David Splane van het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen staat op het punt de tweede lezing te houden van het jaarvergaderingsprogramma van oktober 2023, getiteld: “Vertrouw op de barmhartige Rechter van de hele aarde”.

Zijn aandachtige toehoorders staan ​​op het punt de eerste glimp op te vangen van wat het Besturende Lichaam graag ‘nieuw licht’ van God noemt, aan hen geopenbaard door heilige geest. Ik betwist niet dat er een god bij betrokken is, noch dat de geest die hij uitzendt hen leidt, maar hoe kunnen we weten of ze naar de enige ware God luisteren?

Welnu, één ding dat we weten over de Almachtige God, of we nu allemaal Jehovah of Jahweh zijn, is dat hij de God van de waarheid is. Dus als iemand beweert zijn dienaar te zijn, zijn stem op aarde, zijn communicatiekanaal met de rest van ons... als die persoon leugens spreekt, zullen we ons antwoord hebben op de vraag welke god hem inspireert, nietwaar?

Ik ga je niet aan het hele gesprek onderwerpen. Als je het wilt horen, heb ik vernomen dat het jaarvergaderingsprogramma zal worden vrijgegeven in de novemberuitzending op JW.org. We zullen alleen naar een paar onthullende clips kijken.

Heb je je bijvoorbeeld ooit afgevraagd of niemand van degenen die tijdens de zondvloed zijn omgekomen een opstanding zal krijgen, zelfs degenen die misschien nog nooit van Noach hebben gehoord? En hoe zit het met Sodom en Gomorra? Zal iedereen die in Sodom en Gomorra stierf een eeuwige slaap krijgen? De vrouwen, de kinderen, baby's?

Wij hebben het antwoord op die vragen niet. Wacht even. Heb ik dat goed gehoord? Hebben wij geen antwoord op deze vragen? Ik dacht van wel. In het verleden hebben onze publicaties verklaard dat er geen hoop is op een opstanding voor degenen die stierven tijdens de zondvloed of voor degenen die vernietigd werden in Sodom en Gomorra. Kunnen we dogmatisch zeggen dat geen enkele Sodomiet berouw zou hebben gehad als Jehovah's vereisten waren uitgelegd?

David zegt dat zij, het Besturende Lichaam, geen antwoord hebben op vragen als: “Zullen degenen die stierven tijdens de zondvloed of in Sodom en Gomorra een opstanding krijgen?” Vervolgens trakteert hij ons op een schattig stukje zelfspot van geënsceneerde nederigheid.

"Wacht even. Heb ik dat goed gehoord? Hebben wij geen antwoord op deze vragen? Ik dacht van wel.”

Vervolgens verlegt hij de focus van de eerste persoon ‘wij’ naar de tweede persoon ‘de publicaties’ en vervolgens terug naar de eerste persoon ‘wij’. Hij zegt: 'In het verleden hebben onze publicaties verklaard dat er geen hoop is op een opstanding voor degenen die in Sodom en Gomorra zijn vernietigd. Maar weten we dat echt?”

Blijkbaar ligt de schuld voor dit oude licht bij anderen, bij degene die deze publicaties heeft geschreven.

Ik ben het toevallig eens met dit “nieuwe licht”, maar het punt is: het is geen nieuw licht. In feite is het heel oud licht en dat weten we dankzij de publicaties waarnaar hij verwijst. Waarom is dat belangrijk? Want als Davids nieuwe licht in feite oud licht is, dan zijn we hier al eerder geweest en hij verbergt dat feit voor ons.

Waarom verbergt hij dat feit? Waarom doet hij alsof zij, het Besturende Lichaam, maar één ding geloofden en nu zijn ze – welk woord gebruiken ze, oh ja – nu delen ze gewoon een “verduidelijkt begrip” met ons. Hmm, nou, hier zijn de feiten uit diezelfde publicaties.

Zullen de mensen van Sodom herrijzen?

Ja! – juli 1879 Uitkijktoren p. 8

Nee! – juni 1952 Uitkijktoren p. 338

Ja! - 1 augustus, 1965 Uitkijktoren p. 479

Nee! - 1 juni, 1988 Uitkijktoren p. 31

Ja! – Inzicht vol. 2, gedrukte editie, P. 985

Nee!  Inzicht vol. 2, online. editie, P. 985

Ja! – Leef voor altijd 1982 editie blz. 179

Nee! – Leef voor altijd 1989 editie blz. 179

De afgelopen 144 jaar zijn “de publicaties” dus over deze kwestie heen en weer geslingerd! Is dat de manier waarop God de waarheid openbaart aan zijn geliefde dienaren?

Jeffrey Winder beweerde in zijn openingstoespraak dat ze nieuw licht van God ontvangen terwijl hij de waarheid geleidelijk en geleidelijk openbaart. Nou, het lijkt erop dat hun god spelletjes speelt, het licht aan en dan uit en dan weer aan en dan weer uit. De god van dit samenstel van dingen is daartoe heel goed in staat, maar onze hemelse Vader? Ik denk het niet. Zul jij?

Waarom kunnen ze hierover niet eerlijk tegen ons zijn? Ter verdediging zou je kunnen opperen dat ze misschien niet op de hoogte waren van alles wat de publicaties over dit of enig ander onderwerp te zeggen hadden. We zouden kunnen denken dat als ons niet al iets anders was verteld in de eerste lezing van dit symposium, gegeven door GB-lid Jeffrey Winder:

En de vraag is of dit aanvullend onderzoek vereist of rechtvaardigt? De broers nemen geen definitieve beslissing over wat het nieuwe begrip zal zijn, maar vragen zich alleen af ​​of dit aanvullend onderzoek rechtvaardigt? En als het antwoord ja is, wordt een onderzoeksteam aangesteld om aanbevelingen te doen en onderzoek te doen dat het Besturende Lichaam kan overwegen. En dit onderzoek omvat een samenvatting van alles wat we hebben gezegd, de organisatie, sinds 1879 over dit onderwerp. Alle wachttorens, wat hebben we gezegd?

“Dit onderzoek omvat een samenvatting van alles wat we sinds 1879 over dit onderwerp hebben gezegd.” Dus volgens Jeffrey is het eerste wat ze doen het onderzoeken van alles wat ze ooit hebben geschreven over een kwestie die helemaal teruggaat, 144 jaar, tot 1879.

Dat betekent dat David Splane zich bewust is van hun historische geploeter en geflip over de vraag of degenen die stierven tijdens de zondvloed of in Sodom en Gomorra wel of niet zullen herrijzen.

Waarom kan hij niet open en eerlijk tegen ons zijn over deze warrige geschiedenis? Waarom zou hij een halve waarheid spreken als zijn luisteraars een hele waarheid verdienen?

Helaas stopt de dubbelhartigheid niet bij het verbergen van hun geschiedenis. Weet je nog wat hij zei aan het einde van dat fragment dat we net keken? Hier is het weer.

Kunnen we dogmatisch zeggen dat geen enkele Sodomiet berouw zou hebben gehad als Jehovah's vereisten waren uitgelegd?

Het is een interessante woordkeuze, vind je niet? Hij vraagt ​​zijn toehoorders: ‘Kunnen we op dogmatische wijze zeggen…’ Hij verwijst in zijn toespraak vier keer naar dogmatisme:

Kunnen we dogmatisch zeggen? We kunnen gewoon niet dogmatisch zijn. We kunnen dus niet dogmatisch zijn. Wat is het resultaat van dit gesprek tot nu toe? Wat we zeggen is dat we niet dogmatisch moeten zijn over wie wel en wie niet zal herrijzen. Wij weten het gewoon niet.

Waarom is dit belangrijk? Laten we, om het uit te leggen, beginnen met de betekenis van het woord ‘dogmatisch’, dat gedefinieerd wordt als ‘geneigd om principes vast te leggen zoals ontegensprekelijk waar of "meningen verkondigen in een doctrinaire of arrogante manier; eigenwijs”.

Davids aansporing aan ons om niet dogmatisch te zijn, lijkt evenwichtig en ruimdenkend. Als je hem hoort, zou je denken dat hij en de andere leden van het Besturende Lichaam nooit dogmatisch zijn geweest. Maar de realiteit is dat ze door de geschiedenis heen veel verder zijn gegaan dan het dogmatisme, en dus klinken zijn woorden hol voor iedereen die bekend is met de praktijken en het beleid van de Organisatie van Jehovah's Getuigen.

Als u bijvoorbeeld in 1952 het standpunt van de Organisatie zou tegenspreken en zou leren dat de mannen van Sodom en Gomorra zouden herrijzen, zou u gedwongen worden uw standpunt in te nemen, of de straf van uitsluiting ondergaan. Dan komt 1965. Plotseling zou het onderwijzen van het oude licht uit 1952 ertoe leiden dat je wordt gemeden. Maar als je dat oude licht uit 1952 zou onderwijzen in 1988, toen het weer nieuw licht werd, zou alles goed komen. En nu zijn ze teruggekeerd naar het oude licht van 1879 en 1965.

Dus waarom deze verandering? Waarom adopteren ze het oude licht en noemen het het weer nieuw? Waarom zeggen ze dat ze niet dogmatisch kunnen zijn als dogmatisme de steunpilaar van hun theologie is geweest, meestal gehuld in het vrome gewaad van “het bewaren van de eenheid”.

We weten allemaal dat alle Getuigen moeten geloven en onderwijzen wat de huidige waarheid van het Besturende Lichaam ook is, anders komen ze in de achterkamer van de Koninkrijkszaal tegenover een rechterlijk comité te staan.

Toen Kenneth Cook deze jaarlijkse bijeenkomst introduceerde, noemde hij het ‘historisch’. Ik ben het met hem eens, maar niet om de redenen die hij zou aannemen. Het is historisch, werkelijk een historische gebeurtenis, maar ook zeer voorspelbaar.

Als je het boek van Ray Franz hebt gelezen, Gewetenscrisis, ken je misschien dit citaat van de Britse parlementariër WL Brown.

Er zijn veel classificaties waarin mannen en vrouwen kunnen worden verdeeld.

Maar, zoals ik denk, is de enige categorisering die er echt toe doet, die welke mensen verdeelt tussen de Dienaren van de Geest en de Gevangenen van de Organisatie. Deze classificatie, die dwars door alle andere classificaties heen loopt, is inderdaad de fundamentele. Het idee, de inspiratie, vindt zijn oorsprong in de innerlijke wereld, de wereld van de geest. Maar net zoals de menselijke geest in een lichaam moet incarneren, zo moet het idee ook in een organisatie incarneren. Het punt is dat, nadat het idee zichzelf in een organisatie heeft belichaamd, de organisatie vervolgens geleidelijk het idee dat haar heeft doen ontstaan, gaat vernietigen.

Binnenkort zal de voornaamste zorg van de kerk zijn zichzelf als organisatie in stand te houden. Met het oog hierop moet elke afwijking van het geloof worden betwist en indien nodig als ketterij worden onderdrukt. In een paar honderd jaar is wat werd opgevat als een voertuig van een nieuwe en hogere waarheid een gevangenis geworden voor de zielen van de mens. En mensen vermoorden elkaar uit liefde voor God. Het ding is zijn tegendeel geworden.

Bij het beschrijven van de twee fundamentele classificaties waarin mensen zijn verdeeld, gebruikt Brown een interessante woordkeuze, nietwaar? Ofwel zijn we ‘dienaren van de Geest’, ofwel zijn we ‘gevangenen van de organisatie’. Hoe waar zijn deze woorden gebleken.

De andere conclusie uit dit verhelderende citaat van WL Brown is dat “de voornaamste zorg van de kerk zal zijn zichzelf als organisatie in stand te houden.”

Ik geloof dat dit is wat we nu zien in de Organisatie van Jehovah's Getuigen, en het zal duidelijker worden naarmate we verder komen in deze serie over de jaarvergadering van dit jaar.

Maar we mogen het feit niet uit het oog verliezen dat een organisatie of kerk geen bewuste entiteit is. Het wordt gerund door mannen. Dus als we zeggen dat de voornaamste zorg van de organisatie het in stand houden van zichzelf is, zeggen we eigenlijk dat de voornaamste zorg van de mannen die de leiding hebben over de Organisatie, zowel als van de mannen die profiteren van de Organisatie, het behoud van hun belangen is. macht, positie en rijkdom. Deze bezorgdheid is zo overweldigend dat ze bijna alles in hun belang kunnen doen.

Was dat niet het geval in Israël in de tijd van Christus? Waren de leiders van die natie, waarvan de Getuigen wordt verteld dat het Jehovah's aardse organisatie was, niet in staat onze Heer Jezus te vermoorden om hun organisatie in stand te houden?

“Dus riepen de hogepriesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen en zeiden: “Wat moeten we doen, want deze man doet veel tekenen? Als we hem deze weg laten gaan, zullen ze allemaal in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als onze natie wegnemen.’ (Johannes 11:47, 48)

De tragische ironie is dat ze, door te proberen hun Organisatie te behouden, precies het einde teweegbrachten waar ze het meest bang voor waren, want de Romeinen kwamen inderdaad en namen hun plaats en hun natie af.

Ik suggereer niet dat de mannen van het Besturende Lichaam iemand gaan vermoorden. Het punt dat gemaakt wordt is dat alles op tafel ligt als het gaat om het behoud van hun organisatie. Geen compromis is te veel om te sluiten; geen leer, te heilig.

Wat we tijdens de jaarvergadering van dit jaar zien – en ik durf te zeggen dat dit nog lang niet het einde van hun nieuwe licht is – is dat de Organisatie doet wat nodig is om het bloeden te stoppen. Getuigen verlaten massaal de organisatie. Sommigen vertrekken volledig, terwijl anderen zich stilletjes terugtrekken om de familierelaties in stand te houden. Maar het enige dat in dit alles echt telt, is dat ze stoppen met het doneren van geld, het levensbloed van de Organisatie.

In de volgende lezing, die wordt gehouden door Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam, zullen we zien hoe zij een van hun belangrijkste gouden kalveren slachten: de onaantastbare aard van het laatste oordeel aan het begin van de grote verdrukking.

Bedankt voor je tijd en bedankt dat je ons helpt deze video's te blijven produceren. Uw financiële steun wordt zeer op prijs gesteld.

 

4.5 8 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneren
Melden van

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

7 Heb je vragen? Stel ze hier.
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Leonardo Josephus

Pilatus vroeg Jezus: “Wat is waarheid”, en we zijn allemaal op zoek naar waarheid. Maar de enige waarheid in de Bijbel is wat er op de pagina's staat, en daarvoor vertrouwen we op vertalingen en ons begrip van wat lang geleden is geschreven. Als er voldoende teksten over een onderwerp zijn, kan de lezer categorisch zijn en zeggen dat dat is de Bijbelse waarheid, maar er zijn op dat moment maar heel weinig profetieën die volledig worden begrepen, en het is nodig om te wachten op hun vervulling om ze te kunnen begrijpen. Noach kreeg bijvoorbeeld te horen dat God alles op aarde zou vernietigen... Lees verder "

Sachanordwald

Bedankt voor het werk en de moeite die je opnieuw in deze video's hebt gestoken. Helaas kan ik het niet op alle punten met je eens zijn. Zijn we werkelijk in de geest van Christus als we suggereren dat u de Geest van God niet hebt? Hoe het Besturende Lichaam omgaat met gelovige broeders en zusters die het er niet mee eens zijn, is hun eigen verantwoordelijkheid tegenover God. Ik voel me verplicht om niet zoals hier terug te betalen. Ik ga ervan uit dat het Besturende Lichaam oprecht om de Heilige Geest bidt wanneer het de Bijbel bestudeert of zijn studieresultaten met ons deelt. De vraag... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Ah ja...Je stelt een interessant punt in je antwoord...Je schreef...'Als ik om de Heilige Geest bid, word ik dan echt door Hem geleid?' Dit is een voortdurende tot nadenken stemmende vraag die ik vaak stel aan mijn familie die JW-leden zijn. Het is ook een vraag die ik mezelf vaak stel. Ik ben er zeker van dat de meeste oprechte christenen regelmatig en oprecht bidden voor waarheid en begrip... net als de JW's, maar toch blijven ze tekortschieten in het ware begrip. Andere van mijn vrienden met verschillende geloofsovertuigingen bidden ook oprecht om de waarheid, en op andere manieren schieten ze tekort. (Ik weet dit omdat ik... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Na nog een beetje nadenken... Misschien omdat mensen geloof hebben en bidden om de waarheid, is dat wat voor God het belangrijkst is. Het sleutelwoord is geloof. God deelt het ware begrip niet noodzakelijkerwijs zomaar op een presenteerblaadje uit aan iedereen die erom vraagt, maar Hij laat het aan ieder individu over om het proces en de reis om het te vinden te doorlopen. De tocht voor ons mag dan zwaar zijn en doodlopende wegen en obstakels kennen, maar het zijn onze doorzettingsvermogen en onze inspanningen die God behagen, omdat het duidt op geloof. Een voorbeeld hiervan is de Beroean Zoom-familie. Het bestaat uit... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Hmmm,,, Als de Jw's Gods gekozen kanaal zijn... zoals ze beweren, zou je denken dat ze zich afvragen waarom God hen door de geschiedenis van hun organisatie heen zoveel foutieve informatie heeft gegeven? Deze ‘oude licht’-informatie vereist later correctie, waardoor ze voortdurend in de war raken en hun vroegere overtuigingen corrigeren. Het moet allemaal zo frustrerend voor ze zijn... en het zorgt ervoor dat ze op idioten lijken.
In hun verwaandheid zouden ze waarschijnlijk willen dat God maar één keer tot een besluit kon komen? HahahaA!
Bedankt Meleti en Wendy… Goed werk!

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.