Verzoening van de Messiaanse profetie van Daniel 9: 24-27 met seculiere geschiedenis

Identifying Solutions - vervolg (2)

6. De Medo-Perzische koningen Successieproblemen, een oplossing

De passage die we moeten onderzoeken voor een oplossing is Ezra 4: 5-7.

Ezra 4: 5 vertelt het ons "Het inhuren van raadgevers tegen hen om hun raad alle dagen van Cyrus, de koning van Perzië, tot de regering van Da ofrius, de koning van Perzië, te frustreren."

Er waren problemen bij de herbouw van de tempel van Cyrus tot Darius, de [Grote] koning van Perzië. De lezing van vers 5 geeft duidelijk aan dat er minstens één koning of meer was tussen Cyrus en Darius. Het Hebreeuwse voorzetsel is hier vertaald als "Tot", kan ook worden vertaald als "tot", "voor zover". Al deze uitdrukkingen geven de tijd aan die verstrijkt tussen de regering van Cyrus en de regering van Darius.

Seculiere geschiedenis identificeert Cambyses (II), de zoon van Cyrus, en volgt zijn vader op als één koning. Josephus zegt dit ook.

Ezra 4: 6 gaat verder "En in de regering van A · has · u · eʹrus, aan het begin van zijn regering, schreven ze een beschuldiging tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. ”

Vervolgens beschrijft Josephus een brief aan Cambyses die ertoe heeft geleid dat het werk aan de tempel en Jeruzalem is stopgezet. (Zien "De oudheden van de joden ”, Boek XI, hoofdstuk 2, paragraaf 2). Het is daarom logisch om de Ahasveros van vers 6 te identificeren met Cambyses (II). Aangezien hij slechts 8 jaar regeerde, kan hij niet de Ahasveros zijn van het boek Ester die minstens 12 jaar regeerde (Esther 3: 7). Bovendien regeerde de koning, ook wel bekend als Bardiya / Smerdis / de Wijzen, minder dan een jaar, waardoor er heel weinig tijd overbleef om zo'n brief te sturen en een antwoord te ontvangen, en hij kan duidelijk niet tippen aan de Ahasveros van Esther.

Ezra 4: 7 gaat verder "Ook schreven in de dagen van Ar · ta · xerxʹes, Bishʹlam, Mithʹre · dath, Tabʹe · el en de rest van zijn collega's Ar · ta · xerxʹes, de koning van Perzië ”.

De Artaxerxes van Ezra 4: 7 zouden logisch zijn als we hem zouden identificeren als Darius I (de Grote), maar het is veel waarschijnlijker dat hij de Koning is genaamd Magi / Bardiya / Smerdis. Waarom? Omdat het verslag in Ezra 4:24 blijft zeggen dat het resultaat van deze brief was 'Op dat moment stopte het werk aan het huis van God, dat in Jeruzalem was; en het bleef ophouden tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. ” Deze formulering geeft aan dat er een verandering van koning was tussen deze Artaxerxes en Darius. Haggai 1 laat ook zien dat het gebouw in de 2 opnieuw is opgestartnd Jaar van Darius. De joden zouden niet durven in te gaan tegen de opdracht van de koning, slechts een jaar eerder gegeven als de koning Darius was. De omstandigheden van de verandering van koningschap van Bardya in Darius zouden de joden echter de hoop geven dat hij milder zou zijn.

Hoewel het niet categorisch kan worden vermeld, ziet u dat de naam ook "Mithredath" vermeldt. Dat hij de koning zou schrijven en gelezen zou worden, zou erop duiden dat hij een of andere Perzische ambtenaar was. Als we Ezra 1: 8 lezen, zien we dat een penningmeester in de tijd van Cyrus ook Mithredath heette, zeker geen toeval. Nu zou deze ambtenaar waarschijnlijk nog maar 17-18 jaar later in leven zijn aan het begin van het bewind van Darius, wat volgens de oplossing ook Artaxerxes werd genoemd in Ezra. Het zou echter onmogelijk zijn voor de ambtenaar om dezelfde te zijn, een aantal extra (8 + 8 + 1 + 36 + 21) = 74 jaar later. (Toevoegen van de heerschappij van Cyrus, Cambyses, Magi, Darius, Xerxes om seculiere Artaxerxes I te bereiken).

Interessant is dat Ctesias, een Griekse historicus van rond 400 voor Christus, zegt:de Magus regeerde onder de naam Tanyoxarkes ”[I] , wat uitgesproken is, lijkt erg op Artaxerxes en merk op dat de Magus regeerde onder een andere naam, een troonnaam. Xenophon geeft ook de Magus-naam als Tanaoxares, zeer vergelijkbaar en opnieuw waarschijnlijk een corruptie van Artaxerxes.

We hebben eerder ook de vraag gesteld:

Moet deze Darius worden geïdentificeerd als Darius I (Hystapes), of een latere Darius, zoals Darius de Perzische in / na de tijd van Nehemia? (Nehemia 12:22). Voor deze oplossing en ook in overeenstemming met seculiere identificatie wordt de in vers 5 genoemde Darius geacht Darius I te zijn, niet een latere Darius.

Een oplossing: ja

7. De opvolging van de hogepriester en diensttijd - een oplossing

Dit is gemakkelijker om te laten zien hoe de oplossing werkt dan om te beschrijven, maar we zullen proberen het hier duidelijk uit te leggen.

Met de verkorte opvolging van Perzische koningen kan een zeer redelijke opeenvolging van hogepriesters worden gecreëerd. Dit scenario houdt rekening met de markeringspunten, die geschriften waar er een identificeerbare koning en regeringsjaar zijn, waarbij de hogepriester daadwerkelijk wordt genoemd.

Jozadak

Aangezien Ezra de tweede zoon van Seraja was, de Hogepriester die slechts enkele maanden na de val van Jeruzalem door Nebukadnezar werd gedood, moest Ezra geboren zijn door de val van Jeruzalem (2 Koningen 25:18). Dit betekent ook dat zijn oudere eerstgeboren broer, Jozadak, die waarschijnlijk eind vijftig of begin zestig was gestorven vóór de terugkeer uit Babylon, waarschijnlijk minstens twee jaar daarvoor was geboren, misschien meer. Jesjoea of ​​Jozua was de zoon van Jozadak en was daarom waarschijnlijk nog maar 50 jaar oud toen hij terugkeerde naar Juda.

Jesjoea / Joshua

Deze oplossing heeft Jesjoea ongeveer 43 jaar oud bij terugkeer uit ballingschap. De laatste vermelding van Jesjoea is in de 2nd jaar van Darius, tegen die tijd zou hij rond de 61 jaar zijn geweest (Ezra 5: 2). Jesjoea werd niet genoemd bij de voltooiing van de Tempel in de 6th jaar van Darius dus kan worden aangenomen dat hij misschien onlangs was overleden en dat Joiakim nu Hogepriester was.

Joiakim

Aangenomen dat de Hogepriester een minimumleeftijd van 20 jaar heeft om een ​​eerstgeboren zoon te hebben, brengt Jeshua's zoon, Joiakim, op ongeveer 23 jaar oud bij de terugkeer naar Juda in de 1st Jaar van Cyrus.

Joiakim wordt door Josephus genoemd als Hogepriester in de 7th jaar van Artaxerxes (ook bekend als Darius in dit scenario). Dit was net na de voltooiing van de Tempel, slechts 5 jaar later na de laatste vermelding van Jesjoea in de 7th jaar van Artaxerxes of Darius (I), en tegen die tijd (als hij geboren was toen zijn vader 20 jaar oud was) zou hij 44-45 jaar oud zijn. Dit zou Ezra ook de anciënniteit geven, zijnde de oom van Jojakim, zodat hij het voortouw kon nemen bij de regelingen voor de afspraken voor de dienst in de pas voltooide tempel. Dit is dus ook logisch voor Josephus's verslag over Joiakim.

Eljasib

Eliashib wordt genoemd als hogepriester in de twintigth jaar van Artaxerxes toen Nehemia kwam om de muren van Jeruzalem te herbouwen (Nehemia 3: 1). Berekend op consistente basis, als hij geboren was toen zijn vader 20 was, zou hij op dat moment ongeveer 39 jaar oud zijn. Als hij maar net was aangesteld, zou zijn vader, Joiakim, zijn overleden tussen de 57 en 58 jaar oud.

Nehemia 13: 6, 28 is gedateerd op ten minste de 32nd jaar van Artaxerxes, en waarschijnlijk een jaar of twee later, en geeft aan dat Eljasib nog steeds Hogepriester was, maar dat zijn zoon Joiada in die tijd een volwassen zoon had en daarom was Joiada waarschijnlijk toen ongeveer 34 jaar oud, terwijl Eliashib was 54 jaar oud. Op basis van de informatie over Joiada stierf hij waarschijnlijk het volgende jaar op 55-jarige leeftijd.

Joiada

Nehemia 13:28 vermeldt dat Joiada de Hogepriester een zoon had die een schoonzoon werd van Sanballat de Horoniet. De context van Nehemia 13: 6 geeft aan dat dit een periode was na Nehemia's terugkeer naar Babylon in de 32nd Jaar van Artaxerxes. Een niet nader gespecificeerde tijd later had Nehemia om nog een verlof gevraagd en keerde terug naar Jeruzalem toen deze stand van zaken werd ontdekt. Op basis hiervan was Joiada daarom waarschijnlijk Hogepriester van ongeveer 34 jaar oud (in de 35th Year of Darius / Artaxerxes), tot ongeveer 66 jaar oud.

Jonathan / Johanan / Jehohanan

Als Joiada op 66-jarige leeftijd stierf, had hij kunnen worden opgevolgd door zijn zoon Jonathan / Jehohanan, die tegen die tijd ongeveer 50 jaar oud zou zijn geweest. Als hij tot 70 jaar oud zou zijn geweest, dan zou zijn zoon Jaddua bijna 50 jaar oud zijn geweest toen hij hogepriester werd. Maar als de Elephantine papyri, die later wordt besproken, moet worden gedateerd op de 14th en 17th jaar van Darius II, waar Johanan wordt genoemd, dan stierf Johanan waarschijnlijk rond de leeftijd van 83 toen Jaddua ongeveer 60-62 jaar oud was.

Jaddua

Josephus zegt dat Jaddua Alexander de Grote in Jeruzalem verwelkomde en waarschijnlijk tegen die tijd begin zeventig zou zijn geweest. Nehemia 70:12 vertelt ons dat "de Levieten in de dagen van E · liʹa · shib, Joiʹa · da en Jo · haʹnan en Jadʹdu · a werden opgetekend als hoofden van vaderlijke huizen, ook de priesters, tot aan het koningschap van Da · riʹus de Perzische ”. Onze oplossing is dat Darius III (de Perzische?) Wordt veroverd door Alexander de Grote.

Josephus heeft begrepen dat Jaddua niet lang na de dood van Alexander de Grote stierf, tegen die tijd dat Jaddua rond de 80 jaar zou zijn en werd opgevolgd door zijn zoon Onias.[Ii]

Hoewel sommige van de hier voorgestelde leeftijden giswerk zijn, zijn ze redelijk. Waarschijnlijk zou de eerstgeboren zoon van de Hogepriester normaal gesproken snel trouwen als hij volwassen is, misschien rond de twintig jaar. De eerstgeboren zoon zou waarschijnlijk ook zeer snel kinderen krijgen om de opvolging van de Hogepriester-lijn via de eerstgeboren zoon te verzekeren.

Een oplossing: ja

8. Een vergelijking van de priesters en levieten die met Zerubbabel terugkeerden met degenen die het verbond met Nehemia ondertekenden, een oplossing

De overeenkomsten tussen deze twee lijsten (zie deel 2, p13-14) hebben geen zin binnen de grenzen van de huidige seculiere chronologie. Als we het 21ste jaar van Artaxerxes nemen om Artaxerxes I te zijn, dan betekent dat dat 16 van de 30, dat is de helft van de genoemde personen die in ballingschap terugkeerden in het 1e jaar van Cyrus, zo'n 95 jaar later nog in leven waren (Cyrus 9 + Cambyses 8 + Darius 36 + Xerxes 21 + Artaxerxes 21). Omdat ze waarschijnlijk allemaal minstens 20 jaar oud waren om priester te zijn, zouden ze in het 115e jaar van Artaxerxes I minimaal 21 jaar oud zijn.

Dit heeft duidelijk geen zin. Zelfs in de wereld van vandaag zouden we moeite hebben om slechts een handvol 115-jarige mensen te vinden in een land als de VS of het VK, ondanks de vooruitgang in de geneeskunde en de verlenging van de levensduur in het laatste deel van de 20th eeuw. 16 onder een bevolking die misschien maar een paar honderdduizend of minder is geweest, tart het geloof.

Onder de voorgestelde oplossing wordt deze periode van 95 jaar echter teruggebracht tot ongeveer 37 jaar, waardoor het voortbestaan ​​van de helft van de genoemde personen in de sfeer van een duidelijke mogelijkheid komt. Als we redelijkerwijs aannemen dat ze eind jaren 70 gezond zouden kunnen worden, zelfs al die eeuwen geleden, zou dat betekenen dat ze ergens tussen de 20 en 40 jaar oud zouden kunnen zijn geweest bij hun terugkeer van Babylon naar Juda, en nog steeds begin zestig waren tot eind jaren 60 in de 70st jaar van Darius I / Artaxerxes.

Een oplossing: ja

9. De kloof van 57 jaar in het verhaal tussen Ezra 6 en Ezra 7, A Solution

Het verslag in Ezra 6:15 geeft een datum van de 3rd dag van de 12th Maand (Adar) van de 6th Jaar van Darius voor de voltooiing van de tempel.

Het verslag in Ezra 6:19 geeft een datum van de 14th dag van de 1st maand (Nisan), voor het houden van het Pascha, en het is redelijk om te concluderen dat het verwijst naar de 7th Jaar van Darius en zou slechts 40 dagen later zijn geweest en niet onderbroken door een gat van 57 jaar.

Het verslag in Ezra 6:14 vermeldt dat de teruggekeerde joden “Gebouwd en voltooid [vanwege] de order van de God van Israël en vanwege de order van Cyrus en Da · riʹus en Ar · ta · xerxʹes, de koning van Perzië”.

Hoe kunnen we dit begrijpen? Op het eerste gezicht lijkt er ook een decreet van Artaxerxes te zijn. Velen nemen aan dat dit Artaxerxes I is en identificeren hem met de Artaxerxes van Nehemia en Nehemia die naar Jeruzalem komen in zijn 20th jaar als gevolg van dat besluit. Maar zoals we eerder hebben vastgesteld, kreeg Nehemia geen decreet om de tempel te herbouwen. Hij vroeg toestemming om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Hoe kunnen we deze passage anders begrijpen?

We kunnen de passage beter begrijpen door de vertaling van de Hebreeuwse tekst nader te onderzoeken. De uitleg is een beetje technisch, maar in het Hebreeuws is het voegwoord of voegwoord een letter die bekend staat als 'waw ”. Zowel de Hebreeuwse woorden voor Darius als Artaxerxes hebben de "Waw" karakter aan de voorkant van "Dareyavesh" (uitgesproken als "daw-reh-yaw-vaysh") en voor "Artachshashta" uitgesproken ("ar-takh-shash-taw.") Conjunctief zijn, "Waw" wordt meestal vertaald als "en", maar het kan ook "of" betekenen. Het gebruik van "of" is niet als een exclusieve actie, maar als een alternatief, zijnde het equivalent. Een voorbeeld is dat u met iemand kunt communiceren door hem te bellen of hem te schrijven of hem persoonlijk te spreken. Elk is een geldig alternatief om de actie van communicatie te vervullen. Een exclusief actievoorbeeld zou kunnen zijn dat u één gratis alcoholisch drankje kunt nuttigen bij uw maaltijd, zodat u het bier of de wijn kunt bestellen. Je kunt ze niet allebei gratis krijgen.

Als de "en" wordt vervangen door "of", of misschien "zelfs" of "ook" om beter te lezen in het Engels in de context zoals sommige geleerden beweren, dan werkt dit nog steeds als een conjunctief. Dit verandert echter op subtiele wijze de betekenis in deze context en maakt de tekst beter verstaanbaar. De zin "Darius en Artaxerxes ” wat wordt opgevat als twee afzonderlijke individuen, zou dan betekenen "Darius of / zelfs / ook / bekend als Artaxerxes ”dat wil zeggen dat Darius en Artaxerxes dezelfde mensen zijn. Dit zou ook kunnen worden opgevat als zijnde in overeenstemming met de algemene context door de lezer voor te bereiden op de verandering van gebruik van de titel van de koning die we tussen het einde van Ezra 6 en Ezra 7 vinden.

Voor voorbeelden van dit gebruik van "Waw" we kunnen kijken in Nehemia 7: 2, waar "Ik gaf de leiding aan mijn broer Hanani, dat is Hananja, de leider van de citadel van Jeruzalem, hij was een trouw man en vreesde God meer dan velen ” is logischer met "dat is" dan "en" zoals de zin verder gaat met "hij" dan "ze". Het lezen van deze passage is lastig met het gebruik van "en".

Een ander punt is dat Ezra 6:14, zoals momenteel vertaald in de NWT en andere bijbelvertalingen, zou aangeven dat Artaxerxes een decreet had gegeven om de tempel te voltooien. In het beste geval zou het nemen van deze Artaxerxes als de seculiere Artaxerxes I betekenen dat de Tempel pas op de 20e was voltooidth Jaar bij Nehemia, zo'n 57 jaar later. Maar het bijbelse verslag hier in Ezra 6 maakt duidelijk dat de tempel aan het einde van de 6 klaar wasth jaar van Darius en zou suggereren dat er vroeg in de 7e offers werden gebrachtth jaar van Darius / Artaxerxes.

Het verslag in Ezra 7:8 geeft een datum van de 5th maand van de 7th Jaar maar geeft de koning als Artaxerxes. Als de Darius van Ezra 6 in Ezra 7 geen Artaxerxes wordt genoemd, zoals eerder genoemd als een probleem, hebben we een zeer grote onverklaarbare kloof in de geschiedenis. Darius I zou nog eens 30 jaar regeren (in totaal 36) gevolgd door Xerxes met 21 jaar gevolgd door Artaxerxes I met de eerste 6 jaar. Dit betekent dat er een kloof van 57 jaar zou zijn, waarna Ezra ongeveer 130 jaar oud zou zijn. Te aanvaarden dat Ezra na al die tijd en op deze ongelooflijk hoge leeftijd pas dan besluit om opnieuw een terugkeer van Levieten en andere Joden naar Juda te leiden, tart de geloofwaardigheid. Het negeert ook het feit dat het zou betekenen dat, hoewel de Tempel voor de meeste mensen een leven geleden voltooid was, er nog geen regulier offer in de Tempel was ingesteld.

Het is veel logischer dat bij het horen van de voltooiing van de tempel laat in de 6th jaar van Darius / Artaxerxes, vroeg Ezra de koning om hulp om de wet, de offers en de Leviticus-taken in de tempel te herstellen. Toen Ezra die hulp had gekregen, arriveerde ze slechts 4 maanden later in Jeruzalem, en pas op de leeftijd van ongeveer 73 jaar, in de 5th maand van de 7th jaar van Darius / Artaxerxes.

Een oplossing: ja

10. Josephus-record en opvolging van Perzische koningen, een oplossing

Cyrus

In Josephus ' Antiquiteiten van de Joden, Boek XI, Hoofdstuk één vermeldt hij dat Cyrus de Joden het bevel gaf om naar hun eigen land terug te keren als ze dat wilden en hun stad te herbouwen en de Tempel te bouwen waar de vorige stond. 'Ik heb zoveel Joden die in mijn land wonen, toestemming gegeven om terug te keren naar hun eigen land en naar hun stad herbouwen en de tempel van God in Jeruzalem bouwen op dezelfde plek waar het eerder was ”[Iii].

Dit zou ons begrip bevestigen dat het beschouwde besluit dat van Cyrus is en het met de oplossing eens is.

Een oplossing: ja

Cambyses

In hoofdstuk 2, paragraaf 2,[Iv] hij identificeert Cambyses [II] zoon van Cyrus als de Perzische koning die een brief ontvangt en antwoordt om de joden te stoppen. De formulering lijkt erg op Ezra 4: 7-24 waar de koning Artaxerxes wordt genoemd.

"Toen Cambyses de brief had gelezen, omdat hij van nature slecht was, raakte hij geïrriteerd door wat ze hem vertelden en schreef hij als volgt terug: 'Cambyses de koning, aan Rathumus de geschiedschrijver, aan Beeltethmus, aan Semellius de schrijver, en de rest die zijn in opdracht en wonen op deze manier in Samaria en Fenicië: Ik heb de brief gelezen die van u is gezonden; en ik gaf bevel dat de boeken van mijn voorvaders moesten worden doorzocht, en het blijkt dat deze stad altijd een vijand is geweest voor koningen, en haar inwoners hebben opruiingen en oorlogen uitgelokt. ”[V].

Eerder bij het onderzoeken van de oplossing bleek dat deze naamgeving mogelijk is, omdat we ontdekten dat mogelijk een van de koningen van Perzië een van de titels van Darius, Ahasveros of Artaxerxes zou kunnen hebben gebruikt of genoemd. In punt 7 werd echter voorgesteld dat de brief die naar eigen zeggen aan Artaxerxes werd gestuurd, waarschijnlijk Bardiya / Smerdis / Magi zou zijn, zowel qua tijd als qua snelheid, passend bij de gebeurtenissen en het heersende politieke klimaat.

Heeft Josephus de koning (misschien Artaxerxes in zijn referentiedocumentatie) verkeerd geïdentificeerd met Cambyses?

Josephus 'account is het niet eens met de oplossing wat de brief aan Bardiya / Smerdis / The Magi beter beschrijft, waar Josephus misschien niet van op de hoogte was. Deze koning regeerde slechts enkele maanden (schattingen variëren tussen ongeveer 3 en 9 maanden).

Bardiya / Smerdis / Magi

In hoofdstuk 3, alinea 1,[Vi] Josephus noemt de Magi (bij ons bekend als Bardiya of Smerdis) die ongeveer een jaar na de dood van Cambyses regeren. Dit komt overeen met de voorgestelde oplossing.

Een oplossing: ja

Darius

Vervolgens vermeldt hij de benoeming van Darius Hystapes tot koning, ondersteund door de zeven families van de Perzen. Het vermeldt ook dat hij 127 provincies had. Deze drie feiten zijn te vinden in en komen overeen met de beschrijving van Ahasveros in het boek Ester, die we hebben voorgesteld als Darius I / Artaxerxes / Ahasveros in onze oplossing.

Josephus bevestigt ook dat Zariusubbabel door Darius was toegestaan ​​om de tempel en de stad Jeruzalem te herbouwen volgens het besluit van Cyrus. “NA de slachting van de wijzen, die na de dood van Cambyses de regering van de Perzen een jaar lang bereikten, stelden die families, die de zeven families van de Perzen werden genoemd, Darius, de zoon van Hystaspes, aan als hun koning. Nu had hij, terwijl hij een privé man was, een gelofte aan God afgelegd, dat als hij koning zou worden, hij alle vaten van God die in Babylon waren, naar de tempel in Jeruzalem zou sturen. '[Vii]

Er is een discrepantie in de datum waarop de tempel werd voltooid. Ezra 6:15 geeft het als de 6th jaar van Darius op de 3rd van Adar, terwijl Josephus het als 9 geeftth Jaar van Darius op 23rd Adar. Alle boeken zijn onderhevig aan kopieerfouten, maar Josephus 'geschreven verslagen waren niet noodzakelijkerwijs samengesteld met behulp van de bijbel. Bovendien zijn de vroegste kopieën bekend uit de 9e tot 10e eeuw, waarvan de meerderheid in de 11eth naar 16th eeuwen.

Ten slotte zijn er veel meer en veel oudere exemplaren van de bijbelpassages die worden beoordeeld dan er een boek van Josephus is met een beperkte verspreiding. In geval van een conflict verwijst deze auteur daarom naar het bijbelse verslag.[Viii] Een alternatieve verklaring voor de discrepantie is dat de gegeven bijbelse datum die was waarvoor de tempel zelf volledig genoeg was om offers te brengen, maar Josephus 'datum was toen de bijgebouwen en binnenplaats en muren werden voltooid. Hoe dan ook, dit is geen probleem voor de oplossing.

Een oplossing: ja

Xerxes

In hoofdstuk 5[Ix] Josephus schreef dat Xerxes, de zoon van Darius, zijn vader Darius opvolgde. Vervolgens vermeldt hij dat Joacim, de zoon van Jesjoea, de Hogepriester was. Als het de regering van Xerxes was, dan zou Joachim in de regio van 84 jaar of ouder moeten zijn, een kleine kans. Onder de voorgestelde oplossing zou hij gedurende de periode van 50 jaar tussen ongeveer 68-6 jaar oud zijn onder het bewind van Dariusth jaar tot de 20th jaar van Darius / Artaxerxes. Deze vermelding van Joachim heeft alleen zin als het volgens de oplossing onder het bewind van Darius was.

Nogmaals, het verslag van Josephus staat op gespannen voet met de voorgestelde oplossing, maar het helpt de opvolging van de Hogepriester logisch als we de gebeurtenissen identificeren die aan Xerxes aan Darius worden toegeschreven.

De gebeurtenissen en bewoordingen toegewezen aan de 7th jaar Xerxes in Josephus, hoofdstuk 5, par. 1. lijkt veel op het bijbelverslag van Ezra 7 in de 7th Jaar van Artaxerxes, dat de oplossing aan Darius toekent.

Vanuit de context lijkt het het volgende jaar te zijn (8th) dat Joacim stierf en Eljasib hem opvolgde volgens Josephus in hoofdstuk 5, paragraaf 5[X]. Ook dit past bij de oplossing.

In de 25th jaar Xerxes komt Nehemia naar Jeruzalem. (Hoofdstuk 5, paragraaf 7). Dit slaat nergens op. Xerxes wordt door geen enkele andere historicus verklaard ten minste 25 jaar te hebben geregeerd. Het komt zelfs niet overeen met het bijbelse verslag als Xerxes Darius of Artaxerxes I was. Daarom zal, aangezien deze verklaring van Josephus niet kan worden verzoend met enige bekende geschiedenis, of met de Bijbel, aangenomen moeten worden dat deze onjuist is, hetzij op het moment van schrijven of in verzending. (Zijn geschriften werden niet met dezelfde zorg bewaard als de bijbel door masoretische schriftgeleerden).

De timing van de opvolging van de hogepriester is alleen echt logisch in onze oplossing, dat wil zeggen dat Darius ook Artaxerxes wordt genoemd.

Het toewijzen van sommige van deze gebeurtenissen aan Xerxes door Josephus is raadselachtig omdat ze op deze manier allemaal in chronologische volgorde lijken. Zelfs als Xerxes seculiere chronologie gebruikte, regeerde het niet 25 jaar. Daarom moet worden aangenomen dat het gebruik van Xerxes hier door Josephus verkeerd is.

Een oplossing: ja

Artaxerxes

Hoofdstuk 6[Xi] geeft de opvolging als Cyrus zoon van Xerxes - genaamd Artaxerxes.

Volgens Josephus was het deze Artaxerxes die met Esther trouwde en een feest had in het derde jaar van zijn regering. Volgens paragraaf 6 regeerde deze Artaxerxes ook over 127 provincies. Deze gebeurtenissen zijn niet op hun plaats, zelfs niet voor seculiere chronologie, die ze gewoonlijk toewijzen aan Xerxes.

Als we echter de voorgestelde oplossing nemen, namelijk dat Darius in de Bijbel ook wel Artaxerxes en Ahasveros werd genoemd, en dan suggereren dat Josephus de Artaxerxes, de zoon van Xerxes, verwarde met het boek Ezra, hoofdstuk 7 en daarna Darius I, Artaxerxes, noemde over Esther kan ook worden verzoend met de voorgestelde oplossing.

Hoofdstuk 7[Xii] vermeldt dat Eliashib werd opgevolgd door zijn zoon Judas en Judas door zijn zoon John, die de tempel door Bagoses de generaal van een andere Artaxerxes veroorzaakte (seculiere Artaxerxes II, die ofwel onze Artaxerxes I of Artaxerxes III is?). Hogepriester John (Johanan) werd opgevolgd door zijn zoon Jaddua.

Deze inzichten van Josephus 'record passen mooi in de oplossing die we hebben voorgesteld, en in die oplossing is het logisch dat de opvolging van de Hogepriester wordt herhaald zonder dat er onbekende hogepriesters hoeven te worden gedupliceerd of toegevoegd, wat de seculiere chronologie moet doen. Het grootste deel van Josephus 'verslag van deze Artaxerxes zou waarschijnlijk de Artaxerxes III in onze oplossing zijn.

Een oplossing: ja

Darius (tweede)

Hoofdstuk 8[Xiii] noemt een andere Darius de koning. Dit is een aanvulling op Sanballat (een andere sleutelnaam) die stierf tijdens het beleg van Gaza door Alexander de Grote.[Xiv]

Philip, koning van Macedonië en Alexander (de Grote) worden ook genoemd in de tijd van Jaddua en worden gegeven als tijdgenoten.

Deze Darius zou passen bij Darius III van seculiere chronologie en de laatste Darius van onze oplossing.

Maar zelfs met de gecomprimeerde tijdlijn van de voorgestelde oplossing, is er een kloof van bijna 80 jaar tussen de Sanballat van Nehemia en de Sanballat van Josephus met Alexander de Grote. Simpel gezegd, de conclusie moet zijn dat ze niet hetzelfde individu kunnen zijn. Een mogelijkheid is dat de tweede Sanballat de kleinzoon is van de eerste Sanballat, zoals de namen van de zonen van de Sanballat uit Nehemia's tijd bekend zijn. Zie ons laatste deel voor een meer diepgaande blik op Sanballat.

Een andere belangrijke conclusie van een succesvolle oplossing.

Een oplossing: ja

11. De apocriefe naamgeving van Perzische koningen in 1 & 2 Esdras, Een oplossing

Esdras 3: 1-3 leest "Koning Darius maakte een groot feest voor al zijn onderdanen en voor allen die in zijn huis geboren waren en voor alle vorsten van Media en Perzië, en voor alle satrapen en kapiteins en gouverneurs die onder hem waren, van India tot Ethiopië, in de honderd zevenentwintig provincies ”.

Dit is bijna identiek aan de openingsverzen van Esther 1: 1-3 die luiden: ”Nu gebeurde het in de dagen van Ahasveros, dat is de Ahasveros die als koning regeerde van India tot Ethiopië, [meer dan] zevenentwintig rechtsgebieden ... In het derde jaar van zijn regeerperiode hield hij een banket voor al zijn prinsen en zijn dienaren, de strijdkrachten van Perzië en Media, de edelen en de prinsen van de rechtsgebieden voor zich ”.

Het zou daarom elke tegenstrijdigheid tussen deze twee verslagen wegnemen als we volgens de voorgestelde oplossing Ahasveros en Darius als dezelfde koning identificeren.

Een oplossing: ja

Esther 13: 1 (Apocrieve boeken) leest "Dit is nu de kopie van de brief: de grote koning Artaxerxes schrijft deze dingen aan de prinsen van zevenentwintig en twintig provincies van India tot Ethiopië en aan de gouverneurs die onder hen zijn geplaatst." Er is ook een vergelijkbare formulering in Esther 16: 1.

Deze passages in het apocriefe Esther geven Artaxerxes als de koning in plaats van Ahasveros als de koning van Esther. Apocryphal Esdras identificeert ook koning Darius die op identieke wijze handelt als koning Ahasveros in Esther.

Het zou daarom elke tegenstrijdigheid tussen deze twee verslagen wegnemen als we volgens de voorgestelde oplossing Ahasveros en Darius en deze Artaxerxes als dezelfde koning identificeren.

Een oplossing: ja

12. The Septuagint (LXX) Evidence, A Solution

In de Septuagint-versie van het boek Esther zien we dat de koning Artaxerxes wordt genoemd in plaats van Ahasveros.

Bij voorbeeld, Esther 1: 1 leest "In het tweede regeringsjaar van Artaxerxes, de grote koning, op de eerste dag van Nisan, Mardochaeus, de zoon van Jarius, ”…. "En het gebeurde na deze dingen in de dagen van Artaxerxes (deze Artaxerxes regeerde over meer dan zevenentwintig provincies vanuit India)".

In het Septuagint-boek van Ezra vinden we "Assuerus" in plaats van Ahasveros van de masoretische tekst en "Arthasastha" in plaats van de artaxerxen van de masoretische tekst. Deze kleine naamverschillen zijn uitsluitend te wijten aan de masoretische tekst die de Hebreeuwse transliteratie bevat, in tegenstelling tot de Septuagint met de Griekse transliteratie. Zie sectie H in deel 5 van deze serie.

Het Septuagint-verslag in Ezra 4: 6-7 vermeldt “En tijdens de regering van Assuerus, zelfs in het begin van zijn regering, schreven ze een brief tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. En in de dagen van Arthasastha schreef Tabeel vredig aan Mithradates en aan de rest van zijn mededienstknechten: de eerbetoonverzamelaar schreef Arthasastha, de koning van de Perzen, een schrift in de Syrische taal ”.

Volgens de voorgestelde oplossing zou de Ahasveros hier Cambyses (II) zijn en de Artaxerxes hier Bardiya / Smerdis / Magi volgens het begrip van de masoretische Ezra 4: 6-7.

Een oplossing: ja

De Septuagint voor Ezra 7: 1 bevat Arthasastha in plaats van Artaxerxes van de masoretische tekst en luidt “Na deze dingen, tijdens de regering van Arthasastha, de koning van de Perzen, kwam Esdras, de zoon van Saraias, op. ”

Dit is slechts het verschil tussen de Hebreeuwse transliteratie en de Griekse transliteratie voor dezelfde naam en volgens de voorgestelde oplossing is Darius (I) van de seculiere geschiedenis waarvan het overeenkomt met de beschrijving ervan. Merk op dat Esdras gelijk is aan Ezra.

Hetzelfde geldt voor Nehemia 2: 1, dat luidt “En het geschiedde in de maand Nisan van het twintigste jaar van koning Arthasastha, dat de wijn voor mij lag: ”.

Een oplossing: ja

De Septuagint-versie van Ezra gebruikt Darius op dezelfde plaatsen als de masoretische tekst.

Ezra 4:24 leest bijvoorbeeld 'Toen stopte het werk van het huis van God in Jeruzalem, en het stond stil tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van de Perzen.' (Septuagint-versie).

conclusie:

In de Septuagint-boeken van Ezra en Nehemia is Arthasastha consistent gelijk aan Artaxerxes (hoewel in verschillende verslagen de Artaxerxes een andere koning en Assuerus is die consistent gelijk is aan Ahasveros.) Septuagint Esther, die waarschijnlijk werd vertaald door een andere vertaler naar de vertaler van Ezra en Nehemia, heeft consequent Artaxerxes in plaats van Ahasveros Darius wordt consistent gevonden in zowel Septuaginta als Masoretische teksten.

Een oplossing: ja

13. Spijkerschrifttoewijzing en seculiere inscriptieproblemen moeten worden opgelost, een oplossing?

Nog niet.

Wordt vervolgd in deel 8….

[I] The Complete Fragments of Ctesias vertaald door Nichols, pagina 92, para (15) https://www.academia.edu/20652164/THE_COMPLETE_FRAGMENTS_OF_CTESIAS_OF_CNIDUS_TRANSLATION_AND_COMMENTARY_WITH_AN_INTRODUCTION

[Ii] Josephus - Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 8, paragraaf 7, http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Iii] Pagina 704 pdf versie van Complete werken van Josephus. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Iv] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[V] Pagina 705 pdf versie van Complete werken van Josephus http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Vi] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[Vii] Pagina 705 pdf versie van Complete werken van Josephus http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Viii] Zie voor meer informatie http://tertullian.org/rpearse/manuscripts/josephus_antiquities.htm

[Ix] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[X] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[Xi] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[Xii] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[Xiii] Antiquiteiten van de Joden, Boek XI

[Xiv] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 8 v 4

Tadua

Artikelen door Tadua.
    2
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x