In de uitgave van De Wachttoren van oktober 2021 staat een laatste artikel getiteld „1921 Honderd jaar geleden”. Het toont een foto van een boek dat in dat jaar is gepubliceerd. Hier is het. De harp van God, door JF Rutherford. Er is iets mis met deze foto. Weet je wat het is? Ik zal je een hint geven. Dat is niet het boek dat dat jaar verscheen, nou ja, niet precies. Wat we hier zien is een stukje revisionistische geschiedenis. Tja, wat is daar zo erg aan, zou je zeggen?

Goede vraag. Hier zijn enkele Bijbelse principes die we in gedachten willen houden voordat we erachter komen wat er mis is met dit plaatje.

Hebreeën 13:18 luidt: „Bid voor ons, want wij zijn er zeker van dat wij een [rein] (sic) geweten hebben, dat ernaar verlangt in alle dingen eervol te handelen.” (Hebreeën 13:18, NBV)

Dan vertelt Paulus ons dat we "de leugen moeten wegdoen, [en] een ieder van jullie de waarheid moeten laten spreken met zijn naaste, want we zijn [allen] (sic) leden van elkaar." (Efeziërs 4:25 NBV)..

Ten slotte zegt Jezus ons: "Wie trouw is met heel weinig, zal ook trouw zijn met veel, en wie oneerlijk is met heel weinig, zal ook oneerlijk zijn met veel." (Lucas 16:10 BSB)

Wat is er nu mis met deze foto? Het artikel gaat over gebeurtenissen van honderd jaar geleden, in het jaar 1921, met betrekking tot het Wachttorengenootschap. Op pagina 30 van de huidige uitgave van oktober 2021, onder de ondertitel „EEN NIEUW BOEK!”, wordt ons medegedeeld dat dit boek De harp van God kwam in november van dat jaar. Het deed het niet. Dit boek kwam vier jaar later uit, in 1925. Hier is: De harp van God die in 1921 uitkwam.

Waarom tonen ze niet de omslag van het eigenlijke boek waarnaar ze in het artikel verwijzen? Want op de voorkant staat "BEWIJS CONCLUSIVE DAT MILJOENEN DIE NU LEVEN NOOIT ZULLEN STERVEN". Waarom verbergen ze dat voor hun volgers? Waarom spreken ze niet, zoals Paulus zei, 'de waarheid met hun naaste'? Je denkt misschien dat het een kleinigheid is, maar we hebben net gelezen waar Jezus zei: "Wie oneerlijk is met heel weinig, zal ook oneerlijk zijn met veel."

Wat betekent die titel eigenlijk?

Terugkomend op het artikel in de huidige Wachttoren, de uitgave van oktober 2021, lezen we in de inleiding:

„WAT is daarom het bijzondere werk dat we dit jaar vlak voor ons kunnen zien?” The Watch Tower van 1 januari 1921 stelde deze vraag aan enthousiaste Bijbelonderzoekers. Als antwoord citeerde het Jesaja 61:1, 2, dat hen herinnerde aan hun opdracht om te prediken. „Jehovah heeft mij gezalfd om de zachtmoedigen goede tijdingen te prediken . . . , om het aangename jaar van de Heer uit te roepen, en de dag van wraak van onze God.”

Ik weet zeker dat alle Jehovah's Getuigen die dat vandaag lezen, tot de conclusie zullen komen dat het 'bijzondere werk' in kwestie de prediking van het goede nieuws is, net zoals Jehovah's Getuigen dat tegenwoordig doen. Nee!

Wat was destijds het acceptabele jaar van de Heer? Het was een heel specifiek jaar. 1925!

Het bulletin van oktober 1920, een maandelijkse publicatie van het Wachttorengenootschap, voorzag de Bijbelonderzoekers van die tijd in deze predikingsrichtlijn:

Ik moet even pauzeren terwijl ik dit lees, want er zijn een aantal onnauwkeurigheden die moeten worden geïdentificeerd. Ik gebruik de term 'onnauwkeurigheden' om een ​​andere, meer pejoratieve term te vermijden.

"Goedemorgen!"

“Weet je dat miljoenen die nu leven nooit zullen sterven?

'Ik bedoel precies wat ik zeg: dat miljoenen die nu leven, nooit zullen sterven.

“ 'The Finished Mystery', het postume werk van Pastor Russell, vertelt waarom er nu miljoenen leven die nooit zullen sterven; en als je tot 1925 in leven kunt blijven, heb je uitstekende kansen om een ​​van hen te zijn.

Dit was niet het postume werk van Russell. Het boek is geschreven door Clayton James Woodworth en George Herbert Fisher zonder toestemming van het Uitvoerend Comité van de Wachttoren, maar door het decreet van Joseph Franklin Rutherford.

“Sinds 1881 bespotte iedereen Pastor Russell en de boodschap van de International Bible Students Association dat de Bijbel een wereldoorlog in 1914 voorspelde; maar de oorlog kwam op tijd, en nu wordt serieus rekening gehouden met de boodschap van zijn laatste werk, 'miljoenen nu levende mensen zullen nooit sterven'.

De Bijbel profeteerde geen wereldoorlog in 1914. Als je daaraan twijfelt, bekijk dan deze video.

“Het is een absoluut feit, vermeld in elk boek van de Bijbel, voorspeld door elke profeet van de Bijbel. Ik denk dat u het ermee eens zult zijn dat dit onderwerp zeker een paar avonden de tijd voor onderzoek waard is.

Oké, dit is gewoon een schandalige leugen. Elk boek van de Bijbel, elke profeet van de Bijbel, spreekt allemaal over miljoenen die nu leven en nooit sterven? Alsjeblieft.

“ 'The Finished Mystery' kan worden gekocht voor $ 1.00.

“Om de levenden bewust te maken van het werkelijke bestaan ​​van deze periode, behandelt The Golden Age, een tweewekelijks tijdschrift, actuele gebeurtenissen die de instelling van de Gouden Eeuw markeren – de tijd waarin de dood zal ophouden.

Nou, dat ging zeker niet zoals gepland, toch?

“Een jaarabonnement kost $ 2.00, of zowel boek als tijdschrift kunnen worden gekocht voor $ 2.75.

" 'The Finished Mystery' vertelt waarom miljoenen nu levenden nooit zullen sterven, en The Golden Age zal gejuich en troost onthullen achter de donkere en dreigende wolken - beide voor vijfenzeventig” (zeg geen dollars).

Ze geloofden echt dat het einde in 1925 zou komen, dat de oude getrouwen zoals Abraham, koning David en Daniël tot leven op aarde zouden worden opgewekt en in de Verenigde Staten zouden leven. Ze kochten zelfs een herenhuis met 10 slaapkamers in San Diego, Californië om ze te huisvesten en noemden het "Beth Sarim".

Dat stukje geschiedenis van de organisatie is feitelijk en bestaat op schrift, en in de harten en geesten van teleurgestelde mannen en vrouwen - aangezien het einde niet kwam en oude getrouwen nergens te bekennen waren. Nu zouden we dat allemaal kunnen excuseren als het soort goedbedoelde fouten die onvolmaakte overijverige mannen kunnen maken. Ik weet zeker dat ik dat zou hebben gedaan als ik dit allemaal had geweten toen ik een volledig toegewijde Jehovah's Getuige was. Natuurlijk is het een valse profetie. Dat valt niet te betwisten. Ze profeteerden dat er iets zou gebeuren en legden die voorspelling op schrift, zodat ze, volgens de definitie van Deuteronomium 18:20-22, een valse profeet zijn. Maar gezien dat zou ik het nog steeds over het hoofd hebben gezien, vanwege jarenlange conditionering. Desalniettemin begonnen zulke dingen me te storen toen we de 21 . binnenkwamenst eeuw.

Jaren geleden, toen ik aan het dineren was met een paar JW-vrienden, een voormalige pionierster en haar voormalige Bethelite-echtgenoot, merkte ik dat ik klaagde over dingen binnen de organisatie. Ze werden ongerust en vroegen me waar ik echt van streek over was. Ik merkte dat ik het eerst niet onder woorden kon brengen, maar na een paar minuten nadenken zei ik: "Ik zou graag willen dat ze hun fouten toegeven." Ik vond het heel erg dat ze zich nooit verontschuldigden voor een verkeerde interpretatie, en meestal anderen de schuld gaven, of de passieve werkwoordsvorm gebruikten om directe verantwoordelijkheid te ontlopen, bijvoorbeeld 'het werd gedacht' (zie w16 Vragen van lezers). Ze hebben bijvoorbeeld het fiasco van 1975 nog steeds niet in bezit gehad.

Wat we in dit artikel hebben, is niet alleen een voorbeeld van een organisatie die een fout uit het verleden niet toegeeft, maar er echt alles aan doet om het te verdoezelen. Is dat echt iets waar we ons zorgen over moeten maken? Voor het antwoord laat ik de organisatie aan het woord.

Bij het bespreken waarom we kunnen geloven dat de Bijbel echt het woord van God is, had de Wachttoren van 1982 dit te zeggen:

Iets anders dat de Bijbel identificeert als afkomstig van God, is de openhartigheid van zijn schrijvers. Waarom? Om te beginnen is het in strijd met de gevallen menselijke natuur om fouten toe te geven, vooral schriftelijk. Hierin onderscheidt de Bijbel zich van andere oude boeken. Maar meer dan dat, verzekert de openhartigheid van de schrijvers ons van hun algehele eerlijkheid. hun zwakheden onthullen en dan valse beweringen doen over andere dingen, nietwaar? Als ze iets zouden vervalsen, zou dat dan geen ongunstige informatie over zichzelf zijn? De openhartigheid van de bijbelschrijvers versterkt dus hun bewering dat God hen leidde in wat ze opschreven. — 2 Timotheüs 3:16.

(w82 12/15 blz. 5-6)

De openhartigheid van bijbelschrijvers verzekert ons van hun algehele eerlijkheid. Hmm, zou het omgekeerde ook niet waar zijn. Als we ontdekken dat er geen openhartigheid is, zouden we dan niet achterdochtig worden over de waarheid van wat ze schreven? Als we die woorden nu toepassen op de schrijvers van de publicaties van Jehovah's Getuigen, hoe eerlijk zijn ze dan? Om nogmaals uit de Wachttoren van 1982 te citeren: „Ze zouden toch niet hun zwakheden onthullen en dan valse beweringen doen over andere dingen, nietwaar? Als ze iets zouden vervalsen, zou dat dan geen ongunstige informatie over zichzelf zijn?”

Hmm, "als ze iets zouden vervalsen, zou het dan geen ongunstige informatie over zichzelf zijn"?

Ik wist nooit van de mislukte profetie van de organisatie over 1925, totdat ik de organisatie verliet. Ze hielden die schaamte voor ons allemaal weg. En tot op de dag van vandaag blijven ze dat doen. Sinds oudere publicaties, zoals De harp van God, enkele jaren geleden bij besluit van het besturende lichaam uit de bibliotheken van alle Koninkrijkszalen over de hele wereld zijn verwijderd, zou de gemiddelde getuige naar deze foto kijken en denken dat dit het boek vol bijbelse waarheid was dat in 1921 werkelijk werd gepubliceerd Ze zouden nooit weten dat deze omslag was gewijzigd ten opzichte van de originele omslag die in 1921 werd gepubliceerd en die de beschamende bewering bevatte dat het boek afdoende bewijs bevatte dat miljoenen mensen die toen nog leefden het einde zouden zien, een einde dat een ander boek van die tijd, de editie van 1920 van Miljoenen mensen die nu leven zullen nooit sterven, beweerde dat het in 1925 zou komen.

We zouden de vele fouten die de organisatie heeft gemaakt over het hoofd kunnen zien als ze de bijbelschrijvers hadden nagevolgd door hun fouten openhartig toe te geven en er berouw voor te hebben. In plaats daarvan doen ze hun best om hun fouten te verbergen door hun eigen geschiedenis te veranderen en te herschrijven. Als de openhartigheid van bijbelschrijvers ons reden geeft om te geloven dat de bijbel authentiek en waarheidsgetrouw is, dan moet ook het tegenovergestelde waar zijn. Het gebrek aan openhartigheid en het opzettelijk bedekken van zonden uit het verleden, is een indicatie dat de organisatie niet kan worden vertrouwd om de waarheid te onthullen. Dit is wat juridische experts "de vrucht van de vergiftigde boom" zouden noemen. Dit bedrog, dit constant herschrijven van hun eigen geschiedenis om hun tekortkomingen te verbergen, zet elke lering van hen in twijfel. Het vertrouwen is vernietigd.

De schrijvers van het Wachttorengenootschap zouden deze schriftgedeelten onder gebed moeten overdenken.

„Liggende lippen zijn verfoeilijk voor Jehovah, maar degenen die getrouw handelen, schenken hem vreugde.” (Spreuken 12:22)

„Want wij zorgen eerlijk voor alles, niet alleen in de ogen van Jehovah maar ook in de ogen van mensen.” (2 Korinthiërs 8:21)

“Lieg niet tegen elkaar. Ontdoe u van de oude persoonlijkheid met zijn praktijken' (Kolossenzen 3:9)

Maar helaas willen ze niet luisteren naar wat hun eigen Bijbel hun zegt te doen. De reden is dat ze hun meesters dienen, de leden van het Besturende Lichaam, niet onze Heer Jezus. Zoals hij zelf waarschuwde: „Niemand kan als slaaf dienen voor twee heren; want ofwel zal hij de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan de ene vasthouden en de andere verachten. . . .” (Matteüs 6:24)

Dank u voor uw tijd en steun.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    54
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x