"ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ" - ਰਸੂ. 17:11

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ - ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਓ ਆਰ ਓ ਸਮੀਖਿਅਕ

ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜੇਡਬਲਯੂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੋਈ

ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਬੇਰੀਓਨ ਪਿਕਟਸ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ

https://youtu.be/YNud9G9y7w4 Every so often, a Watchtower study article comes along that is so egregious, so full of false teachings, that I can’t let it pass by without comment. Such is the study article for this week of November 21-27, 2022. The title of the study...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ

"ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ?" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ?

ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ?

https://youtu.be/kaE6ATdyNo8 From time to time, I get asked to recommend a Bible translation. Often, it’s ex-Jehovah’s Witnesses who ask me because they have come to see how flawed the New World Translation is.  To be fair, while the Witness Bible has its flaws, it...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸੇਵਨਥ-ਡੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮਾਰਟਿਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੇਡਬਲਯੂ ਕਾਰਕੁਨ, ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ "ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ" (ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

https://youtu.be/U3tSnCJjsAU Following the release in English and Spanish of my last video on the question of whether or not it’s proper to pray to Jesus, I got a fair bit of pushback.  Now, I expected that from the Trinitarian movement because, after all, to...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ?

https://youtu.be/2tBPpHVLmBE Hello everyone! I’m often asked whether it is proper for us to pray to Jesus Christ. It’s an interesting question. I’m sure that a Trinitarian would answer: “Of course, we should pray to Jesus.  After all, Jesus is God.” Given that logic,...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਟੀਫਨ ਲੈੱਟ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

https://youtu.be/T1Qhpcpx740 This video will focus on the September 2022 monthly broadcast of Jehovah’s Witnesses presented by Stephen Lett of the Governing Body. The goal of their September broadcast is to convince Jehovah’s Witnesses to turn a deaf ear to anyone who...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਭਾਗ 7: ਤ੍ਰਿਏਕ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ (ਸਬੂਤ ਪਾਠ ਯੂਹੰਨਾ 10:30, 33)

https://youtu.be/GPinpBa5yO4 In my last video on the Trinity, I was showing how many of the proof texts Trinitarians use are not proof texts at all, because they are ambiguous. For a proof text to constitute real proof, it has to mean only one thing. For example, if...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਫੀਚਰਡ ਲੜੀ

ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ:

EnglishChinese (Simplified)DanishDutchFilipinoFinnishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanLaoPolishPortuguesePunjabiRussianSpanishSwahiliSwedishTamilTurkishUkrainianVietnameseZulu

ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੰਨੇ

ਵਿਸ਼ੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ