Kolminaisuuden tutkiminen Osa 7: Miksi kolminaisuus on niin vaarallinen (Todistustekstit Joh. 10:30, 33)

Viimeisessä kolminaisuutta käsittelevässä videossani näytin, kuinka monet kolminaisuusoppineiden käyttämistä todisteteksteistä eivät ole lainkaan todistetekstejä, koska ne ovat moniselitteisiä. Jotta todisteteksti olisi todellinen todiste, sen täytyy tarkoittaa vain yhtä asiaa. Esimerkiksi, jos Jeesus sanoisi: "Minä olen Jumala...