“ ພວກເຮົາຄວນຈະຍອມຢູ່ໃຕ້ ອຳ ນາດຂອງພຣະບິດາເຈົ້າເລື້ອຍໄປບໍ?” - ເຮັບເຣີ xNUMX: 12

[ຈາກ ws 9 / 19 p.14 ບົດຮຽນການສຶກສາ 37: ເດືອນພະຈິກ 11 - ເດືອນພະຈິກ 17, 2019]

ບົດຮຽນການສຶກສາຂອງວາລະສານສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພະເຢໂຫວາເພາະວ່າພະອົງເປັນຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາແລະມີສິດທີ່ຈະຕັ້ງມາດຕະຖານຂອງສິ່ງທີ່ຖືກແລະຜິດ (ພະນິມິດ 4: 11). ສະນັ້ນໃນການຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການປົກຄອງທີ່ສະຫຼາດສຸຂຸມຂອງພະອົງເຮົາຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ການຊີ້ ນຳ ຂອງພະເຢໂຫວາຢ່າງເຕັມໃຈ ເພາະວ່າແນວທາງການປົກຄອງຂອງລາວແມ່ນດີທີ່ສຸດ ແລະຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແນວຄິດຂອງການຍອມຢູ່ໃຕ້ແງ່ລົບ. ໂປໂລອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາຄວນ “ ພ້ອມທີ່ຈະຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະບິດາ” ເພາະວ່າພະອົງຝຶກສອນພວກເຮົາ“ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ.” ເຮັບເຣີ 12: 9-11. ເນື້ອໃນຂອງບົດຄວາມເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຍື່ນສະເຫນີຕໍ່ພະເຢໂຫວາສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມທີ່ກະບົດ (ປະຖົມມະການ 3: 22) ທີ່ຕ້ອງການກືນເອົາ. ບົດຂຽນນີ້ສາມາດຖືກເບິ່ງວ່າມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສິດ ອຳ ນາດໃນການປົກຄອງຂອງມັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກມອບໂດຍຜູ້ເຖົ້າແກ່. ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າບົດຂຽນນີ້ຊີ້ ນຳ ການຈັດອັນດັບແລະຍື່ນເອກະສານໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງແລະນະໂຍບາຍແນວໃດໂດຍການເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມ ໝາຍ ຄ້າຍຄືກັບພະເຢໂຫວາ? ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ການຕີຄວາມຂອງ ຄຳ ວ່າ“ ພະເຢໂຫວາ”s ຄວາມຕ້ອງການ” ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ສະແຫວງຫາ ອຳ ນາດ ເໜືອ ຜູ້ອື່ນບໍ?

ອີກປະການ ໜຶ່ງ ຂອງວາລະການຕໍ່ຕ້ານການສຶກສາ, ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ມີລາຍໄດ້ດີ.

ອີງຕາມສະພາບການແລະການອ່ານຫຍໍ້ ໜ້າ 6 ແລະ 7 ແລະ“ ປະສົບການ” ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຂອງນາງແມຣີ, ເພື່ອໃຫ້ມີ “ ວຽກທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງໃນວິຊາຊີບທີ່ເຄົາລົບ” is “ ຂັດກັບໃຈປະສົງຂອງພະເຢໂຫວາ”. ມີຂໍ້ພະ ຄຳ ພີໃດທີ່ໃຫ້ການ ສຳ ຮອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງນີ້? Matthew 6: 24 ເຊິ່ງເວົ້າບາງສ່ວນ “ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເປັນຂ້າໃຊ້ ສຳ ລັບພະເຈົ້າແລະຂອງລວຍ”. ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບວາລະສານຂອງຫໍສັງເກດການໃຫ້ວ່າ“ເປັນວຽກທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງໃນວິຊາຊີບທີ່ນັບຖື” ແມ່ນຊ້າ ສຳ ລັບຄວາມລ້ ຳ ລວຍ, ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນການເວົ້າເກີນຈິງບໍ?

ອ້າຍ (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີກັບນັກທົບທວນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສະແດງຊື່ບໍ່ຮູ້ຕົວ) ປະຈຸບັນມີວຽກທີ່ມີຄ່າຈ້າງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນວິຊາຊີບ. ໂດຍທົ່ວໄປລາວບໍ່ເຄີຍເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໃນການເຮັດວຽກນັ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງແຕ່ສະ ເໝີ ໄປຍ້ອນການຮ້ອງຂໍສຸກເສີນຂອງນາຍຈ້າງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນເວລາທີ່ລາວຢູ່ໃນ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ ຳ ແລະບໍ່ແມ່ນອາຊີບ, ລາວ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກລ່ວງເວລາເລື້ອຍໆ. ຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າລາວບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວໃນລະດັບພື້ນຖານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ພິເສດທີ່ມັນໄດ້ໃຫ້. ລາວ, ເຊັ່ນດຽວກັບພະຍານ ໜຸ່ມ ອື່ນໆ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫລືມີຄຸນສົມບັດ ສຳ ລັບວຽກທີ່ມີຄ່າຈ້າງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ເພາະວ່າລາວເຊື່ອວ່າການໂຄສະນາຂອງອົງການທີ່ວ່າ Armageddon ກຳ ລັງຈະ“ ໃກ້ຈະມາເຖິງ” ໃນ 1980. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ລາວຈຶ່ງຮູ້ສຶກເສຍໃຈໃນການຕັດສິນໃຈນັ້ນເມື່ອລາວແຕ່ງງານແລະຍິ່ງກວ່າເວລາທີ່ລາວມີລູກ.

ເປັນຫຍັງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ“ ປະສົບການ” ນີ້? ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍເພາະວ່າເມື່ອມາລີເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຕ້ອງຂໍຮ້ອງພະເຢໂຫວາໃຫ້ຊ່ວຍຂ້ອຍຕ້ານທານການລໍ້ລວງໃຫ້ຮັບເອົາວຽກທີ່ສາມາດພາຂ້ອຍໄປຈາກການຮັບໃຊ້ພະອົງ", ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນດີອາດຈະພານາງໄປຈາກການບໍລິການໄປຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງອົງການ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ບຸກເບີກຫລືໃຫ້ຄ່າແຮງງານທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອເພີ່ມຊັບສິນຂອງອົງກອນ. ມັນມີຄວາມສົງໄສຫຼາຍບໍ່ວ່າລາວຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ສູງອາຍຸຫຼືຄົນເຈັບປ່ວຍ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຜູ້ກວດກາຮູ້ຈັກກັບເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ບຸກເບີກຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ບຸກເບີກເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຫຍັງເລີຍ, ແລະຍັງຫຍຸ້ງເກີນໄປທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ຜູ້ສູງອາຍຸຂອງຕົນເອງ.

ຍື່ນສະ ເໜີ ຕໍ່ສິດ ອຳ ນາດຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່

ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງ Paragraph 9 ເຊິ່ງອ້າງວ່າ“ພະເຢໂຫວາໄດ້ມອບ ໝາຍ ໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ ສຳ ຄັນໃຫ້ດູແລປະຊາຊົນຂອງພະອົງ” ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການອ້າງອີງ 1 Peter 5: 2. NWT ໃນປະຈຸບັນ (ສີເທົາເງິນ) ອ່ານ“ຈົ່ງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ການ ການດູແລຂອງທ່ານ, ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ດູແລ, ບໍ່ ພາຍໃຕ້ການບີບບັງຄັບ, ແຕ່ເຕັມໃຈ ກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າ; ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຄວາມຮັກຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ສັດຊື່, ແຕ່ກະຕືລືລົ້ນ;” ໃນຂະນະທີ່ສະບັບເອກະສານອ້າງອີງ NWT ອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້“ຈົ່ງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້າໃນການດູແລຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ; ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ສັດຊື່, ແຕ່ກະຕືລືລົ້ນ;”. ທ່ານສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງບໍ? ແມ່ນແລ້ວ, ການເພີ່ມເຕີມໃນ NWT ລ້າສຸດແມ່ນ ຢ່າງກ້າຫານ. ຄຳ ສັບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນໃນພາສາກະເຣັກຕົ້ນສະບັບ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະມີການຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງອົງກອນ.

ຂໍໃຫ້ເຮົາອ່ານຂໍ້ດຽວກັນໃນຂໍ້ ໜຶ່ງ ການແປພາສາ Interlinear , ໂດຍບໍ່ມີຄວາມລໍາອຽງໂດຍເຈດຕະນາໃດໆເພີ່ມຂື້ນເພື່ອພະຍາຍາມແລະບັງຄັບໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງມັນຕໍ່ຝູງແກະ. ມັນອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: “ ຈົ່ງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້າໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າ, ປະຕິບັດການຄວບຄຸມ, ບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ, ແລະບໍ່ແມ່ນເພື່ອປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ແຕ່ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ."

ທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແປພາສານີ້ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດໃຫ້ຜູ້ອ່ານ? ມັນເປັນການອຸທອນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງແກະ (ເຝົ້າຍາມ, ຊີ້ ນຳ), ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງແທ້ໆ, ຝູງຄົນອ້ອມຮອບທ່ານ, ບົນພື້ນຖານຄວາມສະ ໝັກ ໃຈ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເງິນ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ໄດ້ສະແດງລ່ວງ ໜ້າ.

ເພື່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອ ໝູ່ ເພື່ອນອີກບໍ? ເພື່ອນບໍ່ມີສິດ ອຳ ນາດຕໍ່ທ່ານ, ແຕ່ຖ້າລາວສົນໃຈທ່ານ, ລາວອາດຈະເຕືອນທ່ານຖ້າລາວຄິດວ່າທ່ານ ກຳ ລັງຕັດສິນໃຈຜິດ. ແຕ່ລາວຈະຄາດຫວັງໃຫ້ເຈົ້າເຊື່ອຟັງລາວບໍ?

ຈະເປັນແນວໃດກົງກັນຂ້າມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ “ ເປັນຜູ້ດູແລ”, "ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງທ່ານ" ມີສິດ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ຂອງມັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະໂຫຍກທີ່ໃສ່ລົງ “ ຕໍ່ ໜ້າ ພະເຈົ້າ” ອາດຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມພຽງແຕ່ພະຍາຍາມແລະເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດ ອຳ ນາດວ່າເປັນທີ່ພະເຈົ້າປະທານໃຫ້, ຫລືຖືກຈັດແຈງໂດຍພຣະເຈົ້າ. ປະໂຫຍກຂອງບົດຂຽນ, “ ພະເຢໂຫວາໄດ້ມອບ ໝາຍ ຜູ້ເຖົ້າແກ່” ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຮຽກຮ້ອງສິດ ອຳ ນາດອັນສູງສົ່ງໃນສ່ວນຂອງອົງການ. ໃນສະ ໄໝ ກ່ອນ, ກະສັດບໍ່ໄດ້ອ້າງວ່າປົກຄອງໂດຍສິດທິຂອງພະເຈົ້າບໍ? ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທັງທາງຮ່າງກາຍ (ຫລືຂຽນໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ) ວ່າພະເຈົ້າໄດ້ມອບສິດໃຫ້ກະສັດປົກຄອງຫລືຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ສິດທິໃນການໃຊ້ສິດ ອຳ ນາດ ເໜືອ ປະຊາຄົມ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທັດສະນະຂອງພະເຍຊູຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນມັດທາຍ 20: 25-27: “ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຜູ້ປົກຄອງຂອງປະເທດປົກຄອງພວກເຂົາແລະຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ປົກຄອງພວກເຂົາ. ນີ້ບໍ່ຄວນເປັນວິທີທາງໃນພວກທ່ານ; ແຕ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ຢາກເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກເຈົ້າຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຈົ້າ [ກເຣັກ "diakonos" - ສໍາລັບ] ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອງການເປັນຜູ້ ທຳ ອິດໃນບັນດາພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງເປັນ ສໍາລອງຂອງທ່ານ. " ຂ້າໃຊ້ຫລືຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນ ໜຶ່ງ ບໍ່ມີ ອຳ ນາດ ເໜືອ ຫລືເປັນຜູ້ດູແລໃນໄລຍະບໍ່ແມ່ນຂ້າໃຊ້.

ໃນວັກ 10-13 ມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ເບົາບາງ ສຳ ລັບຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ແລະບາງ ຄຳ ເຫັນຈາກຜູ້ເຖົ້າແກ່. “ຜູ້ເຖົ້າແກ່ອີກຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ມີອາຍຸຍາວນານຊື່ວ່າ Tony ກ່າວວ່າ:“ ຂ້ອຍພະຍາຍາມ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ພົບຢູ່ຟີລິບ 2: 3 ແລະເຮັດວຽກຢູ່ສະ ເໝີ ໃນການເບິ່ງຄົນອື່ນທີ່ດີກວ່າຂ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ຫລີກລ້ຽງການກະ ທຳ ຄືກັບຜູ້ ນຳ ກົດ ໝາຍ.”

ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງ 'ຜະລິດຕະພັນ' ຫລືຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແທ້ຈິງ. ໂດຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ມັນ ໝາຍ ເຖິງບັນຫາພື້ນຖານຂອງຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ສ່ວນໃຫຍ່ມີໃນທຸກມື້ນີ້. ຈະເປັນແນວໃດຂ້າທາດທີ່ແທ້ຈິງເຖິງແມ່ນວ່າຈະກ້າທີ່ຈະຄິດ, ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າວ່າ, "ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການກະ ທຳ ຄືກັບຜູ້ກົດຂີ່”? ລາວ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິທີ່ຮຸນແຮງແລະລາວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບົດຄວາມຂອງວາລະສານນີ້ທີ່ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຊ້ສິດ ອຳ ນາດຂອງລາວຕໍ່ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດເຊິ່ງລາວ ໝາຍ ເຖິງການຮັບໃຊ້ຫຼາຍກວ່າການປົກຄອງ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 13 ມີ ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນທີ່ເປັນສຽງຕົນເອງຊອບ ທຳ ຈາກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ຊື່ວ່າ“ທ້າວແອນດຣູທີ່ກ່າວເຖິງກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ກ່າວວ່າ“ ບາງຄັ້ງຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕອບສະ ໜອງ ຢ່າງບໍ່ດີຕໍ່ພີ່ນ້ອງຊາຍຍິງເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ນັບຖື. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍໄດ້ຄິດໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ສັດຊື່ໃນພຣະ ຄຳ ພີ, ແລະສິ່ງນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຮຽນຮູ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການຖ່ອມຕົວແລະຄວາມອ່ອນໂຍນ”. ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ແອນດຣູຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມອ່ອນໂຍນ, ແຕ່ລາວ (ຖ້າເປັນຈິງ) ແມ່ນມາດຕະຖານໃນແງ່ຂອງທັດສະນະຄະຕິທີ່ສູງກວ່າເຊິ່ງສະແດງໂດຍຜູ້ເຖົ້າແກ່ຫຼາຍຄົນ.

ສຳ ລັບວັກ 15, ຄຳ ສັບລົ້ມເຫຼວຂ້ອຍ. ໃນຂະນະທີ່ກະສັດດາວິດເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນຫຼາຍດ້ານ, ລາວບໍ່ສາມາດຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ສຳ ລັບບັນພະບຸລຸດ. ຂໍໃຫ້ເຮົາເຕືອນຕົວເອງວ່າມັນມີຜົນດີແນວໃດຕໍ່ລູກໆຂອງລາວ!

ບາງບຸດຂອງພຣະອົງແມ່ນ:

 • ອັບຊາໂລມ: ລາວໄດ້ສ້າງສົງຄາມກາງເມືອງໂດຍການກະບົດຕໍ່ບິດາຂອງລາວແລະຍຶດເອົາກະສັດມາເປັນເວລາສັ້ນໆແລະໄດ້ຂົ່ມຂືນເມຍຂອງພໍ່ຂອງລາວແລະຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງລາວຊື່ Amnon. (2 ຊາມູເອນ 16)
 • ອຳ ໂມນ: ຂົ່ມຂືນນ້ອງສາວເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງລາວຊື່ທາມາ. (2 ຊາມູເອນ 13)
 • ອາໂດນີຍາ: ທ້າທາຍ ຄຳ ເວົ້າຂອງພະເຢໂຫວາຊ້ ຳ ແລ້ວຊ້ ຳ ວ່າຊາໂລໂມນຈະສືບທອດດາວິດແທນກະສັດ. (1 Kings 1, 1 Kings 2)
 • ຊາໂລໂມນ: ລູກຊາຍຄົນນີ້ບໍ່ເປັນຫຍັງຈົນເຖິງເວລາກະສັດ, ຕໍ່ມາລາວບໍ່ສົນໃຈ ຄຳ ສັ່ງຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ຈະບໍ່ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງຕ່າງຊາດ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາລາວໄດ້ຫັນລາວບໍ່ໃຫ້ນະມັດສະການພະເຢໂຫວາ.

ໃນຂະນະທີ່ບາບຂອງພວກເຂົາທັງ ໝົດ ບໍ່ສາມາດຖືກກ່າວໂທດໃສ່ດາວິດ, ຄືກັບພວກລູກຊາຍຂອງລາວທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເມື່ອກະ ທຳ ຄວາມຜິດເຫຼົ່ານັ້ນ, ແນ່ນອນການລ້ຽງດູຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຖືກວາງຢູ່ຕີນຂອງດາວິດຢ່າງ ໜ້ອຍ.

ວັກ 17-20 ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງນາງມາຣີ, ແມ່ຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຢູ່ໃນໂລກ. ມັນກ່າວວ່າ“ນາງມາຣີຮູ້ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີເປັນຢ່າງດີ. ນາງໄດ້ພັດທະນາຄວາມນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະເຢໂຫວາແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງມິດຕະພາບສ່ວນຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບລາວ. ລາວເຕັມໃຈທີ່ຈະຍອມຮັບການຊີ້ ນຳ ຈາກພະເຢໂຫວາເຖິງແມ່ນວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງແນວທາງຊີວິດຂອງນາງທັງ ໝົດ .— Luke 1: 35-38, 46-55”.

ທຸກໆຈຸດທີ່ກ່າວໃນ ຄຳ ເວົ້ານີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງຍົກເວັ້ນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ກ້າຫານ (ກ້າຫານຂອງພວກເຮົາ). ນີ້ແມ່ນການໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງດຽວແລະບໍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການຮູ້ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີເປັນຢ່າງດີແລະມີຄວາມນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມທິດທາງຂອງທູດສະຫວັນ. ຈຸດນີ້ແມ່ນເຮັດເພື່ອເນັ້ນ ໜັກ ເຖິງການສິດສອນຂອງອົງກອນກ່ຽວກັບຝູງຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສາມາດເປັນເພື່ອນຂອງພະເຈົ້າໄດ້ບໍ?

"ໃນທຸກມື້ນີ້ເຮົາສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ພະເຢໂຫວາແລະຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ປ່ຽມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພະອົງ. ຜູ້ທີ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ພະເຢໂຫວາ“ ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຍິນດີເພາະວ່າຫົວໃຈດີ.” - ອ່ານເອຊາອີ 65: 13, 14”. ຄຳ ຖະແຫຼງການນີ້ໃນວັກ 21 ມີສຽງຄ້າຍຄືກັບສຽງດັງທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເວົ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວແລະ ໝັ້ນ ໃຈ. ປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ມີຄວາມສຸກບໍ? ພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າຈະຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫວັງເພື່ອຫວັງວ່າອະລະມະເຄໂດນຈະມາໃນໄວໆນີ້, ໂດຍມີຄົນຕິດຄ້າງຫຼາຍຄົນທີ່ຢາກ ໜີ ແຕ່ບໍ່ກ້າ.

ສະຫລຸບແລ້ວ, ຫໍສັງເກດການນີ້ບໍ່ມີສານແທ້ບໍ? ມັນເວົ້າເຖິງປະລິມານກ່ຽວກັບທະເລຊາຍທາງວິນຍານທີ່ອົງການໄດ້ກາຍເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການທີ່ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແລະຄວບຄຸມຄົນຕໍ່ຕ້ານຕົວຢ່າງແລະການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູ.

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  6
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x