Todistajille opetetaan, että Charles Taze Russell sai alkunsa kaikista opetuksista, jotka tekevät Jehovan todistajista eristymään muista kristillisyyden uskonnoista. Tämä osoittautuu väärin. Itse asiassa se yllättää useimmat todistajat oppimalla, että heidän millenaariset opetuksensa tulevat katoliselta papilta, jesuiitilta. Kanadan historiaprofessori ja useiden Jehovan todistajia käsittelevien tieteellisten kirjojen kirjoittaja James Penton vie meidät takaisin kolme vuosisataa monien opien alkuperään, jotka todistajien mielestä erehtyvät uskomaan olevan heidän yksin.

Meleti Vivlon

Artikkelit kirjoittanut Meleti Vivlon.