Ang lahat ng mga Paksa > Ang Araw ng Panginoon

Pagod na katuparan ng Dual

Ang Jamaican JW at iba pa ay nagtaas ng ilang mga kawili-wiling punto tungkol sa Huling Araw at ang hula sa Mateo 24: 4-31, na karaniwang tinawag na "huling araw na propesiya". Napakaraming puntos ang naangat na sa palagay ko mas makabubuting tugunan ang mga ito sa isang post. Mayroong isang tunay na ...

Manatili sa Lambak ng Proteksyon ni Jehova

Ang Pebrero 15, 2013 na Bantayan ay inilabas lamang. Ang ikatlong artikulo ng pag-aaral ay nagpapakilala ng isang bagong pag-unawa sa hula ni Zacarias na matatagpuan sa kabanata 14 ng kanyang libro. Bago mo basahin ang artikulo sa Bantayan, basahin ang Zacarias kabanata 14 nang buo. Matapos kang ...