ບົດຄວາມ “ການຊ່ອຍເຫຼືອມະນຸດ” ແລະບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງເລື່ອງການຟື້ນຄືນຊີວິດໄດ້ກວມເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົນທະນາຕໍ່ໄປວ່າ: ຄລິດສະຕຽນຜູ້ທີ່ອົດທົນໄດ້ຈະໄປສະຫວັນ, ຫຼືຈະຕິດພັນກັບແຜ່ນດິນໂລກດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໃນຕອນນີ້. ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ວ່າເພື່ອນພະຍານພະເຢໂຫວາບາງຄົນຂອງຂ້ອຍ (ໃນເວລານັ້ນ) ເບິ່ງຄືວ່າຮັກແນວຄິດໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຫວັງ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຄລິດສະຕຽນ​ໃຫ້​ມີ​ທັດສະນະ​ຕື່ມ​ອີກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ, ​ແລະ ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ບໍ່​ໄກ. ຂໍ້ຄວາມ/ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດແມ່ນໄດ້ມາຈາກການແປໂລກໃໝ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.

 

ເຂົາເຈົ້າຈະປົກຄອງເປັນກະສັດ: ກະສັດແມ່ນຫຍັງ?

“ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປົກຄອງ​ເປັນ​ກະສັດ​ກັບ​ພະອົງ​ເປັນ​ເວລາ 1000 ປີ” (ພະນິມິດ 20:6).

ກະສັດແມ່ນຫຍັງ? ຄໍາຖາມທີ່ແປກປະຫລາດ, ທ່ານອາດຈະຄິດ. ເຫັນ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ວ່າ​ກະສັດ​ເປັນ​ຜູ້​ວາງ​ກົດ​ໝາຍ​ແລະ​ບອກ​ຄົນ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ. ຫຼາຍປະເທດມີ ຫຼືເຄີຍມີກະສັດ ແລະລາຊິນີ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງລັດ ແລະປະເທດຊາດໃນສາກົນ. ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນປະເພດຂອງກະສັດທີ່ໂຢຮັນຂຽນກ່ຽວກັບ. ເພື່ອ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ບົດບາດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້​ຂອງ​ກະສັດ ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໄປ​ເຖິງ​ສະໄໝ​ຂອງ​ອິດສະລາແອນ​ບູຮານ.

ເມື່ອ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ນຳ​ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ອອກ​ຈາກ​ປະເທດ​ເອຢິບ ພະອົງ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ໂມເຊ​ແລະ​ອາໂຣນ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ. ການ​ຈັດ​ການ​ນີ້​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ອາ​ໂຣນ (ອພຍ 3:10; ອພ. 40:13-15; ເລກທີ 17:8). ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຖານະ​ປະໂລຫິດ​ຂອງ​ອາໂຣນ​ແລ້ວ ຊາວ​ເລວີ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ຮັບໃຊ້​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ຫຼາຍ​ວຽກ​ງານ​ເຊັ່ນ​ການ​ສັ່ງ​ສອນ ເປັນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ (ປຊຊ 3:5-13). ໂມເຊ​ກຳລັງ​ຕັດສິນ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ, ແລະ​ໄດ້​ມອບ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ບົດບາດ​ນີ້​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະນຳ​ຂອງ​ພໍ່​ເຖົ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ (ອພຍ 18:14-26). ເມື່ອ​ພະບັນຍັດ​ຂອງ​ໂມເຊ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້, ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຫຼື​ຂໍ້​ບັງຄັບ​ໃດໆ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ຫຼື​ການ​ຖອດ​ສ່ວນ​ຂອງ​ມັນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ແມ່ນສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ຈະຖືກເອົາອອກຈາກມັນກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດ (Mat. 5: 17-20). ສະນັ້ນ ປະກົດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ມະນຸດ ເພາະ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ເອງ​ເປັນ​ກະສັດ​ແລະ​ຜູ້​ໃຫ້​ກົດ​ໝາຍ (ຢາໂກໂບ 4:12ກ).

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ໂມເຊ, ປະ​ໂລ​ຫິດ​ໃຫຍ່​ແລະ​ຊາວ​ເລວີ​ໄດ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ສັນ​ຍາ (ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ສອງ 17:8-12). ຊາມູເອນ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ເປັນ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ອາໂຣນ, ເມື່ອ​ລາວ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ແຕ່​ປະໂລຫິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຮັດ (1 ຊາມູເອນ 7:6-9,15-17). ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຊາມູເອນ​ເປັນ​ຄົນ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ຈຶ່ງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກະສັດ​ອົງ​ໜຶ່ງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ນໍ້າ​ໜຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ​ແລະ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ເລື່ອງ​ທາງ​ກົດໝາຍ. ພະ​ເຢໂຫວາ​ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ແລ້ວ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂມເຊ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຳ​ຂໍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ນີ້​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເດີມ (ພະບັນຍັດ 17:14-20; 1 ຊາມ. 8:18-22).

ເຮົາ​ອາດ​ສະຫລຸບ​ໄດ້​ວ່າ​ການ​ຕັດສິນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ເປັນ​ບົດບາດ​ຫຼັກ​ຂອງ​ກະສັດ​ພາຍ​ໃຕ້​ພະບັນຍັດ​ຂອງ​ໂມເຊ. ອັບຊາໂລມ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ກະບົດ​ຕໍ່​ກະສັດ​ດາວິດ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ໂດຍ​ພະຍາຍາມ​ປ່ຽນ​ແທນ​ລາວ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດສິນ (2 ຊາມູເອນ 15:2-6). ກະສັດ​ຊາໂລໂມນ​ໄດ້​ຮັບ​ສະຕິ​ປັນຍາ​ຈາກ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ເພື່ອ​ຈະ​ສາມາດ​ຕັດສິນ​ຊາດ​ໄດ້​ແລະ​ມີ​ຊື່ສຽງ​ໂດ່ງ​ດັງ (1 ກີ. 3:8-9,28). ກະສັດໄດ້ປະຕິບັດຄືກັບສານສູງສຸດໃນສະໄຫມຂອງພວກເຂົາ.

ເມື່ອ​ຢູດາຍ​ຖືກ​ຈັບ​ແລະ​ປະຊາຊົນ​ຖືກ​ພາ​ໄປ​ບາບີໂລນ, ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ກະສັດ​ກໍ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ແລະ​ອຳນາດ​ຂອງ​ປະຊາ​ຊາດ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຍຸຕິທຳ. ເຫດການ​ນີ້​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ, ດັ່ງ​ທີ່​ກະສັດ​ທີ່​ຍຶດ​ຄອງ​ຍັງ​ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ເລື່ອງ​ຕ່າງໆ (ເອເຊກຽນ 5:14-16, 7:25-26; ຮັດກາຍ 1:1). ຊົນຍິດສະລາເອນມັກການປົກຄອງຂອງຕົນເອງຈົນເຖິງສະໄໝຂອງພະເຍຊູແລະນອກນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງແບບໂລກ. ເຮົາ​ສາມາດ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພະ​ເຍຊູ​ປະຫານ​ຊີວິດ. ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂມເຊ ຄວາມ​ຜິດ​ບາງ​ຢ່າງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ລົງໂທດ​ດ້ວຍ​ຫີນ​ກ້ອນ​ຫີນ. ແນວໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍຂອງໂລມທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມ, ຊາວອິດສະລາແອນບໍ່ສາມາດສັ່ງຫຼືໃຊ້ການປະຫານຊີວິດແບບນັ້ນເອງ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ ຊາວ​ຢິວ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ປີລາດ ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພະຍາຍາມ​ຈະ​ປະຫານ​ພະ​ເຍຊູ. ການ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໂດຍ​ຊາວ​ຢິວ, ແຕ່​ໂດຍ​ຊາວ​ໂລມ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ກະທຳ​ເຊັ່ນ​ນີ້ (ໂຢຮັນ 18:28-31; 19:10-11).

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ເມື່ອ​ພະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ໂມເຊ​ຖືກ​ປ່ຽນ​ແທນ​ດ້ວຍ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ພະ​ຄລິດ. ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ລວມ​ເອົາ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຜູ້​ອື່ນ (ມັດທາຍ 5:44-45; ໂຢຮັນ 13:34; ຄາລາເຕຍ 6:2; 1 ໂຢຮັນ 4:21), ແລະ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ເຖິງ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຂອງ​ອັກ​ຄະ​ສາ​ວົກ​ໂປ​ໂລ​ໃນ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບ Romans ໄດ້​. ພະອົງ​ແນະນຳ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຍອມ​ຢູ່​ໃຕ້​ອຳນາດ​ຂອງ​ພະອົງ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ “ຜູ້​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ພະເຈົ້າ” ເພື່ອ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ຄວາມ​ດີ​ແລະ​ໂທດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ (Romans 13: 1-4). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍນີ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄໍາແນະນໍາອີກຢ່າງຫນຶ່ງ: ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງທີ່ຈະ "ບໍ່ກັບຄືນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍສໍາລັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ" ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ "ສະຫງົບກັບມະນຸດທຸກຄົນ" ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະພະຍາຍາມຕື່ມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດຕູຂອງພວກເຮົາ. (Romans 12: 17-21). ເຮົາ​ຊ່ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ແກ້ແຄ້ນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ມື​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ ຜູ້​ໄດ້ “ມອບ​ໝາຍ” ອັນ​ນີ້​ໃຫ້​ກັບ​ລະບົບ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ຝ່າຍ​ໂລກ​ຈົນ​ເຖິງ​ທຸກ​ມື້​ນີ້.

ການ​ຈັດ​ການ​ນີ້​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ພະ​ເຍຊູ​ຈະ​ກັບ​ມາ. ພະອົງ​ຈະ​ເອີ້ນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຝ່າຍ​ໂລກ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ເຖິງ​ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ການ​ບິດ​ເບືອນ​ຄວາມ​ຍຸຕິທຳ​ທີ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຮູ້​ເລື່ອງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຕາມ​ມາ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່. ໂປໂລໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າພະບັນຍັດມີເງົາຂອງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສານ (ຫຼືຮູບພາບ) ຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ (ເຮັບເຣີ 10: 1). ເຮົາ​ພົບ​ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ໂກໂລດ 2:16,17. ມັນ​ອາດ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫມ່​ນີ້, ຊາວ​ຄຣິດ​ສະ​ຕຽນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຫນ້າ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ (Micah 4:3). ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ “ຊັບ​ສິນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ”: ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ, ຊຶ່ງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຊື້​ດ້ວຍ​ເລືອດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ (ມັດ​ທາຍ 24:45-47; ໂຣມ 5:17; ພຣະນິມິດ 20:4-6). ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ນີ້​ລວມ​ທັງ​ເທວະ​ດາ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ (1 Corinthians 6:2-3). ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ຄໍາ​ອຸ​ປະ​ມາ​ຂອງ Minas ໃນ​ລູກາ 19:11-27. ໃຫ້ສັງເກດວ່າລາງວັນສໍາລັບຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ເລື່ອງເລັກນ້ອຍແມ່ນ "ສິດອຳນາດເໜືອ…ເມືອງ“. ໃນ​ຄຳປາກົດ 20:6 ເຮົາ​ພົບ​ເຫັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ​ຄັ້ງ​ທຳອິດ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ປະໂລຫິດ​ແລະ​ປົກຄອງ, ແຕ່​ປະໂລຫິດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? ຫຼືກະສັດທີ່ບໍ່ມີປະຊາຊົນປົກຄອງແມ່ນຫຍັງ? ເວົ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບນະຄອນສັກສິດເຢຣູຊາເລັມ, ພຣະນິມິດ 21:23 ແລະຕໍ່ໄປໃນບົດທີ 22 ບອກວ່າປະຊາຊາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັດການໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.

ໃຜ​ແດ່​ທີ່​ມີ​ຄຸນສົມບັດ​ສຳລັບ​ການ​ປົກຄອງ​ແບບ​ນັ້ນ? ຜູ້​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່ “ໄດ້​ຊື້” ຈາກ​ບັນ​ດາ​ມະ​ນຸດ​ເປັນ “ໝາກ​ໄມ້​ທຳ​ອິດ” ແລະ “ຕິດ​ຕາມ​ລູກ​ແກະ​ໄປ​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ” (ພະນິມິດ 14:1-5). ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ໃນ​ບາງ​ເລື່ອງ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ດັ່ງ​ທີ່​ໂມເຊ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ເລື່ອງ​ເລັກໆ​ນ້ອຍໆ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ້າ​ຄົນ​ຕ່າງໆ, ດັ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ໃນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ 18:25-26. ມັນ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄົນ​ເລວີ​ໃນ​ຕົວ​ເລກ 3: ເຜົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ລູກ​ຫົວ​ຫົວ​ທັງ​ປວງ (ລູກ​ທຳອິດ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່) ຈາກ​ຄອບຄົວ​ຢາໂຄບ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 3:11-13; ມາລາກີ 3:1-4,17). . ໂດຍໄດ້ຮັບການຊື້ເປັນລູກຊາຍ, ຄລິດສະຕຽນທີ່ສັດຊື່ກາຍເປັນຜູ້ສ້າງໃຫມ່ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ເພື່ອ​ສ່ວນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ການ​ສິດ​ສອນ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ຂໍ້​ໃໝ່, ເພື່ອ​ວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຂອງ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢູ່​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ທ່ຽງ​ແທ້​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ (2 ໂກລິນໂທ 5. :17-19; ຄາລາເຕຍ 4:4-7).

Ad_Lang

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນໂບດທີ່ມີການປະຕິຮູບຂອງໂຮນລັງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1945. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນ້າຊື່ໃຈຄົດບາງຢ່າງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປປະມານ 18 ປີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ປະຕິຍານວ່າຈະບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນອີກຕໍ່ໄປ. ເມື່ອ JWs ເວົ້າກັບຂ້ອຍຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນສິງຫາ 2011, ມັນໃຊ້ເວລາບາງເດືອນກ່ອນທີ່ຂ້ອຍຈະຍອມຮັບເຖິງແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງຄໍາພີໄບເບິນ, ແລະຈາກນັ້ນອີກ 4 ປີຂອງການສຶກສາແລະການສໍາຄັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບປີ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຮູບພາບໃຫຍ່. ມັນໄດ້ຫັນອອກວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮັບການໃນທາງບວກຫຼາຍເກີນໄປໃນບາງພື້ນທີ່. ໃນຫຼາຍຈຸດ, ເລື່ອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໄດ້ມາສູ່ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍ, ແລະໃນຕົ້ນປີ 2020, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຂ່າວກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສັ່ງໂດຍລັດຖະບານໂຮນລັງ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ຊ໊ອກ​ບາງ​ຢ່າງ​ສໍາ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​, ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຂຸດ​ເລິກ​. ເລື່ອງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຂອງສານໃນປະເທດເນເທີແລນ, ເຊິ່ງພະຍານໄດ້ໄປສານເພື່ອສະກັດບົດລາຍງານ, ກ່ຽວກັບການຈັດການການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໃນບັນດາພະຍານພະເຢໂຫວາ, ຄໍາສັ່ງໂດຍລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງກົດຫມາຍທີ່ສະພາໂຮນລັງໄດ້ຮ້ອງຂໍເປັນເອກະສັນ. ອ້າຍນ້ອງໄດ້ສູນເສຍກໍລະນີ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດາວໂຫຼດແລະອ່ານບົດລາຍງານສະບັບເຕັມ. ໃນ ຖາ ນະ ເປັນ ພະ ຍານ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ ສາ ມາດ ຈິນ ຕະ ນາ ການ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ຄົນ ຫນຶ່ງ ຈະ ພິ ຈາ ລະ ນາ ເອ ກະ ສານ ນີ້ ເປັນ ການ ສະ ແດງ ເຖິງ ການ ຂົ່ມ ເຫັງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ Reclaimed Voices, ອົງການການກຸສົນຂອງຊາວໂຮນລັງໂດຍສະເພາະສໍາລັບ JWs ທີ່ມີປະສົບການການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດໝາຍ 16 ໜ້າ​ໃຫ້​ສຳນັກງານ​ສາຂາ​ຂອງ​ໂຮນລັງ ໂດຍ​ອະທິບາຍ​ຢ່າງ​ລະອຽດ​ວ່າ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໄປ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ຈາກ​ສຳນັກງານ​ສາຂາ​ປະເທດ​ອັງກິດ ໂດຍ​ໄດ້​ຍົກຍ້ອງ​ຂ້ອຍ​ທີ່​ໄດ້​ລວມ​ເອົາ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ຈົດໝາຍຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຫຼາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະແຈ້ງ. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຖືກ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ເມື່ອ​ໄດ້​ຊີ້​ອອກ​ວ່າ ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ປະຊຸມ​ປະຊາຄົມ ໂຢຮັນ 13:34 ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ. ຖ້າ​ເຮົາ​ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ວຽກ​ປະກາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ເຮົາ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄປ​ທາງ​ຜິດ. ຂ້ອຍພົບວ່າຜູ້ເຖົ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບພະຍາຍາມປິດສຽງໄມໂຄຣໂຟນຂອງຂ້ອຍ, ບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອີກ, ແລະຖືກແຍກອອກຈາກປະຊາຄົມອື່ນໆ. ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ວິພາກວິຈານຈົນກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຊຸມ JC ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນປີ 2021 ແລະຖືກຕັດສໍາພັນ, ບໍ່ເຄີຍກັບຄືນມາອີກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ມາ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​, ແລະ​ດີ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​ຍັງ​ທັກ​ທາຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​, ແລະ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ສົນ​ທະ​ນາ (ໂດຍ​ຫຍໍ້​) ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ​. ຂ້າພະ​ເຈົ້າດີ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໂບກມື​ໄປ​ທັກທາຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະໜົນ, ຫວັງ​ວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະບາຍ​ທີ່​ຢູ່​ຂ້າງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄິດ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ.
    5
    0
    ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
    ()
    x