukazi e-UK, isichazamazwi esingabizi kangako esidala ukubanga umsindo yi-GDPR. Yini i-GDPR? I-GDPR imele imigomo evamile yokuvikela idatha. Le mithetho izosebenza ngoMeyi 25, ...

“Umoya Uyafakaza…”

Elinye lamalungu esithangami sethu lilandisa ukuthi enkulumweni yabo yesikhumbuzo isikhulumi saphimisa leso sifuba esidala, "Uma uzibuza ukuthi kufanele udle yini noma cha, kusho ukuthi awuzange ukhethwe ngakho-ke ungadli." Leli lungu liqhamuke nezinye izizathu ezinhle…

Bahlulele

Ku-2003 uJason David Beduhn, ngaleso sikhathi uProfesa Wokuhlobanisa Kwezifundo Zenkolo eNyakatho ne-Arizona University, ukhiphe incwadi ebizwa nge-True in Translation: Accuracy and Bias in English Humusha of the New Testament. Kule ncwadi, uSolwazi Beduhn wahlaziya ayisishiyagalolunye ...

Ukusebenzisa Igama LikaNkulunkulu: Kufakazelani?

Umngani obhekene nesikhathi esinzima njengamanje, ngenxa yothando nokunamathela eqinisweni eliseBhayibhelini esikhundleni sokwamukela ngokungaboni izimfundiso zabantu, wabuzwa ngomunye wabadala bakhe ukuthi achaze ngesinqumo sakhe sokuyeka ukuya emihlanganweni. Ngokuhamba kwe ...

Senziwe Ukuqonda Izimfihlo Ezingcwele ZoMbuso

Ngaphansi kwesigaba esithi, "Ukubonisana noFakazi BakaJehova", sizama kancane kancane ukwakha isisekelo solwazi amaKrestu angalusebenzisa — ithemba elilodwa — ukufinyelela izinhliziyo zabangane nomndeni wethu we-JW. Ngokudabukisayo, kokuhlangenwe nakho kwami, ngithole ukumelana nodonga lwamatshe kunoma yikuphi ...

Umoya Ufakaza - Kanjani?

Kimi, esinye sezono ezinkulu kakhulu zobuholi beNhlangano YoFakazi BakaJehova imfundiso yeZinye Izimvu. Isizathu esenza ngikholwe ukuthi lokhu bayala izigidi zabalandeli bakaKristu ukuthi zingalaleli iNkosi yabo. UJesu wathi: “Futhi, wathatha ...