Juda Ben-Hur


ພະຍານພະເຢໂຫວາແລະເລືອດ, ພາກທີ 5

ພະຍານພະເຢໂຫວາແລະເລືອດ, ພາກທີ 5

ໃນສາມບົດຂຽນ ທຳ ອິດຂອງບົດນີ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາລັກສະນະທາງປະຫວັດສາດ, ທາງໂລກແລະວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຄຳ ສອນທີ່ບໍ່ມີເລືອດຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ. ໃນບົດຄວາມທີສີ່, ພວກເຮົາໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີສະບັບ ທຳ ອິດທີ່ພະຍານພະເຢໂຫວາ ກຳ ລັງໃຊ້ໃນການ…